09.04.2019 | 
Գիտություն
«ՄԵՆՔ ՊԵՏՔ Է ՈՒՆԵՆԱՆՔ ԲԱԶՄԱԴԵՄ ԿՐԹԱԿԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԵՐ». ԵՊՀ ՓԻԼԻՍՈՓԱՅՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՀՈԳԵԲԱՆՈՒԹՅԱՆ ՖԱԿՈՒԼՏԵՏԻ ԴԵԿԱՆ ԸՆՏՐՎԵՑ ԱԼԵՔՍԱՆ ԲԱՂԴԱՍԱՐՅԱՆԸ
«ՄԵՆՔ ՊԵՏՔ Է ՈՒՆԵՆԱՆՔ ԲԱԶՄԱԴԵՄ ԿՐԹԱԿԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԵՐ». ԵՊՀ ՓԻԼԻՍՈՓԱՅՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՀՈԳԵԲԱՆՈՒԹՅԱՆ ՖԱԿՈՒԼՏԵՏԻ ԴԵԿԱՆ ԸՆՏՐՎԵՑ ԱԼԵՔՍԱՆ ԲԱՂԴԱՍԱՐՅԱՆԸ
ԵՊՀ փիլիսոփայության և հոգեբանության ֆակուլտետի գիտական խորհրդի նիստի օրակարգում այսօր դեկանի ընտրության հարցն էր:

Նիստին ներկա էր Ուսումնական աշխատանքների գծով պրոռեկտոր Մենուա Սողոմոնյանը:

Մեկ դեմ և 28 կողմ ձայնով նիստը նախագահող ընտրվեց Ընդհանուր հոգեբանության ամբիոնի վարիչ Հրանտ Ավանեսյանը: Նա ներկայացրեց օրակարգի միակ հարցը՝ դեկանի ընտրություն, որը գիտական խորհուրդը հաստատեց միաձայն քվեարկությամբ:

Ֆակուլտետի գործող դեկան Ալեքսան Բաղդասարյանը ողջունեց գործընկերներին և ներկայացրեց ֆակուլտետի կառավարման և զարգացման իր հայեցակարգը: Շնորհակալություն հայտնելով ամբիոններին իրեն վստահելու և առաջադրելու համար՝ Ալեքսան Բաղդասարյանը նշեց, որ գործընկերների հետ քննարկումների ժամանակ եկել են այն եզրակացության, որ բարեփոխումներն անհրաժեշտ է կատարել տարբեր մեթոդների զուգորդմամբ: Ըստ նրա՝ տպավորությունն այնպիսին է, որ Բոլոնյան համակարգին անցնելուց հետո կրթության բոլոր ձևերը հարմարեցվել են այդ համակարգին, այնինչ մասնագիտությունները տարբեր են, և պետք է յուրաքանչյուրի համար մշակել մոտեցումներ ու չափորոշիչներ, միևնույն ստանդարտացված համակարգը չի կարող լավ աշխատել բոլորի դեպքում:«Մենք պետք է ունենանք բազմադեմ կրթական համակարգեր»,- ասաց Ալեքսան Բաղդասարյանը՝ անդրադառնալով ընթացիկ խնդիրներին:

Դրանց շարքում նա նշեց սոցիալական վիճակը, որը հնարավորություն չի տալիս համալսարանական մտավորականին ժամանակ և ուժ գտնելու ազատ ստեղծագործելու համար, դասախոսներն իրենց ողջ ռեսուրսները ծախսում են իրենց սոցիալական վիճակը բարելավելու համար: Այս խնդրի հաղթահարմանն ուղղված նա առաջարկեց աշխատավարձերի բարձրացում:

Հաջորդ խնդիրը, որին անդրադարձավ Ալեքսան Բաղդասարյանը, վերաբերում էր էլեկտրոնային գրականությանը: Մասնագիտությունների առանձնահատկություններից ելնելով՝ ուսանողները պետք է շատ մեծ ծավալի գրականություն կարդան, այնինչ ուղղակի անհնար է այդքան ժամեր համակարգչի առջև անցկացնել:

Խնդիրների շարքում էր նաև կոռուպցիայի հարցը, որն, այնուամենայնիվ, վերահսկվում է բազմաթիվ օղակների կողմից:

Ուսանողների՝ դասերին հաճախելու հարցը ևս օրակարգային է, քանի որ նրանք հիմնականում համադրում են ուսումնառությունն աշխատանքի հետ, ինչի արդյունքում, բնական է, որ տուժում է առաջինը, քանի որ հմտությունների ու գիտելիքների մեծ մասը ուսանողները ձեռք են բերում հենց լսարանում: Այս իրավիճակի արդյունքում շատ են գիտելիքի ոչ բավարար մակարդակ ունեցող շրջանավարտները:

Պետական ավարտական քննությունների վերացումը, ըստ Ալեքսան Բաղդասարյանի, բերեց իր բացասական հետևանքները: Այդ ամփոփիչ քննությունը հնարավորություն էր տալիս ուսանողին ցուցադրելու տարիների ընթացքում ձեռք բերած ոչ միայն տեսական գիտելիքները, այլև մասնագիտական որակները: Նա առաջարկեց վերանայել այդ հարցը՝ կազմելով ավելի հետաքրքիր և արդյունավետ հարցաշարեր:

Արտագրության արատավոր երևույթը ևս դեկանի թեկնածուի ուշադրության կենտրոնում էր: Նա փաստեց, որ բնական է՝ իրենց մեղավորությունն էլ կա այդ հարցում, քանի որ ստացվում է՝ ստեղծվել է մի մթնոլորտ, որը նպաստում է նման վարքագծի ձևավորմանը:Ելույթի ժամանակ նա նշեց, որ կարիք կա մագիստրոսական ծրագրերի վերանայման:

Ֆիզդաստիարակության պարապմունքները ևս խնդրահարույց են, անհրաժեշտ են տարբեր սեկցիաներ, որոնք կհամապատասխանեն նաև առողջական խնդիրներ ունեցող և հաշմանդամություն ունեցող ուսանողների պահանջմունքներին:

Նա առաջարկեց լուրջ ուշադրություն ցուցաբերել հաշմանդամություն ունեցող ուսանողների հանդեպ՝ ֆակուլտետում ստեղծելով նրանց օգնելու, խորհրդատվություններ անցկացնելու հարմարավետ պայմաններ ու հարթակներ:

Անդրադարձ եղավ նաև օտար լեզուների դասավանդման հարցին: Մագիստրոսական ծրագրերում ներառված օտար լեզուները պետք է դասավանդվեն այնպիսի մակարդակով, որ համապատասխանեն հետագայում ասպիրանտուրա դիմելու համար պահանջվող քննության պայմաններին:

Այնուհետև խոսքը ելույթների համար փոխանցվեց ներկաներին:

«Բանբեր Երևանի համալսարանի» հանդեսի գլխավոր խմբագիր Հրաչիկ Միրզոյանը, անդրադառնալով կոռուպցիայի վերաբերյալ դեկանի թեկնածուի հնչեցրած մտքին, նշեց, որ այժմ այդ բառն օգտագործվում է մեխանիկորեն, քանի որ համալսարանում երկարատև տարիների աշխատանքի ընթացքում նա նման երևույթի ականատես չի եղել:

Ֆակուլտետի ՈՒԽ նախագահ Էմիլիա Աթանեսյանը հետաքրքրվեց մագիստրոսական ծրագրերի փոփոխության հարցով, թե արդյոք ավելացվելու են նոր առարկաներ կամ ծրագրեր:

Հարցին ի պատասխան՝ Ալեքսան Բաղդասարյանը նշեց, որ փոփոխություններն անընդհատ են լինում, հիմնականում՝ նորույթների ներմուծման ճանապարհով։

Փիլիսոփայության պատմության, տեսության և տրամաբանության ամբիոնի դոցենտ Սիլվա Պետրոսյանը խոսեց գնահատման համակարգի վերանայման մասին, քանի որ եթե նախկինում ուսանողները միավոր էին վաստակում՝ դասերին ներկայանալով, ապա այդ փոփոխություններից հետո նրանք դադարել են հաճախել դասերին:Մենուա Սողոմոնյանը հետաքրքրվեց, թե փիլիսոփայության հետ կապված ինչպիսի միջդիսցիպլինար մագիստրոսական ծրագրեր են հնարավոր: Իսկ հաշվետվողականության վերաբերյալ նա հարցրեց, թե ինչպես է կարգավորվում դրա չափելիությունը:

Ալեքսան Բաղդասարյանը հնչեցրեց տարբերակներ, որոնց թվում էր նաև բիզնես էթիկան: Հաշվետվությունները ներկայացվում են պարբերաբար հրավիրվող գիտխորհուրդների ժամանակ, բացի դրանից՝ ուսումնական յուրաքանչյուր ամիս ունի իր ծանրաբեռնվածությունը, և հընթացս այդ ամենը քննարկվում է:

Մենուա Սողոմոնյանի մյուս հարցը վերաբերում էր նրան, թե ինչպիսին են մասնագիտական որակավորումների նկարագրիչները:

Դեկանի թեկնածուն նշեց, որ դրանք կան՝ հաստատված պատկան մարմինների կողմից, և գործատուն հաճախ առաջնահերթություն է տալիս ոչ թե մասնագիտական հատկանիշներին, այլ մարդկային որակներին:Փիլիսոփայության պատմության, տեսության և տրամաբանության ամբիոնի դոցենտ Հովհաննես Հովհաննիսյանը նշեց, որ խնդիրները ներհամալսարանական և արտահամալսարանական են։ Նա նշեց նաև, որ պետք է զարգացնել քննադատական մտածողությունը, տրամաբանությունն ուսանողների շրջանում, ինչպես նաև աջակցել դեկանին: Ըստ նրա՝ շատ կարևոր է մասնագետների մասնակցությունը հանրային կյանքին, նրանց դիրքորոշումն այս կամ այն հարցի վերաբերյալ:

Անձի հոգեբանության ամբիոնի վարիչ Նարինե Խաչատրյանն ընդգծեց, որ ֆակուլտետն առանձնանում է աշխատանքային առողջ մթնոլորտով, բոլորը բաց են առաջարկների և քննարկումների համար: Նա անդրադարձավ ազգային չափորոշիչների և հետազոտական հմտությունների զարգացման խնդիրներին: Ըստ նրա՝ դասախոսները հաճախ ստիպված են լինում իջեցնել պահանջների շեմը` ընդառաջ գնալով ուսանողներին, քանի որ վերջիններս չեն սիրում այդ ուղղությամբ աշխատել:Հրանտ Ավանեսյանը ուշադրություն հրավիրեց ֆակուլտետի գործունեության միջազգայնացման հարցին։ Նա խոսեց նաև միասնականության մասին` նշելով, որ բարիդրացիական են հարաբերությունները, բայց միասնականության խնդիր կա։ Նա ասաց, որ չեն խրախուսվում ուսանողների կամավորական աշխատանքները. «Մեր մասնագիտության, ինչպես նաև սոցիալական մասնագիտությունների համար պարտադիր է կամավորական աշխատանքը»:

Ֆակուլտետի ՈՒԳԸ նախագահ Մերի Ազիզյանը նշեց, որ կա նաև համագործակցության խնդիր: Նա հույս հայտնեց, որ կստեղծվեն թե՛ամառային դպրոցներ, թե՛ աշխատաժողովներ:

Մենուա Սողոմոնյանը նշեց, որ ընդհանուր տեսլականը հետազոտող համալսարան ունենալն է: Այդուհանդերձ, ավարտական աշխատանքի բավարար որակի ապահովումն ուսանողների դեպքում լուրջ խնդիր է։ Խոսելով արտագրությունների մասին՝ նա նշեց, որ պետք է վերանայել հիշել-գրելու մոդելը, որն այժմ իշխում է քննությունների ժամանակ: Բացի դրանից՝ կարիք կա ընդունելության ժամանակ սահմանել այնպիսի չափանիշներ, որ համալսարանը ստիպված չլինի ուսանողներին կրթել 0-ից: Վերանայման են ենթակա նաև օտար լեզուների դասավանդման մոտեցումները. կարիք կա դրանք առավել արդյունավետ դարձնելու:

«Փիլիսոփայության ֆակուլտետ ունենալն ազգի հասունության ցուցիչ է»,- ասաց Մենուա Սողոմոնյանը՝ անցում կատարելով կամավորական աշխատանքների համակարգման հնարավոր ուղիներին:Շնորհակալություն հայտնելով նախկին պրոռեկտոր Ալեքսանդր Գրիգորյանին կատարած տիտանական աշխատանքի համար՝ նա խոսեց ուսանողների ծանրաբեռնվածության մասին: Ըստ նրա՝ եթե ցանկություն կա խթանելու հետազոտական հմտությունները, ապա պետք է վերանայել ծանրաբեռնվածությունը, ինչը հնարավոր կլինի մոդուլների համակարգի ներդրմամբ։ Նա առաջարկեց դեկանի թեկնածուին մտածել այդ ուղղությամբ:

Ելույթներից հետո միաձայն քվեարկությամբ ընտրվեց հաշվիչ հանձնաժողով, որի նախագահն էր Սիլվա Պետրոսյանը, իսկ անդամներն էին Հովհաննես Հովհաննիսյանն ու Դավիթ Աքելյանը:31 ներկաներից նիստին ներկա էին 29-ը: Քվեարկությանը մասնակցած 26 հոգին փակ, գաղտնի քվեարկության արդյունքում միաձայն կողմ ձայներով դեկանի պաշտոնում ընտրեցին Ալեքսան Բաղդասարյանին:

 

Մարի Ռաֆյան

 

Այլ նորություններ
5 ՈՍԿԵ ԵՎ 2 ԱՐԾԱԹԵ ՄԵԴԱԼ՝ IMC ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ՈՒՍԱՆՈՂԱԿԱՆ ՄԱԹԵՄԱՏԻԿԱԿԱՆ ԱՌՑԱՆՑ ՕԼԻՄՊԻԱԴԱՅԻՑ
Հուլիսի 27-ին ավարտվեց 27-րդ IMC միջազգային ուսանողական մաթեմատիկական օլիմպիադան, որին մասնակցող ԵՊՀ ուսանողները նվաճել են 5 ոսկե և 2 արծաթե մեդալ:
ԵՊՀ ԴՈՑԵՆՏ ՀԱԿՈԲ ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆԻ ՀԵՐԹԱԿԱՆ ՀՈԴՎԱԾԸ «ՆՅՈՒԹԵՐ ՀԻՆ ԵՎ ՄԻՋՆԱԴԱՐՅԱՆ ՄԵՐՁՍԵՎԾՈՎՅԱՆ ՀՆԱԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՊԱՏՄՈՒԹՅԱՆ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ» ԳԻՏԱԿԱՆ ՀԱՆԴԵՍՈՒՄ
Երևանի պետական համալսարանի համաշխարհային պատմության ամբիոնի դոցենտ, պ.գ.դ. Հակոբ Հարությունյանն իր հերթական հոդվածն է հրատարակել «Նյութեր հին և միջնադարյան մերձսևծովյան հնագիտության և պատմության վերաբերյալ» հայտնի գիտական հանդեսի հերթական համարում: