14.02.2018 | 
Քաղաքականություն
ԵՊՀ ՌՈՄԱՆԱԳԵՐՄԱՆԱԿԱՆ ԲԱՆԱՍԻՐՈՒԹՅԱՆ ՖԱԿՈՒԼՏԵՏԸ ԿԱՆՎԱՆԱՓՈԽՎԻ
ԵՊՀ ՌՈՄԱՆԱԳԵՐՄԱՆԱԿԱՆ ԲԱՆԱՍԻՐՈՒԹՅԱՆ ՖԱԿՈՒԼՏԵՏԸ ԿԱՆՎԱՆԱՓՈԽՎԻ
Այսօր տեղի ունեցավ գիտական խորհրդի հերթական նիստը՝ օրակարգային 6 և ընթացիկ հարցերով:

Նիստի սկզբում ԵՊՀ ռեկտորը գիտխորհրդի անդամներին պատմեց Թբիլիսիի պետական համալսարանի 100-ամյակին նվիրված միջոցառումների մասին և նշեց, որ տոնակատարությունները բավականին լավ էին կազմակերպվել, որոնցից կարելի է հետևություններ անել Մայր բուհի 100-ամյակին ընդառաջ:

 

Գիտխորհրդի կազմը, հաստատելով 2017-2018 ուստարվա 2-րդ կիսամյակի ժամանակացույցը, քննարկեց ԵՊՀ ռոմանագերմանական բանասիրության ֆակուլտետը անվանափոխելու հարցը:

 

Ֆակուլտետի դեկան Սամվել Աբրահամյանը նշեց, որ ֆակուլտետի գիտխորհուրդը քննարկել է հարցը և մեծամասնության համաձայնությամբ որոշվել է անվանափոխել ֆակուլտետը. «Հաշվի առնելով շուկայական ժամանակակից պահանջները, ինչպես նաև ծրագրային փոփոխությունները՝ ցանկանում ենք ֆակուլտետը վերանվանել Եվրոպական լեզուների և հաղորդակցման ֆակուլտետ, որտեղ շեշտը դնելու ենք պրակտիկ ուսուցման վրա: Երկու օտար լեզուներ արդեն ուսուցանվելու են հավասարապես»:

 

Գիտխորհրդի հաստատմանը ներկայացվեցին ԵՊՀ-ում բակալավրի ավարտական աշխատանքի պատրաստման և գնահատման, ինչպես նաև մագիստրոսական թեզի պատրաստման և գնահատման կարգերում լրացումներ անելու մասին հարցերը:

 

ԵՊՀ ուսումնամեթոդական վարչության պետ Հրանտ Ժամհարյանը փաստեց, որ լրացումները պայմանավորված են ՀՀ կրթության և գիտության կողմից ընդունված ամփոփիչ ատեստավորման նոր կարգով. «Լրացումների համաձայն՝ ամփոփիչ ատեստավորման հանձնաժողովի այն անդամները իրավունք կունենան գնահատելու, ովքեր սկզբից մինչև վերջ ներկա են եղել տվյալ ուսանողի ավարտական աշխատանքի պաշտպանությանը»:

 

«Ավարտական աշխատանքի գնահատականը պետք է հրապարակվի ամփոփումից անմիջապես հետո ուսանողի ներկայությամբ, դրանից էլ բխելու են գնահատման արդյունքների բողոքարկման դրույթները: Սկզբում հանձնաժողովի նախագահը հարցնում է բողոքարկումների մասին, որից հետո ուսանողն անմիջապես դիմում է ներկայացնում հանձնաժողովի նախագահին: Բողոքարկումն ընդունվում է, եթե առկա է հաստատված կարգի ընթացակարգային դրույթների խախտումներ: Այսինքն՝ բովանդակային առումով քննարկումներ չեն լինելու»,- փաստեց Հրանտ Ժամհարյանը:

 

 

Գիտխորհրդի նիստում քննարկվեց և հաստատվեց նաև 2017-2018 ուստարվա 2-րդ կիսամյակի անվանական կրթաթոշակ ստացող ուսանողների հարցը: Նշվեց, որ 55 կրթաթոշակներից միայն 9-ի դեպքում են փոփոխություններ եղել, որոնց համապատասխան փաստաթղթերն արդեն առկա են:

 

Իրավաբանական բաժնի վարիչ Արմեն Թադևոսյանը ներկայացրեց Մանկավարժության և կրթության զարգացման կենտրոնի ու Մանրէաբանական կենսատեխնոլոգիաների և կենսավառելիքի նորարարական կենտրոնի կանոնադրությունները, որոնք ևս արժանացան գիտխորհրդի հաստատմանը:

 

Ընթացիկ հարցերում հաստատվեց նաև «ԵՊՀ կադրերի բաժին» և «ԵՊՀ իրավաբանական բաժին» կառուցվածքային ստորաբաժանումները լուծարելու և «ԵՊՀ անձնակազմի կառավարման և իրավական ապահովման վարչություն» կառուցվածքային ստորաբաժանում ստեղծելու առաջարկը:

 

Նիստի ավարտին «Իրանում տեղի ունեցող վերջին զարգացումը և դրանց ազդեցությունը Հայաստանի վրա» խորագրով գիտական համազեկուցմամբ հանդես եկան ԵՊՀ արևելագիտության ֆակուլտետի իրանագիտության ամբիոնի դոցենտ Գոհար Իսկանդարյանը և նույն ամբիոնի վարիչ Վարդան Ոսկանյանը:

Այլ նորություններ
ԵՊՀ ՀՈԳԱԲԱՐՁՈՒՆԵՐԻ ԽՈՐՀՐԴԻ ՆԻՍՏԸ ՏԵՂԻ ՉԻ ՈՒՆԵՑԵԼ. ՆԵՐԿԱ ԵՆ ԵՂԵԼ ՄԻԱՅՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆԱԿԱՆ ԱՆԴԱՄՆԵՐԸ
ԵՊՀ հոգաբարձուների խորհրդի այսօր հրավիրված նիստը չի կայացել՝ քվեակազմի բացակայության պատճառով. 32 անդամներից ներկա էին 14-ը:
«ՍԵՐՎԻՍԻ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊԻՉ/ՄԵՆԵՋՄԵՆՏ» ԽՈՐԱԳՐՈՎ ԴԱՍԱԽՈՍՈՒԹՅՈՒՆ ԵՐԵՎԱՆԻ ԹԻՎ 190 ԱՎԱԳ ԴՊՐՈՑՈՒՄ
ԵՊՀ աշխարհագրության և երկրաբանության ֆակուլտետի սերվիսի ամբիոնի վարիչ Սեյրան Սուվարյանն այսօր «Սերվիսի կազմակերպիչ/մենեջմենտ» խորագրով դասախոսություն է կարդացել Երևանի թիվ 190 ավագ դպրոցում: