06.07.2017 | 
Քաղաքականություն
ԵՊՀ-Ն ԿՈՒՆԵՆԱ ՄԱՆԿԱՎԱՐԺՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆ
ԵՊՀ-Ն ԿՈՒՆԵՆԱ ՄԱՆԿԱՎԱՐԺՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆ
Այսօր կայացավ ԵՊՀ գիտխորհրդի՝ այս կիսամյակի վերջին նիստը՝ օրակարգային 10-ից ավելի հարցերով:

Գիտխորհրդի հաստատմանը ներկայացվեցին ԵՊՀ ուսանողական նպաստների, պետական և ներբուհական կրթաթոշակների հատկացման կանոնակարգը, ինչպես նաև բակալավրիատի և մագիստրատուրայի կրթական ծրագրերով ուսումնական գործընթացի կազմակերպման կարգում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու հարցը: Փոփոխությունների մի մասը կատարվել է, որպեսզի դրանք համապատասխանեցվեն ենթաօրենսդրական ակտերին, մյուս մասն էլ վերաբերում են տարկետման դեպքում անվճար տեղը պահպանելուն, բացակայությունների կարգը վերանայելուն, զեղչերի համար ներկայացվող դիմումների ժամկետներին և այլն:

 

ԵՊՀ-ում ստացած կրթությունից շրջանավարտների բավարարվածության վերաբերյալ 2016 թ. հարցման արդյունքները ներկայացրեց ԵՊՀ ուսումնական աշխատանքների գծով պրոռեկտոր Ալեքսանդր Գրիգորյանը:

 

Այս անգամ հարցմանը մասնակցել է 4095 ուսանող (79%): Ըստ արդյունքների՝ ԵՊՀ-ում ստացած կրթության ընդհանուր գնահատականը բարձր է՝ 40.9%-ը այն գնահատում է գերազանց, 37.5%-ը՝ լավ, 9.2%-ը՝ բավարար:

 

Հարցմանը մասնակցած շրջանավարտների 57%-ը չի աշխատում, 20.6%-ն աշխատում է այլ մասնագիտությամբ, իսկ մասնագիտությամբ աշխատում է 17.6%-ը: Աշխատանքով ապահովված են առավելապես մագիստրատուրայի շրջանավարտները, նրանց 31.6%-ն աշխատում է մասնագիտությամբ, 23.1%-ը՝ այլ մասնագիտությամբ:  

 

Գիտխորհրդի հաստատմանը ներկայացվեցին նաև երկու փաստաթղթեր՝ ԵՊՀ հանրային կապերի, մարքեթինգային գործունեության և կորպորատիվ սոցիալական պատասխանատվության, ինչպես նաև ԵՊՀ մարդկային ռեսուրսների կառավարման համակարգի զարգացման հայեցակարգերը:

 

«Մենք ԵՊՀ հանրային կապերի, մարքեթինգային գործունեության և կորպորատիվ սոցիալական պատասխանատվության հայեցակարգով ԵՊՀ-ն դիրքավորում ենք որպես Հայաստանի Մայր բուհ, երկրի ու հայ ժողովրդի համար բացառիկ կարևորություն ունեցող գիտակրթական հաստատություն, և մի շարք գործողություններ բխում են հենց այս դրույթից,- նշեց ԵՊՀ ուսանողների, շրջանավարտների և հասարակայնության հետ կապերի գծով պրոռեկտոր Ռուբեն Մարկոսյանն ու հավելեց,- երկրորդ հայեցակարգը ևս բխում է ԵՊՀ զարգացման ռազմավարական ծրագրից: Այս հայեցակարգով նախատեսում ենք բարեփոխումներ, որոնք ենթադրում են մարդկային ռեսուրսների կառավարման վարչության ստեղծում: Փաստաթղթում անդրադարձել ենք նաև աշխատանքի ընդունման, ազատման ընթացակարգերին, տվյալների հավաքագրմանը և այլն»:    

 

Նիստի ընթացքում քննարկվեց նաև ԵՊՀ գիտական խորհրդի մշտական հանձնաժողովների կազմերում փոփոխություններ կատարելու հարցը: Փոխարինվել են հանձնաժողովների այն անդամները, ովքեր անցել են թոշակի և դադարեցրել աշխատանքը կամ ավարտել ուսումը (ուսանողները):

 

ԵՊՀ գիտխորհուրդը հաստատեց նաև Արխիվի, Ֆիզդաստիարակության և սպորտի ամբիոնի, Քաղաքացիական պաշտպանության ամբիոնի կանոնադրությունները, որոնց կառուցվածքը, դրույթներն ու այլ մանրամասներ ներկայացրեց ԵՊՀ իրավաբանական բաժնի վարիչ Արմեն Թադևոսյանը: 

Կիսամյակային ամփոփիչ նիստի ընթացքում քննարկվեց նաև ԵՊՀ-ում մանկավարժության և կրթության զարգացման կենտրոն ստեղծելու առաջարկությունը:

 

«Մանկավարժների որակավորման տրամադրման նոր համակարգը, որը գործելու է 2017-2018 ուստարվանից սկսած, ենթադրում է 6 կիսամյականոց առանձին մոդուլի կազմակերպում, որպեսզի ուսանողները համապատասխան քանակությամբ կրեդիտներ ունենան և ստանան այդ որակավորումը: Այդ գործընթացը պատշաճ կազմակերպելու համար անհրաժեշտություն առաջացավ ստեղծելու կենտրոն»,- նշեց ԵՊՀ ուսումնական աշխատանքների գծով պրոռեկտոր Ալեքսանդր Գրիգորյանը:  

 

ԵՊՀ գիտխորհուրդն այն ընդունեց ի գիտություն և ներկայացրեց ԵՊՀ հոգաբարձուների խորհրդի հաստատմանը: 

Նիստի ընթացիկ հարցերը 4- ն էին: Նախ Ալիքային պրոցեսների տեսության և ֆիզիկայի ամբիոնի պրոֆեսոր, նույն ամբիոնի նախկին վարիչ, ԵՊՀ ռադիոֆիզիկայի ֆակուլտետի նախկին դեկան Յուրի Վարդանյանին շնորհվեց նշված ամբիոնի պատվավոր վարիչի կոչում: Ապա որոշվեց ԵՊՀ ուժեղ դաշտերի ֆիզիկայի կենտրոնի տնօրեն Համլետ Ավետիսյանի «Relativistic Nonlinear Electrodynamics» աշխատությունը ներկայացնել ՀՀ պետական մրցանակի:

 

Այնուհետև ԵՊՀ գիտխորհուրդը որոշում կայացրեց միջնորդություն ներկայացնել ՀՀ ԿԳ նախարարությանը՝ ԵՊՀ անգլիական բանասիրության ամբիոնի դասախոսներ Կ. Մխիթարյանի և Ա. Գևորգյանի «Develop Your Vision of English» և Ե. Մարգարյանի «A guide to science» աշխատանքները որպես բուհական դասագիրք ճանաչելու հարցով:   

 

Նիստի ավարտին հրապարակվեցին դեռևս նիստի սկզբում մեկնարկած պրոֆեսորի և դոցենտի գիտական կոչումների շնորհման փակ գաղտնի քվեարկության արդյունքները: Ըստ այդմ՝ 5 հոգու շնորհվեց պրոֆեսորի, 7 հոգու՝ դոցենտի գիտական կոչումներ:

 

Նիստի վերջին հատվածը նախատեսված էր շնորհավորանքների համար. ԵՊՀ կենսաբանության ֆակուլտետի դեկան Էմիլ Գևորգյանը բոլորում է ծննդյան 70-րդ տարին: Վաստակաշատ գիտնականին շնորհավորանքներ հղեցին ԵՊՀ ռեկտոր Արամ Սիմոնյանը, պրոռեկտորները, գործընկերները և ուրիշներ: 

Այլ նորություններ
ԵՊՀ ՀՈԳԱԲԱՐՁՈՒՆԵՐԻ ԽՈՐՀՐԴԻ ՆԻՍՏԸ ՏԵՂԻ ՉԻ ՈՒՆԵՑԵԼ. ՆԵՐԿԱ ԵՆ ԵՂԵԼ ՄԻԱՅՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆԱԿԱՆ ԱՆԴԱՄՆԵՐԸ
ԵՊՀ հոգաբարձուների խորհրդի այսօր հրավիրված նիստը չի կայացել՝ քվեակազմի բացակայության պատճառով. 32 անդամներից ներկա էին 14-ը:
«ՍԵՐՎԻՍԻ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊԻՉ/ՄԵՆԵՋՄԵՆՏ» ԽՈՐԱԳՐՈՎ ԴԱՍԱԽՈՍՈՒԹՅՈՒՆ ԵՐԵՎԱՆԻ ԹԻՎ 190 ԱՎԱԳ ԴՊՐՈՑՈՒՄ
ԵՊՀ աշխարհագրության և երկրաբանության ֆակուլտետի սերվիսի ամբիոնի վարիչ Սեյրան Սուվարյանն այսօր «Սերվիսի կազմակերպիչ/մենեջմենտ» խորագրով դասախոսություն է կարդացել Երևանի թիվ 190 ավագ դպրոցում: