Մանկավարժության և կրթության զարգացման կենտրոն
Pedagogy and Education Development Center
:
>
Զարինե Նորայրի Մխիթարյան

Դասախոս | Անգլերենի թիվ 1 ամբիոն
Կրթություն
1996 - 2001 թթ. ԵՊՀ ասպիրանտուրա
1991 - 1996 թթ. ԵՊՀ ռոմանագերմանական բանասիրության ֆակուլտետ

Մասնագիտական գործունեություն
1996 - 1997 թթ. ՀՀ ԳԱԱ, Կենսաքիմիայի ինստիտուտ, թարգմանիչ
1997 թ. Անգլերենի թիվ մեկ ամբիոնի դասախոս

Միջազգային կոնֆերանսների և սեմինարների մասնակցություն
1. Գիտական կոնֆերանս ՚Առեղծված և իրականությունՙ նվիրված Լորդ Բայրոնին: 29-30 մայիսի, Երևան, 2000 թ.
2. Միջազգային գիտաժողով «Աթայանական ընթերցումներե, 1-3 հոկտեմբերի , Երևան, 2007 թ.

Հասարակական գործունեություն
2001 թ. Հայաստանի Բայրոնյան Ընկերություն, միջազգային կապերի գծով կոորդինատոր
2005 թ. Հայաստանի իրավաբանների միություն և Interrights, թարգմանություններ
2007 թ. ԱՄՆ իրավաբանների միություն, թարգմանություններ

Լեզուներ
Ռուսերեն (գերազանց), անգլերեն (գերազանց), իսպաներեն (լավ)

Pedagogical Futurology: 21st Century Prospects
2020 | Հոդված/Article
Вісник Черкаського Університету. Серія Педагогічні Науки, 2020, 1, 29-32 էջ
Pedagogical Futurology: 21st Century Prospects
2020 | Հոդված/Article
Вісник Черкаського Університету. Серія Педагогічні Науки, 2020, 1, 29-32 էջ
Имплицитные формы выражения дизъюнктивного вопроса в современном английском языке
2007 | Հոդված/Article
Դրույթներ, միջազգային գիտաժողով «Աթայանական ընթերցումներեր», 1-3 հոկտեմբերի, 2007 թ., Երևան, էջ 82-83
WRITING: THE PROCESS. Analytical & Argumentative Writing
2003 | Հոդված/Article
FLSP N3, Երևան, ԵՊՀ հրատարակրչություն, 2003 թ., 52-58 էջ
Teaching the Technique of Summary Writing to the Students of the Faculty of Theology
2001 | Հոդված/Article
FLSP N1,Երևան, ԵՊՀ հրատարակչություն, 2001թ., 47-52 էջ
О некоторых синонимичных конструкциях дизъюнктивного вопроса в современном английском языке
2000 | Հոդված/Article
Сборник научных трудов молодых ученых, ЕГУ, Ереван, 2000, стр. 74-78
Hebrew Melodies
2000 | Հոդված/Article
Թեզիսներ: Գիտական կոնֆերանս «Առեղծված և իրականությունե նվիրված Լորդ Բայրոնին: 29-30 մայիսի, 2000, էջ 10-11