Տեղեկատվական տեխնոլոգիաների կրթական եւ հետազոտական կենտրոն
YSU Information Technologies Educational and Research Center
ԵՊՀ տեղեկատվական տեխնոլոգիաների (SS) կրթական և հետազոտական կենտրոնը ստեղծվել է 2007 թ-ին:
>
Աշոտ Մորիսի Վասիլյան

Ասիստենտ | Տեղեկատվական համակարգերի ամբիոն
Կրթություն
1995 թ-ին ավարտել եմ Երևանի պետական համալսարանի ինֆորմատիկայի և կիրառական մաթեմատիկայի ֆակուլտետը:

Գիտական աստիճան
Ֆիզմաթ. գիտ. թեկնածու (Ե.13.04 «Հաշվողական մեքենաների, համալիրների, համակարգերի և ցանցերի մաթեմատիկական և ծրագրային ապահովում») - «Հասանելիության սահմանափակության մոդել և ղեկավարման վիրտուալ միջավայր տվյալների հենքերի վրա հիմնված բաշխված կիրառությունների համար», 2001 Երևանի մաթեմատիկական մեքենաների գիտահետազոտական ինստիտուտ:

Աշխատանքային փորձ
1998 թ. ներկա Հայկական Ծրագրեր ՍՊԸ, փոխնախագահ և նոր տեխնոլոգիաների բաժնի վարիչ
2007 թ. ներկա ԵՊՀ տեղեկատվական տեխնոլոգիաների (SS) կրթական և հետազոտական կենտրոնի ասիստենտ
2000 – 2007 թթ. ԵՊՀ-ի ինֆորմատիկայի և կիրառական մաթեմատիկայի ֆակուլտետի ալգորիթմական լեզուների ամբիոնի ասիստենտ:
1996 – 2000 թթ. ԵՊՀ-ի ինֆորմատիկայի և կիրառական մաթեմատիկայի ֆակուլտետի ալգորիթմական լեզուների ամբիոնի դասախոս:
1995 – 1998 թթ. Հայկական Ծրագրեր ՍՊԸ, բանկային համակարգերի բաժնի ավագ ծրագրավորող:
1993 – 1995 թթ. Հայկական Ծրագրեր ՍՊԸ – Ծրագրավող:

Կարդացվող դասընթացներ
Հաշվողական ցանցեր -2: Ծանոթացնում է ցանցային և բաշխված համակարգերի ծրագրավորմանը:
C# և .Net պլատֆորմ: Դասընթացում դիտարկվում են .Net պլատֆորմի շրջանակում ծրագրային ապահովման կառուցման հարցեր:
Տվյալների բազաների ղեկավարման համակարգեր 1, 2: Դիտարկվում են տվյալների բազաների ղեկավարման համակարգերի (ՏԲՂՀ) ներքին կազմակերպումը: Տրանզակտների տեսություն: Վերականգնման ալգորիթմներ և իրականցում: Տվյալների հոնքերի համակարգերի արտադրողականությունը կարգավորում:

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Տվյալների բազաների: Բաշխված համակարգեր:

Լեզուներ
Հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն

An approach for access differentiation design in medical distributed applications built on databases
1999 | Հոդված/Article
Proceedings of 15th European Congress on Medical Informatics, MIE ’99, Ljubljana, Slovenia, pp. 392-397, August 1999
Designing a virtual operating room for prediction of operative interventions under some pathologies of middle ear
1998 | Թեզիս/Thesis
A case of the database, Proceedings of 9th World Congress on Medical Informatics, Medinfo ’98, Seoul, Korea, August 1998