20.03.2020 | 
Հասարակություն
ԱՌՑԱՆՑ ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ ԸՆԹԱՑՔԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ ԽՈՐՀՐԴԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ ԵՊՀ ՏՆՏԵՍԱԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՖԱԿՈՒԼՏԵՏՈՒՄ
ԱՌՑԱՆՑ ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ ԸՆԹԱՑՔԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ ԽՈՐՀՐԴԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ ԵՊՀ ՏՆՏԵՍԱԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՖԱԿՈՒԼՏԵՏՈՒՄ
ԵՊՀ տնտեսագիտության և կառավարման ֆակուլտետում այսօր տեղի է ունեցել խորհրդակցություն։

Խորհրդակցությունն անցկացնում էր ֆակուլտետի դեկան Հ. Սարգսյանը, որին մասնակցում էին դեկանի տեղակալները, ամբիոնների վարիչները, մագիստրոսական ծրագրերի ղեկավարները և գիտխորհրդի քարտուղարը:

 

Ներկաները քննարկեցին հանրապետությունում արտակարգ դրության հայտարարման պատճառով ֆակուլտետում լսարանային դասերի դադարեցման և ուսուցման առցանց տարբերակին անցնելու վերաբերյալ մի շարք խնդիրներ։ Խորհրդակցության ընթացում որոշվեց.

  1. Մինչև արտակարգ դրության ավարտը ֆակուլտետում ուսումնական գործընթացի կազմակերպման և վերահսկողության պատասխանատվությունը կրելու է դեկանի տեղակալ Կ. Եղոյանը։

  2. Հանձնարարել Կ. Եղոյանին մշակել և ներդնել մեխանիզմ, որը թույլ կտա վերահսկել դասացուցակով նախատեսվող դասերի առցանց անցկացումը:

  3. Հանձնարարել ամբիոնների վարիչներին տեղեկացնել իրենց ամբիոնի դասախոսներին առցանց դասավանդման տարբեր հնարավորությունների և գործիքների վերաբերյալ:

  4. Հանձնարարել դեկանի տեղակալ Գ. Բարխուդարյանին ապահովել բակալավրիատի երրորդ կուրսի ուսանողների կուրսային աշխատանքի թեմայի ընտրության և գրանցման առցանց իրականացումը:

  5. Հանձնարարել Կ. Եղոյանին մշակել և հրապարակել բակալավրիատի ավարտական աշխատանքների և մագիստրոսական թեզերի հանձնման ու նախապաշտպանության նոր ժամանակացույց (պաշտպանության ժամկետները չեն փոխվում):
Այլ նորություններ
ԵՊՀ ԱՐՀԵՍՏԱԿՑԱԿԱՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆԸ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆԱԿԱՆՆԵՐԻՆ ԱՌԱՋԱՐԿՈՒՄ Է ՀԱՆԳԻՍՏՆ ԱՌԱՎԵԼ ՄԱՏՉԵԼԻ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊԵԼ
ԵՊՀ արհեստակցական կազմակերպությունը պայմանավորվածություն է ձեռք բերել տուրիստական գործակալության հետ՝ համալսարանի աշխատողների հանգիստն առավել մատչելի դարձնելու համար:
ԵՊՀ ԻՐԱՎԱԲԱՆԱԿԱՆ ԿԼԻՆԻԿԱՆ ՇՆՈՐՀԱՎՈՐԵԼ ԵՎ ՎԿԱՅԱԳՐԵՐ Է ՇՆՈՐՀԵԼ ԻՐ 20-ՐԴ ՏԱՐՎԱ ՇՐՋԱՆԱՎԱՐՏՆԵՐԻՆ
Իրավաբանական կլինիկան 2019-2020 ուսումնական տարում տոնում է իր 20-ամյակը։ Ինչպես նախորդ տարիներին, կլինիկան 20-րդ տարվա շրջանավարտներին ևս ճանապարհում է վկայագրերով, որոնք այս տարի ուսանողներին նախապես ուղարկվել էին փոստով։