Տեղեկատվական տեխնոլոգիաների կրթական եւ հետազոտական կենտրոն
YSU Information Technologies Educational and Research Center
ԵՊՀ տեղեկատվական տեխնոլոգիաների (SS) կրթական և հետազոտական կենտրոնը ստեղծվել է 2007 թ-ին:
>
Ռուբեն Վարդանի Թոփչյան

Լաբորատորիայի գիտական ղեկավար | ՌԴ ԳԱ hամակարգային ծրագրավորման ինստիտուտի հետ համատեղ համակարգային ծրագրավորման լաբորատորիա