12.12.2018 | 
Գիտություն
ԱՆՑԿԱՑՎԵՑ ԻՐԱՎԱԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ՖԱԿՈՒԼՏԵՏԻ ԴԱՍԱԽՈՍՆԵՐԻ ՏԱՐԵԿԱՆ ԳԻՏԱԿԱՆ ՆՍՏԱՇՐՋԱՆԸ
ԱՆՑԿԱՑՎԵՑ ԻՐԱՎԱԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ՖԱԿՈՒԼՏԵՏԻ ԴԱՍԱԽՈՍՆԵՐԻ ՏԱՐԵԿԱՆ ԳԻՏԱԿԱՆ ՆՍՏԱՇՐՋԱՆԸ
ԵՊՀ իրավագիտության ֆակուլտետի դատական նիստերի դահլիճում այսօր տեղի ունեցավ ֆակուլտետի պրոֆեսորադասախոսական կազմի տարեկան գիտական նստաշրջանը:

Իրավագիտության ֆակուլտետի դեկան Գագիկ Ղազինյանը ողջունեց նստաշրջանի մասնակիցներին և ընդգծեց, որ ամենամյա բնույթ կրող միջոցառումը յուրօրինակ հաշվետվություն է իրականացրած գիտական հետազոտությունների վերաբերյալ, այն նաև շատ կարևոր է երիտասարդ գիտնականների համար:

Գիտական նստաշրջանի ընթացքում ֆակուլտետի դասախոսները հանդես եկան զեկուցումներով, որոնց հաջորդեց հարցուպատասխանը: Քննարկվեցին զեկուցումներում առկա բացթողումներն ու ոչ նպատակային շեշտադրումները:

 

 

Զեկուցումներով հանդես եկան Քրեական իրավունքի, Քաղաքացիական դատավարության, Պետության և իրավունքի տեսության ու պատմության, Սահմանադրական իրավունքի, Քրեական դատավարության և կրիմինալիստիկայի, Քաղաքացիական իրավունքի, Եվրոպական և միջազգային իրավունքի ամբիոնների դասախոսները:

 

Քաղաքացիական իրավունքի ամբիոնի պրոֆեսոր, ԵՊՀ իրավագիտության ֆակուլտետի դեկանի տեղակալ Արմեն Հայկյանցը նույնպես ողջունեց գիտաժողովի մասնակիցներին, մաղթեց առողջ և հետաքրքիր քննարկում: Նա նշեց, որ այս գիտական նստաշրջանի ընթացքում ներկայացվելու է 12 զեկուցում, որոնք վերաբերում են իրավունքի տարբեր ճյուղերին:  

 

 

«Բլանկետային դիսպոզիցիաներով հանցագործությունների որակման առանձնահատկությունները» վերտառությամբ զեկուցմամբ հանդես եկավ Իրավագիտության ֆակուլտետի քրեական իրավունքի ամբիոնի դոցենտ, իրավ. գիտ. թեկնածու Աննա Վարդապետյանը:

 

Նա նշեց, որ բլանկետային են կոչվում իրավունքի նորմերը, իրավունքի նորմերի դիսպոզիցիաները կամ հատկանիշները, որոնց կոնկրետ բովանդակությունը բացահայտվում է իրավունքի այլ ճյուղի օրենքում և այլ նորմատիվ-իրավական ակտում: «ՀՀ քրեական օրենսգրքում բլանկետային դիսպոզիցիաներով նորմերի առկայությունը երկակի հետևանք ունի: Մի կողմից այն դրական է, քանի որ օրենսդրին ազատում է հանցակազմի այն հատկանիշների նկարագրման անհրաժեշտությունից, որոնք արդեն առկա են այլ օրենքներում և այլ նորմատիվ-իրավական ակտերում, արդյունքում ավելորդ չի ծանրաբեռնվում քրեական օրենսգրքի տեքստը: Մյուս կողմից՝ բացասական է, քանի որ քրեական օրենսգրքում նման նորմերի առկայությունը «ընդլայնում է» քրեական օրենսդրությունն օրենքներով և  այլ նորմատիվ-իրավական ակտերով՝ առանց որոնց անհնար է քրեական օրենսգրքի կիրառումը: Արդյունքում քրեաիրավական որակման տեսանկյունից էականորեն դժվարանում է իրավակիրառողների աշխատանքը, ինչպես նաև հնարավորություն է տրվում օրենսդրից բացի՝ այլ մարմինների ևս, առավելապես՝ գործադիր մարմնին (ենթաօրենսդրական ակտերի դեպքում), ազդեցություն ունենալու քրեական պատասխանատվության ոլորտի վրա»,- ասաց Ա. Վարդապետյանը:

 

Ամփոփելով զեկուցումը՝ նա ներկայացրեց հետևյալ առաջարկները. բլանկետային նորմերի հասցեատեր նորմատիվ-իրավական ակտերը պետք է բացառապես օրենքներ լինեն. «Այս կապակցությամբ անհրաժեշտ է ՀՀ քրեական օրենսգրքում ամրագրել, որ այն հիմնվում է ոչ միայն Սահմանադրության, այլև այլ օրենքների վրա: ՀՀ քրեական օրենսգրքում ամրագրել, որ բլանկետային նորմերում թույլատրելի են հղումներ բացառապես օրենքների և ոչ մի այլ իրավական ակտի վրա: ՀՀ քրեական օրենսգրքում ամրագրել, որ այն հիմնված է միջազգային իրավունքի այն սկզբունքների ու նորմերի վրա, որոնք ամրագրված են ՀՀ կողմից վավերացված միջազգային պայմանագրերում»:

 

Քաղաքացիական դատավարության ամբիոնի ասիստենտ, իրավ. գիտ. թեկնածու Տիգրան Մարկոսյանը ներկայացրեց «Հայցային վաղեմության ինստիտուտը դատական խնայողության սկզբունքի համատեքստում» վերնագրով զեկուցումը:

 

 

Թեմայի ուսումնասիրության արդյունքում բանախոսը ներկայացրեց հետևյալ եզրահանգումները՝ հայցային վաղեմության կիրառման դատավարական կարգը կոչված է երաշխավորելու դատավարական խնայողության սկզբունքի իրացումը քաղաքացիական դատավարությունում, հայցային վաղեմության ժամկետի լրացած լինելու հիմքով հայցի մերժումը չի դիտարկվում վեճի, ըստ էության, լուծում, և դրա իրականացումը վճռով արդարացված չէ:  

 

Հավելենք, որ պրոֆեսորադասախոսական կազմի տարեկան գիտական նստաշրջանի ավարտից հետո մեկ ժողովածուում հրատարակվելու են ոչ միայն ներկայացված 12 զեկուցումները, այլև ֆակուլտետի մյուս դասախոսների գիտական աշխատանքները:

 

Նադեժդա Տեր-Աբրահամյան

 

Այլ նորություններ
ԳԻՏՆԱԿԱՆՆԵՐԸ ՔՆՆԱՐԿՈՒՄ ԵՆ ՄԻՋՈՒԿԱՅԻՆ ԵՎ ՌԱԴԻԱՑԻՈՆ ՖԻԶԻԿԱՅԻ ՈՒ ՆՅՈՒԹԱԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ՀԻՄՆԱԽՆԴԻՐՆԵՐԸ. ԿՈՆՖԵՐԱՆՍ ԵՊՀ-ՈՒՄ
ԵՊՀ գիտխորհրդի նիստերի դահլիճում այսօր մեկնարկել է «Nuclear and Radiation Physics and Materials» («Միջուկային և ռադիացիոն ֆիզիկա և նյութեր») խորագրով միջազգային քառօրյա կոնֆերանսը:
ԵՊՀ ՄԱՆՐԷԱԲԱՆԱԿԱՆ ԿԵՆՍԱՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱՆԵՐԻ ՀՆԱՐԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԿԻՐԱՌՈՒՄԸ ՀՀ ԱՇԽԱՏԱՇՈՒԿԱՅՈՒՄ. ՀԱՆԴԻՊՈՒՄ-ՔՆՆԱՐԿՈՒՄ ԱՇԽԱՏԱՇՈՒԿԱՅԻ ՆԵՐԿԱՅԱՑՈՒՑԻՉՆԵՐԻ ՀԵՏ
ԵՊՀ շրջանավարտների և կարիերայի կենտրոնն ու ԵՊՀ մանրէաբանական կենսատեխնոլոգիաների և կենսավառելիքի նորարարական կենտրոնն այսօր կազմակերպել էին «ԵՊՀ մանրէաբանական կենսատեխնոլոգիաների հնարավորությունների կիրառումը ՀՀ աշխատաշուկայում» խորագրով միջոցառում: