09.04.2019 | 
Գիտություն
«ՄԵՆՔ ՊԵՏՔ Է ՈՒՆԵՆԱՆՔ ԲԱԶՄԱԴԵՄ ԿՐԹԱԿԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԵՐ». ԵՊՀ ՓԻԼԻՍՈՓԱՅՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՀՈԳԵԲԱՆՈՒԹՅԱՆ ՖԱԿՈՒԼՏԵՏԻ ԴԵԿԱՆ ԸՆՏՐՎԵՑ ԱԼԵՔՍԱՆ ԲԱՂԴԱՍԱՐՅԱՆԸ
«ՄԵՆՔ ՊԵՏՔ Է ՈՒՆԵՆԱՆՔ ԲԱԶՄԱԴԵՄ ԿՐԹԱԿԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԵՐ». ԵՊՀ ՓԻԼԻՍՈՓԱՅՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՀՈԳԵԲԱՆՈՒԹՅԱՆ ՖԱԿՈՒԼՏԵՏԻ ԴԵԿԱՆ ԸՆՏՐՎԵՑ ԱԼԵՔՍԱՆ ԲԱՂԴԱՍԱՐՅԱՆԸ
ԵՊՀ փիլիսոփայության և հոգեբանության ֆակուլտետի գիտական խորհրդի նիստի օրակարգում այսօր դեկանի ընտրության հարցն էր:

Նիստին ներկա էր Ուսումնական աշխատանքների գծով պրոռեկտոր Մենուա Սողոմոնյանը:

Մեկ դեմ և 28 կողմ ձայնով նիստը նախագահող ընտրվեց Ընդհանուր հոգեբանության ամբիոնի վարիչ Հրանտ Ավանեսյանը: Նա ներկայացրեց օրակարգի միակ հարցը՝ դեկանի ընտրություն, որը գիտական խորհուրդը հաստատեց միաձայն քվեարկությամբ:

Ֆակուլտետի գործող դեկան Ալեքսան Բաղդասարյանը ողջունեց գործընկերներին և ներկայացրեց ֆակուլտետի կառավարման և զարգացման իր հայեցակարգը: Շնորհակալություն հայտնելով ամբիոններին իրեն վստահելու և առաջադրելու համար՝ Ալեքսան Բաղդասարյանը նշեց, որ գործընկերների հետ քննարկումների ժամանակ եկել են այն եզրակացության, որ բարեփոխումներն անհրաժեշտ է կատարել տարբեր մեթոդների զուգորդմամբ: Ըստ նրա՝ տպավորությունն այնպիսին է, որ Բոլոնյան համակարգին անցնելուց հետո կրթության բոլոր ձևերը հարմարեցվել են այդ համակարգին, այնինչ մասնագիտությունները տարբեր են, և պետք է յուրաքանչյուրի համար մշակել մոտեցումներ ու չափորոշիչներ, միևնույն ստանդարտացված համակարգը չի կարող լավ աշխատել բոլորի դեպքում:«Մենք պետք է ունենանք բազմադեմ կրթական համակարգեր»,- ասաց Ալեքսան Բաղդասարյանը՝ անդրադառնալով ընթացիկ խնդիրներին:

Դրանց շարքում նա նշեց սոցիալական վիճակը, որը հնարավորություն չի տալիս համալսարանական մտավորականին ժամանակ և ուժ գտնելու ազատ ստեղծագործելու համար, դասախոսներն իրենց ողջ ռեսուրսները ծախսում են իրենց սոցիալական վիճակը բարելավելու համար: Այս խնդրի հաղթահարմանն ուղղված նա առաջարկեց աշխատավարձերի բարձրացում:

Հաջորդ խնդիրը, որին անդրադարձավ Ալեքսան Բաղդասարյանը, վերաբերում էր էլեկտրոնային գրականությանը: Մասնագիտությունների առանձնահատկություններից ելնելով՝ ուսանողները պետք է շատ մեծ ծավալի գրականություն կարդան, այնինչ ուղղակի անհնար է այդքան ժամեր համակարգչի առջև անցկացնել:

Խնդիրների շարքում էր նաև կոռուպցիայի հարցը, որն, այնուամենայնիվ, վերահսկվում է բազմաթիվ օղակների կողմից:

Ուսանողների՝ դասերին հաճախելու հարցը ևս օրակարգային է, քանի որ նրանք հիմնականում համադրում են ուսումնառությունն աշխատանքի հետ, ինչի արդյունքում, բնական է, որ տուժում է առաջինը, քանի որ հմտությունների ու գիտելիքների մեծ մասը ուսանողները ձեռք են բերում հենց լսարանում: Այս իրավիճակի արդյունքում շատ են գիտելիքի ոչ բավարար մակարդակ ունեցող շրջանավարտները:

Պետական ավարտական քննությունների վերացումը, ըստ Ալեքսան Բաղդասարյանի, բերեց իր բացասական հետևանքները: Այդ ամփոփիչ քննությունը հնարավորություն էր տալիս ուսանողին ցուցադրելու տարիների ընթացքում ձեռք բերած ոչ միայն տեսական գիտելիքները, այլև մասնագիտական որակները: Նա առաջարկեց վերանայել այդ հարցը՝ կազմելով ավելի հետաքրքիր և արդյունավետ հարցաշարեր:

Արտագրության արատավոր երևույթը ևս դեկանի թեկնածուի ուշադրության կենտրոնում էր: Նա փաստեց, որ բնական է՝ իրենց մեղավորությունն էլ կա այդ հարցում, քանի որ ստացվում է՝ ստեղծվել է մի մթնոլորտ, որը նպաստում է նման վարքագծի ձևավորմանը:Ելույթի ժամանակ նա նշեց, որ կարիք կա մագիստրոսական ծրագրերի վերանայման:

Ֆիզդաստիարակության պարապմունքները ևս խնդրահարույց են, անհրաժեշտ են տարբեր սեկցիաներ, որոնք կհամապատասխանեն նաև առողջական խնդիրներ ունեցող և հաշմանդամություն ունեցող ուսանողների պահանջմունքներին:

Նա առաջարկեց լուրջ ուշադրություն ցուցաբերել հաշմանդամություն ունեցող ուսանողների հանդեպ՝ ֆակուլտետում ստեղծելով նրանց օգնելու, խորհրդատվություններ անցկացնելու հարմարավետ պայմաններ ու հարթակներ:

Անդրադարձ եղավ նաև օտար լեզուների դասավանդման հարցին: Մագիստրոսական ծրագրերում ներառված օտար լեզուները պետք է դասավանդվեն այնպիսի մակարդակով, որ համապատասխանեն հետագայում ասպիրանտուրա դիմելու համար պահանջվող քննության պայմաններին:

Այնուհետև խոսքը ելույթների համար փոխանցվեց ներկաներին:

«Բանբեր Երևանի համալսարանի» հանդեսի գլխավոր խմբագիր Հրաչիկ Միրզոյանը, անդրադառնալով կոռուպցիայի վերաբերյալ դեկանի թեկնածուի հնչեցրած մտքին, նշեց, որ այժմ այդ բառն օգտագործվում է մեխանիկորեն, քանի որ համալսարանում երկարատև տարիների աշխատանքի ընթացքում նա նման երևույթի ականատես չի եղել:

Ֆակուլտետի ՈՒԽ նախագահ Էմիլիա Աթանեսյանը հետաքրքրվեց մագիստրոսական ծրագրերի փոփոխության հարցով, թե արդյոք ավելացվելու են նոր առարկաներ կամ ծրագրեր:

Հարցին ի պատասխան՝ Ալեքսան Բաղդասարյանը նշեց, որ փոփոխություններն անընդհատ են լինում, հիմնականում՝ նորույթների ներմուծման ճանապարհով։

Փիլիսոփայության պատմության, տեսության և տրամաբանության ամբիոնի դոցենտ Սիլվա Պետրոսյանը խոսեց գնահատման համակարգի վերանայման մասին, քանի որ եթե նախկինում ուսանողները միավոր էին վաստակում՝ դասերին ներկայանալով, ապա այդ փոփոխություններից հետո նրանք դադարել են հաճախել դասերին:Մենուա Սողոմոնյանը հետաքրքրվեց, թե փիլիսոփայության հետ կապված ինչպիսի միջդիսցիպլինար մագիստրոսական ծրագրեր են հնարավոր: Իսկ հաշվետվողականության վերաբերյալ նա հարցրեց, թե ինչպես է կարգավորվում դրա չափելիությունը:

Ալեքսան Բաղդասարյանը հնչեցրեց տարբերակներ, որոնց թվում էր նաև բիզնես էթիկան: Հաշվետվությունները ներկայացվում են պարբերաբար հրավիրվող գիտխորհուրդների ժամանակ, բացի դրանից՝ ուսումնական յուրաքանչյուր ամիս ունի իր ծանրաբեռնվածությունը, և հընթացս այդ ամենը քննարկվում է:

Մենուա Սողոմոնյանի մյուս հարցը վերաբերում էր նրան, թե ինչպիսին են մասնագիտական որակավորումների նկարագրիչները:

Դեկանի թեկնածուն նշեց, որ դրանք կան՝ հաստատված պատկան մարմինների կողմից, և գործատուն հաճախ առաջնահերթություն է տալիս ոչ թե մասնագիտական հատկանիշներին, այլ մարդկային որակներին:Փիլիսոփայության պատմության, տեսության և տրամաբանության ամբիոնի դոցենտ Հովհաննես Հովհաննիսյանը նշեց, որ խնդիրները ներհամալսարանական և արտահամալսարանական են։ Նա նշեց նաև, որ պետք է զարգացնել քննադատական մտածողությունը, տրամաբանությունն ուսանողների շրջանում, ինչպես նաև աջակցել դեկանին: Ըստ նրա՝ շատ կարևոր է մասնագետների մասնակցությունը հանրային կյանքին, նրանց դիրքորոշումն այս կամ այն հարցի վերաբերյալ:

Անձի հոգեբանության ամբիոնի վարիչ Նարինե Խաչատրյանն ընդգծեց, որ ֆակուլտետն առանձնանում է աշխատանքային առողջ մթնոլորտով, բոլորը բաց են առաջարկների և քննարկումների համար: Նա անդրադարձավ ազգային չափորոշիչների և հետազոտական հմտությունների զարգացման խնդիրներին: Ըստ նրա՝ դասախոսները հաճախ ստիպված են լինում իջեցնել պահանջների շեմը` ընդառաջ գնալով ուսանողներին, քանի որ վերջիններս չեն սիրում այդ ուղղությամբ աշխատել:Հրանտ Ավանեսյանը ուշադրություն հրավիրեց ֆակուլտետի գործունեության միջազգայնացման հարցին։ Նա խոսեց նաև միասնականության մասին` նշելով, որ բարիդրացիական են հարաբերությունները, բայց միասնականության խնդիր կա։ Նա ասաց, որ չեն խրախուսվում ուսանողների կամավորական աշխատանքները. «Մեր մասնագիտության, ինչպես նաև սոցիալական մասնագիտությունների համար պարտադիր է կամավորական աշխատանքը»:

Ֆակուլտետի ՈՒԳԸ նախագահ Մերի Ազիզյանը նշեց, որ կա նաև համագործակցության խնդիր: Նա հույս հայտնեց, որ կստեղծվեն թե՛ամառային դպրոցներ, թե՛ աշխատաժողովներ:

Մենուա Սողոմոնյանը նշեց, որ ընդհանուր տեսլականը հետազոտող համալսարան ունենալն է: Այդուհանդերձ, ավարտական աշխատանքի բավարար որակի ապահովումն ուսանողների դեպքում լուրջ խնդիր է։ Խոսելով արտագրությունների մասին՝ նա նշեց, որ պետք է վերանայել հիշել-գրելու մոդելը, որն այժմ իշխում է քննությունների ժամանակ: Բացի դրանից՝ կարիք կա ընդունելության ժամանակ սահմանել այնպիսի չափանիշներ, որ համալսարանը ստիպված չլինի ուսանողներին կրթել 0-ից: Վերանայման են ենթակա նաև օտար լեզուների դասավանդման մոտեցումները. կարիք կա դրանք առավել արդյունավետ դարձնելու:

«Փիլիսոփայության ֆակուլտետ ունենալն ազգի հասունության ցուցիչ է»,- ասաց Մենուա Սողոմոնյանը՝ անցում կատարելով կամավորական աշխատանքների համակարգման հնարավոր ուղիներին:Շնորհակալություն հայտնելով նախկին պրոռեկտոր Ալեքսանդր Գրիգորյանին կատարած տիտանական աշխատանքի համար՝ նա խոսեց ուսանողների ծանրաբեռնվածության մասին: Ըստ նրա՝ եթե ցանկություն կա խթանելու հետազոտական հմտությունները, ապա պետք է վերանայել ծանրաբեռնվածությունը, ինչը հնարավոր կլինի մոդուլների համակարգի ներդրմամբ։ Նա առաջարկեց դեկանի թեկնածուին մտածել այդ ուղղությամբ:

Ելույթներից հետո միաձայն քվեարկությամբ ընտրվեց հաշվիչ հանձնաժողով, որի նախագահն էր Սիլվա Պետրոսյանը, իսկ անդամներն էին Հովհաննես Հովհաննիսյանն ու Դավիթ Աքելյանը:31 ներկաներից նիստին ներկա էին 29-ը: Քվեարկությանը մասնակցած 26 հոգին փակ, գաղտնի քվեարկության արդյունքում միաձայն կողմ ձայներով դեկանի պաշտոնում ընտրեցին Ալեքսան Բաղդասարյանին:

 

Մարի Ռաֆյան

 

Այլ նորություններ
ՂՐՂԶՍՏԱՆՈՒՄ ԱՆՑԿԱՑՎԵԼՈՒ Է ԵԱՏՄ ՏԱՐԱԾՔՈՒՄ ԱՄԵՆԱՄԵԾ «ԵՎՐԱՍԻԱԿԱՆ ՇԱԲԱԹ-2019» ԽՈՐԱԳՐՈՎ ՀԱՄԱԺՈՂՈՎԸ
Եվրասիական տնտեսական միության (ԵԱՏՄ) գործարարները և ակտիվ երիտասարդները հանդիպելու են մեկ հարթակում՝ քննարկելու տնտեսական ինտեգրման և բիզնես համագործակցության հարցերը, որին հեռակա կարգով կարող են մասնակցել նաև ԵՊՀ տարբեր ֆակուլտետների դասախոսներ, երիտասարդ գիտնականներ, ասպիրանտներ և փորձագետներ:
ԼՈՒՅՍ ԵՆ ՏԵՍԵԼ «ԵՊՀ ՈՒԳԸ ԳԻՏԱԿԱՆ ՀՈԴՎԱԾՆԵՐԻ ԺՈՂՈՎԱԾՈՒ» ԵՐԻՏԱՍԱՐԴԱԿԱՆ ԳԻՏԱԿԱՆ ՊԱՐԲԵՐԱԿԱՆԻ 2019 ԹՎԱԿԱՆԻ ԱՌԱՋԻՆ ՀԱՄԱՐՆԵՐԸ
ԵՊՀ գիտխորհրդի նիստերի դահլիճում այսօր տեղի ունեցավ «ԵՊՀ ՈՒԳԸ գիտական հոդվածների ժողովածու» երիտասարդական գիտական պարբերականի Բնական և ֆիզիկամաթեմատիկական գիտությունների 1.1 (27), Հումանիտար և հասարակական գիտությունների 1.2 (28) համարների շնորհանդեսը: