06.02.2019 | 
Կրթություն
ՄՇԱԿՎԵԼ Է ՀԱՄԱՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆԱԿԱՆ ԻՆՏԵՐԱԿՏԻՎ ԱՌՑԱՆՑ ՆՈՐ ԴԱՍԸՆԹԱՑ
ՄՇԱԿՎԵԼ Է ՀԱՄԱՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆԱԿԱՆ ԻՆՏԵՐԱԿՏԻՎ ԱՌՑԱՆՑ ՆՈՐ ԴԱՍԸՆԹԱՑ
ԵՊՀ ՏՏ կրթական և հետազոտական կենտրոնի ուսումնական նոր տեխնոլոգիաների լաբորատորիայի և ուսումնական գործընթացի ապահովման բաժնի աշխատակիցներն առցանց ուսուցման կառավարման համակարգում մշակել են ԵՊՀ հումանիտար և հասարակագիտական ֆակուլտետների բակալավրիատում դասավանդվող «Տեղեկատվական տեխնոլոգիաների կիրառման հիմունքներ» առարկայի ինտերակտիվ դասընթաց:

Դասընթացի կառուցվածքի և նյութերի մատուցման ձևաչափի մասին զրուցել ենք ՏՏ կրթական և հետազոտական կենտրոնի ուսումնական նոր տեխնոլոգիաների լաբորատորիայի ղեկավար, տեխն. գիտ. թեկնածու Արթուր Ավագյանի հետ:

 

- Պարոն Ավագյան, ինչպե՞ս և ինչո՞ւ է ստեղծվել դասընթացը: Ո՞րն է դրա նպատակը:

 

- Կենտրոնում շարունակաբար իրականցվում են աշխատանքներ տեղեկատվական արդի տեխնոլոգիաների մշակման, ներդրման և գործարկման ուղղությամբ:  Նորարարական դասավանդման և ուսումնառության օժանդակման միջոցով կրթության աջակցումը պատշաճ մակարդակով կազմակերպելու նպատակով իրականացված հետազոտական աշխատանքների արդյունքում նախագծվել են մի շարք բազմաչափ պարամետրիզացված շաբլոններ: Դրանք կիրառելի են ինչպես հումանիտար, այնպես էլ բնագիտական դասընթացներում:

 

Կատարված հետազոտությունների հիման վրա մշակվել է «Տեղեկատվական տեխնոլոգիաների կիրառման հիմունքներ» համահամալսարանական ինտերակտիվ առցանց դասընթացը, որի նպատակն է մատչելի կրթական ռեսուրսների օգտագործմամբ ստեղծել վիրտուալ հարթակ դասավանդման և ուսումնառության նորարարական տեխնոլոգիաների խթանման և տարածման համար: Այն կնպաստի ուսումնառության ընթացքում ուսանողի ինքնուրույն աշխատանքի չափաբաժնի ընդլայնմանը և ուսուցանվող նյութի յուրացմանը: Բացի դրանից՝ փաստաթղթերի վերամշակման տեխնոլոգիաների շնորհիվ՝ հնարավոր կլինի ներդնել տվյալների վերլուծության տեխնոլոգիաներ, որոնք բազմաթիվ խնդիրներ լուծելիս թույլ կտան հաշվարկելու, վերլուծելու, գրաֆիկական տեսքով ներկայացնելու տարաբնույթ տվյալներ: Դասընթացի շրջանակում նպատակ ունենք նաև ուսանողներին ծանոթացնել ցանցային տեխնոլոգիաներին:

 

- Ո՞ւմ համար է այն նախատեսված:

 

- Դասընթացը նախատեսված է բակալավրիատի ուսանողների, ինչպես նաև համակարգչային գիտելիքներ ձեռք բերել ցանկացողների համար։

 

- Ինչպե՞ս են մատուցվում դասընթացի նյութերն ուսանողներին:

 

- Համակարգում տեղադրվել են դասընթացի դասախո­սու­թյունները, տեսանյութերը, աշխատանքային ֆայլերը, գործնական առաջադրանքները, դասընթացի հարցերի ցանկը: Յուրաքանչյուր դասի համար կազմվել են նյութն ամրապնդող ստուգողական աշխատանքներ: Նախատեսված են առցանց թիմային նախագծեր և քննարկումներ: Ապահովված է ուսանողների և դասախոսի երկկողմանի անմիջական կապը: Կիրառված են ուսումնական գործընթացի մշտադիտարկման, հետադարձ կապի և խաղարկային բաղադրիչի միջոցներ:

 

- Իսկ ինչպե՞ս է իրականացվում դասընթացի ստուգարքը:

 

- Յուրաքանչյուր թեմայի ավարտից հետո նյութի յուրացման մակարդակը ստուգվում է ամփոփիչ աշխատանքով՝ առցանց եղանակով: Դասընթացի վերջում ուսանողը հանձնում է ստուգարքային թեստ:

 

- Ի՞նչ առավելություններ ունի դասընթացը:

 

- Մշակված ուսուցման մոդելը ապահովում է մատուցվող նյութի առավելագույն հասանելիություն և թափանցիկություն: Թեմատիկ, գործնական, ինտերակտիվ տեսանյութերը հեշտացնում են նյութի արագ և առարկայական ընկալումը: Ուսանողը թեստի ավարտից անմիջապես հետո տեսնում է արդյունքի վերլուծությունը: Դասընթացը հասանելի է ինչպես «սմարթ» հեռախոսների, այնպես էլ սովորական համակարգիչների վրա:

 

- Որո՞նք են դասընթացի ակնկալվող վերջնարդյունքները:

 

- Ակնկալվում է, որ դասընթացի ընթացքում ուսանողները ձեռք կբերեն գիտելիքներ, որոնք կօգնեն լաբորատոր, գործնական և արտալսարանային առաջադրանքների կատարման ժամանակ: Դասընթացի ավարտին ուսանողը կպատկերացնի գրասենյակային ՏՏ գործիքների օգտագործման բազմաֆունկցիոնալ հնարավորությունները։

Քնար Միսակյան

Այլ նորություններ
ԵՊՀ ՖԻԶԻԿԱՅԻ ՖԱԿՈՒԼՏԵՏԸ ՇԱՐՈՒՆԱԿՈՒՄ Է ԸՆԴԼԱՅՆԵԼ ՀԱՄԱԳՈՐԾԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՇՐՋԱՆԱԿԸ
ԵՊՀ ֆիզիկայի ֆակուլտետում Տվենտեի համալսարանի պրոֆեսոր, Մոսկվայի ֆիզիկատեխնիկական ինստիտուտի լաբորատորիայի ղեկավար Ալեքսանդր Գոլուբովն անցկացրեց «Քվանտային տոպոլոգիայի ֆենոմենը գերհաղորդական համակարգում» թեմայով սեմինար:
ՏԱՐԻՆ ՉԱՐԵՆՑՅԱՆ Է. ԵՊՀ ՈՒՍԱՆՈՂՆԵՐԸ ԿԱՐԴՈՒՄ ԵՆ ՊՈԵՏԻ ԵՐԿԵՐԻ ՌՈՒՍԵՐԵՆ ԹԱՐԳՄԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ
ԵՊՀ ռուս բանասիրության ֆակուլտետում տեղի ունեցավ «Եղիշե Չարենցը ռուս պոետների թարգմանություններում» խորագրով միջոցառում՝ նվիրված մեծ գրողի 125-ամյակին: