Մանկավարժության և կրթության զարգացման կենտրոն
Pedagogy and Education Development Center
:
>
Davit Z. Avetisyan

Խափանման միջոց կիրառելու հիմնախնդիրները մասնավոր մեղադրանքի գործերով՝ ըստ ՀՀ քրեական դատավարության նոր օրենսգրքի նախագծի
2016 | Article
«Պետություն և իրավունք», 2016, թիվ 2(72), էջ 141-158
Մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանի նախադեպային որոշումների կիրառումը ՀՀ վճռաբեկ դատարանի պրակտիկայում
2016 | Article
Roundtable discussion on the use of precedent to promote human rights, 23-25 June 2016, Dilijan / Գիտական աշխատությունների ժողովածու/ Դ. Զ. Ավետիսյան։ – Եր.։ ԵՊՀ հրատ., 2016, էջ 834-847
Դավիթ Ավետիսյան , Սերժիկ Ավետիսյան
Քրեական գործի վարույթը և (կամ) քրեական հետապնդումը բացառող հիմքերը ՀՀ վճռաբեկ դատարանի առանձին որոշումների վերլուծության համատեքստում
2016 | Article
Դատական իշխանություն, հուլիս 2016, 7 (205), էջ 10-20
Դավիթ Ավետիսյան , Ելիզավետա Դանիելյան
Դատական ակտի կատարման փուլում դրա վերաբերյալ ծագած կասկածների և անհստակությունների լուծումը ՀՀ վճռաբեկ դատարանի որոշումների վերլուծության համատեքստում
2016 | Article
Դատական իշխանություն, հուլիս 2016, 7 (205), էջ 20-26
Դավիթ Ավետիսյան , Տիգրան Ղազարյան
«Կաշառակերություն» և «կաշառք» եզրույթների քրեաիրավական բովանդակության հիմնախնդիրները
2016 | Article
Դատական իշխանություն, հուլիս 2016, 7 (205), էջ 114-122
Մարդուն օրգաններ և/կամ հյուսվածքներ փոխպատվաստելու ոլորտում կատարվող՝ մարդու կյանքի դեմ ուղղված հանցագործությունների քրեաիրավական որակման առանձնահատկությունները (կյանքի իրավունքի վերաբերյալ ՀՀ քրեական իրավունքի տեսության մեջ և ՀՀ վճռաբեկ դատարանի նախադեպային իրավունքում առկա մոտեցումների համատեքստում)
2016 | Article
Դատական իշխանություն, հուլիս 2016, 7 (205), էջ 122-134
Մարդուն օրգաններ և (կամ) հյուսվածքներ փոխպատվաստելու ոլորտում կատարվող՝ մարդու առողջության դեմ ուղղված հանցագործությունների քրեաիրավական որակման առանձնահատկությունները (առողջության իրավունքի վերաբերյալ ՀՀ քրեական իրավունքի տեսության մեջ և ՀՀ վճռաբեկ դատարանի նախադեպային իրավունքում առկա մոտեցումների համատեքստում)
2016 | Article
Դատական իշխանություն, հուլիս 2016, 7 (205), էջ 134-142
Ինչ կարգավիճակում է ՀՀ դատավորը
2016 | Article
Դատավորի կարգավիճակի մասին տարածաշրջանային համաժողով, Գիտական աշխատությունների ժողովածու, Եր.։ ԵՊՀ հրատ., 2016, էջ 807-811
Դավիթ Ավետիսյան , Անի Դանիելյան
Պետության՝ կյանքի իրավունքի պաշտպանության պոզիտիվ պարտականության դատավարական կողմը ՀՀ վճռաբեկ դատարանի առանձին որոշումների վերլուծության համատեքստում
2016 | Article
Գիտական աշխատությունների ժողովածու, Եր.։ ԵՊՀ հրատ., 2016, էջ 276-290
Դավիթ Ավետիսյան , Անի Դանիելյան
Արագացված դատաքննությունը ՀՀ վճռաբեկ դատարանի առանձին որոշումների վերլուծության համատեքստում
2016 | Article
Գիտական աշխատությունների ժողովածու, Եր.։ ԵՊՀ հրատ., 2016, էջ 291-301
Դավիթ Ավետիսյան , Անի Դանիելյան
Դատական վերահսկողությունը բանկային գաղտնիք կազմող տեղեկություններ ստանալուն ուղղված քննչական գործողությունների նկատմամբ (ՀՀ վճռաբեկ դատարանի որոշումների վերլուծություն)
2016 | Article
Գիտական աշխատությունների ժողովածու, Եր.։ ԵՊՀ հրատ., 2016, էջ 302-308
Դավիթ Ավետիսյան , Անի Դանիելյան
Դատական վերահսկողությունը բնակարանի խուզարկություն քննչական գործողության նկատմամբ (ՀՀ վճռաբեկ դատարանի որոշումների վերլուծություն)
2016 | Article
Գիտական աշխատությունների ժողովածու, Եր.։ ԵՊՀ հրատ., 2016, էջ 309-322
Դավիթ Ավետիսյան , Անի Դանիելյան
Դատական վերահսկողությունը օպերատիվ-հետախուզական միջոցառումների նկատմամբ (ՀՀ վճռաբեկ դատարանի նախադեպային իրավունքի վերլուծություն)
2016 | Article
Գիտական աշխատությունների ժողովածու, Եր.։ ԵՊՀ հրատ., 2016, էջ 323-328
Դավիթ Ավետիսյան , Անի Դանիելյան
Վարույթն իրականացնող մարմնի որոշումների և գործողությունների (անգործության) հետագա դատական վերահսկողության քրեադատավարական կառուցակարգերը` ըստ ՀՀ վճռաբեկ դատարանի նախադեպային իրավունքի
2016 | Article
Գիտական աշխատությունների ժողովածու, Եր.։ ԵՊՀ հրատ., 2016, էջ 329-344
Դավիթ Ավետիսյան , Անի Դանիելյան
Հետագա դատական վերահսկողության սահմանները
2016 | Article
Գիտական աշխատությունների ժողովածու, Եր.։ ԵՊՀ հրատ., 2016, էջ 345-356
Կյանքի և առողջության դեմ ուղղված հանցագործությունները (ՀՀ վճռաբեկ դատարանի` 2013-2015 թթ. նախադեպային իրավունքի վերլուծություն)
2016 | Article
Գիտական աշխատությունների ժողովածու, Եր.։ ԵՊՀ հրատ., 2016, էջ 357-377
Մարդու և քաղաքացու սահմանադրական իրավունքների ու ազատությունների դեմ ուղղված հանցագործությունները (ՀՀ վճռաբեկ դատարանի` 2013-2015 թթ. նախադեպային իրավունքի վերլուծություն)
2016 | Article
Գիտական աշխատությունների ժողովածու, Եր.։ ԵՊՀ հրատ., 2016, էջ 378-380
Սեփականության դեմ ուղղված հանցագործությունները (ՀՀ վճռաբեկ դատարանի` 2013-2015 թթ. նախադեպային իրավունքի վերլուծություն)
2016 | Article
Գիտական աշխատությունների ժողովածու, Եր.։ ԵՊՀ հրատ., 2016, էջ 381-391
Հասարակական անվտանգության դեմ ուղղված հանցագործությունները (ՀՀ վճռաբեկ դատարանի` 2013-2015 թթ. նախադեպային իրավունքի վերլուծություն)
2016 | Article
Գիտական աշխատությունների ժողովածու, Եր.։ ԵՊՀ հրատ., 2016, էջ 392-400
Հասարակական կարգի և բարոյականության դեմ ուղղված հանցագործությունները (ՀՀ վճռաբեկ դատարանի` 2013-2015 թթ. նախադեպային իրավունքի վերլուծություն)
2016 | Article
Գիտական աշխատությունների ժողովածու, Եր.։ ԵՊՀ հրատ., 2016, էջ 401-411
Պետական ծառայության դեմ ուղղված հանցագործությունները (ՀՀ վճռաբեկ դատարանի` 2013-2015 թթ. նախադեպային իրավունքի վերլուծություն)
2016 | Article
Գիտական աշխատությունների ժողովածու, Եր.։ ԵՊՀ հրատ., 2016, էջ 412-423
Կառավարման կարգի դեմ ուղղված հանցագործությունները (ՀՀ վճռաբեկ դատարանի` 2013-2015 թթ. նախադեպային իրավունքի վերլուծություն)
2016 | Article
Գիտական աշխատությունների ժողովածու, Եր.։ ԵՊՀ հրատ., 2016, էջ 424-429
Արդարադատության դեմ ուղղված հանցագործությունները (ՀՀ վճռաբեկ դատարանի` 2013-2015 թթ. նախադեպային իրավունքի վերլուծություն)
2016 | Article
Գիտական աշխատությունների ժողովածու, Եր.։ ԵՊՀ հրատ., 2016, էջ 430-432
Զինվորական ծառայության կարգի դեմ ուղղված հանցագործությունները (ՀՀ վճռաբեկ դատարանի` 2013-2015 թթ. նախադեպային իրավունքի վերլուծություն)
2016 | Article
Գիտական աշխատությունների ժողովածու/ Եր.։ ԵՊՀ հրատ., 2016, էջ 433-444
Դավիթ Ավետիսյան , Արմեն Հովհաննիսյան
Քրեական գործի վարույթը կամ քրեական հետապնդումը բացառող հիմքերի ընդհանուր բնութագիրը, դրանց իրավական հետևանքները, այդ հիմքերով կայացվող որոշմանը ներկայացվող պահանջները` ըստ ՀՀ վճռաբեկ դատարանի նախադեպային իրավունքի
2016 | Article
Գիտական աշխատությունների ժողովածու, Եր.։ ԵՊՀ հրատ., 2016, էջ 223-226
Դավիթ Ավետիսյան , Արմեն Հովհաննիսյան
Քրեական գործի վարույթը կամ քրեական հետապնդումը բացառող ռեաբիլիտացիոն հիմքերը ՀՀ վճռաբեկ դատարանի առանձին որոշումների վերլուծության համատեքստում
2016 | Article
Գիտական աշխատությունների ժողովածու, Եր.։ ԵՊՀ հրատ., 2016, էջ 227-230
Դավիթ Ավետիսյան , Արմեն Հովհաննիսյան
Քրեական գործի վարույթը կամ քրեական հետապնդումը բացառող ոչ ռեաբիլիտացիոն հիմքերը ՀՀ վճռաբեկ դատարանի առանձին որոշումների վերլուծության համատեքստում
2016 | Article
Գիտական աշխատությունների ժողովածու, Եր.։ ԵՊՀ հրատ., 2016, էջ 231-237
Դավիթ Ավետիսյան , Արմեն Հովհաննիսյան
Անձին մեղադրյալի կարգավիճակ տրված լինելը՝ որպես կալանավորման պայման (ՀՀ վճռաբեկ դատարանի իրավական դիրքորոշումների վերլուծության)
2016 | Article
Գիտական աշխատությունների ժողովածու, Եր.։ ԵՊՀ հրատ., 2016, էջ 238-239
Դավիթ Ավետիսյան , Արմեն Հովհաննիսյան
Կալանավորման կամ կալանքի ժամկետի երկարացման օրինականության և հիմնավորվածության դատական ստուգման սահմանները՝ ըստ ՀՀ վճռաբեկ դատարանի նախադեպային իրավունքի
2016 | Article
Գիտական աշխատությունների ժողովածու, Եր.։ ԵՊՀ հրատ., 2016, էջ 240-242
Դավիթ Ավետիսյան , Արմեն Հովհաննիսյան
Գրավի թույլատրելիության հարցը լուծելու չափորոշիչները ՀՀ վճռաբեկ դատարանի առանձին որոշումների վերլուծության համատեքստում
2016 | Article
Գիտական աշխատությունների ժողովածու, Եր.։ ԵՊՀ հրատ., 2016, էջ 243-249
Դավիթ Ավետիսյան , Արմեն Հովհաննիսյան
Հանձնման նպատակով անազատության մեջ պահելու ժամանակահատվածը ազատազրկման ձեվով նշանակված պատժին հաշվակցելը (ՀՀ վճռաբեկ դատարանի իրավական դիրքորոշումների վերլուծություն)
2016 | Article
Գիտական աշխատությունների ժողովածու/ Եր.։ ԵՊՀ հրատ., 2016, էջ 250-253
Դավիթ Ավետիսյան , Արմեն Հովհաննիսյան
Դատական ակտի կատարման փուլում դրա վերաբերյալ ծագած կասկածների և անհստակությունների լուծումը` ըստ ՀՀ վճռաբեկ դատարանի նախադեպային իրավունքի
2016 | Article
Գիտական աշխատությունների ժողովածու/ Եր.։ ԵՊՀ հրատ., 2016, էջ 254-257
Դավիթ Ավետիսյան , Արմեն Հովհաննիսյան
Բացառիկ վերանայման ընդհանուր բնութագիրը, նոր կամ նոր երևան եկած հանգամանքների և հիմնարար խախտման հիմքով բացառիկ վերանայման հարաբերակցությունը միմյանց և բնականոն վերանայման միջև
2016 | Article
Գիտական աշխատությունների ժողովածու, Եր.։ ԵՊՀ հրատ., 2016, էջ 258-262
Դավիթ Ավետիսյան , Արմեն Հովհաննիսյան
ՀՀ սահմանադրական դատարանի որոշումը՝ որպես նոր հանգամանքով բացառիկ վերանայման հիմք
2016 | Article
Գիտական աշխատությունների ժողովածու, Եր.։ ԵՊՀ հրատ., 2016, էջ 263-267
Դավիթ Ավետիսյան , Արմեն Հովհաննիսյան
Մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանի վճիռը՝ որպես նոր հանգամանքով բացառիկ վերանայման հիմք
2016 | Article
Գիտական աշխատությունների ժողովածու, Եր.։ ԵՊՀ հրատ., 2016, էջ 268-275
Դավիթ Ավետիսյան , Արմեն Հովհաննիսյան
Բացառիկ վերանայման կառուցակարգերի հարաբերակցության ընդհանուր բնութագիրը
2016 | Article
Դատական իշխանություն, 2016, 7 (205), էջ 38-43
Նոր երեվան եկած և նոր հանգամանքներով բացառիկ վերանայման ինստիտուտի ծագումը և զարգացումը
2016 | Article
Դատական իշխանություն, 2016, 7 (205), էջ 26-37
Դավիթ Ավետիսյան , Անի Դանիելյան
Հետագա դատական վերահսկողության սահմանների առանձին հարցերի վերլուծությունը ՀՀ վճռաբեկ դատարանի նախադեպային իրավունքի համատեքստում
2016 | Article
Դատական իշխանություն, 2016, 7 (205), էջ 102-113
Դավիթ Ավետիսյան , Անի Դանիելյան
Վարույթն իրականացնող մարմնի որոշումների և գործողությունների (անգործության) հետագա դատական վերահսկողության քրեադատավարական կառուցակարգերի վերլուծությունը ՀՀ վճռաբեկ դատարանի նախադեպային իրավունքի համատեքստում
2016 | Article
Դատական իշխանություն, 2016, 7 (205), էջ 84-101
Դավիթ Ավետիսյան , Անի Դանիելյան
Արագացված դատաքննության ինստիտուտի առանձին խնդիրների վերլուծությունը վճռաբեկ դատարանի նախադեպային իրավունքի համատեքստում
2016 | Article
Դատական իշխանություն, 2016, 7 (205), էջ 58-69
Հանցանքի ծանրության աստիճանը` որպես կալանքի կիրառման ինքնուրույն հիմք/ դիտարկելու հիմնախնդիրները
2015 | Article
«Դատական իշխանություն», 2015, թիվ 5-6, էջեր 62-69
Կալանավորման պայմանների հետ կապված առանձին հիմնախնդիրները ՀՀ քրեական դատավարության գործող օրենսգրքում և նոր օրենսգրքի նախագծում
2015 | Article
«Դատական իշխանություն», 2015, թիվ 8-9, էջեր 88-101
Գագիկ Ղազինյան , Ռուբեն Մելիքյան , Սամվել Դիլբանդյան , Հրայր Ղուկասյան , Անահիտ Հարությունյան, Դավիթ Մելքոնյան , Արմեն Հարությունյան , Գոհար Հակոբյան, Արման Թաթոյան , Դևիդ Ռուդովսկի, Դավիթ Ավետիսյան , Արսեն Մարտիրոսյան, Գևորգ Բաղդասարյան, Հայկ Սարգսյան, Վահե Ենգիբարյան , Արթուր Չախոյան , Սերգեյ Մարաբյան, Տաթևիկ Սուջյան , Արմեն Հովհաննիսյան, Գոհար Սիմոնյան, Դավիթ Խաչատուրյան , Նելլի Աղաբաբյան
ՀՀ քրեական դատավարության օրենսգրքի նախագծի հիմնախնդիրներին նվիրված գիտական հոդվածների ժողովածու
2014 | Book
Եր.: ՀՀ իրավաբանների միություն, 2014.- 576 էջ
|
Հիմնավոր կասկածը՝ որպես խափանման միջոցների կիրառման իրավաչափության պայման՝ ըստ քրեական դատավարության նոր օրենսգրքի նախագծի
2014 | Article
«Պետություն և իրավունք», թիվ 2(64), 2014, էջեր 35-45
Հայաստանի Հանրապետության վճռաբեկ դատարանի որոշումների գիտագործնական մեկնաբանություններ (հատոր 2)
2013 | Book
Ուսումնական ձեռնարկ, հատոր 2, Երևան, 2013, 488 էջ
Կալանավորման կիրառման և իրավական կարգավորման հարցերը հայաստանում զարգացած միջնադարում (X-XIII դդ.)` ըստ Մխիթար Գոշի և Սմբատ Սպարապետի Դատաստանագրքերի
2013 | Article
«Դատական իշխանություն», 2013, թիվ (5) 166, էջեր 4-9
Կալանավորման կիրառման իրավաչափության հիմնահարցերն՝ ըստ քրեական դատավարության նոր օրենսգրքի նախագծի
2013 | Article
«Պետություն և իրավունք», 2013, թիվ 1(59), էջեր 67-83
«Որոգայթ փառացումե (համեմատաիրավական վերլուծություն)
2013 | Article
ԵՊՀ իրավագիտության ֆակուլտետի պրոֆեսորադասախոսական կազմի գիտաժողովի նյութերի ժողովածու՝ նվիրված Շահեն Նիկոլայի Պետրոսյանի ծննդյան 100-ամյակին, 2013, 40-56 էջեր
Դ. Զ. Ավետիսյան , Տ. Ռ. Պետրոսյան, Հ. Ե. Սարգսյան, Վ. Գ. Ենգիբարյան
ՀՀ դատավորի վարքագծի կանոնագրքի մեկնաբանություններ (երկրորդ լրամշակված հրատարակություն)
2012 | Book
Երևան, «Զանգակ» 2012, 224 էջ
Խոշտանգումների կամ անմարդկային կամ արժանապատվությունը նվաստացնող վերաբերմունքի քննության հրատապ հիմնախնդիրները
2012 | Book
Երևան,«Ասողիկ», 2012, 176 էջ
Մինչդատական վարույթի նկատմամբ դատական վերահսկողության հիմնախնդիրները
2012 | Book
Երևան, «Անտարես», 2012, 162 էջ
ՀՀ դատավորի վարքագծի կանոնների մեկնաբանություններ
2012 | Book
ՀՀ դատավորների միություն, Եր.-2012, 224 էջ
Հայաստանի Հանրապետության վճռաբեկ դատարանի որոշումների գիտագործնական մեկնաբանություններ (հատոր 1)
2011 | Book
Երևան «Ասողիկ» 2011, 408 էջ
Նոր քրեական օրենսգրքի մշակումը՝ որպես գիտակցված անհրաժեշտություն
2011 | Article
«Դատական իշխանություն», 2011, թիվ 7-8, էջեր 2-11
Վ. Այվազյան , Ս. Առաքելյան , Դ. Ավետիսյան , Տ. Բարսեղյան , Ա. Բաղդասարյան, Գ. Բալայան, Կ. Բալայան, Ա. Գաբուզյան , Կ. Գևորգյան , Ա. Գյուլումյան, Գ. Դանիելյան , Հ. Դանիելյան, Տ. Դավթյան , Ա. Դիլանյան, Ս. Դիլբանդյան , Ռ. Եղյան , Հ. Ենգոյան, Ա. Երիցյան, Ա. Թաթոյան , Ա. Թամազյան, Ֆ. Թոխյան, Հ. Թովմասյան, Մ. Թոփուզյան, Ա. Իսկոյան , Ա. Խաչատուրյան, Ա. Խաչատրյան, Դ. Խաչատրյան, Հ. Խաչիկյան , Ս. Ծաղիկյան, Ե. Կիրակոսյան , Գ. Կոստանյան, Լ. Հակոբյան, Հ. Հակոբյան, Ջ. Հակոբյան, Ա. Հարությունյան, Գ. Հարությունյան , Ա. Հովսեփյան, Գ. Ղազինյան , Ա. Ղամբարյան, Գ. Ղարախանյան, Հ. Ղուկասյան , Ա. Մարգարյան , Ռ. Մելիքյան , Դ. Մելքոնյան , Ս. Մեղրյան , Ա. Մկրտումյան, Գ. Մուրադյան, Ս. Մուրադյան , Հ. Նազարյան, Է. Շաթիրյան , Ա. Պետրոսյան, Գ. Պետրոսյան , Ռ. Պետրոսյան, Վ. Պողոսյան, Վ. Պողոսյան, Ժ. Ջհանգիրյան, Վ. Ռաֆայելյան , Գ. Սաֆարյան, Դ. Սերոբյան , Վ. Ստեփանյան , Ա. Վաղարշյան , Վ. Վարդանյան , Վ. Քոչարյան
Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրության մեկնաբանություններ
2010 | Book
Մենագրություն (համահեղինակությամբ), Ընդհանուր խմբագրությամբ` Գ. Հարությունյանի, Ա. Վաղարշյանի, Երևան, «Իրավունք» հրատ., 2010
Ա. Մկրտումյան, Դ. Ավետիսյան , Հ. Սարգսյան, Վ. Ենգիբարյան , Ռ. Մելիքյան , Լ. Աբրահամյան, Ա. Վարդապետյան
Դատավորի ձեռնարկ (Գիտագործնական վերլուծություն)
2010 | Book
Երևան «Ասողիկ»2010, 416 էջ
Վատ վերաբերմունքի և անպատժելիության դեմ պայքարը: ՀՀ օրենսդրության ու դատական պրակտիկայի հիմնախնդիրները
2010 | Book
Երևան, «Անտարես», 2010, 112 էջ
Վատ վերաբերմունքի և անպատժելիության դեմ պայքարը: Իրավական վերլուծություն մինչդատական վարույթն իրականացնող մարմինների համար
2010 | Book
Երևան, «Անտարես», 2010, 200 էջ
Հանձնման ինստիտուտի միջազգային իրավական և քրեադատավարական առանձնահատկությունները
2008 | Article
«Դատական իշխանություն», 2008, թիվ 11, էջեր 2-15
Развитие судебно-правовых реформ и совершенствование правовых институтов в республике армения
2008 | Article
«Դատական իշխանություն», 2008, թիվ 11, էջ 2-15
Վ. Գ. Ենգիբարյան , Դ. Զ. Ավետիսյան , Տ. Ռ. Պետրոսյան, Գ. Մ. Խաչատրյան, Ա. Լ. Կուբանյան
ՀՀ դատավորի վարքագծի կանոնագրքի մեկնաբանություններ
2007 | Book
Երևան , Ասողիկ 2007, 80 էջ
Արդարադատության սկզբունքը և պատիժ նշանակելիս դրա իրականացումը
2006 | Article
«Դատական իշխանություն», 2006, թիվ 11-12, էջեր 2-11
Կալանավորման հիմնահարցերը Հայաստանի Հանրապետության քրեական դատավարությունում
2006 | Book
Մենագրություն: Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2006, 416 էջ
Արդարացի դատական քննության իրավունքը (կոնվենցիայի 6-րդ հոդված)
2006 | Book
«Մարդու իրավունքների եվրոպական կոնվենցիան և դրա ներպետական կիրառումը Հայաստանի Հանրապետությունում» թեմայով սեմինարի նյութեր, 2006, նոյեմբեր, Երևան
Կալանավորման պայմանները
2005 | Article
«Դատական իշխանություն», 2005, թիվ 8, էջեր 6-14
Գրավ
2005 | Article
«Դատական իշխանություն», 2005, թիվ 7, էջեր 14 -19
Կալանավորվածի խնամքի տակ գտնվող անչափահաս երեխաներին, անաշխատունակ անձանց և նրա գույքը հսկողության հանձնելը
2005 | Article
«Դատական իշխանությունե, 2005, թիվ 7, էջ 12-14
Մարդու իրավունքների և հիմնարար ազատությունների պաշտպանության մասին եվրոպական կոնվենցիայի 5-րդ հոդվածով երաշխավորված ազատության և անձնական անձեռնմխելիության իրավունքի վերաբերյալ մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանի հիմնարար մոտեցումները և այդ իրավունքի զարգացման ժամանակակից միտումները
2004 | Book
«Նոյյան տապան» տպագրատուն, Երևան – 2004
Անձի ազատության և անձնական անձեռնմխելիության իրավունքը և այդ իրավունքի զարգացման ժամանակակից միտումները (Եվրոպական կոնվենցիայի 5-րդ հոդված)
2004 | Book
Վերլուծություն/ Կատարվել է Թրեյնինգ Հայաստանի Մարդու իրավունքների փաստաμանների համար Նիդերլանդների Հելսինկյան կոմիտե, Ինթերայթ, ԲԾԱՀ և ՀՀԻՄ, Երևան, 21-25 հունվարի, 2004 թ., սեմինարի նյութերի հիման վրա
Մրցակցությունը քրեական դատավարությունում և քրեական գործը լրացուցիչ նախաքննության ուղարկելը
2003 | Article
«Օրենք և իրականություն», 2003, թիվ 3-4, էջեր 4-7, 2003, թիվ 5-6, էջեր 15-19
Անմեղության կանխավարկածի առանձնահատկությունները ՀՀ քրեական դատավարությունում
2003 | Article
Օրենք և իրականություն, 2003 թ., թիվ 23-24, էջեր 8-12
Մեղադրյալի իրավունքը համարվել անմեղ, քանի դեռ իր մեղավորությունը չի ապացուցվել օրենքին համապատասխան
2003 | Article
Դատական իշխանություն, 2003 թ., թիվ 6, էջեր 8-13
Կալանավորում
2002 | Article
Օրենք և իրականություն, 2002 թ., թիվ 10, էջեր 14-18
Ձերբակալվածը և նրա պաշտպան ունենալու իրավունքը
2001 | Article
Օրենք և իրականություն, 2001 թ., թիվ 22, էջեր 7-9