27.08.2015 | 
ԵՊՀ-Ն ՊԱՏՐԱՍՏ Է ԸՆԴՈՒՆԵԼՈՒ ՆՈՐԵԿՆԵՐԻՆ
ԵՊՀ-Ն ՊԱՏՐԱՍՏ Է ԸՆԴՈՒՆԵԼՈՒ ՆՈՐԵԿՆԵՐԻՆ
Հայտնի է ԵՊՀ առաջին կուրսեցիների դիմավորման ժամանակացույցը:

Մայր բուհն այս տարի «նորաթուխ» համալսարանականների առջև դռները կբացի սեպտեմբերի 1-ին: Ֆակուլտետների դեկանները, պրոֆեսորադասախոսական կազմը, ուսանողական կառույցների ներկայացուցիչները ԵՊՀ-ում առաջին կուրսեցիներին կդիմավորեն հետևյալ ժամանակացույցով՝

 

Աշխարհագրության և երկրաբանության ֆակուլտետ - ժամը 09:00-ին` մասնաշենքի բակ

 

Աստվածաբանության ֆակուլտետ - ժամը 10:00-ին` 139 լսարան, 

 

Արևելագիտության ֆակուլտետ - ժամը 14:30-ին` Երկանյանների  անվան դահլիճ (2-րդ հարկ),

 

Ժուռնալիստիկայի ֆակուլտետ - ժամը 13:00-ին` Ե. Չարենցի անվան դահլիճ (2-րդ հարկ),

 

Ինֆորմատիկայի և կիրառական մաթեմատիկայի ֆակուլտետ - ժամը 09:30-ին` մասնաշենքի բակ,

 

Իրավագիտության ֆակուլտետ - ժամը 09:30-ին` 207 և 208 լսարաններ,

 

Կենսաբանության ֆակուլտետ - ժամը 09:30-ին` 301 լսարան,

 

Հայ բանասիրության ֆակուլտետ - ժամը 10:00-ին` մասնաշենքի դահլիճ,

 

Մաթեմատիկայի և մեխանիկայի ֆակուլտետ - ժամը 09:30-ին՝ 206 և 241 լսարաններ,

 

Միջազգային հարաբերությունների ֆակուլտետ - ժամը 09:30-ին՝ Պալեանների անվան դահլիճ, ժամը 10:00-ին նախատեսվում է ուսանողների հանդիպումը ՀՀ արտաքին գործերի նախարարի հետ,

 

Պատմության ֆակուլտետ - ժամը 11:00-ին՝ մասնաշենքի դահլիճ,

 

Ռադիոֆիզիկայի ֆակուլտետ - ժամը 09:30-ին՝ 413 լսարան,

 

Ռոմանագերմանական բանասիրության ֆակուլտետ - ժամը 09:30-ին՝ Ե. Չարենցի անվան դահլիճ,

 

Ռուս բանասիրության ֆակուլտետ - ժամը 13:00-ին՝ 224 լսարան,

 

Սոցիոլոգիայի ֆակուլտետ - ժամը 14:30-ին՝ 3-րդ մասնաշենք, 316 լսարան,

 

Տնտեսագիտության ֆակուլտետ - ժամը 09:30-ին՝ մասնաշենքի դահլիճ,

 

Փիլիսոփայության և հոգեբանության ֆակուլտետ - ժամը 09:30-ին՝ 303 և 308 լսարաններ,

 

Դեղագիտության և քիմիայի ֆակուլտետ - ժամը 09:30-ին՝ մասնաշենքի դահլիճ,

 

Ֆիզիկայի ֆակուլտետ - ժամը 09:30-ին՝ Կոնֆերենց դահլիճ:

 

 

ԵՊՀ ֆակուլտետները տեղակայված են հետևյալ մասնաշենքերում՝

 

1-ին ուսումնական մասնաշենք – Դեղագիտության և քիմիայի, Աշխարհագրության և երկրաբանության ֆակուլտետներ,

 

2-րդ ուսումնական մասնաշենք - Իրավագիտության, Միջազգային հարաբերությունների ֆակուլտետներ,

 

3-րդ ուսումնական մասնաշենք - Ֆիզիկայի, Ռադիոֆիզիկայի, Մաթեմատիկայի և մեխանիկայի ֆակուլտետներ,

 

4-րդ ուսումնական մասնաշենք - Սոցիոլոգիայի, Ինֆորմատիկայի և կիրառական մաթեմատիկայի ֆակուլտետներ,

 

5-րդ ուսումնական մասնաշենք - Կենսաբանության ֆակուլտետ,

 

6-րդ ուսումնական մասնաշենք - Պատմության, Աստվածաբանության և Տնտեսագիտության ֆակուլտետներ,

 

7-րդ ուսումնական մասնաշենք - Արևելագիտության, Ժուռնալիստիկայի, Ռուս բանասիրության և Ռոմանագերմանական բանասիրության ֆակուլտետներ,

 

8-րդ ուսումնական մասնաշենք - Հայ բանասիրության, Փիլիսոփայության և հոգեբանության ֆակուլտետներ:

 

Հավելենք, որ 2015-2016 ուստարվա սեպտեմբերի 1-ից ԵՊՀ ուսանողները դասի կհաճախեն ՀՀ կրթության և գիտության նախարարության կողմից հաստատված հետևյալ ժամանակացույցով`

 

I հերթ

1-ին ժամ – 09:30-10:10
2-րդ ժամ – 10:15-10:55
3-րդ ժամ – 11:05-11:45
4-րդ ժամ – 11:50-12:30
5-րդ ժամ – 12:50-13:30
6-րդ ժամ – 13:35-14:15 

II հերթ

7-րդ ժամ – 14:30-15:10
8-րդ ժամ – 15:15-15:55
9-րդ ժամ – 16:05-16:45
10-րդ ժամ – 16:50-17:30
11-րդ ժամ – 17:40-18:20
12-րդ ժամ – 18:25-19:05