Մանկավարժության և կրթության զարգացման կենտրոն
Pedagogy and Education Development Center
:
>
Գայանե Աշոտի Փարսադանյան

Ասիստենտ | Էկոլոգիայի և բնության պահպանության ամբիոն
Կրթություն
1984 - 1989 թթ. Երևանի պետական համալսարան, կենսաբանության ֆակուլտետ, դիպլոմ N013436

Գիտական աստիճան
կ.գ.թ., «Հողերի բնութագրման համար ֆերմենտային ակտիվությունների
կինետիկայի ուսումնասիրության նշանակությունը հիմնային ֆոսֆատազի օրինակով», 15.04.2008 թ., Գ.00.04 Կենսաքիմիա մասնագիտությամբ

Աշխատանքային փորձ
2011 թ-ից մինչ այժմ ասիստենտ, էկոլոգիայի և բնության պահպանության ամբիոն, կենսաբանության ֆակուլտետ, ԵՊՀ
2008 թ-ից մինչ այժմ` ավագ լաբորանտ, էկոլոգիայի և բնության պահպանության ամբիոն, կենսաբանության ֆակուլտետ, ԵՊՀ
1989 - 2008 թթ. լաբորանտ, էկոլոգիայի և բնության պահպանության ամբիոն կենսաբանության ֆակուլտետ, ԵՊՀ

Կարդացվող դասընթացներ
«Էկոլոգիայի և բնության պահպանության հիմունքներ», «Հողերի էրոզիա», «Մարդկային զարգացման հիմունքներ», «Էկոլոգիա և ռացիոնալ բնօգտագործում», «Ագրոկենսաբազմազանություն, կենսատեխնոլոգիա, կայունություն»

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Էկոլոգիա և բնության պահպանություն, հողերի քիմիա

Մասնակցությունը դրամաշնորհների
1999 - 2001 թթ. PROGECT-MNTC
2004 թ. Միջազգային ամառային դպրոցի մասնակից «Էկոլոգիա և բնության պահապանություն»
59340-TEMPUS-1-2009-1-ES-TEMPUS-JPCR
Կրթական դրամաշնորհներ
2010 թ. մինչ այժմ` 159340-TEMPUS-ES-TEMPUS-JPCR «Կիրառական կենսաբանություն» մագիստրոսական ծրագրի մշակում, ԵՊՀ

Լեզուներ
Հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն

gparsadanyan@ysu.am

Անտոնյան Ա. Պ. , Արծրունի Գ. Գ., Գյուլազյան Վ. Գ., Գրիգորյան Կ. Վ., Գրիգորյան Ռ. Հ., Գևորգյան Է. Ս. , Դանիելյան Ֆ. Դ. , Եսայան Ա. Հ. , Թանգամյան Տ. Վ., Թռչունյան Ա. Հ. , Կարապետյան Ա. Ֆ. , Միրզոյան Գ. Ի., Ներկարարյան Ա. Վ. , Սևոյան Գ. Գ., Վարդևանյան Պ. Հ. , Փարսադանյան Գ. Ա.
Կենսաբանության թեստային առաջադրանքների շտեմարան, մաս 3
2018 | Գիրք/Book
Աստղիկ գրատուն, 2018թ․, 384 էջ
Կենսաբանության թեստային առաջադրանքների շտեմարան, մաս 4
2018 | Գիրք/Book
Աստղիկ գրատուն, 2018թ․, 392 էջ
Անտոնյան Ա. Պ. , Արծրունի Գ. Գ., Գյուլազյան Վ. Գ., Գրիգորյան Կ. Վ., Գրիգորյան Ռ. Հ., Գևորգյան Է. Ս. , Դանիելյան Ֆ. Դ. , Եսայան Ա. Հ. , Թանգամյան Տ. Հ., Թռչունյան Ա. Հ. , Միրզոյան Գ. Ի., Ներկարարյան Ա. Վ., Սևոյան Գ. Գ., Վարդևանյան Պ. Հ. , Փարսադանյան Գ. Ա. , Կարապետյան Ա. Ֆ.
Կենսաբանության թեստային առաջադրանքների շտեմարան, մաս 1
2017 | Գիրք/Book
Աստղիկ գրատուն, 2017թ․, 320 էջ
Անտոնյան Ա. Պ. , Արծրունի Գ. Գ., Գյուլազյան Վ. Գ., Գրիգորյան Կ. Վ., Գրիգորյան Ռ. Հ., Գևորգյան Է. Ս. , Դանիելյան Ֆ. Դ. , Եսայան Ա. Հ. , Թանգամյան Տ. Վ., Թռչունյան Ա. Հ. , Միրզոյան Գ. Ի., Ներկարարյան Ա. Վ. , Սևոյան Գ. Գ., Վարդևանյան Պ. Հ. , Փարսադանյան Գ. Ա. , Կարապետյան Ա. Ֆ.
Կենսաբանության թեստային առաջադրանքների շտեմարան, մաս 2
2017 | Գիրք/Book
Աստղիկ գրատուն, 2017թ․, 296 էջ
Անտոնյան Ա. Պ. , Արծրունի Գ. Գ., Գյուլազյան Վ. Գ., Գրիգորյան Կ. Վ., Գրիգորյան Ռ. Հ., Գևորգյան Է. Ս. , Դանիելյան Ֆ. Դ. , Եսայան Ա. Հ. , Թանգամյան Տ. Վ., Թռչունյան Ա. Հ. , Միրզոյան Գ. Ի., Ներկարարյան Ա. Վ. , Սևոյան Գ. Գ., Վարդևանյան Պ. Հ. , Փարսադանյան Գ. Ա.
Կենսաբանություն 2015թ Պետական և ավարտական քննությունների առաջադրանքների շտեմարան Մաս 1
2016 | Գիրք/Book
Աստղիկ գրատուն: 2016թ․, 296 էջ
Անտոնյան Ա. Պ. , Արծրունի Գ. Գ., Գյուլազյան Վ. Գ., Գրիգորյան Կ. Վ., Գրիգորյան Ռ. Հ., Գևորգյան Է. Ս. , Դանիելյան Ֆ. Դ. , Եսայան Ա.Հ. , Թանգամյան Տ. Վ., Թռչունյան Ա. Հ. , Միրզոյան Գ. Ի., Ներկարարյան Ա. Վ. , Սևոյան Գ. Գ., Վարդևանյան Պ. Հ. , Փարսադանյան Գ. Ա.
Կենսաբանություն 2015թ Պետական և ավարտական քննությունների առաջադրանքների շտեմարան Մաս 3
2016 | Գիրք/Book
Աստղիկ գրատուն: 2016թ․, 384 էջ
Կենսաբանություն: 2017թ. Միասնական քննության առաջադրանքների շտեմարան, մաս 4
2016 | Գիրք/Book
Աստղիկ գրատուն: 2016թ․, 392 էջ
Անտոնյան Ա. Պ. , Արծրունի Գ. Գ., Գյուլազյան Վ. Գ., Գրիգորյան Կ. Վ., Գրիգորյան Ռ. Հ., Գևորգյան Է. Ս. , Դանիելյան Ֆ. Դ. , Եսայան Ա. Հ. , Թանգամյան Տ. Վ., Թռչունյան Ա. Հ. , Միրզոյան Գ. Ի., Ներկարարյան Ա. Վ. , Սևոյան Գ. Գ., Վարդևանյան Պ. Հ. , Փարսադանյան Գ. Ա.
Կենսաբանություն: 2017թ. միասնական քննության առաջադրանքների շտեմարան, մաս 1
2016 | Գիրք/Book
Աստղիկ գրատուն: 2016թ․, 320 էջ, Հայաստան
Անտոնյան Ա. Պ. , Արծրունի Գ. Գ., Գյուլազյան Վ. Գ., Գրիգորյան Կ. Վ., Գրիգորյան Ռ. Հ., Գևորգյան Է. Ս. , Դանիելյան Ֆ. Դ. , Եսայան Ա. Հ. , Թանգամյան Տ. Վ., Թռչունյան Ա. Հ. , Միրզոյան Գ. Ի., Ներկարարյան Ա. Վ. , Սևոյան Գ. Գ., Վարդևանյան Պ. Հ. , Փարսադանյան Գ. Ա.
Կենսաբանություն: 2017թ. միասնական քննության առաջադրանքների շտեմարան, մաս 2
2016 | Գիրք/Book
Աստղիկ գրատուն: 2016թ․, 296 էջ, Հայաստան
Անտոնյան Ա. Պ. , Արծրունի Գ. Գ., Գյուլազյան Վ. Գ., Գրիգորյան Կ. Վ., Գրիգորյան Ռ. Հ., Գևորգյան Է. Ս. , Դանիելյան Ֆ. Դ. , Եսայան Ա. Հ. , Թանգամյան Տ. Վ., Թռչունյան Ա. Հ. , Միրզոյան Գ. Ի., Ներկարարյան Ա. Վ. , Սևոյան Գ. Գ., Վարդևանյան Պ. Հ. , Փարսադանյան Գ. Ա.
Կենսաբանություն: 2017թ. միասնական քննության առաջադրանքների շտեմարան, մաս 3
2016 | Հոդված/Article
Աստղիկ գրատուն: 2016թ․, 384 էջ, Հայաստան
Անտոնյան Ա.Պ., Գրիգորյան Կ.Վ., Եսայան Ա .Հ., Փարսադանյան Գ. Ա.
Կենսաբանություն. 2015թ. Կենսաբանության թեստային առաջադրանքների շտեմարան
2014 | Գիրք/Book
Մաս 4, Աստղիկ գրատուն, Երևան, 2014, 348 էջ
Անտոնյան Ա. Պ, Գրիգորյան Կ. Վ., Եսայան Ա. Հ., Փարսադանյան Գ. Ա.
Կենսաբանություն. 2015թ. Կենսաբանության թեստային առաջադրանքների շտեմարան
2014 | Գիրք/Book
Մաս 3, Աստղիկ գրատուն, Երևան, 2014, 340 էջ
Անտոնյան Ա. Պ., Գրիգորյան Կ. Վ., Եսայան Ա. Հ., Փարսադանյան Գ. Ա.
Կենսաբանություն. 2014թ. Կենսաբանության թեստային առաջադրանքների շտեմարան
2014 | Գիրք/Book
Մաս 2. Աստղիկ գրատուն, Երևան, 2014, 272 էջ
Անտոնյան Ա. Պ., Գրիգորյան Կ. Վ., Եսայան Ա. Հ., Փարսադանյան Գ. Ա.
Կենսաբանություն. 2014թ. Կենսաբանության թեստային առաջադրանքների շտեմարան
2014 | Գիրք/Book
Մաս1, Աստղիկ գրատուն, Երևան, 2014, 320 էջ
Կենսաբանություն. 2013թ. Կենսաբանության թեստային առաջադրանքների շտեմարան
2014 | Գիրք/Book
Մաս 4, Աստղիկ գրատուն, Երևան, 2014, 346 էջ
Կենսաբանություն. 2013թ. Կենսաբանության թեստային առաջադրանքների շտեմարան
2014 | Գիրք/Book
Մաս 3, Աստղիկ գրատուն, Երևան, 2014, 323 էջ
Կենսաբանություն. Պետական ավարտական և միասնական քննությունների առաջադրանքների շտեմարան
2013 | Գիրք/Book
Մաս 2, Երևան: Աստղիկ գրատուն, 2012, 276 էջ
Կենսաբանություն. Պետական ավարտական և միասնական քննությունների առաջադրանքների շտեմարան
2013 | Գիրք/Book
Մաս 1, Երևան: Աստղիկ գրատուն, 2012, 280 էջ
Կենսաբանություն. 2013թ. Կենսաբանության թեստային առաջադրանքների շտեմարան
2013 | Գիրք/Book
Մաս 2, Աստղիկ գրատուն, Երևան, 2013, 261 էջ
Կենսաբանություն. 2013թ. Կենսաբանության թեստային առաջադրանքների շտեմարան
2013 | Գիրք/Book
Մաս1, Աստղիկ գրատուն, Երևան, 2013, 302 էջ
Կենսաբանություն. 2013թ. Պետական ավարտական և միասնական քննությունների առաջադրանքների շտեմարան
2013 | Գիրք/Book
Մաս 3, Աստղիկ գրատուն, Երևան, 2013, 280 էջ
Կենսաբանություն. 2013թ. Պետական ավարտական և միասնական քննությունների առաջադրանքների շտեմարան
2013 | Գիրք/Book
Մաս 2, Աստղիկ գրատուն, Երևան, 2013, 276 էջ
Կենսաբանություն. 2013թ. Պետական ավարտական և միասնական քննությունների առաջադրանքների շտեմարան
2012 | Գիրք/Book
Մաս 1, Աստղիկ գրատուն, Երևան, 2012, 280 էջ
Влияние загрязнения почвы на ее ферментативную активность
2010 | Թեզիս/Thesis
Биология наука XXI века, 14-ая Международная Пущинская школа-конференция молодых ученых, Пущино, 2010г, Сборник тезисов, том 2, с. 303
|
Ջերմաստիճանի ազդեցությունը ճմալեռնամարգագետնային հողի հիմնային ֆոսֆատազի ազդեցությամբ նատրիումի պ-նիտրոֆենիլֆոսֆատազի հիդրոլիզի արագության վրա
2008 | Թեզիս/Thesis
«Էկոլոգիայի և բնության պահպանության կարևորությունը կայուն զարգացման հեռանկարում», միջազգային գիտաժողովի նյութեր, 20-21 նոյեմբեր, Երևան, 2008, էջ 103.3
Парсаданян Г. А. , Мартиросян К. А., Геворкян М. Г.
Методы определения ферментативной активности почв
2007 | Թեզիս/Thesis
11-ая международная Пущинская школа-конференция молодых ученых, 29 октября-2 ноября 2007, Сборник тезисов, Пущино, 2007, с.172
M.G. Gevorgyan, G.A. Parsadanyan
On enzymatic activity of soils
2007 | Թեզիս/Thesis
3rd International Conference of Yong Scientists “Biodiversity, Ecology, Evolution, Adaptation”, 2007, Odessa, Ukraine, p. 288
Գ. Ա. Փարսադանյան , Մ. Գ. Գևորգյան, Ն. Մ. Բեյլերյան, Կ. Վ. Գրիգորյան
Изучение кинетики и механизма фосфатазной реакции в выщелоченном черноземе (Ֆոսֆատազային ռեակցիայի կինետիկայի և մեխանիզմի ուսումնասիրությունը հիմնայնացված սևահողում)
2007 | Հոդված/Article
ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 2007, #1, էջ 83-91(ռուսերեն)
|
M.G. Gevorgyan, G.A. Parsadanyan , N.M. Beyleryan
Kinetics and mechanism of the action of basic phosphatese leached chernozem (black soil)
2004 | Հոդված/Article
J.Surf. Sci. Techool., 2004, v.20, N3-4, p. 151-158
Ш. А. Маркарян, М. К. Вартанян, Г. А. Парсаданян , А. Н. Закарян , К. В. Саркисян
Влияние диметилсульфоксида на рост и содержание хлорофилла клеток Chlorella Vulgaris
2003 | Հոդված/Article
Биологический журнал Армении, Ереван, 2003г., стр. 291-295
Фосфатазная активность коричневых лесных и дерново-карбонатных почв, неинфицированных и инфицрованных бактериями вида Bacillus thuringiensis Berliner (Bacillus thuringiensis Berliner տեսակի բակտերաիաներով վարակված և ճմակարբոնատային չվարակված անտառային դարչնագույն հողերի ֆոսֆատազային ակտիվությունը)
2002 | Հոդված/Article
ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 2002, #3, էջ 113-117 (ռուսերեն)
|
Применение диметилсульфоксида и диэтилсульфоксида при культивировании хлореллы
2001 | Թեզիս/Thesis
Химико-бологические технологии и экологическая безопасность, Минск, 2001г., с. 94-95
Изменение ферментативной активносто почв при их окультуривании (Հողի ֆերմենտների ակտիվության փոփոխությունը մշակման ընթացքում)
2001 | Հոդված/Article
ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 2001, #1, էջ 106-111 (ռուսերեն)
|
Գյուտի անվանումը` «Քլորելայի աճեցման սնուցիչ միջավայր»
2001 | Արտոնագիր/Patent
ԵՊՀ, Միջազգային գիտատեխնիկական կենտրոն, 29.01.2001թ
Кинетика и механизм гидролиза Na-b-глицерофосфата слабоэродированным карбонатным черноземом
2000 | Հոդված/Article
Сб. статей молодых ученых. Естественные науки, изд. ЕГУ. Ереван, 2000, N 2, с.116-120.