ԵՐԵՎԱՆ
12:13
0°C
22 Փետրվարի | 2019
Քամու արագություն 2 մ/վրկ.
Խոնավություն 75%
Մթնոլորտային ճնշում 1019 մմ ս․ս․
Քամու ուղղություն հս.-արլ.

 

Meteo-TV Yahoo Weather Yandex Weathe

Տվյալները վերցված են ԵՊՀ աշխարհագրության և երկրաբանության ֆակուլտետում տեղադրված մետեոկայանից։ Այն 5 վրկ. հաճախականությամբ համակարգչին է հաղորդում և արխիվացվում օդի ջերմաստիճանը, մթնոլորտային ճնշումը, օդի հարաբերական խոնավությունը, քամու արագությունը և ուղղությունը: