Տեղեկատվական տեխնոլոգիաների կրթական եւ հետազոտական կենտրոն
YSU Information Technologies Educational and Research Center
ԵՊՀ տեղեկատվական տեխնոլոգիաների (SS) կրթական և հետազոտական կենտրոնը ստեղծվել է 2007 թ-ին:
>
Ալվարդ Հասոյի Գրիգորյան

Բաժնի վարիչ | Ուսումնական գործընթացի ապահովման բաժին
Կրթություն
1973 - 1978 թթ.Դիպլոմ, ԵՊՀ, կիրառական մաթեմատիկայի ֆակուլտետ
09.1988 - 09.1992 թթ. ԵՊՀ կիրառական մաթեմատիկայի ֆակուլտետի թվային անալիզի ամբիոնի հայցորդ
09.0993 թ. Ֆիզ.-մաթ. գիտությունների թեկնածուի կոչման թեզի պաշտպանություն «Դեֆորմացվող պինդ մարմնի մեխանիկա» մասնագիտությամբ
06.1998 - 07.1998 թթ. «Իտերացիոն և վերջավոր էլեմենտների մեթոդներ»դասընթացներ, Լյունգբույ, Դանիայի տեխնիկական համալսարան, մաթեմատիկական մոդելավորման ֆակուլտետ, վկայական

Աշխատանքային գործունեություն
1978 - 1982 թթ. «Ալգորիթմ» գիտա-արտադրական միավորում, ծրագրորդ
1982 - 2007 թթ. Ծրագրորդ, ավագ ծրագրորդ, խմբի ղեկավար ԵՊՀ հաշվողական կենտրոնում, կիրառական մաթեմատիկայի ֆակուլտետի «Ինֆորմատիկայի և հաշվողական մաթեմատիկայի»լաբորատորիայում, համակարգիչների կենտրոնում
2007 թ-ից առ այսօր Տեղեկատվական տեխնոլոգիաների կրթական և հետազոտական կենտրոնի ուսումնական գործընթացի ապահովման բաժնի վարիչ
1992 - 1994 թթ. ԵՊՀ մեխանիկայի ֆակուլտետի հոծ միջավայրի մեխանիկայի ամբիոնի ասիստենտ (ներքին համատեղություն), «Հաշվումների մեթոդներ» առարկայի դասավանդում

Գիտահետազոտական աշխատանքներ
Կառուցվածքների օպտիմալ նախագծման, դեֆորմացվող պինդ մարմնի մեխանիկայի խնդիրների լուծման թվային մեթոդներ

Լեզուներ
Ռուսերեն, անգլերեն