24.01.2019 | 
Գիտություն
ԲԱՑ ՆԱՄԱԿ ՀՀ ԲԱՐՁՐԱԳՈՒՅՆ ՈՐԱԿԱՎՈՐՄԱՆ ԿՈՄԻՏԵԻՆ
ԲԱՑ ՆԱՄԱԿ ՀՀ ԲԱՐՁՐԱԳՈՒՅՆ ՈՐԱԿԱՎՈՐՄԱՆ ԿՈՄԻՏԵԻՆ
Վերջերս ՀՀ բարձրագույն որակավորման կոմիտեն (այսուհետ՝ ԲՈԿ), իր կողմից ընդունելի գիտական հանդեսներից բացի, տարբերակել է նաև «վերապահությամբ ընդունված» գիտական հանդեսներ: Վերջինների շարքում, որը քանակական առումով մոտ չորս անգամ գերազանցում է «ընդունելիներին», տեղ են գտել նաև հումանիտար ուղղվածության այնպիսի առաջատար գիտական հանդեսներ, ինչպիսիք են՝ «Լրաբեր հասարակական գիտությունների», «Բանբեր Մատենադարանի», «Էջմիածին», «Բանբեր Երևանի համալսարանի», «Հայագիտության հարցեր», «Լեզու և լեզվաբանություն», «Բանբեր հայագիտության»:

Ըստ վերոհիշյալ կայքի՝ առաջիկա կես տարին՝ մինչև ս.թ. հուլիս ամիսը, նշված հանդեսների համար յուրահատուկ «քննաշրջան» է:

Թվարկված հանդեսներից առաջին չորսն ունեն ավելի քան կեսդարյա կենսագրություն: Նախորդ տասնամյակների ընթացքում այդ հանդեսները խմբագրել են անվանի գիտնականներ (դոկտոր-պրոֆեսորներ և ակադեմիկոսներ), որոնցից շատերը հայագիտության երախտավորներ են (Հ. Օրբելի, Մ. Ներսիսյան, Ծ. Աղայան, Է. Աղայան, Է. Ջրբաշյան և ուրիշներ): Նրանց համար գիտական բարձր չափանիշների ապահովումը եղել է ոչ միայն գիտական բարեխղճության, այլև անձնական պատվախնդրության հարց: Այդ չափանիշները պահպանել են նաև նրանց գործի մերօրյա շարունակողները (Պ. Ավետիսյան, Վ. Տեր-Ղևոնդյան, Ա. Մադոյան, Հ. Միրզոյան): Համեմատաբար նորաստեղծ մյուս երեք գիտական հանդեսների («Հայագիտության հարցեր», «Լեզու և լեզվաբանություն», «Բանբեր հայագիտության») խմբագիրները ևս իրենց ոլորտի անվանի գիտնականներ են (Ա. Սիմոնյան, Վ. Համբարձումյան, Ա. Խառատյան), իսկ նրանց խմբագրած հանդեսները, մեր կարծիքով, ապահովում են տպագրվող նյութերի պատշաճ գիտական մակարդակ:

Եթե ԲՈԿ-ի մտահոգությունները փաստարկված հիմնավորումների արդյունք են, նրա նախաձեռնությունը կարելի է միայն ողջունել, բայց այդ հիմնավորումների մասին պիտի տեղեկացված լինի գիտական հանրությունը, որովհետև գիտական հանդեսների նկատմամբ վերաբերմունքը ուղղակիորեն վերաբերմունք է նաև գիտական հանրության նկատմամբ: Չէ՞ որ այդ հանդեսներում տպագրվում են նույն գիտական հանրության ներկայացուցիչների ուսումնասիրությունները:

Նշված հանդեսներում տպագրվել և տպագրվում են ոչ միայն անվանի և փորձառու մասնագետների աշխատանքները, այլև գիտության ճանապարհին առաջին քայլերը կատարողների, որոնց ուսումնասիրությունների որակը գուցե և զիջում է առաջիններին: Եթե սկսնակների առջև փակվեն գիտական հանդեսների դռները, որտե՞ղ է նա փորձառություն ձեռք բերելու, հետևաբար՝ որտեղ են ձևավորվելու վաղվա գիտական միտքը և վաղվա գիտնականը:

Այս պայմաններում խիստ մտահոգիչ է, երբ կասկածի է ենթարկվում այդպիսի հանդեսների գիտական որակը: Հետևաբար չեն կարող չառաջանալ միանգամայն տրամաբանական հետևյալ հարցերը.
1) Որո՞նք են այն չափանիշները, ըստ որոնց՝ նշված հանդեսները հայտնվել են ԲՈԿ-ի, այսպես կոչված, «սև ցուցակում»:
2) Ովքե՞ր են ԲՈԿ-ի փորձագետները, որոնց մասնագիտական խորհրդատվությամբ նշված հանդեսների առջև դեղին, այսինքն՝ նախազգուշացնող լույս է վառվել, որից մինչև կարմիր՝ արգելող լույսը մեկ քայլ է բաժանում: Արդյո՞ք նրանք իրենց ոլորտների այն բարձրորակ մասնագետներն են, որոնց կարծիքները կարող են հիմք ընդունվել գիտական մեծ կենսագրություն և հայագիտության զարգացման ճանապարհին ծանրակշիռ ավանդ ունեցող հանդեսների ճակատագիրը վճռելու համար:
3) Ո՞րն է երաշխիքը, որ այդ փորձագետները առաջնորդվել են գիտական չափանիշներով:

Գիտությունը շտապողականություն չի սիրում: Գիտությանը վերաբերող նախաձեռնություններն ու որոշումները պիտի ծնվեն «տասը չափելու և մեկը կտրելու» արդյունքում:

Հույս ունենք, որ ԲՈԿ-ի ղեկավարությունը կվերանայի իր որոշումը, իսկ հետագա գործողությունների ընթացքում հաշվի կառնի վերը ներկայացված մտահոգությունները:


1. Պետրոսյան Վարդան - բ.գ.թ., դոց., Ընդh. լեզվաբ. ամբ. վարիչ
2. Ավագյան Արծրուն - բ.գ.դ., պրոֆ., Հայ բան. ֆակ. դեկան
3. Մուրադյան Սամվել - բ.գ.դ., պրոֆ., Հայ գր. ամբ. վարիչ
4. Ավետիսյան Յուրի - բ.գ.դ., պրոֆ., Ժամ. հայոց լեզվի ամբ. վարիչ
5. Սարգսյան Արտաշես - բ.գ.թ., դոց.
6. Եղիազարյան Վարդան - բ.գ.թ., դոց.
7. Տեր-Մինասյան Աշոտ - բ.գ.թ., դոց.
8. Աղաջանյան Զարիկ - բ.գ.թ., դոց.
9. Արզումանյան Արմենուհի - բ.գ.թ. դոց.
10. Ղազարյան Արմեն - բ.գ.թ., դոց.
11. Մելքոնյան Լուիզա - բ.գ.թ., ասիստ.
12. Գալստյան Արշալույս - բ.գ.թ., դոց.
13. Ավետիսյան Լևոն - բ.գ.թ., դոց.
14. Սարգսյան Լիանա - բ.գ.թ., դոց.
15. Ներսիսյան Բագրատ - բ.գ.թ., դոց.
16. Սաքապետոյան Ռուբեն - բ.գ.դ., պրոֆ.
17. Մարգարյան Ռեբեկա - բ.գ.թ., դոց.
18. Մանուկյան Անահիտ - բ.գ.թ.
19. Ադիլխանյան Անահիտ - բ.գ.թ., դոց.
20. Սաղաթելյան Ռիտա - բ.գ.թ., դոց.
21. Միքայելյան Կարինե - բ.գ.թ., դոց.
22. Գաբրիելյան Վազգեն - բ.գ.դ., պրոֆ.
23. Քալանթարյան Ժենյա - բ.գ.դ., պրոֆ.
24. Գաբրիելյան Սուսաննա - բ.գ.թ., ասիստ.
25. Ֆալակյան Մանուկ - բ.գ.թ., դոց.
26. Սարգսյան Հրածին - բ.գ.թ., ասիստ.
27. Թիրաբյան Նելլի - բ.գ.թ. դոց.
28. Ներսիսյան Նարինե - բ.գ.թ., դոց.
29. Տոնոյան Թադևոս - բ.գ.թ., դոց.
30. Գևորգյան Շուշանիկ - բ.գ.թ., դոց.
31. Մեյթիխանյան Փառանձեմ - բ.գ.դ., դոց.
32. Քամալյան Արևիկ - բ.գ.թ., դոց.
33. Մուրադյան Անի - բ.գ.թ., ասիստ.
34. Մովսիսյան Անաիդա - բ.գ.թ., դոց.
35. Չոլաքյան Հակոբ - պ.գ.դ., դոց.
36. Թելյան Լեոնիդ - բ.գ.թ., դոց.
37. Պապիկյան Լիլիթ - բ.գ.թ., ասիստ.
38. Ավետյան Սարգիս - բ.գ.թ., դոց.
39. Դիլբարյան Նարինե - բ.գ.թ., դոց.
40. Խաչատրյան Ալվարդ - բ.գ.թ., դոց.
41. Էլոյան Ռուբիկ - բ.գ.թ., դոց.
42. Բեքմեզյան Աստղիկ - բ.գ.թ., դոց.
43. Աբրահամյան Աշոտ - բ.գ.թ., դոց.
44. Հայրապետյան Աշոտ - բ.գ.թ., դոց.
45. Ջրբաշյան Աշխեն - բ.գ.թ., դոց., Գր. տես. և գրաքննադ. ամբ. վարիչ
46. Աբաջյան Աննա - բ.գ.դ., պրոֆ., Հայոց լեզվի պատմ. ամբ. վարիչ
47. Ղազարյան Սևակ - բ.գ.թ.
48. Սաֆարյան Վազգեն - բ.գ.դ., պրոֆ.
49. Պողոսյան Վարուժան - պ.գ.դ.
50. Մակարյան Ալբերտ - բ.գ.դ., պրոֆ.

Այլ նորություններ
ԵՊՀ ԴՈՑԵՆՏ ՀԱԿՈԲ ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆԻ ՀԵՐԹԱԿԱՆ ՀՈԴՎԱԾԸ «ՆՅՈՒԹԵՐ ՀԻՆ ԵՎ ՄԻՋՆԱԴԱՐՅԱՆ ՄԵՐՁՍԵՎԾՈՎՅԱՆ ՀՆԱԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՊԱՏՄՈՒԹՅԱՆ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ» ԳԻՏԱԿԱՆ ՀԱՆԴԵՍՈՒՄ
Երևանի պետական համալսարանի համաշխարհային պատմության ամբիոնի դոցենտ, պ.գ.դ. Հակոբ Հարությունյանն իր հերթական հոդվածն է հրատարակել «Նյութեր հին և միջնադարյան մերձսևծովյան հնագիտության և պատմության վերաբերյալ» հայտնի գիտական հանդեսի հերթական համարում:
«ԿԱՆԽԱՐԳԵԼԻՉ ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐԻ ԵՎ ԲՆԱՊԱՀՊԱՆԱԿԱՆ ԽՆԴԻՐՆԵՐԻ ԼՈՒԾՄԱՆ ՀԱՄԱՐ ԽՆԱՅԵԼ ՉԻ ԿԱՐԵԼԻ». ԱՐՄԵՆ ԹՌՉՈՒՆՅԱՆ
Ամբողջ աշխարհն այսօր պայքարում է նոր կորոնավիրուսի (COVID19) դեմ՝ իրականացնելով տարաբնույթ միջոցառումներ: Առողջապահության համաշխարհային կազմակերպության կողմից հայտարարված աշխարհավարակի պատճառ դարձած կորոնավիրուսով այսօր աշխարհում վարակված է ավելի քան 1 մլն մարդ: Հայաստանում նոր կորոնավիրուսային հիվանդության հաստատված ավելի քան 730 դեպք է գրանցվել: Երկրում հաստատված է արտակարգ դրություն: Ստեղծված իրավիճակի, իրականացվող միջոցառումների արդյունավետության և սպասվող քայլերի մասին զրուցել ենք ԵՊՀ կենսաքիմիայի, մանրէաբանության և կենսատեխնոլոգիայի ամբիոնի վարիչ, ՀՀ ԳԱԱ թղթակից անդամ, կենսաբ. գիտ. դոկտոր, պրոֆեսոր Արմեն Թռչունյանի հետ: