21.12.2017 | 
Քաղաքականություն
ԵՊՀ-Ն ԱՄՓՈՓԵՑ ՏԱՐԻՆ
ԵՊՀ-Ն ԱՄՓՈՓԵՑ ՏԱՐԻՆ
Այսօր ԵՊՀ գիտխորհրդի նիստերի դահլիճում տեղի ունեցավ գիտական խորհրդի՝ այս տարվա վերջին նիստը, որում ընդգրկված էին օրակարգային ինը և մեկ ընթացիկ հարցեր:

Oրակարգային առաջին հարցը վերաբերում էրդեկանների ընտրության մասին ֆակուլտետների գիտական խորհուրդների ընդունած որոշումների հաստատմանը, որը նիստի մասնակիցներին ներկայացրեց ԵՊՀ գիտխորհրդի քարտուղար Մենուա Սողոմոնյանը: Մասնավորապես գիտխորհրդի անդամները փակ քվեարկությամբ հաստատեցին ԵՊՀ ռադիոֆիզիկայի և արևելագիտության ֆակուլտետների դեկանների ընտրության արդյունքները: 

 

Գիտխորհրդի անդամները քվեարկությամբ ընդունեցին Ժուռնալիստիկայի ֆակուլտետի դեկան Նաղաշ Մարտիրոսյանին ԵՊՀ գիտական խորհրդի հումանիտար հոսքի մրցութային հանձնաժողովի նախագահի պաշտոնում նշանակելու առաջարկը: Քվեարկությամբ նույն հանձնաժողովում ընդգրկվեց նաև Մինչհամալսարանական կրթության վարչության պետ Վաչագան Գալստյանը:

 

Մրցութային հանձնաժողովներում ուսանող-անդամի կարգավիճակով Գևորգ Արշակյանին (հումանիտար հոսք) և Սևակ Գրիգորյանին (բնագիտական հոսք) ներգրավվելու առաջարկ էր ներկայացրել Ուսանողական խորհուրդը, որը նույնպես ընդունվեց գիտխորհրդի անդամների կողմից:

 

Այնուհետև ԵՊՀ ռեկտոր Արամ Սիմոնյանը ներկայացրեց 2016-2020 թթ. զարգացման ռազմավարական ծրագրի (2016-2017 ուստարի) կատարման ընթացքը, ինչպես նաև ԵՊՀ-ում կոռուպցիոն երևույթների դեմ պայքարի ծրագրի 2016-2017 ուստարվա համալիր միջոցառումների կատարման արդյունքները:

 

«Այն, ինչ ծրագրվել էր, հաջողությամբ իրականացվել է: Իհարկե, կան նաև թերացումներ ու բացթողումներ, սակայն ընդհանուր առմամբ դրական եմ գնահատում կատարված աշխատանքները: Չնայած բոլոր դժվարություններին՝ մենք պատվով ենք հաղթահարել բոլոր խոչընդոտները և լավ արդյունքներ գրանցել: Օբյեկտիվ և սուբյեկտիվ պատճառներով պայմանավորված թերություններն էլ կվերլուծենք և ժամանակի ընթացքում կշտկենք»,- ասաց Արամ Սիմոնյանը և շնորհակալություն հայտնեց գործընկերներին արդյունավետ աշխատանքի համար:

 

Ինչ վերաբերում է բուհում կոռուպցիոն երևույթների դեմ պայքարին, ապա ռեկտորը նշեց, որ նվազման դինամիկա կա, ինչը ուրախալի է. «Անկասկած, կոռուպցիոն երևույթների նվազմանը նպաստել է մեր հետևողական պայքարը, ինչպես նաև հակակոռուպցիոն ծրագրերի հաջող իրականացումը: Այդ արատավոր երևույթն իսպառ չի վերանա, սակայն դրա սահմանափակումն ու նվազեցումը շատ կարևոր են, և ուղղությամբ տարվող աշխատանքները շարունակվելու են»:

 

ԵՊՀ բակալավրի կրթական ծրագրի կառուցվածքի և բովանդակության մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին զեկուցեց ԵՊՀ ուսումնական աշխատանքների գծով պրոռեկտոր Ալեքսանդր Գրիգորյանը:

 

Մասնավորապես պրոռեկտորը ներկայացրեց վերջերս հաստատված կարգը, որի շրջանակում բոլոր ֆակուլտետներում վերամշակվում են բակալավրի կրթական ծրագրերը: Այն ներառում է մեկ պարտադրական փոփոխություն. երկրորդ կուրսի ուսանողին նախկինում 11, իսկ այսօր արդեն 10 կամընտրական  առարկաներից առաջարկվում է ընտրել 2-ը՝ 3-ի փոխարեն: «Իրավունքի հիմունքներ» դասընթացը, ՀՀ Կառավարության որոշմամբ, դարձել է պարտադիր բոլոր մասնագիտությունների համար:

 

 

ԵՊՀ աշխատողներին աշխատանքի որոշ տեսակների համար վճարվող լրավճարների հաշվարկման և վճարման կարգում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին հաղորդեց ԵՊՀ միջազգային համագործակցության և գիտական քաղաքականության գծով պրոռեկտոր Գեղամ Գևորգյանը, ով մեկնաբանեց փոփոխություններ կատարելու անհրաժեշտությունը և պատասխանեց գործընկերների հարցերին:

 

ԵՊՀ 2017 թ.-ի եկամուտների և ծախսերի նախահաշվի կատարողականի (հունվար-նոյեմբեր) ու 2018 թ.-ի եկամուտների և ծախսերի նախահաշվի վերաբերյալ տվյալներ ներկայացրեց գլխավոր հաշվապահ Ռաֆիկ Գրիգորյանը:

 

«2017 թ.-ի ընթացքում ԵՊՀ եկամուտների և ծախսերի նախահաշվի մուտքերը կազմել են 10.213.916.7 հազար դրամ, իսկ ծախսերը կազմել են 8.730.131.2 հազար դրամ, ինչը տարեկան նախահաշվի 85.8 տոկոսն է»,- նշեց բանախոսը:

 

Անդրադառնալով 2018 թ.-ի եկամուտների և ծախսերի նախահաշվին՝ Ռաֆիկ Գրիգորյանը նշեց, որ ԵՊՀ 2018 թ.-ի դրամական հոսքերը եկամուտների գծով կազմելու են 9.373.000.0 հազար, իսկ ծախսերի գծով` 9.473.000.0  հազար դրամ:

 

Իջևանի մասնաճյուղի 2016-2017 ուստարվա գործունեության մասին հաշվետվություն ներկայացրեց մասնաճյուղի տնօրեն Սամվել Առաքելյանը:

 

«Մասնաճյուղը 2016-2020 թթ. զարգացման ծրագրի համաձայն է պլա­նավորում իր գործունեությունը, որի գերակա նպատակն է ապահովել բարձրո­րակ կրթություն՝ նպաստելով տարածաշրջանում հայա­գիտության, հումա­նիտար, սոցիալ-տնտեսագիտական և բնական գիտությունների, մշակույթի զար­գացմանն ու նորովի մատուցմանը»,- նշեց Սամվել Առաքելյանն ու ընդգծեց, որ մասնաճյուղի գործունեությունը մշտապես գտնվել է ԵՊՀ ուշադրության կենտրոնում և բոլոր ձեռքբերումներն ու նվաճումները պայմանավորված են Մայր բուհով:

 

Նիստի ընթացիկ հարցը վերաբերում էր Իրավագիտության ֆակուլտետի պրոֆեսորադասախոսական կազմի գիտական նստաշրջանի նյութերի ժողովածուն տպագրության երաշխավորելուն, ինչպես նաև գիտական հրատարակությունների ցուցակում որպես ընդունելի պարբերական ընդգրկելու միջնորդությամբ ԲՈՀ դիմելուն:

 

Այս, ինչպես նաև օրակարգային բոլոր մյուս հարցերն ու առաջարկներն էլ ընդունվեցին և հաստատվեցին գիտական խորհրդի անդամների կողմից:

Այլ նորություններ
ԵՊՀ ՀՈԳԱԲԱՐՁՈՒՆԵՐԻ ԽՈՐՀՐԴԻ ՆԻՍՏԸ ՏԵՂԻ ՉԻ ՈՒՆԵՑԵԼ. ՆԵՐԿԱ ԵՆ ԵՂԵԼ ՄԻԱՅՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆԱԿԱՆ ԱՆԴԱՄՆԵՐԸ
ԵՊՀ հոգաբարձուների խորհրդի այսօր հրավիրված նիստը չի կայացել՝ քվեակազմի բացակայության պատճառով. 32 անդամներից ներկա էին 14-ը:
«ՍԵՐՎԻՍԻ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊԻՉ/ՄԵՆԵՋՄԵՆՏ» ԽՈՐԱԳՐՈՎ ԴԱՍԱԽՈՍՈՒԹՅՈՒՆ ԵՐԵՎԱՆԻ ԹԻՎ 190 ԱՎԱԳ ԴՊՐՈՑՈՒՄ
ԵՊՀ աշխարհագրության և երկրաբանության ֆակուլտետի սերվիսի ամբիոնի վարիչ Սեյրան Սուվարյանն այսօր «Սերվիսի կազմակերպիչ/մենեջմենտ» խորագրով դասախոսություն է կարդացել Երևանի թիվ 190 ավագ դպրոցում: