27.01.2016 | 
Կրթություն
ԵՊՀ-Ն՝ 2015 ԹՎԱԿԱՆԻ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԼԱՎԱԳՈՒՅՆ ԲՈՒՀ
ԵՊՀ-Ն՝ 2015 ԹՎԱԿԱՆԻ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԼԱՎԱԳՈՒՅՆ ԲՈՒՀ
Հրապարակվել են Բուհերի ազգային վարկանիշավորման 2015 թ.-ի արդյունքները:

Նախքան բուհերի վարկանիշավորում իրականացնելը Հայաստանում կատարվում է բուհերի դասակարգում (խմբավորում)՝ որոշակի հստակ չափանիշներով: Հայաստանյան բուհերի խմբավորումը իրականացվել է երեք հիմնական չափանիշների հիման վրա: Դրանք են.

  1. Բուհում առկա կրթական ծրագրերը՝ բակալավրի, մագիստրոսի, հետբուհական:
  2. Բուհում առկա մասնագիտական ոլորտների թիվը՝ մինչև երեք մասնագիտական ոլորտում կրթություն իրականացնող բուհեր և երեք ու ավելի մասնագիտական ոլորտներում կրթություն իրականացնող բուհեր:
  3. Բուհում ուսանողների թիվը՝ փոքր՝ մինչև 4000 ուսանող, միջին՝ 4001-ից 10000 ուսանող, և մեծ՝ 10001 և ավելի:


Ըստ վերոնշյալ չափանիշների՝ բուհերի խմբավորման արդյունքում հայաստանյան բուհերը ներկայացվում են 6 տարբեր խմբերով՝

 

  •  Երեք կրթական աստիճաններում և երեք ու ավելի մասնագիտական ոլորտներում կրթական ծրագրեր իրականացնող բուհեր,
  •  Երեք կրթական աստիճաններում և մինչև երեք մասնագիտական ոլորտում կրթական ծրագրեր իրականացնող բուհեր,
  •  Բակալավրական ու մագիստրոսական և երեք ու ավելի մասնագիտական ոլորտում կրթական ծրագրեր իրականացնող բուհեր,
  •  Բակալավրական ու մագիստրոսական և մինչև երեք մասնագիտական ոլորտում կրթական ծրագրեր իրականացնող բուհեր,
  •  Միայն բակալավրական մասնագիտական ոլորտում կրթական ծրագրեր  իրականացնող բուհեր,
  •  Արվեստի բուհեր:

 

ԵՊՀ-ն ընդգրկված է առաջին խմբում և 7.43 վարկանիշային միավորով գլխավորում է Հայաստանի առաջատար բուհերի աղյուսակը: ԵՊՀ-ն առաջատար է դարձել տրված չափորոշիչներում ամենաբարձր վարկանիշային միավոր հավաքելու շնորհիվ, մասնավորապես ըստ ուսումնառության արդյունքների (8.81), գիտահետազոտական աշխատանքի (7.25), դասավանդման գործընթացի (6.47), հաստատության կարողությունների (9.30) և հանրային կապերի (7.51):

 

Նշենք, որ բուհերի ազգային վարկանիշավորման նպատակն է բարձրացնել բուհերի միջև մրցակցությունը և դրանց հաշվետվողականությունը, ընդլայնել բուհերի մասին օբյեկտիվ տեղեկատվություն ստանալու հնարավորությունները, իրազեկել հասարակությանը կրթության որակի և կրթական գործընթացի արդյունավետության վերաբերյալ, ինչպես նաև բարձրացնել բարձրագույն կրթության ոլորտում քաղաքականության մշակման և որոշումների ընդունման արդյունավետությունը՝ նպաստելով բարձրագույն կրթության որակի բարձրացմանը:

 

Հավելենք նաև, որ ԵՊՀ-ն Հայաստանի առաջատար բուհ է նաև ըստ միջազգային վարկանիշավորման կայքերի: Մասնավորապես ըստ բուհերի ազգային վարկանիշավորման ռուսական համակարգի արդյունքների (որում ներառված են նաև ԱՊՀ երկրների, Վրաստանի և Բալթյան երկրների ավելի քան 400 համալսարաններ)` ԵՊՀ-ն 11-րդ տեղն է զբաղեցնում և Հայաստանի առաջատար բուհն է: 

 

«Վեբոմետրիքս» միջազգային վարկանիշային համակարգում ևս  ԵՊՀ-ն Հայաստանի առաջատար բուհն է: 

 

 

Այլ նորություններ
«ՄՇԱԿՈՒԹԱՅԻՆ ԿԱՌՈՒՑՈՂԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ ՍՏԵՂԾՎՈՒՄ Է ՄԵՐ ԱՆՀԱՏԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆԻՑ. ՅՈՒՐԱՔԱՆՉՅՈՒՐ ԱՆՀԱՏ ՀԻՄՔՆ Է ԱԶԳԱՅԻՆԻ». ՊՅՈՏՐ ՕՍԿՈԼԿՈՎ
ԵՊՀ միջազգային հարաբերությունների ֆակուլտետում այսօր «Էթնիկությունը և ազգայնականությունը ժամանակակից աշխարհում» («Этничность и национализм в современном мире») հրապարակային դասախոսությամբ հանդես է եկել Մոսկվայի պետական ինստիտուտի և Մոսկվայի պետական համալսարանի դասախոս, քաղաքական գիտությունների թեկնածու Պյոտր Օսկոլկովը:
ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ԳԻՏԵԼԻՔՆԵՐ ԵՎ ՓՈՐՁԻ ՓՈԽԱՆԱԿՈՒՄ ԵՊՀ ՖԱՐՄԱՑԻԱՅԻ ԻՆՍՏԻՏՈՒՏՈՒՄ
ԵՊՀ ֆարմացիայի ինստիտուտում այսօր «ԷՖ ԷՄ ԴԻ ՔԵՅ ԷԼ ԵՎՐՈՊԱ» (FMD K&L Europe) ՍՊԸ-ի ներկայացուցիչները հանդես են եկել մասնագիտական դասընթացով: