Տեղեկատվական տեխնոլոգիաների կրթական եւ հետազոտական կենտրոն
YSU Information Technologies Educational and Research Center
ԵՊՀ տեղեկատվական տեխնոլոգիաների (SS) կրթական և հետազոտական կենտրոնը ստեղծվել է 2007 թ-ին:
>
Ելենա Գրիգորի Պետրոսյան

Դասախոս | Տեղեկատվական համակարգերի ամբիոն
Կրթություն
1999 - 2001 թթ. ԵՊՀ, Ինֆորմատիկայի և կիրառական մաթեմատիկայի ֆակուլտետ, Մագիստրոսի աստիճան
1995 - 1999 թթ. ԵՊՀ, Ինֆորմատիկայի և կիրառական մաթեմատիկայի ֆակուլտետ, Բակալավրի աստիճան
1985 - 1995 թթ. N 171 միջնակարգ դպրոց, ք. Երևան

Աշխատանքային գործունեություն
2007 թ–ից մինչ այժմ ԵՊՀ, ՏՏ կրթական և հետազոտական կենտրոն, Տեզեկատվական համակարգերի ամբիոն
Գիտական ղեկավարի ադմինիստրատիվ օգնական, դասախոս
2001 - 2007 թթ. ԵՊՀ, Ինֆորմատիկայի և կիրառական մաթեմատիկայի ֆակուլտետ, Ալգորիթմական լեզուների ամբիոն, Ավագ լաբորանտ, դասախոս
1999 - 2001 թթ. ԵՊՀ, Ինֆորմատիկայի և կիրառական մաթեմատիկայի ֆակուլտետ, Ալգորիթմական լեզուների ամբիոն, Լաբորանտ

Վերապատրաստումներ
Certificate on Completion of Project Management Course, AUA, 2012
Training on Sakai Distance Learning Platform, Boston, USA, 2005
Training on Distance Learning in eLearningServer3000 Platform, CEENet, Tver, Russia ,2002
Training “Distance Learning. E-course in WebCT”, CEENet, Budapest,

Գիտական հետաքրքրություններ
Web Programming, Distance Learning Systems, Online Testing Systems

Կարդացվող դասընթացներ
• Տեղեկատվական տեխնոլոգիաները մասնագիտա¬կան հետազոտություններում
• Համակարգչից օգտվելու հմտություններ


Մասնակցությունը դրամաշնորհներում
2012 - 2014 թթ. Բաց հասարակության ինստիտուտի դրամաշնորհ N17508 «Basic Toolkit for a Comprehensive Course Development and Its Application», Մենեջերի օգնական
2008 - 2013 թթ. Հայկական վիրտուալ համալսարան, AGBU, Մենեջերի օգնական
2008 - 2010 թթ. պետբյուջեից ֆինանսավորվող դրամաշնորհ No. 136, գիտ. աշխատող
2003 - 2004 թթ. Բաց հասարակության ինստիտուտի դրամաշնորհ N 1603, Կատարող
2002 թ. Բաց հասարակության ինստիտուտի դրամաշնորհ N500091CA51, Կատարող

Լեզուներ
Հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն

elena@ysu.am