Մանկավարժության և կրթության զարգացման կենտրոն
Pedagogy and Education Development Center
The Centre of Pedagogy and Education Development was established on July 6, 2017.:
>
Serob H. Khachatryan

Assistant | Chair of History of Philosophy
Education
PhD Student, Chair of Philosophy of History: 1994 - 1997
Student, Faculty of Philosophy and Sociology, Yerevan State University: 1989 - 1994

Professional experience
From 2007: Lecturer at Chair of History of Philosophy of Yerevan State University
From 2010: Lecturer at Chair of Education Management and Planning of Yerevan State Linguistic University

Academic courses
20th Century History of Philosophy, 20th Century Ethics, Philosophy of History, Contemporary Western Culture, Public Management of Education, Philosophy of Education

Scale of professional interests
Philosophy of History, Philosophy of Education, Contemporary Western Philosophy

Participation in grant projects
Team leader, National Human Development Report, UNDP: 2007
Expert, Social Studies Secondary School State Standards. Introducing Philosophy of Education University Course

Languages
Armenian, English, Russian, Turkish

Professional membership
Board Chairman, Step by Step Foundation-Armenia
ASCD member
Member of Human being and Society journal

Հասարակագիտություն 8-9-րդ դասարանների համար
2013 | Book
Ուսուցչի ձեռնարկ 8-9-րդ դասարանների համար, «Տիգրան Մեծ», Երևան, 2013: Համահեղինակ: 96 էջ
Ս. Պետրոսյան , Ռ. Մուրադյան , Ս. Խաչատրյան , Հ. Խաչատրյան, Կ. Նահապետյան
Թրաֆիքինգ: Մարդկանց շահագործում. թրաֆիքինգ
2010 | Book
Ուսումնամեթոդական ձեռնարկ, Ձեռնարկ ուսուցիչների համար, Երևան, 2010
Ս. Պետրոսյան , Ս. Խաչատրյան , Հ. Խաչատրյան , Հ. Աղաջանյան, Կ. Վարդանյան
Հասարակագիտություն
2009 | Book
Դասագիրք հանրակրթական դպրոցի 10-րդ դասարանի համար, «Տիգրան Մեծ» հրատ., Երևան, 2009
Գ. Ղազինյան , Հ. Աղաջանյան, Ս. Պետրոսյան , Ս. Խաչատրյան , Հ. Խաչատրյան, Ա. Գյուլբուդաղյան, Ա. Վաղարշյան , Կ. Վարդանյան
Հասարակագիտություն 10-12
2009 | Book
(Ուսուցչի ձեռնարկ 10-12-րդ դասարանների Հանրակրթական ավագ դպրոցի բոլոր հոսքերի համար), «Տիգրան Մեծ», Երևան, 2009, 120 էջ
Ս. Պետրոսյան , Ս. Խաչատրյան , Տ. Թովմասյան , Ա. Մանուկյան, Կ. Հարությունյան
Հասարակագիտություն-8, ուսումնական նյութեր
2008 | Book
Ուսումնամեթոդական ձեռնարկ, Երևան, 2008
«Ազատություն և պատասխանատվություն» թեման հասարակագիտության դասընթացում
2007 | Article
«Մարդ և հասարակություն», 2007, թիվ 4
Հասարակագիտություն
2007 | Book
Դասագիրք հանրակրթական դպրոցի 8-րդ դասարանի համար, «Տիգրան Մեծ» հրատ., Երևան, 2007
Հասարակագիտություն. ուսուցչի ձեռնարկ 8-9-րդ դասարանների
2007 | Book
Ուսումնական ձեռնարկ հանրակրթական դպրոցի ուսուցիչների համար, «Տիգրան Մեծ», Երևան, 2007, 128 էջ
Հասարակագիտության ինտեգրված ուսուցում. ուսումնական ծրագրի մշակում և թեմատիկ միավորների օրինակներ
2006 | Book
Ուսումնամեթոդական ձեռնարկ մանկավարժների համար, Երևան, ԱՅՌԵՔՍ, 2006
Ս. Խաչատրյան , Ս. Պետրոսյան , Թ. Տեր-Մկրտչյան , Մ. Խախամյան, Տ. Թովմասյան, Վ. Ավանեսյան
Քաղաքացիական կրթություն. ժողովրդավարության հիմնարար արժեքներ
2005 | Book
Ուսումնամեթոդական ձեռնարկ, Ուսումնական ձեռնարկ հանրակրթական դպրոցի 8-9-րդ դասարանների համար, Երևան, 2005
Ս. Խաչատրյան , Ս. Պետրոսյան , Ա. Զոհրաբյան, Մ. Առաքելյան, Հ. Խաչատրյան, Ա. Արնաուդյան
Հասարակագիտության ուսուցման արդի հիմնահարցեր
2005 | Book
Ուսումնամեթոդական ձեռնարկ մանկավարժների համար, Երևան, 2005
Ն.Ս. Սահակյան, Ն.Բ. Եղիազարյան, Կ.Ս. Դանիելյան, Կ.Ս. Դանիելյան , Ա.Գ. Գասպարյան, Ա.Վ. Խոյեցյան , Կ.Վ. Գրիգորյան , Ս.Ա. Բալոյան, Հ.Ա. Մարզպանյան, Ա.Հ. Համբարձումյան , Գ.Ա. Ղարիբյան , Գ.Շ. Հովհաննիսյան, Լ.Մ. Դավթյան, Հ.Լ. Սարգսյան , Ա.Խ. Մարկոսյան, Ա.Գ. Վաղարշյան , Կ.Ս. Գաբուզյան , Վ.Վ. Քոչարյան , Գ.Ս. Ղազինյան , Ա.Շ. Հարությունյան, Լ.Պ. Ալեքսանյան, Ն.Կ. Հարությունյան , Ս.Հ. Խաչատրյան , Ս.Ս. Պետրոսյան , Գ.Ա. Մելքումյան
Մարդկային զարգացման հիմունքներ
2004 | Book
Ուսումնական ձեռնարկ մագիստրանտների համար, Նոյան Տապան հրատ., Երևան, 2004, 318 էջ
Վիլհելմ Դիլթայի պատմափիլիսոփայությունը որպես ճգնաժամային գիտակցությունը հաղթահարելու փորձ
1998 | Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», 2 (95), Երևան 1998թ., էջ 33-42
|