30.11.2017 | 
Քաղաքականություն
ԿԱՅԱՑԱՎ ԵՊՀ ԳԻՏԽՈՐՀՐԴԻ ՀԵՐԹԱԿԱՆ ՆԻՍՏԸ
ԿԱՅԱՑԱՎ ԵՊՀ ԳԻՏԽՈՐՀՐԴԻ ՀԵՐԹԱԿԱՆ ՆԻՍՏԸ
Այսօր ԵՊՀ-ում տեղի ունեցավ գիտխորհրդի նիստ՝ օրակարգային 9 և ընթացիկ մի շարք հարցերով:

Օրակարգային առաջին հարցը վերաբերում էր պարգևատրումներին. մի շարք համալսարանականներ արժանացան մեդալների, շնորհակալագրերի ու հավաստագրերի:

 

Գիտխորհրդի անդամներին նախ ներկայացվեց պրոֆեսորի, դոցենտի գիտական կոչումների շնորհման արժանացող թեկնածուների ցուցակը. փակ քվեարկության արդյունքների համաձայն՝ 1 հոգի ստացավ պրոֆեսորի (ԵՊՀ արևելագիտության ֆակուլտետի դեկան Ռուբեն Մելքոնյան), 10 հոգի՝ դոցենտի գիտական կոչումներ:

 

2017-2018 ուստարվա բակալավրիատի և մագիստրատուրայի ընդունելության արդյունքների, 2016-2017 ուստարվա դասավանդման որակի և արդյունավետության վերաբերյալ ուսանողական հարցումների արդյունքների, ինչպես նաև այս ուստարվա ամբիոնային բեռնվածության մասին զեկուցեց Ուսումնական աշխատանքների գծով պրոռեկտոր Ալեքսանդր Գրիգորյանը:

 

Պրոռեկտորը ևս մեկ անգամ բարձրաձայնեց ԵՊՀ կրթական ծրագրերում օտարալեզու ծրագրերի ներդրման, միասնական ընդունելության դաշտի բացակայության, ինչպես նաև միջպետական համաձայնագրով համալսարանների հետ գործունեություն ծավալելու հավասար պայմաններ ունենալու հիմնախնդիրները:

 

Ինչ վերաբերում է դասավանդման որակի և արդյունավետության վերաբերյալ ուսանողական հարցումների արդյունքներին, ապա Ալեքսանդր Գրիգորյանն ընդգծեց, որ ընդհանուր առմամբ գնահատման ցուցանիշները բարձրացել են, իսկ կոռուպցիոն դեպքերը՝ նվազել: Պրոռեկտորը նշեց նաև, որ հետագայում էլ շարունակելու են առցանց հարցումների իրականացումը և համակարգի բարելավմանն ուղղված աշխատանքները:

 

Գիտխորհրդի նիստում առաջին անգամ անդրադարձ եղավ ամբիոնային ծանրաբեռնվածության խնդրին: Ալեքսանդր Գրիգորյանը տեսապատկերի միջոցով ներկայացրեց ֆակուլտետային որոշ տվյալներ՝ մանրամասնելով ծանրաբեռնվածության նվազման պատճառները:

 

ԵՊՀ ղեկավարությունը մտահոգություն հայտնեց բուհի պրոֆեսորադասախոսական կազմում 65 տարեկանից բարձր մասնագետների մեծ թվի, պրոֆեսորների, ինչպես նաև գիտական աշխատանքների պաշտպանության նվազման փաստի վերաբերյալ:

 

«Հիրավի, բավականին մտահոգիչ է հիմնական պրոֆեսորադասախոսական կազմի միջին տարիքային ցուցանիշը: Այս ուղղությամբ մանրակրկիտ և հետևողական աշխատանք պետք է իրականացնել: Խիստ ուշադրության կարիք ունեն նաև  լաբորատոր աշխատանքների ցուցանիշների նվազումն ու առանց գիտական որևէ կոչման արտաքին համատեղությամբ դասախոսների մեծ քանակը»,- ասաց Արամ Սիմոնյանը:

 

Այնուհետև Մենուա Սողոմոնյանը ներկայացրեց «ԵՊՀ լավագույն ուսանող» մրցանակաբաշխության կանոնակարգում փոփոխություններ կատարելու մասին առաջարկությունները, որոնք քննարկումներից հետո ընդունվեցին գիտխորհրդի մասնակիցների կողմից:

 

ԵՊՀ պրոֆեսորադասախոսական կազմի որակավորման բարձրացման կրթագիտական ծրագրի կատարման ընթացքի (2016-2017 ուստարի) մասին հաղորդեց ԵՊՀ հետբուհական լրացուցիչ կրթության վարչության պետ Ժասմեն Աղասյանը:

 

Վերջինս թվային տվալներ ներկայացրեց դասախոսների մասնակցության և վաստակած կրեդիտների մասին, անդրադարձավ նաև պարտադիր կրթական բաղադրիչների՝ անգլերենի և մասնագիտական արդի հիմնահարցերի քննություններին ԵՊՀ դասախոսների մասնակցության հարցին:

 

«Դասախոսները բավականաչափ դժվարություններ են ունենում անգլերենի ավելի բարձր մակարդակի շեմի հաղթահարման հարցում, ինչի արդյունքում էլ ընդհանուր առմամբ ոչ բավարար ցուցանիշներ են գրանցվում»,- նշեց Ժասմեն Աղասյանը և հավելեց, որ մասնագիտական դասընթացների կազմակերպման ու անցկացման գործում ևս պասիվություն է նկատվում:

 

ԵՊՀ ուսումնամեթոդական վարչության պետ Հրանտ Ժամհարյանն էլ 2016-2017 ուստարվա արդյունքներով անդրադարձավ ուսանողների փոխատեղման (ռոտացիա) հարցին:

 

 

ԵՊՀ ՈՒԳԸ անցյալ տարվա գործունեությանն անդրադարձավ Ուսանողական գիտական ընկերության նախագահ Մհեր Հակոբյանը, ով մանրամասներ ներկայացրեց կազմակերպված ուսանողական միջոցառումների բնույթի, միջազգային մասնակցության ու հրապարակումների վերաբերյալ:

 

Մինչ ընթացիկ հարցերին անդրադառնալը գիտխորհրդի անդամները որոշեցին ԵՊՀ ֆարմացիայի ինստիտուտ ընդունված արտասահմանցի օտարալեզու ուսանողների ուսման վարձը սահմանել 1 մլն 300 հազար դրամ:

 

Ընթացիկ հարցերի շրջանակում քննարկվեց ԵՊՀ-ում «Մանրէաբանական կենսատեխնոլոգիաների և կենսավառելիքի նորարարական կենտրոն» կառուցվածքային ստորաբաժանում ստեղծելու մասին առաջարկությամբ ԵՊՀ հոգաբարձուների խորհրդին դիմելու հարցը:

 

Առաջարկ եղավ նաև Փիլիսոփայության և հոգեբանության ֆակուլտետի սոցիալական հոգեբանության ու տեսական փիլիսոփայության և տրամաբանության ամբիոններն անվանափոխել համապատասխանաբար Սոցիալական և կլինիկական հոգեբանության ամբիոնի ու Տեսական փիլիսոփայության, տրամաբանության և հռետորիկայի ամբիոնի:

 

Մյուս առաջարկն էլ վերաբերում էր Աշխարհագրության և երկրաբանության ֆակուլտետի «Մհեր Ջուլհաճյանի անվան օգտակար հանածոների հանքավայրերի որոնման և հետախուզական կաբինետ» կառուցվածքային ստորաբաժանումը «Օգտակար հանածոների հանքավայրերի հետախուզման և մոդելավորման Մհեր Ջուլհաճյանի անվան ուսումնական լաբորատորիա» կառուցվածքային ստորաբաժանման վերակազմակերպելու առաջարկությամբ ԵՊՀ հոգաբարձուների խորհրդին դիմելուն:

 

Բոլոր առաջարկներն էլ միաձայն հաստատվեցին ԵՊՀ գիտական խորհրդի անդամների կողմից:

Այլ նորություններ
ԵՊՀ ՀՈԳԱԲԱՐՁՈՒՆԵՐԻ ԽՈՐՀՐԴԻ ՆԻՍՏԸ ՏԵՂԻ ՉԻ ՈՒՆԵՑԵԼ. ՆԵՐԿԱ ԵՆ ԵՂԵԼ ՄԻԱՅՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆԱԿԱՆ ԱՆԴԱՄՆԵՐԸ
ԵՊՀ հոգաբարձուների խորհրդի այսօր հրավիրված նիստը չի կայացել՝ քվեակազմի բացակայության պատճառով. 32 անդամներից ներկա էին 14-ը:
«ՍԵՐՎԻՍԻ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊԻՉ/ՄԵՆԵՋՄԵՆՏ» ԽՈՐԱԳՐՈՎ ԴԱՍԱԽՈՍՈՒԹՅՈՒՆ ԵՐԵՎԱՆԻ ԹԻՎ 190 ԱՎԱԳ ԴՊՐՈՑՈՒՄ
ԵՊՀ աշխարհագրության և երկրաբանության ֆակուլտետի սերվիսի ամբիոնի վարիչ Սեյրան Սուվարյանն այսօր «Սերվիսի կազմակերպիչ/մենեջմենտ» խորագրով դասախոսություն է կարդացել Երևանի թիվ 190 ավագ դպրոցում: