25.09.2014 | 
Քաղաքականություն
ԿԱՅԱՑԱՎ ԳԻՏԽՈՐՀՐԴԻ` ԱՅՍ ՈՒՍՏԱՐՎԱ ԱՌԱՋԻՆ ՆԻՍՏԸ
ԿԱՅԱՑԱՎ ԳԻՏԽՈՐՀՐԴԻ` ԱՅՍ ՈՒՍՏԱՐՎԱ ԱՌԱՋԻՆ ՆԻՍՏԸ
Այսօր կայացավ ԵՊՀ գիտխորհրդի՝ այս ուստարվա անդրանիկ նիստը՝ օրակարգային 7 հարցերով:

2014-2015 ուստարվա 1-ին կիսամյակի ժամանակացույցի հաստատումից հետո գիտխորհուրդն անցավ հաջորդ ուստարվա բակալավրիատի ընդունելության մասնագիտությունների ցանկի հաստատմանը: Հաջորդ տարի ընդունելությունն իրականացվելու է 53 մասնագիտությունների գծով՝ ի տարբերություն այս տարվա 55-ի: Բանն այն է, որ դրանցից երկուսը՝ «Թարգմանչական գործ՝ ռուսաց և հայոց լեզուներ» և «Թարգմանչական գործ՝ իսպաներեն և հայոց լեզուներ» մասնագիտությունները, այս ուստարում չեն լրացվել, հետևաբար ցանկից հանվել են:

 

ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղում էլ թեպետ թափուր տեղեր են մնացել, այնուամենայնիվ բոլոր մասնագիտությունները լրացվել են, և հաջորդ ուստարվա ընդունելության համար մասնագիտությունների ցանկը մնում է անփոփոխ: Գիտխորհրդի որոշմամբ՝ միայն մասնագիտություններից մեկը՝ «Մանկավարժություն և հոգեբանություն»-ը վերանվանվեց «Հոգեբանություն»:

 

«Մենք պետք է հարցին իրատեսորեն մոտենանք: Տեսնելով, որ մրցակցությունն ուժեղանում է վերջին տարիներին, պետք է լուրջ ուշադրություն դարձնենք նաև ավագ դպրոցների հետ աշխատանքին»,- այս ուստարվա ընդունելությունն ամփոփեց ԵՊՀ ուսումնական աշխատանքների գծով պրոռեկտոր Ալեքսանդր Գրիգորյանը:

 

Այսօրվա նիստում գիտխորհուրդը որոշակի փոփոխություններ և լրացումներ կատարեց ԵՊՀ ուսանողական նպաստների, պետական և ներբուհական կրթաթոշակների հատկացման կանոնակարգում: Դրանք պայմանավորված էին «Բարձրագույն և հետբուհական մասնագիտական կրթության մասին» ՀՀ օրենքում հունիս ամսին կատարված փոփոխություններով: Ըստ այդմ՝ ուսանողական վարձերի ընդհանուր գումարի 7%-ի չափով բուհը պարտավոր է կատարել զեղչեր: Ընդհանուր առմամբ համալսարանական կանոնակարգը համապատասխանեցվել է օրենքին: Այն քննարկվել և հավանության է արժանացել նաև գիտխորհրդի կանոնակարգային հանձնաժողովում:

 

Նիստի ընթացքում հաստատվեց նաև ԵՊՀ կիրառական կենսաբանության գերազանցության կենտրոնի կանոնադրությունը: Ի դեպ, կենտրոնի ստեղծման մասին որոշումը գիտխորհուրդը կայացրել է բոլորովին վերջերս:

 

Օրակարգային հարցերից մեկն էլ ԵՊՀ ասպիրանտի/հետազոտողի և գիտական ղեկավարի միջև կնքվող պայմանագրի օրինակելի ձևանմուշի հաստատումն էր: Դա անհրաժեշտ է ամբիոն-ասպիրանտ-Ասպիրանտուրայի և դոկտորանտուրայի բաժին հարաբերությունները կանոնակարգելու համար: Քննարկումից հետո, սակայն, գիտխորհուրդը որոշեց այդ հարաբերությունները կարգավորել ոչ թե պայմանագրի, այլ  ռեկտորի հրամանի միջոցով, որում հստակ ձևակերպված կլինեն բոլոր կողմերի պարտականությունները:

 

ԵՊՀ պրոֆեսորադասախոսական կազմի որակավորման բարձրացման կրթագիտական ծրագրի իրականացման՝ 2013-2014 ուստարվա 2-րդ կիսամյակի և 2011-2014 թթ. արդյունքների մասին հաղորդումը ներկայացրեց Հետբուհական լրացուցիչ կրթության վարչության պետ Ժասմեն Աղասյանը:

 

Այս կիսամյակում պարտադիր դասընթացներին մասնակցել է 1047 ունկնդիր, ովքեր ընդհանուր առմամբ հավաքել են 2312 կրեդիտ: Ընդհանուր կրթական կառուցամասում ունկնդիրների թիվը եղել է 2023, ովքեր հավաքել են 3993 կրեդիտ, իսկ հետազոտական-մեթոդական կառուցամասին մասնակցել են 397 դասախոսներ, ովքեր ներկայացրել են 1685 աշխատանք և հավաքել 3642 կրեդիտ: Հիշեցնենք, որ դասախոսների որակավորման բարձրացման ծրագրին մասնակցում  է ԵՊՀ հիմնական դասախոսական կազմը:

 

Գիտխորհուրդը հաստատեց նաև անվանական կրթաթոշակ ստացող 46 ուսանողների ցանկը:

 

Ընթացիկ հարցերի շարքում քննարկվեց և հավանության արժանացավ ԵՊՀ-ում ձեռներեցության զարգացման կենտրոն ստեղծելու առաջարկը, որը խթանելու է ուսանողների ձեռներեցությունը:

 

«Հատկապես բնագիտական թևի ֆակուլտետներում ուսանողները կարող են ունենալ հետաքրքիր գաղափարներ, որոնք որոշակի շղթա անցնելուց հետո կարող են դառնալ բիզնես նախագծեր՝ Start up-ներ: Այսօր ՏՏ ոլորտում գործող հսկաներից շատերը եղել են ուսանողական նախագծեր»,- ասում է ԵՊՀ ուսանողների, շրջանավարտների և հասարակայնության հետ կապերի գծով պրոռեկտոր Ռուբեն Մարկոսյանը:

 

Բաց քվեարկությամբ և ձայների մեծամասնությամբ հավանություն տրվեց նաև Տնտեսագիտության ֆակուլտետի վերանվանման առաջարկը: Այսուհետ այն կոչվելու է Տնտեսագիտության և կառավարման ֆակուլտետ:

 

Գիտխորհրդի նիստի ավարտը փոքր-ինչ տոնական ստացվեց. սեպտեմբերի 18-ին լրացել է ԵՊՀ ֆիզիկայի ֆակուլտետի դեկան, ՀՀ ԳԱԱ թղթակից անդամ, ֆիզմաթ. գիտ. դոկտոր, պրոֆեսոր Ռոլանդ Ավագյանի 70-ամյակը: Վաստակաշատ գիտնականին շնորհավորանքի խոսքերից հետո շնորհվեց ԵՊՀ հուշամեդալ, իսկ ՀՀ գիտության պետական կոմիտեն նրան պարգևատրեց ոսկե մեդալով:

Այլ նորություններ
ԵՊՀ ՀՈԳԱԲԱՐՁՈՒՆԵՐԻ ԽՈՐՀՈՒՐԴԻ ՆԻՍՏԸ ՉԿԱՅԱՑԱՎ ՔՎԵԱԿԱԶՄԻ ԲԱՑԱԿԱՅՈՒԹՅԱՆ ՊԱՏՃԱՌՈՎ
ԵՊՀ ռեկտորի ժամանակավոր պաշտոնակատար Գեղամ Գևորգյանի պահանջով մայիսի 10-ին հրավիրվել էր ԵՊՀ հոգաբարձուների խորհրդի նիստ, որը չկայացավ քվեակազմի բացակայության պատճառով։
ԵՊՀ-Ն ՀՅՈՒՐԸՆԿԱԼԵԼ ԷՐ ԳՅՈՒՄՐՈՒ «ՆՈՐ ԼՈՒՅՍ» ՀԿ-Ի ՍԱՆԵՐԻՆ
ԵՊՀ-ում այսօր Մինչհամալասարանական կրթության վարչության նախաձեռնությամբ հյուրընկալվել էին Գյումրու «Նոր լույս» հասարակական կազմակերպության սաները: