Տեղեկատվական տեխնոլոգիաների կրթական եւ հետազոտական կենտրոն
YSU Information Technologies Educational and Research Center
ԵՊՀ տեղեկատվական տեխնոլոգիաների (SS) կրթական և հետազոտական կենտրոնը ստեղծվել է 2007 թ-ին:
>
Ժաննա Միխայելի Սողոմոնյան

Դասախոս | Տեղեկատվական համակարգերի ամբիոն
Կրթություն
1968 - 1973 թթ. Երևանի պետական համալսարան, Կիրառական մաթեմատիկայի ֆակուլտետ, Մաթեմատիկոս - ծրագրավորող

Աշխատանքային փորձ
2007 թ–ից մինչ այժմ Երևանի պետական համալսարան, Տեղեկատվական տեխնոլոգիաների կրթական և հետա-զոտական կենտրոն, Ուսումնական գործընթացի ապահովման բաժին, ավագ ծրագրորդ ՏՏԿՀԿ Տեղեկատվական համակարգերի ամբիոն, դասախոս
1998 – 2007 թթ. Երևանի պետական համալսարան, Համակարգչային կենտրոն, խմբի ղեկավար
Համակարգային ծրագրավորման ամբիոն, դասախոս
 • ԵՊՀ-ի հումանիտար ֆակուլտետների դասախոսների և աշխատակիցների կոմպյուտերային գրագիտության ուսուցում
 • ԵՊՀ-ի բոլոր ֆակուլտետների դեկանատների գործավարների և առանձին աշխատանքային խմբերի կոմպյուտերային գործավարության ուսուցում
  1973 - 1998 թթ. Երևանի պետական համալսարան, Հաշվողական կենտրոն, ինժեներ-ծրագրավորող

  Հասարակական գործունեություն
  2014 թ-ից մինչ օրս ԵՊՀ Տեղեկատվական տեխնոլոգիաների կրթա­կան և հետա­զոտական կենտրոնի արհբյուրոյի նախագահ

  Լեզուների իմացություն
  Հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն

  Մասնագիտական և ոչ մասնագիտական կազմակերպությունների անդամակցում
  ԵՊՀ Արհեստակցական կազմակերպության անդամ

  janna@ysu.am