ԵՐԵՎԱՆ
22:16
-4°C
27 Փետրվարի | 2017
Քամու արագություն 0 մ/վրկ.
Խոնավություն 100%
Մթնոլորտային ճնշում 679 մմ ս․ս․
Քամու ուղղություն հվ.-արմ.

 

Meteo-TV Yahoo Weather Yandex Weathe

Տվյալները վերցված են ԵՊՀ աշխարհագրության և երկրաբանության ֆակուլտետում տեղադրված մետեոկայանից։ Այն 5 վրկ. հաճախականությամբ համակարգչին է հաղորդում և արխիվացվում օդի ջերմաստիճանը, մթնոլորտային ճնշումը, օդի հարաբերական խոնավությունը, քամու արագությունը և ուղղությունը: