24.12.2019 | 
Հասարակություն
ԵՊՀ ԻՐԱՎԱԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ՖԱԿՈՒԼՏԵՏԻ ԴՈՑԵՆՏԸ ՎԵՐԼՈՒԾԵԼ Է ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՍԱՀՄԱՆԱԴՐԱԿԱՆ ԱՐԴԱՐԱԴԱՏՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԸ
ԵՊՀ ԻՐԱՎԱԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ՖԱԿՈՒԼՏԵՏԻ ԴՈՑԵՆՏԸ ՎԵՐԼՈՒԾԵԼ Է ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՍԱՀՄԱՆԱԴՐԱԿԱՆ ԱՐԴԱՐԱԴԱՏՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԸ
Արևելյան Եվրոպայի և հետխորհրդային երկրներում սահմանադրական արդարադատության համակարգերի զարգացման միտումներին առնչվող ծավալուն հետազոտության շրջանակում ԵՊՀ իրավագիտության ֆակուլտետի սահմանադրական իրավունքի ամբիոնի դոցենտ, իրավ. գիտ. թեկնածու, ՀՀ Արդարադատության ակադեմիայի պրոռեկտոր, Անահիտ Մանասյանը վերլուծել է Հայաստանի սահմանադրական արդարադատության համակարգի զարգացման միտումները:

2017-2019 թթ. միջազգային հետազոտական թիմի կողմից Լեհաստանի գիտության ազգային կենտրոնի հետ համատեղ իրականացվել է Արևելյան Եվրոպայի և հետխորհրդային երկրներում սահմանադրական արդարադատության համակարգերի զարգացման միտումներին առնչվող ծավալուն հետազոտություն:

 

Հետազոտության արդյունքները հրատարակվել են 2019 թ. անգլալեզու և ռուսալեզու մենագրությունների տեսքով:

 

Անգլալեզու մենագրությունը՝  “Constitutional Courts in Post-Soviet States: Between the Model of a State of Law and Its Local Application” («Սահմանադրական դատարանները հետխորհրդային երկրներում. իրավական պետության մոդելն ու վերջինիս տեղային իրացումը»), Ֆրանկֆուրտում լույս է ընծայել “Peter Lang” հրատարակչությունը:

 

“Peter Lang”-ը հանրահայտ հրատարակչություն է, որը հրատարակում է գիտական աշխատություններ:

 

Ռուսալեզու մենագրությունը՝ “Конституционная юстиция в странах Восточной Европы: проблемы теории и практики” («Սահմանադրական արդարադատությունը Արևելյան Եվրոպայի երկրներում. տեսական և գործնական հրմնախնդիրներ»), լույս է տեսել Մոսկվայում՝ գիտական հրատարակություններ իրականացնող “Норма” հրատարակչության կողմից:

 

Մենագրությունները նվիրված են համապատասխանաբար հետխորհրդային և Արևելյան Եվրոպայի երկրների սահմանադրական արդարադատության համակարգերի ներկայացմանը:

 

Հայաստանի սահմանադրական արդարադատության համակարգի զարգացման միտումների վերլուծությունը վստահվել է ՀՀ Արդարադատության ակադեմիայի պրոռեկտոր, ԵՊՀ սահմանադրական իրավունքի ամբիոնի դոցենտ, իրավ. գիտ. թեկնածու Անահիտ Մանասյանին:

 

Վերջինս մանրամասն վերլուծության է ենթարկել Հայաստանում սահմանադրական արդարադատության ինստիտուտի ներդրման և զարգացման պատմությունը, ՀՀ Սահմանադրական դատարանի իրավական վիճակը, վերջինիս փոխհարաբերությունները այլ սահմանադրական մարմինների հետ, Սահմանադրական դատարանի լիազորությունները, դրանց իրականացման կարգը, Սահմանադրական դատարանի որոշումների բնույթը, դրանց իրավական հետևանքները, կատարման առանձնահատկությունները և Հայաստանում սահմանադրական արդարադատության համակարգի զարգացման միտումներն ու հեռանկարները:

 

 Պատրաստեց Հասմիկ Ասլանյանը

Այլ նորություններ
ՀԱՄԱԳՈՐԾԱԿՑՈՒԹՅԱՆ ԻՐԱՎԱԲԱՆԱԿԱՆ ԱՄՐԱԳՐՈՒՄ ԵՊՀ ԻՐԱՎԱԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ՖԱԿՈՒԼՏԵՏԻ ԵՎ ՀՀ ԱՐԴԱՐԱԴԱՏՈՒԹՅԱՆ ԱԿԱԴԵՄԻԱՅԻ ՄԻՋԵՎ. ՍՏՈՐԱԳՐՎԵԼ Է ՓՈԽԸՄԲՌՆՄԱՆ ՀՈՒՇԱԳԻՐ
ԵՊՀ իրավագիտության ֆակուլտետի դեկան Գագիկ Ղազինյանը և ՀՀ արդարադատության ակադեմիայի ռեկտոր Սերգեյ Առաքելյանն այսօր ստորագրել են երկու կառույցների միջև համագործակցության մասին փոխըմբռնման հուշագիր՝ նպատակ ունենալով ուսումնական և գիտական ոլորտներում ամրապնդելու սերտ կապերը:
ԱՎԵՏԵԼՈՎ ԳԱՐՆԱՆ ԳԱԼՈՒՍՏԸ․ ԵՊՀ ՌՈՒՍ ԲԱՆԱՍԻՐՈՒԹՅԱՆ ՖԱԿՈՒԼՏԵՏՈՒՄ ՏՈՆՈՒՄ ԵՆ «ՄԱՍԼԵՆԻՑԱ»-Ն
ԵՊՀ ռուս բանասիրության ֆակուլտետի ուսանողներն այսօր տոնում էին ռուսական ազգային «Մասլենիցա»-ն, որն ավետում է ձմռան ավարտն ու գարնան սկիզբը։