Տեղեկատվական տեխնոլոգիաների կրթական եւ հետազոտական կենտրոն
YSU Information Technologies Educational and Research Center
ԵՊՀ տեղեկատվական տեխնոլոգիաների (SS) կրթական և հետազոտական կենտրոնը ստեղծվել է 2007 թ-ին:
>
Կարապետ Սուրենի Դարբինյան

Դոցենտ | Ծրագրավորման և ինֆորմացիոն տեխնոլոգիաների ամբիոն
Կրթություն
1974-1979 ԵՊՀ կիրառական մաթեմատիկայի ֆակուլտետ, ուսանող
1991-1995 ԵՊՀ “Հաշվողական մեքենաների, համակարգերի և ցանցերի մաթեմատիկական և ծրագրային ապահովում” մասնագիտությամբ հայցորդ

Գիտական աստիճան
Ֆ.մ.գ.թ. – “Մագնիսական դաշտում գերհաղորդիչ սալի ծռման ոչ գծային խնդրի թվային լուծումը”, 1996, ՀՀ ԳԱԱ Ինֆորմատիկայի և ավտոմատացման պրոբլեմների ինստիտուտ

Աշխատանքային փորձ
1979-1982 ԵՊՀ կիրառական մաթեմատիկայի ֆակուլտետ, տեսական կիբեռնետիկայի լաբորատորիա-ծրագրավորող
1982-2000 ԵՊՀ ալգորիթմական լեզուների ամբիոն, ասիստենտ
1996-2001 ԵՊՀ համակարգչային կենտրոն, սեկտորի վարիչ
2000- ԵՊՀ ծրագրավորման և ինֆորմացիոն տեխնոլոգիաների ամբիոն, դոցենտ
2007–2013 Կիրառական մաթեմատիկայի և ինֆորմատիկայի ֆակուլտետ, Հայ-Ռուսական (Սլավոնական) Պետական Համալսարան դոցենտ
2013-2020 ԵՊՀ ԻՄ կիրառական մաթեմատիկայի ֆակուլտետ, դոցենտ

Կարդացվող դասընթացներ
Էհմ ծրագրավորում, արդի ծրագրավորման լեզուներ, տվյալների կառուցվածքներ, ծրագրավորման լեզուների իրականացում, GUI ծրագրավորում

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Ծրագրավորման լեզուներ, նեյրոնային ցանցեր, արհեստական բանականություն, ալգորիթմներ և տվյալների կառուցվածքներ, WEB ծրագրավորում

Մասնակցությունը դրամաշնորհների
1. Development of Basic Toolset for E-learning (OSI – Open Society Institute) No. 500091CA51, 2002-2003, Programmer
2. Development and Implementation of Instrumental Tools for Supporting IT in Educational Process at Secondary Schools (OSI –Open Society Institute) No. 1603, 2003-2004, Programmer
3. Development and Implementation of Instrumental Tools for Supporting IT in Educational Process at Secondary Schools (OSI –Open Society Institute) No. 15022, 2006-2007, Programmer

Լեզուներ
Հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն, գերմաներեն

karo@ysu.am

Ինֆորմացիոն տեխնոլոգիաների կիրառումը բնագիտական առարկաների դասավանդման համար
2017 | Հոդված/Article
Բնագիտությունը 21-րդ դարում: Ուսուցման հիմնախնդիրներ և լուծումներ: 2017, էջ 296-299
|
Կարապետ Դարբինյան , Սարգսյան Ս.Գ., Հովակիմյան Ա.Ս., Իսպիրյան Ն.Հ.
Ինֆորմացիոն տեխնոլոգիաների կիրառումը բնագիտական առարկաների դասավանդման համար
2017 | Հոդված/Article
Համահայկական 5-րդ կրթական գիտաժողով” Բնագիտությունը 21-րդ դարում: Ուսուցման խնդիրներ և լուծումներ. ԵՊՀ, ՀՌՀ, 2017, 296-299
K. Darbinyan , Hovakimyan A., Sargsyan S., Ispiryan N., Khachoyan L.
An approach to virtual laboratory design and testing
2013 | Հոդված/Article
American Journal of Software Engineering and Applications 2013; 2(1): 19-23A
К. Дарбинян , А.С. Овакимян, Л.О. Хачоян, С.Г.Саркисян
Պատկերների ճանաչման խնդրի լուծումը պերցեպտրոնային, հետադարձ կապով և ինքնակարգավորվող նեյրոնային ցանցերում
2012 | Թեզիս/Thesis
Шестая годичная научная конференция РАУ, 2012
К. Дарбинян , А.С. Овакимян, Л.О. Хачоян, С.Г.Саркисян
Պատկերների ճանաչման խնդրի լուծումը պերցեպտրոնային, հետադարձ կապով և ինքնակարգավորվող նեյրոնային ցանցերում
2012 | Թեզիս/Thesis
Шестая годичная научная конференция РАУ, 2012
“A Robust Solution for Embedded Memory Test and Repair”
2011 | Հոդված/Article
IEEE Asian Test Symposium (ATS), India, 2011, pp. 461-462
К. Дарбинян , А.С. Овакимян, Л.О. Хачоян, С.Г.Саркисян
Разработка системы распознавания образов с использованием стохастических грамматик
2011 | Թեզիս/Thesis
Годичная конференция РАУ, 2011
Կարապետ Դարբինյան , Սարգսյան Ս.Գ., Հովակիմյան Ա.Ս., Ավետիսյան Ս.Ա., Իսպիրյան Ն.Հ.
Տվյալների կառուցվածքներ
2010 | Գիրք/Book
Երևան, ԵՊՀ հրատարակչ. 2010թ.
Developing e-Learning Environment
2005 | Հոդված/Article
Learning Technology Newsletter, Vol. 7, Issue 4, October 2005, Publication of IEEE Computer Society ISSN 1438-0625, p. 24
Modeling and Implementation of Virtual Chemical Laboratory
2005 | Հոդված/Article
Proceedings of the International Conference CSIT-05, Yerevan, 2005, Sept. 19-23, Yerevan, Armenia, p. 628-631
Virtual Environment for Chemical Laboratory Studies
2005 | Հոդված/Article
International Workshop “InformationTechnologies in Education ITE 2005”, Yerevan, June 13 - 17, 2005, p.19-20
E-Learning Supporting System Development
2004 | Հոդված/Article
Proceedings of the International Conference Information technologies in Education, Yerevan, 2004, p. 208-21