ԵՐԵՎԱՆ
02:34
+23°C
20 Սեպտեմբերի | 2017
Քամու արագություն 0 մ/վրկ.
Խոնավություն 0%
Մթնոլորտային ճնշում 674 մմ ս․ս․
Քամու ուղղություն հս.-արլ.

 

Meteo-TV Yahoo Weather Yandex Weathe

Տվյալները վերցված են ԵՊՀ աշխարհագրության և երկրաբանության ֆակուլտետում տեղադրված մետեոկայանից։ Այն 5 վրկ. հաճախականությամբ համակարգչին է հաղորդում և արխիվացվում օդի ջերմաստիճանը, մթնոլորտային ճնշումը, օդի հարաբերական խոնավությունը, քամու արագությունը և ուղղությունը: