03.02.2022 | 
Գիտություն, Հասարակություն
ՃԳՆԱԺԱՄԱՅԻՆ ԻՐԱՎԻՃԱԿԸ ԵՎ ԴՐԱ ԼՈՒԾՄԱՆ ՈՒՂԻՆԵՐԸ ՝ ԵՊՀ ՀՈԳԵԲԱՆՆԵՐԻ ՈՒՍՈՒՄՆԱՍԻՐՈՒԹՅԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆՈՒՄ
ՃԳՆԱԺԱՄԱՅԻՆ ԻՐԱՎԻՃԱԿԸ ԵՎ ԴՐԱ ԼՈՒԾՄԱՆ ՈՒՂԻՆԵՐԸ ՝ ԵՊՀ ՀՈԳԵԲԱՆՆԵՐԻ ՈՒՍՈՒՄՆԱՍԻՐՈՒԹՅԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆՈՒՄ
ԵՊՀ փիլիսոփայության և հոգեբանության ֆակուլտետի ընդհանուր հոգեբանության ամբիոնը իրականացնում է համալիր և բազմափուլ հետազոտություն, որի նպատակն է բացահայտել անձի հոգեբանական կապիտալի բաղադրիչները, վարքի ինքնակարգավորման մեխանիզմները, նաև սթրեսի դրսևորման առանձնահատկությունները հետպատերազմյան և համավարակի իրավիճակում:

Նախագծի ղեկավար, ԵՊՀ ընդհանուր հոգեբանության ամբիոնի վարիչ Հրանտ Ավանեսյանի խոսքով, պետությունը բարդ սոցիալական, տնտեսական և հոգեբանական ճգնաժամից դուրս բերելու գործոններից կարող են լինել անձը, նրա ընդհանրական հոգեբանական կապիտալը և գիտակցված ինքնակառավարումը: Դրանց համախումբը ձևավորում է անձնային ներուժը։

 

Արտակարգ իրավիճակներից հետո թե՛ անհատական, թե՛ սոցիալական մակարդակում բացասական հետևանքներն ունեն երկարաժամկետ բնույթ: Գնահատելով երկրում տեղի ունեցող տեսանելի զարգացումները՝ իրականացվող աշխատանքը միտված է լուծելու ոչ միայն ճգնաժամի հաղթահարման առկա իրավիճակային և անհետաձգելի խնդիրները, այլև հետագայի համար մշակելու և իրագործելու գիտակիրառական լուծումներ։

 

Համալիր հետազոտության միջոցով բացահայտվելու են հայաստանյան ներկայիս իրավիճակում բնակչության անձնային ներուժի դրսևորումները պայմանավորող սոցիալ-հոգեբանական գործոնները, մշակվելու է դրա դրսևորմանը նպաստող ռազմավարություն։  

 

 

 

Այլ նորություններ
 «ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՀԱՄԱԴՊՐՈՑԱԿԱՆ ԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ՓԱՌԱՏՈՆ-2023»-Ի ԵԶՐԱՓԱԿԻՉ ՓՈՒԼԸ ԵՊՀ-ՈՒՄ
Երևանի և ՀՀ մարզերի 40 ուսհաստատությունների մասնակիցները «Հայկական համադպրոցական գիտության փառատոն-2023»-ին, որն անցկացվում է արդեն երրորդ անգամ, ներկայացրին 80-ից ավելի հետազոտական նախագծեր «Մաթեմատիկա և ծրագրավորում», «Ֆիզիկա և աստղագիտություն», «Քիմիա», «Կենսաբանություն» և «Հասարակական գիտություններ» անվանակարգերում:
ՆՈՐ ՆԱԽԱԳԾԵՐԻ ՀԱՍՏԱՏՈՒՄ ԵՎ ԱՌԿԱ ԿԱՆՈՆԱԿԱՐԳԵՐԻ ԼՐԱՄՇԱԿՈՒՄ․ ՏԵՂԻ Է ՈՒՆԵՑԵԼ ԵՊՀ ԳԻՏԽՈՐՀՐԴԻ ՆԻՍՏԸ
Օրակարգային և ընթացիկ հարցերով տեղի է ունեցել ԵՊՀ նոր ձևավորված գիտխորհրդի առաջին նիստը, որի ժամանակ հաստատվել են հանձնաժողովների կազմերը, քննարկվել և ընդունվել են մի շարք կանոնակարգեր ու ընթացակարգեր։