ԵՐԵՎԱՆ
11:27
0°C
17 Հունվարի | 2022
Քամու արագություն 0 մ/վրկ.
Խոնավություն 0%
Մթնոլորտային ճնշում 0 մմ ս․ս․
Քամու ուղղություն հս.

 

Meteo-TV Yahoo Weather Yandex Weathe

Տվյալները վերցված են ԵՊՀ աշխարհագրության և երկրաբանության ֆակուլտետում տեղադրված մետեոկայանից։ Այն 5 վրկ. հաճախականությամբ համակարգչին է հաղորդում և արխիվացվում օդի ջերմաստիճանը, մթնոլորտային ճնշումը, օդի հարաբերական խոնավությունը, քամու արագությունը և ուղղությունը: