Մանկավարժության և կրթության զարգացման կենտրոն
Pedagogy and Education Development Center
:
>
ԱՐՄԵՆ ՀԱՄԲԱՐՁՈՒՄԻ ԹՌՉՈՒՆՅԱՆ
Կրթություն
1973 - 1978 թթ. Երևանի պետական համալսարան (գերազանցությամբ)
1978 - 1981 թթ. ԵՊՀ, առկա ասպիրանտուրա

Գիտական աստիճան
1982թ. Կենս. գիտ. թեկնածու, ԵՊՀ
1990թ. Կենս. գիտ. դոկտոր, Թբիլիսիի պետական համալսարան

Գիտական կոչում
1987թ. Ավագ գիտաշխատող` ԽՍՀՄ ԲՈՀ
2002թ. Պրոֆեսոր` ՀՀ ԲՈՀ
2006թ. Թղթակից անդամ` ՀՀ ԳԱԱ

Պատվավոր կոչում
Պատվավոր պրոֆեսոր, ԼՂՀ Ստեփանակերտի Մեսրոպ Մաշտոցի համալսարան, 2007 թ.; Ռուս - Հայկական (Սլավոնական) համալսարան, 2014 թ.

Դասային աստիճան
ՀՀ քաղաքացիական ծառայության 2-րդ դասի պետական խորհրդական – ՀՀ Նախագահի հրամանագիր̦ 2006թ.

Պաշտոնը
ԵՊՀ կենսաբանության ֆակուլտետի մանրէաբանության, բույսերի և մանրէների կենսատեխնոլոգիայի ամբիոնի վարիչ (2011 թ-ից). կենսաբանության ԳՀ ինստիտուտի մարէաբանության, կենսաէներգետիկայի և կենսատեխնոլոգիայի լաբորատորիայի ղեկավար՝ գլխ. գիտաշխատող (2015 թ-ից),
Ռուս - Հայկական (Սլավոնական) համալսարանի մաթեմատիկայի և բարձր տեխնոլոգիաների ինստիտուտի բժշկական կենսաքիմիայի և կենսատեխնոլոգիայի ամբիոնի պրոֆեսոր (համատեղությամբ)

Աշխատանքային փորձ
ԵՊՀ կենսաբանության ֆակուլտետի կենսաֆիզիկայի ԳՀ լաբորատորիայի կրտսեր̦ ավագ̦ առաջ. գիտաշխատող (1981 - 1994 թթ.), գլխ. գիտաշխատող (2011 թ.), կենսաֆիզիկայի ամբիոնի պրոֆեսոր (1993 - 2011 թթ.)
Պետական ֆինանսավորմամբ գիտական թեմայի ղեկավար (2005 թ-ից)
ՀՀ կրթության և գիտության նախարարության (ԿԳՆ) գիտության և գիտամանկավարժական կադրերի պատրաստման վարչության պետ (2001 - 2002 թթ.)̦ ՀՀ բարձրագույն որակավորման հանձնաժողովի նախագահ (2002 - 2010 թթ.), ՀՀ ԿԳՆ կոլեգիայի անդամ (2001 - 2003 թթ., 2008 - 2010 թթ.)

Փորձի ուսումնասիրում և փոխանակում
Գիտության կազմակերպում և զարգացում (Լիտվա, 2006 թ., Կանադա, 2006 թ.), Կրթության կազմակերպում և բարեփոխումներ (Շվեցիա, 2002 թ.), Կրթության ոլորտում և քաղաքացիական հասարակության մեջ տեղեկատվական տեխնոլոգիաներ (Էստոնիա, 2001 թ.)

Վերապատրաստումներ
Մանրէաբանություն՝ Կլինիկական լաբորատոր հետազոտություններ (ԱՄՆ, 2015 թ., 2014 թ., 2013 թ. և 2012 թ.); Կրթական բարեփոխումներ (ՀՀ, 2008 թ.); Վարչարարական հնմուտությունների զարգացում (ՀՀ, 2005 թ.), Քաղաքացիական ծառայություն (ՀՀ, 2005թ.); Համա լսարական կառավարում (Իտալիա, 1997թ.)

Կարդացվող դասընթացներ
ԵՊՀ ` Մանրէաբանություն և վիրուսաբանություն, Պրոկարիոտների թաղանթների կառուցվածքը և ֆունկցիաները (2012 թ-ից), Ընդհանուր կենսաֆիզիկա (1993 թ-ից), Կենսաէներգետիկա (2003 թ-ից) , Թաղանթների կենսաֆիզիկա (1993 - 2012 թթ.), Միկրոօրգանիզմների կենսաֆիզիկա (1997 - 2012 թթ.), Կենսաէլեկտրագենեզ, Իոնների տեղափոխություն (1999 - 2012 թթ.), Թաղանթների կենսաքիմիա (2003 թ-ից) և այլն
ՌՀՀ ` Ընդանուր և բժշկական կենսաֆիզիկա, Կենսաէներգետիկա, Միկրոօրգանիզմների կենսաֆիզիկա, կենսաքիմիա և կենսաճարտարագիտություն (2006 -2020 թթ․)

Պատրաստված կադրեր
1 դոկտորական 22 թեկնածուական ատենախոսությունների և բազմաթիվ դիպլոմավորված մասնագետների, բակալավրերի, մագիստրոսների գիտական ղեկավար

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Կենսաֆիզիկա, Մանրէաբանություն, Կենսաէներգետիկա, Կենսատեխնոլոգիա, Կենսաքիմիա, Կրթության և գիտության կառավարում

Մասնակցությունը դրամաշնորհների
Միջազգային կրթական դրամաշնորհներ` 2015 թ., Ամերիկայի Մանրղաբանության ընկերության, Գերմանիայի ակադեմիական փոխանակությունների ծրագրի (DAAD)
2009 թ., Ամերիկայի մանրէաբանության ընկերության և ՅուՆԵՍԿՕ-ի
Գիտական հետազոտություններ` ՀՀ ԿԳՆ կողմից հաստատված գիտական թեմաներով (1993 թ-ից)̦ գիտական թեմայի ղեկավար (2005 - 2008 թթ., 2008 - 2011 թթ., 2011 - 2013 թթ. և 2013 - 2015 թթ.)
Արդյունավետ գիտաշխատող` ՀՀ ԿԳՆ ԳՊԿ-ի կողմից 2013, 2015թթ.
Միջազգային հետազոտական դրամաշնորհներ` 2014 - 2017 թթ., 2012 - 2013 թթ., 2006 - 2010 թթ., 2001 - 2003 թթ.` Միգազգային գիտատեխնիկական կենտրոնի (Ռուսաստան)
2013 թ.` Գերմանիայի ակադեմիական փոխանակությունների ծրագրի (DAAD)
2009 թ., 2005 թ.` ԱՄՆ կրթության և գիտության ազգային հիմնադրամի (ANSEF)
2002 - 2004 թթ.` ԱՄՆ Քաղաքացիական հետազոտությունների և զարգացման հիմնադրամի (CRDF)
2000 - 2001 թթ., 1998 - 1999 թթ.` Մեծ Բրիտանիայի Թագավորական ընկերության
1999 - 2000թթ., 1994 - 1995 թթ.` Մարդու ուսումնասիրման միջազգային ծրագրի կազմակերպության (Ֆրանսիա)
1997 - 1998 թթ., 1992 թ.` Ճապոնիայի գիտության աջակցման ընկերության
1991 - 1992 թթ.` ԱՄՆ Տեղեկատվության գործակալության Ֆուլբրայթի

Գիտաժողովների մասնակցություն
Ավելի քան 75 միջազգային գիտաժողովներ, այդ թվում՝ 32 հրավիրված բանավոր զեկուցումներ

Մասնագիտական անդամակցություն
Ակադեմիաներ` ՀՀ ԳԱԱ թղթակից անդամ (2006 թ-ից՝ կենսաֆիզիկա մասնագիտությամբ)Ազգային անվտանվության հիմնահարցերի միջազգ. ակադեմիա՝ գիտու-թյան գծով գլխ. խորհրդական (Ռուսաստան) (2009 թ-ից); Միջազգ. ճարտարագիտական ակադեմիա (Ռուսաստան) (2007 թ-ից իսկական անդամ՝ կենսատեխնոլոիգա մասնագիտությամբ); Բնական գիտությունների Եվր. (2006 թ-ից) և Ռուսաստ. (2003 թ-ից) ակադեմիաներ; Ռուսաստ. Բժշկատեխնիկ. գիտությունների ակադեմիա (2006 թ-ից); “Արարատ” գիտությունների միջազգ. ակադեմիա (Ֆրանսիա̦2005 թ-ից); Հայաստանի ճարտարագիտական ակադեմիա (2010թ-ից՝ իսկական անդամ, 2007 թ-ից՝ թղթակից անդամ) և այլն
Միջազգային ասոցիացիաներ, գիտական ընկերություններ ` Եվր. մանրէաբանական ընկերությունների ֆեդերացիայի պատգամավոր (2015 թ.-ից), կրթության խմբի անդամ (2013 թ-ից); Եվր. Կենսաէլեկտրամագնիս. ասոցիացիա (1991 թ-ից); Միջազգ. Կենսաէլեկտրաքիմ. ընկերություն (1982 թ-ից); Կենսաքիմիայի և մոլեկուլային կենսաբանության միջազգ. միության կենսա-էներգետիկայի աշխատանք. խումբ (1996-1998թթ)
Ամերիկայի մանրէաբանության ընկերություն (1998 թ-ից) (2006-2011 որպես կադրերի ղեկավար ակնառու ծառայությունների հահավաստագրեր) – Ընկերության դեսպան Հայաստանում (2012թ-ից); ԱՄՆ Կենսա-ֆիզիկական ընկերություն (1998 թ-ից)
Կենսաֆիզիկ. Համահայկ. ասոցիացիա (1992 թ-ից); Iենսաքիմիկոսների հայկ. ասոցիացիա (2004 թ-ից խորհրդի անդամ); Մանրէաբանության հայկ. ասոցիացիա (2009 թ-ից, նախագահության անդամ) և այլն
Գիտական խորհուրդներ ` ԵՊՀ (2015թ.-ից), ԵՊՀ կենսաբանության ֆակուլտետի, ՌՀՀ Մաթեմատիկայի և բարձր տեխնոլոգիաների ինստիտուտի (2012թ-ից), Եօլյանի անվ. Արյունաբանական կենտրոնի (2002թ-ից)
Գիտական աստիճաններ շնորհող խորհուրդներ
ԵՊՀ-ին կից 051 գիտական աստիճաններ շնորհող մասնագիտական խորհուրդ (1990 թ-ից)
Գիտական ամսագրերի խմբագրակազմեր ` J. Biophys. Chem. (ԱՄՆ), Am. J. Life Sci. ( ԱՄՆ), Am J. Curr. Microbiol. (ԱՄՆ), Frontiers in Microbiology (Շվեյցարիա), Conference Papers in Biology, Scientifica Biophysics (Հնդկաստան), Karbala J. Modern Sci. (Իրաք) և այլն;
Հայաստանի կենսաբանական հանդես, ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտությունների նոր էլեկտրոնային հանդես. Նոր հայկական բժշկական ամսագիր, Հայաստանի ճարտարագիտական ակադեմիայի լրաբեր, Արյուն և այլ գիտական ամսագրերի խմբագրակազմեր
Գիտական ամսագրերի գրախոսակազմեր ` Biochim. Biophys. Acta, BMC Microbiology, Biophys. Chem., Cell Biochem. Biophys., Curr. Microbiol., Electrochem. Commun., Environm. Sci. Technol., FEMS Microbiol. Lett., Int. J. Cell Biol., Int. J. Hydrogen Energy, J. Bas. Microbiol., J. Soil Sci. Env. Managm., Afr. J. Biotechnol.և այլն

Պարգևներ
Մրցանակներ` ՀՀ Նախագահի մրցանակ՝ բնագիտության բնագավառում (ՀՀ Նախագահի հրամանագիր, 2003 թ.)
ՀՀ ԳԱԱ, ՀՀ սփյուռքի նախախարարության և Ռուսաստանի հայերի միության մրցանակ՝ բնական գիտությունների բնագավառում լավագույն գիտական աշխատանքի համար (2010 թ.)
Ջրածնի էներգիայի միջազգային ասոցիացիայի Ակնառու ծառայությունների համար մրցանակ (2014թ.)
Ամերիկայի կենսագրական ինստիտուտի Գերազանցության գիտական մրցանակ՝ (2011թ.)
Ամերիկայի մանրէաբանության ընկերության գիտական կադրերի ղեկավարման համար (2011 թ.)
ԵՊՀ երիտասարդ գիտնականների մրցանակ (1984 թ.)
Շքանշաններ` Միխաիլ Լոմոնոսովի (Ռուսաստան̦ 2007թ.)̦ Պատվո Խաչի (Գերմանիա̦ 2004թ) շքանշաններ
Մեդալներ
ՀՀ ԿԳՆ ոսկե (2004թ.), ԵՊԲՀ ոսկե (2005թ.), ԵՊՀ ոսկե (2006թ.), ԵՃՇՊՀ-ի ոսկե (2006թ.), ԵՊԲՀ ռազմական բժշկության ֆակուլտետի ոսկե (2010թ.), Բրյուսովի անվ. ԵՊԼՀ հուշամեդալներ (2005թ.)
ՀՀ Զինված ուժերի 20-ամյակի առթիվ (2012թ.), Ռոբերտ Կոխի (2011թ.), Խաչատուր Աբովյան (2010թ.), Ռուսաստանի հայերի միության հոբելյանական (2010թ.), Մարշալ Բաղրամյան (2009թ.)̦ Վլադիմիր Նեգովսկու (2008թ.), Ռուդոլֆ Վիրխովի (2003թ.), ակադեմիկոս Սիսակյանի (2007թ.), ՀԽՍՀ բարձրագույն և միջնակարգ մասնագիտական կրթության նախարարության և ՀԼԿԵՄ Կենտկոմի §Ուսանողների լավագույն գիտական աշխատանքի համար¦ (1979թ.) և այլն
Պատվո նշաններ` Հայաստանի ճարտարագիտական ակադեմիայի (2007թ) և այլն
Պատվոգրեր և շնորհակալագրեր` ԱՊՀ Գործադիր կոմիտեի (2007թ), ԵՊՀ (2014թ.), ՀՀ ԳԱԱ (2006թ), ՀՀ Ազգային Ժողովի Նախագահի (2005թ), ՀՀ Լեզվի պետական տեսչության (2006թ), ՀՀ ԿԳՆ (1999թ), ՀԽՍՀ Լուսավորության նախարարության (1987թ), ՀամԼԿԵՄ Կենտկոմի (1978թ)

Թռթման ազդեցությունն առնետի լյարդի լուծելի սպիտակուցային ֆրակցիաների տեղաշարժերի և արգինազ I-ի ակտիվության վրա
2021 | Հոդված/Article
ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր: Քիմիա և կենսաբանություն, 2021, հ. 55, #1, էջ 16-24
|
Հայաստանի ֆլորայում ներկայացված որոշ դեղաբույսերի հակաօքսիդանտային ներուժի գնահատումը և ֆիտոքիմիական բնութագրումը
2021 | Հոդված/Article
ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր: Քիմիա և կենսաբանություն, 2021, հ. 55, #1, էջ 25-38
|
Սուպերօքսիդ դիսմուտազի ակտիվության բարձրացումը միկրոգլիայի բջիջներում Ribes Nigrum L. ալկոհոլային լուծամզվածքներով մշակման պայմաններում
2020 | Հոդված/Article
ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր: Քիմիա և կենսաբանություն, 2020, հ. 54, #3, էջ 216-222
|
Ա. Գ․ Սիմոնյան, Ռ. Ռ․ Սարգսյան, Հ. Հ. Փանոսյան , Ա. Հ. Թռչունյան
Study of antibacterial and antioxidant activities of saxicolous lichen Xanthoparmelia stenophylla (Xanthoparmelia stenophylla էպիլիթային քարաքոսի հակաբակտերիական և հակաօքսիդանտային ակտիվությունների ուսումնասիրությունը)
2020 | Հոդված/Article
ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր: Քիմիա և կենսաբանություն, 2020, հ. 54, #2, էջ 132-137
|
Some peculiarities of essential oil of Damask rose growing in high altitude Armenian landscapes (Հայաստանի բարձրադիր գոտիներում աճող դամասկոսյան մասրենու եթերայուղի որոշ առանձնահատկությունները)
2020 | Հոդված/Article
ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր: Քիմիա և կենսաբանություն, 2020, հ. 54, #1, էջ 68-74
|
Գ․ Ս․ Մարտիրոսյան, Կ․ Գ․ Ազարյան, Ա․ Հ․ Թռչունյան
The impact of mycorrhizal preparation Mykonet on valuable agronomical and economic indicators of pepper (Միկոնետ միկորիզային պատրաստուկի ազդեցությունը պղպեղի ագրոնոմիական և տնտեսական բնութագրերի վրա)
2020 | Հոդված/Article
ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր: Քիմիա և կենսաբանություն, 2020, հ. 54, #1, էջ 46-54
|
H. Javrushyan, A. Mamikonyan, A. Trchounian
Polyamines deprivation as a targeted therapy for mammary carcinoma in rats induced by 7,12-dimethylbenz[a]anthracene
2019 | Հոդված/Article
The 44th FEBS Congress. 2019, pp. 278-279
|
Oxidative stress in the 7,12-dimethylbenz[a] anthracene rat model of breast cancer: suppression by a NO-synthase inhibitor NG- nitro-L-arginine methyl ester
2019 | Թեզիս/Thesis
The 44th FEBS Congress “From molecules to living systems”. 2019, pp. 341-341
|
Biohydrogen by Rhodobacter sphaeroides during photo-fermentation: Mixed vs. sole carbon sources enhance bacterial growth and H2 production
2019 | Հոդված/Article
International Journal of Hydrogen Energy, 2019, 44, pp. 674-679
Влияние рентгеновского и микроволнового излучений на дезаминирование пуриновых нуклеотидов в дрожжевых клетках candida Guilliermondii Нп-4
2019 | Հոդված/Article
Известия высших учебных заведений. Серия «Химия и химическая технология», 2019, 62(2), стр.48-52. https://doi.org/10.6060/ivkkt.20196202.5894
|
The survival of irradiated lactobacilli in the simulated gastrointestinal conditions with antibiotic ceftazidime
2019 | Հոդված/Article
Letters in Applied Microbiology, 2019, 68, 1, pp. 31-37
Comparative analysis of the efect of Ca and Mg ions on antibacterial activity of lactic acid bacteria isolates and their associations depending on cultivation conditions
2019 | Հոդված/Article
AMB Express, 2019, 9, 32, pp. 1-11
|
L. Karapetyan, A. Valle, J. Bolivar, A. Trchounian , K. Trchounian
Evidence for Escherichia coli DcuD carrier dependent FOF1-ATPase activity during fermentation of glycerol
2019 | Հոդված/Article
Scientific Reports, 2019, 9, pp. 4279/7
|
Armine Margaryan , Hovik Panosyan , Chonticha Mamimin, Armen Trchounian , Nils‑Kåre Birkeland
Insights into the Bacterial Diversity of the Acidic Akhtala Mine Tailing in Armenia Using Molecular Approaches
2019 | Հոդված/Article
Current Microbiology, 2019, 76, 4, pp. 462–469
|
Fermentation Revisited: How Do Microorganisms Survive Under Energy-Limited Conditions?
2019 | Հոդված/Article
Trends in Biochemical Sciences, 2019, 44, 5, pp. 391-400
|
Herbs Extracts in the Treatment and Prevention of Experimental Metabolic Disorders: Synergistic Hypoglycemic Activity of Ethanol Extracts of Hypericum alpestre and Rumex obtusifolius
2019 | Հոդված/Article
Proceedings MDPI, 2019, 11 (1),2, pp. 1-3
|
Ճագարի որոշ օրգանների D-ամինաթթվային օքսիդազի ելանյութային յուրահատկությունը
2019 | Հոդված/Article
Հայաստանի կենսաբանական հանդես, 2019, LXXI,1, էջ 45-50
|
Polar Lipid Pattern and Fatty Acid Composition of Geobacilli and Their Temperature Induced Changes
2019 | Հոդված/Article
Reports of NAS RA, 2019, 119, 1, pp. 86-94
|
Antifungal and antibacterial effects of newly created lactic acid bacteria associations depending on cultivation media and duration of cultivation
2019 | Հոդված/Article
BMC Microbiology, 2019, 19, 102, pp. 1-8
|
The effects of low doses of γ-radiation on cell size parameters of soil bacteria (γ-Ճառագայթման թույլ դոզաների ազդեցությունը հողային մանրէների չափերի բնութագրիչների վրա)
2019 | Հոդված/Article
ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր: Քիմիա և կենսաբանություն, 2019, հ. 53, #3, էջ 180-186
|
Novel approach to combat antibiotic resistance: evaluation of some Armenian herb crude extracts for their antibiotic modulatory and antiviral properties
2019 | Հոդված/Article
Journal of applied microbiology. 2019, 127, pp. 472-480
Hydrogen production by Escherichia coli during anaerobic utilization of mixture of lactose and glycerol: enhanced rate and yield, prolonged production
2019 | Հոդված/Article
International Journal of Hydrogen Energy, 2019, 44, pp. 9272-9281
Armenuhi Moghrovyan, Naira Sahakyan , Anush Babayan, Naira Chichoyan, Margarit Petrosyan , Armen Trchounian
Essential oil and ethanol extract of oregano (Origanum vulgare L.) from Armenian flora as natural source of terpenes, flavonoids and other phytochemicals with antiradical, antioxidant, metal chelating, tyrosinase inhibitory and antibacterial activity
2019 | Հոդված/Article
Current pharmaceutical design. 2019, 25, 16, pp. 1809-1816
The activity of Alkanna species in vitro culture and intact plant extract against antibiotic resistant bacteria
2019 | Հոդված/Article
Current pharmaceutical design. 2019, 25, 16, pp. 1861-1865
Naira Sahakyan , Margarit Petrosyan , Izabela Koss-Mikołajczyk, Agnieszka Bartoszek, Tamara Gabour Sad, Muhammad Jawad Nasim, Maia Vanidze, Aleko Kalandia, Claus Jacob, Armen Trchounian
The Caucasian flora: a still-to-be-discovered rich source of antioxidants
2019 | Հոդված/Article
Free radical research. 2019, 12 Sep 2019, pp. 1-10
|
Inhibition of Tumor Progression by NG-Nitro-L-arginine Methyl Ester in 7,12- dimethylbenz(a)anthracene Induced Breast Cancer: Nitric Oxide Synthase Inhibition as an Antitumor Prevention
2019 | Հոդված/Article
Journal of mammary gland biology and neoplasia. 2019, Volume 24, Issue 2, pp. 1-11
|
The Effects Of Low Doses Of Gamma Radiation On Cell Size Parameters Of Soil Bacteria
2019 | Հոդված/Article
Proceedings of the YSU. Chemistry and Biology, 2019, 53, 3, 180-186 էջ
Antibacterial and anti-phage activity of Plantago major L. raw material (Plantago major L. հումքի հակաբակտերիական և հակաֆագային ակտիվությունը)
2019 | Հոդված/Article
ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր: Քիմիա և կենսաբանություն, 2019, հ. 53, #1, էջ 59-64
|
Կ. Օ. Հովնանյան , Հ. Վ. Գասպարյան , Ս. Վ. Մարության , Լ. Հ. Նավասարդյան , Ա. Հ. Թռչունյան
Comparative structural analysis of yeasts Candida guilliermondii NP-4 cultivated with and without nitrogen source (Ազոտ պարունակող միջավայրում և առանց ազոտի աճեցված Candida guilliermondii NP-4 խմորասնկերի կառուցվածքային համեմատական վերլուծությունը)
2019 | Հոդված/Article
ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր: Քիմիա և կենսաբանություն, 2019, հ. 53, #1, էջ 53-58
|
Some Lamiaceae family plant essential oil chemical composition and their potential as antimicrobial agents against antibiotic-resistant bacteria (Lamiaceae ընտանիքի որոշ բույսերի եթերայուղերը որպես հակամանրէային գործոններ` հակաբիոտիկների նկատմամբ դիմացկուն բակտերիաների դեմ)
2019 | Հոդված/Article
ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր: Քիմիա և կենսաբանություն, 2019, հ. 53, #1, էջ 23-28
|
Կենսաէներգետիկա
2019 | Գիրք/Book
Դասագիրք: ԵՊՀ հրատ., 2019թ․, 292 էջ
From organic wastes to biohydrogen: responsible hydrogenases upon different carbon mixtures utilization by Escherichia coli
2019 | Թեզիս/Thesis
12th internatinal confereance on Hydrogenases. 2019, p. 96
Regulation of hydrogen yield in green microalga Parachlorella kessleri by physicochemical factors
2019 | Թեզիս/Thesis
10th International Conference "Photosynthesis and Hydrogen Energy Research for Sustainability-2019". 180
A. Poladyan , T. Semashko, L. Zhukouskaya, V. Dziameshka, A. Trchounian
Ralstonia eutropha Hydrogenase Application in Bioelectrocatalysis as Anode Enzyme
2019 | Թեզիս/Thesis
ASM General Meeting ASM MICROBE 2019. AES-1087
Hydrogenase Activity of the Facultative Chemolithoautotroph Ralstonia eutropha Consuming Brewery Waste
2019 | Թեզիս/Thesis
ASM General Meeting ASM MICROBE 2019. AES-1075
Antibacterial and Anti-phage Activity of Raw Material Plantago major L., a Medicinal plant Grown in Armenia
2019 | Թեզիս/Thesis
ASM General Meeting ASM MICROBE 2019. AES-1068
Overcoming Antibiotic Resistance: Heavy Metal Nanoparticles as Antibacterial Agents against Antibiotic Resistant Escherichia coli Strains
2019 | Թեզիս/Thesis
ASM General Meeting ASM MICROBE 2019. AAR-650
Bacterial Membrane Protein Activity Affected by 60Co Gamma Radiation
2019 | Թեզիս/Thesis
ASM General Meeting ASM MICROBE 2019. MBP-112
Role of Acetate in Hydrogen producing Hydrogenase 3 Activity during Glycerol Fermentation in E. coli pH 7.5
2019 | Թեզիս/Thesis
ASM General Meeting ASM MICROBE 2019. MBP-130
Սուսաննա Գևորգյան, Արմեն Թռչունյան
The Fluorescence Visualization of Green Synthesized Silver Nanostructures
2019 | Թեզիս/Thesis
FEBS Advanced Course 2019: Biomolecules in action II. 2019, p. 80
Optimization of growth conditions and substrates used as a tool altering the mode of metabolism of Rhodobacter sphaeroides: the role of membrane bound systems in the mechanisms of regulation.
2019 | Թեզիս/Thesis
44th FEBS Congress, From molecules to living systems. 2019, p. 119
Effect of growth conditions on the growth rate, photosynthetic pigments content and pH value of new green microalga Parachlorella kessleri
2019 | Թեզիս/Thesis
44th FEBS Congress, From Molecules to Living Systems. 2019, p. 281
Anna Poladyan , Lena Margaryan, Karen Trchounian , Tatyana Semashko, Armen Trchounian
Upcycling of office waste paper and cardbord to biohydrogen
2019 | Թեզիս/Thesis
8th Congress of European Microbiologists - FEMS2019. p. 746
Anna Poladyan , Tatyana Semashko, Lyudmila Zhukouskaya, Volha Diameshka, Armen Trchounian
Analysis of the Escherichia coli hydrogenases as anodic enzymes in bioelectrochemical system
2019 | Թեզիս/Thesis
8th Congress of European Microbiologists - FEMS2019. p. 338
Karen Trchounian , Bella Hakobyan, Lusine Karapetyan, Armen Trchounian
Understanding Escherichia coli formte channels working direction during fermentation of mixture of glucoseխ glycerol and formate at pH 7.5
2019 | Թեզիս/Thesis
8th Congress of European Microbiologists - FEMS2019. 2019, p. 990
Interdisciplinary approach and use of active learning methods in Master program of Applied Microbiology at university
2019 | Թեզիս/Thesis
8th Congress of European Microbiologists - FEMS2019. 2019, p. 849
The relationship between proton ATPase and Dcu transport system during glucose fermentation at pH 6.5
2019 | Թեզիս/Thesis
The 44th FEBS Congress. 2019, p. 317-318
|
Liana Vanyan, Hripsime Petrosyan, Satenik Mirzoyan , Armen Trchounian , Karen Trchounian
The role of several subunits of Escherichia coli hydrogenase 4 in hydrogen production during fermentation of various glucose concentrations at pH 7.5
2019 | Թեզիս/Thesis
The 44th FEBS Congress. 2019, p. 315
Karen Trchounian , Gayane Mikoyan, Lusine Karapetyan, Satenik Mirzoyan , Antonio Valle, Jorge Bolivar, Armen Trchounian
Role of dcu transporters in proton ATPase dependent proton flux during glucose fermentation at pH 7.5
2019 | Թեզիս/Thesis
The 44th FEBS Congress. 2019, p. 314-315
The role of Escherichia coli hydrogenase 3 subunits in hydrogen production during fermentation of high glucose concentration at different pHs
2019 | Թեզիս/Thesis
The 44th FEBS Congress. 2019, p. 318
|
The effect of the mixture acetate and glycerol on E. coli growth and H2 production during fermentation
2019 | Թեզիս/Thesis
The 44th FEBS Congress 2019, p. 314
The impact of FOF1-ATPase on H2 producing hydrogenase activity in Escherichia coli during mixed carbon sources fermentation
2019 | Թեզիս/Thesis
The 44th FEBS Congress 2019, p. 313-314
|
S. Blbulyan, M. Sahakyan, A. Poladyan , A. Trchounian
Redox regulation of the growth, hydrogenase activity and bioenergetic properties of Ralstonia eutropha upon different carbon source utilization
2019 | Թեզիս/Thesis
Federation of European Biochemical Societies, The 44th FEBS Congress. 2019, P-004-009
Effect of CA and MG ions on antimicrobial activity of lactic acid bacteria communities
2019 | Հոդված/Article
FEBS advanced lecture course. 2019, p. 32
|
Antimicrobial and antioxidant activity of some corticolous lichens sampled in Armenia
2019 | Թեզիս/Thesis
FEBS advanced lecture course: Current Advances in Pathogen Research, 2019, pp. 30-31
|
Biochemical Activity and Hypoglycemic Effects of Rumex obtusifolius L. Seeds Used in Armenian Traditional Medicine
2018 | Հոդված/Article
BioMed Research International, Volume 2018,ID4326352,, 9 pages
|
B. Hakobyan, C. Pinske, G. Sawers, A. Trchounian , K. Trchounian
pH and a mixed carbon-substrate spectrum influence FocA- and FocB-dependent, formate-driven H2 production in Escherichia coli
2018 | Հոդված/Article
FEMS Microbiology Letters, 2018, 365, 21, fny233, pp. 1-8
Understanding the role of Escherichia coli hydrogenases and formate dehydrogenases in the FOF1-ATPase activity during the mixed acid fermentation of mixture of carbon sources
2018 | Հոդված/Article
IUBMB Life (International Union of Biochemistry and Molecular Biology Life), 2018, 70, 10, pp. 1040-1047
Antihyperglycemic properties of the herbal mixture composed of extracts from Salvia officinalis L., Calendula officinalis Linn., Glycyrrhizae radix L. and Echinacea purpurea L. on hyperglycemia induced by immobilization stress in rabbits (Salvia officinalis L., Calendula officinalis Linn., Glycyrrhizae radix L. և Echinacea purpurea L. բուսական խառնուրդի հակահիպերգլիկեմիկ հատկություններն իմոբիլիզացիոն սթրեսի պայմաններում)
2018 | Հոդված/Article
ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր: Քիմիա և կենսաբանություն, 2018, հ. 52, #3, էջ 180-186
|
Անտոնյան Ա. Պ. , Արծրունի Գ. Գ., Գյուլազյան Վ. Գ., Գրիգորյան Կ. Վ., Գրիգորյան Ռ. Հ., Գևորգյան Է. Ս. , Դանիելյան Ֆ. Դ. , Եսայան Ա. Հ. , Թանգամյան Տ. Վ., Թռչունյան Ա. Հ. , Կարապետյան Ա. Ֆ. , Միրզոյան Գ. Ի., Ներկարարյան Ա. Վ. , Սևոյան Գ. Գ., Վարդևանյան Պ. Հ. , Փարսադանյան Գ. Ա.
Կենսաբանության թեստային առաջադրանքների շտեմարան, մաս 3
2018 | Գիրք/Book
Աստղիկ գրատուն, 2018թ․, 384 էջ
N. Sahakyan , M. Zareyan, S. Hambardzumyan, M. Petrosyan , A. Trchounian
ln vitro antioxidant potential of ethanol extracts of different plants from Armenian flora
2018 | Թեզիս/Thesis
"Towards a Redox Heslthy Aging" WGs Meeting of the NutRed0x COST Action CA1611Z. 2018, p. 22
|
GUT microbiota and probiotics: In vitro and in vivo hydrophobicitayn da dhesiono f lactica cid bacteria
2018 | Թեզիս/Thesis
"Towards a Redox Healthy Aging" WGs Meeting of the NutRed0x COST Action CA16112. 2018, p. 32
|
N. Mnatsakahyan, A. Trchounian
Antibacterial and antifungal effects of colloidal Ag nanoparticles and their applications
2018 | Թեզիս/Thesis
1st South Caucasus Food Analytical Conference. 2018, p. 4-5
Mamikonyan A., Avtandilyan N. , Javrushyan H., Trchounian A.
Inhibition of nos activity as an effective anticancer therapy against 7,12-DMBA rat model of breast cancer
2018 | Թեզիս/Thesis
International conference „Smart Bio“. 2018, p. 114
|
Металлоустойчивые бактерии из хвостохранилища Арцваник: Идентефикация бактерий и определение генов, обеспечивающих их металлоустойчивость
2018 | Թեզիս/Thesis
22-я Международная Пущинская школа-конференция молодых ученых «БИОЛОГИЯ - НАУКА XXI ВЕКА». 2018, стр. 272
|
Anush Aghajanyan, Armen Trchounian
Biochemical properties of stevia rebaudiana extract in the stress conditions
2018 | Թեզիս/Thesis
8th world convention on stevia. 2018, p. 19
|
H. Gevorkyan, A. Vassilian, G. Sawers, A. Trchounian , K. Trchounian
Effect of hydrogenases on the F0F1-Atpase activity in escherichia coli during fermentation of glucose, glycerol and formate
2018 | Թեզիս/Thesis
ASM MICROBE 2018 american society for microbiology general meeting. 2018, p. SUNDAY-1081
Batch fermentation characteristics and hydrogen production of escherichia coli wild type and hydrogenase mutants using xylose as feedstock
2018 | Թեզիս/Thesis
ASM MICROBE 2018. 2018, p. SUNDAY-829
S. Blbulyan, M. Sahakyan, A. Poladyan , A. Trchounian
Growth and Bioenergetics Properties of Facultative Chemolithoautotrophic Bacterium Ralstonia Eutropha Upon Organic Waste Materials Utilization
2018 | Թեզիս/Thesis
ASM MICROBE 2018. 2018, p. SUNDAY-809
Gc-MsA nalysis of Bio-ActiveC ompoundsfr om Methanol Extractso f R. ObtusifoliusLa.n d A. EupatoridL . Possessnig Anti m icrobiaI Activity
2018 | Թեզիս/Thesis
ASM MICROBE 2018 American Society for Microbiology General Meeting. 2018, p. SUNDAY-624
The Chemical Composition and Antimicrobial Potential of Artemisia Dracunculus L., Cultivated At High Altitude Armenian Landscape
2018 | Թեզիս/Thesis
ASM MICROBE 2018. p. SUNDAY-620
Antibiotic resistance of bacteria: novel findings on antimicrobial agents and activation of resistance genes
2018 | Թեզիս/Thesis
ASM MICROBE 2018 american society for microbiology general meeting. 2018, p. SUNDAY-611
lron oxide nanoparticles as antimicrobiaI agents
2018 | Թեզիս/Thesis
ASM MICROBE 2018 American society for microbiology general meeting. 2018, p. FRIDAY-596
|
Hripsime Petrosyan, Liana Vanyan, Armen Trchounian , Karen Trchounian
Biohyd rogen production by Escherichia coli during dark fermentation: novel properties of different subunits in hydrogenases 3 and 4 depending on glucose concentration
2018 | Թեզիս/Thesis
22nd World Hydrogen Energy Conference. 2018, C1: p. 3
New a pproach in hydrogen energy biotechnology: effects of sole and mixed carbon sources on hydrogen yield in purple nonsulfur photosynthetic bacteria and their significance
2018 | Թեզիս/Thesis
22nd World Hydrogen Energy Conference. 2018, E2: p. 1
Hydrogen production by bacteria: stimulation effects and responsible hydrogenases during xylose vs. glucose dark fermentation
2018 | Թեզիս/Thesis
22nd World Hydrogen Energy Conference. 2018, p. E2 Keynote
H2 production by Escherichia coli during utilization of lactose or mixture of lactose and glycerol: prolongation of production and role of hydrogenases 1 and 2 at different pH
2018 | Թեզիս/Thesis
22nd World Hydrogen Energy Conference. 2018, P1: p. 11
Pегуляция фотовыделения биоводорода пурпурной бактерией Rhodobacter sphaeroides
2018 | Թեզիս/Thesis
Международная научная конференция «Молекулярные, мембранные и клеточные основы функционирования биосистем». 2018, p. 107
Arginase is an enzyme with real tricks in antitumor treatment of 7,12-dimethylbenz(a) anthracene induced breast cancer in rats
2018 | Հոդված/Article
The 43rd FEBS Congress "Biochemistry Forever". 2018, 385-386 pp.
|
Enhancement of biohydrogen production by uncouplers in new green microalga Parachlorella kessleri
2018 | Թեզիս/Thesis
43rd FEBS Congress. 2018, p. 175-175
A. Mamikonyan, A. Trchounian
Impact of nor-NOHA on down-regulation of spermine in DMBA-induced breast cancer in rats
2018 | Թեզիս/Thesis
FEBS workshop on Emerging issues of breast cancer research: tumour heterogeneity, immunotherapy. 2018, p. ID 28994
|
The potential therapeutic effect of nor-NOHA and L-NAME in breast cancer treatment
2018 | Թեզիս/Thesis
FEBS workshop on Emerging issues of breast cancer research: tumour heterogeneity, immunotherapy, and cellular metabolism. 2018, էջ ID 28993
|
L. Karapetyan, A. Valle, J. Bolivar, A. Vassilian, A. Trchounian , K. Trchounian
Relationship of dcu transport system and proton ATPase during glycerol fermentation
2018 | Հոդված/Article
The 43rd FEBS Congress "Biochemistry Forever". 2018, p. 359-359
|
The relationship of Escherichia coli Hyd enzymes with the F0F1-ATPase during fermentation of mixture of carbon sources
2018 | Թեզիս/Thesis
The 43rd FEBS Congress "Biochemistry Forever". 2018, p. 358-358
|
Microbial community of Armenian mining areas, their heavy metal resistance and th role in bioremediation
2018 | Թեզիս/Thesis
Extremophiles: From Biology To Biotechnology. 2018, p. 16
|
Production of carotenoids of thermus scotoductus K1 at different growth conditions and investigation of their biological peculiarities
2018 | Թեզիս/Thesis
Extremophiles: From Biology to Biotechnology. 2018, p. 18
|
Azaryan Ani, Panosyan Hovik , Trchounian Armen , Birkeland Nils Kore
Study of whole genome and some biochemical peculiarities of haloarcula sp. salt stone-1 archaeal strain isolated from avan salt deposit
2018 | Հոդված/Article
Extremophiles: From Biology to Biotechnology. 2018, p. 17
|
Metal Nanoparticles (eds. Y. Saylor, V. Irby): Chapter 4. Nanoparticles of Various Transition Metals and Their Applications as Antimicrobial Agents
2018 | Գիրք/Book
Nova Science Publishers. 2018, 161-211 pp.
Hydrogen production by Escherichia coli using brewery waste: optimal pretreatment of waste and role of different hydrogenases
2018 | Հոդված/Article
Renewable Energy. 2018, 115, 931-936 pp.
|
N. Mnatsakanyan, A. Trchounian
Nanocomposite filter made from porous mineral tuff with absorbed silver nanoparticles and its application for disinfection of water
2018 | Հոդված/Article
Journal of water supply research and technology-aqua. 2018, 67, 2, 127-136 pp.
H. Panosyan , N.-K. Birkeland, N.-K. Birkeland, A. Trchounian
Bacilli community of saline–alkaline soils from the Ararat Plain(Armenia) assessed by molecular and culture-based methods
2018 | Հոդված/Article
Systematic and Applied Microbiology. 2018, 41, 3, 232-240 pp.
The Effects of Low Doses of Gamma-Radiation on Growth and Membrane Activity of Pseudomonas aeruginosa GRP3 and Escherichia coli M17
2018 | Հոդված/Article
Cell Biochemistry and Biophysics. 2018, 76, 1-2, 209-217 pp.
The Involvement of Arginase and Nitric Oxide Synthase in Breast Cancer Development: Arginase and NO Synthase as Therapeutic Targets in Cancer
2018 | Հոդված/Article
BioMed Research International. 2018, Volume 2018, 8696923, 9 p.
Prolongation of H2 production during mixed carbon sources fermentation in E. coli batch cultures: New findings and role of different hydrogenases
2018 | Հոդված/Article
International Journal of Hydrogen Energy. 2018, 43, 18, 8739-8746 pp.
Дейcтвие электpомагнитного излучения c чаcтотой 51,8 и 53,0 ггц на pоcт, cодеpжание пигментов, фотовыделение водоpода и активноcть F0F1-АТФазы Пуpпуpной Бактеpии Rhodobacter sphaeroides
2018 | Հոդված/Article
Биофизика (Biophysics). 2018, 63, 3, стр. 468-474
I. Bazukyan , L. Matevosyan, A. Toplaghaltsyan, A. Trchounian
Antifungal activity of lactobacilli isolated from Armenian dairy products: an effective strain and its probable nature
2018 | Հոդված/Article
AMB Express. 2018, 8, 87, 1-8 pp.
|
Geobacillus and Anoxybacillus spp. from Terrestrial Geothermal Springs Worldwide: Diversity and Biotechnological Applications
2018 | Հոդված/Article
Microorganisms for Sustainability: Extremophiles in Eurasian Ecosystems: Ecology, Diversity, and Applications. 2018, 8, 119-166 pp.
|
Действие Trifolium pratense (клевер луговой) на перекисное окисление липидов в головном мозге и печени крыс при гипобарической гипоксии
2018 | Հոդված/Article
Биологический журнал Армении. 2018, 70:2, стр. 39-43
|
Взаимосвязь активности аденозиндезаминазы и содержания лактата в условиях гиподинамии
2018 | Հոդված/Article
Հայաստանի կենսաբանական հանդես: 2018, LXX, 2, էջ 78-84
|
Anna Poladyan , Lusine Baghdasaryan, Armen Trchounian
Escherichia coli wild type and hydrogenase mutant cells growth and hydrogen production upon xylose and glycerol co-fermentation in media with different buffer capacities
2018 | Հոդված/Article
International Journal of Hydrogen Energy. 2018, 43, 33, 15870-15879 pp.
Effects of Mg(2+), Cd(2+), Cu2(+) low concentrations and immobilization stress on the activity of adenosine deaminase in different organs of rabbits (Mg(2+), Cd(2+), Cu(2+)-իոնների ցածր և անշարժացման սթրեսի ազդեցությունն ադենոզին դեզամինազի ակտիվության վրա ճագարների տարբեր օրգաններում)
2018 | Հոդված/Article
ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր: Քիմիա և կենսաբանություն, 2018, հ. 52, #2, էջ 122-127
|
Chemical composition and antimicrobial potential of essential oil of Artemisia dracunculus L., cultivated at high altitude Armenian landscape (Հայաստանի բարձրադիր գոտիներում աճեցված Artemisia dracunculus L. բույսի եթերայուղի քիմիական կազմը և հակամանրէային պոտենցիալը)
2018 | Հոդված/Article
ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր: Քիմիա և կենսաբանություն, 2018, հ. 52, #2, էջ 116-121
|
Role of F0F1-ATPase in H+ flux by Escherichia coli during lactose fermentation at different pHs
2018 | Հոդված/Article
The 20th European Bioenergetics Conference, 2018, P10 /12
L. Karapetyan, Valle A., Bolivar J., Mirzoyan S. , Trchounian A. , Trchounian K.
Role of dcu C4-dicarboxylate transporters in H2 production during fermentation of glucose or glycerol
2018 | Հոդված/Article
The 20th European Bioenergetics Conference, 2018, P7 a/22
Role of hydrogenases 3 and 4 in Escherichia coli growth and H2 producing hydrogenase activity during anaerobic utilization of lactose
2018 | Հոդված/Article
International Journal of Hydrogen Energy 43, 2018, 18151-18159 pp.
The effects of extremely high frequency electromagnetic radiation on ATPase activity of probiotic Lactobacillus acidophilus VKMB-1660 at human gut pHs
2018 | Թեզիս/Thesis
International Workshop “Influence of Electromagnetic Radiation on Human Beings and Problem of Understanding” Yerevan Armneia, 17-19 September, Abstract Book, 2018, p. 22
The Effects of Potassium Metabisulfite on Wine Spoilage Lactic Acid Bacteria: H+ Efflux and Survival at Low pH
2018 | Թեզիս/Thesis
Food Science and Technology Second B-Fost Congress, 15-17 October, Yerevan, 2018, abstract book, p. 10
The Survival of Irradiated Lactobacilli in the Simulated Gastrointestinal Conditions with Antibiotic
2018 | Հոդված/Article
Ceftazidime Letters in Applied Microbiology, 2018, V 68, 31-37 pp.
Exploring metal resistant microbes of Armenian mining areas in order to find new means for bioremediation
2018 | Թեզիս/Thesis
12th International Congress of Extremophiles, Ischia, Italy, 2018, p. 62
|
Bacillus subtilis AG4 as a prospective tool for bioremediation
2018 | Թեզիս/Thesis
12th International Congress of Extremophiles, Ischia, Italy, 2018, p. 59
Issues in spreading microbiology knowledge, improving teaching approaches and developing international cooperation in microbiology education
2018 | Թեզիս/Thesis
International Conference "Advances in Microbiology and Biotechnology". 2018, p. 102
Antoixidant activity from alcohol extracts of some plants of Armenian flora: The highest level and its probable nature
2018 | Թեզիս/Thesis
3rd Congress of Polish Biosciences BIO2018. 2018, p. 63
Microbial effects of electromagnetic radiation of extremely high frequency: New findings, mechanisms and significance
2018 | Թեզիս/Thesis
VIII Международный конгресс «Слабые и сверхслабые поля и излучения в биологии и медицине». 2018, стр. 154-155
|
Влияние электромагнитного излучения крайне высоких частот на состав фотосинтетических пигментов и выделение водорода фототрофными микроорганизмами
2018 | Թեզիս/Thesis
VIII Межд. конгресс «Слабые и сверхслабые поля и излучения в биологии и медицине». 2018, стр. 22-23
K. Hovnanyan, M. Hovnanyan, A. Trchounian
Entamoebas as models for the structural and functional consideration of liposomes and phospholipases C in eukaryotes
2018 | Թեզիս/Thesis
19th Congress of European Unit of International Society of Toxinology. 2018, S26
Bazukyan I. , Petrosyan A., Sarukhanyan A., Trchounian A.
New lactic acid bacteria isolated from Armenian honeybee's gastrointestinal tract
2018 | Թեզիս/Thesis
Second Young Scientists Seminar on Genetics with International Participation. 2018, p. 42
Анна Поладян , Армен Трчунян , Татьяна Семашко, Людмила Жуковская, Ольга Демешко
Анализ использования гидрогеназ Escherichia coli в качестве анодных ферментов
2018 | Թեզիս/Thesis
II International Scientific and Practical Internet-Conference "Biotechnology: Experience, Traditions and Innovations". 2018, 70
Влияние микроволнового излучения на рост и ферментативную активность дрожжей Candida guilliermondii НП-4
2018 | Թեզիս/Thesis
8-ой Международный конгресс «Слабые и сверхслабые поля и излучения в биологии и медицине», Научные труды конг-ресса, 10-14.09.2018г., Санкт-Петербург, стр. 57-58 https://elibrary.ru/item.asp?id=35609343
From organic waste to biohydrogen: Approaches to enhance H2 production by Escherichia coli
2018 | Թեզիս/Thesis
International Conference "Advances in Microbiology and Biotechnology". 2018, p. 20
Lusine Karapetyan, Satenik Mirzoyan , Antonio Valle, Jorge Bolivar, Armen Trchounian , Karen Trchounian
Role of dcu C4-dicarboxylate transporters in H2 production during fermentation of glucose or glycerol
2018 | Թեզիս/Thesis
20th European Bioenergetics Conference. 2018, p. e100
Role of F0F1-ATPase in H+ flux by Escherichia coli during lactose fermentation at different pHs
2018 | Թեզիս/Thesis
20th European Bioenergetics Conference. 2018, p. e116
The antioxidant activity of Ajuga genevensis L. in vitro culture
2018 | Թեզիս/Thesis
XI-th international conference “The biology of plant cells in vitro and biotechnology”. 2018, p. 190
Comparative analysis of Amberboa sosnovskyi ILJIN intact plant and isolated culture chemical composition and biological activity
2018 | Թեզիս/Thesis
XI-th International conference "THE BIOLOGY OF PLANTE CELLS in vitro AND BIOTECHNOLOGY'. 2018, p. 180
Անտոնյան Ա. Պ. , Արծրունի Գ. Գ., Գյուլազյան Վ. Գ., Գրիգորյան Կ. Վ., Գրիգորյան Ռ. Հ., Գևորգյան Է. Ս. , Դանիելյան Ֆ. Դ. , Եսայան Ա. Հ. , Թանգամյան Տ. Հ., Թռչունյան Ա. Հ. , Միրզոյան Գ. Ի., Ներկարարյան Ա. Վ., Սևոյան Գ. Գ., Վարդևանյան Պ. Հ. , Փարսադանյան Գ. Ա. , Կարապետյան Ա. Ֆ.
Կենսաբանության թեստային առաջադրանքների շտեմարան, մաս 1
2017 | Գիրք/Book
Աստղիկ գրատուն, 2017թ․, 320 էջ
Անտոնյան Ա. Պ. , Արծրունի Գ. Գ., Գյուլազյան Վ. Գ., Գրիգորյան Կ. Վ., Գրիգորյան Ռ. Հ., Գևորգյան Է. Ս. , Դանիելյան Ֆ. Դ. , Եսայան Ա. Հ. , Թանգամյան Տ. Վ., Թռչունյան Ա. Հ. , Միրզոյան Գ. Ի., Ներկարարյան Ա. Վ. , Սևոյան Գ. Գ., Վարդևանյան Պ. Հ. , Փարսադանյան Գ. Ա. , Կարապետյան Ա. Ֆ.
Կենսաբանության թեստային առաջադրանքների շտեմարան, մաս 2
2017 | Գիրք/Book
Աստղիկ գրատուն, 2017թ․, 296 էջ
Ընդհանուր կենսաքիմիայի լաբորատոր աշխատանքներ
2017 | Գիրք/Book
Ուս. ձեռնարկ: ԵՊՀ հրատ., 2017թ․, 244 էջ
Aghajanyan A., Tadevosyan A., Trchounian A.
Antidiabetic and antioxidant properties of herbal composition aqueous extract in a diabetic rabbit models
2017 | Հոդված/Article
Proceedings of the 6-th International Conference on ,,Modern problems of plants soilless (hydroponics) and tissue in vitro cultures". 2017, 101-107 pp.
|
Antioxidant activity of Ajuga genevensis L. in vitro culture
2017 | Հոդված/Article
Բույսերի անհող (հիդրոպոնիկ) և հյուսվածքային in vitro մշակույթների ժամանակակից հիմնախնդիրները: 2017թ․, էջ 108-112
|
The Radical Scavenging Activlty of Ajuga genevensis L. in vitro culture
2017 | Թեզիս/Thesis
NutRedOx COST Action CA16112 & Postgraduate Training Network ,'NutriOx', 2017. p. 65
|
Antioxidant activity of Stizolophus balsamita Lam. in vitro culture
2017 | Հոդված/Article
Բույսերի անհող (հիդրոպոնիկ) և հյուսվածքային in vitro մշակույթների ժամանակակից հինախնդիրները: 2017, էջ 96-100
|
Մոդելային փորձերը կենսաբանության մասնագիտական առարկաների դասավանդման գործընթացում
2017 | Հոդված/Article
Համահայկական բնագիտական կրթական V գիտաժողով։ «Բնագիտությունը 21-րդ դարում․ Ուսուցման հիմնախնդիրներ և լուծումներ»: 2017, էջ 175-177
|
Բուհում կենսաքիմիայի դասավանդման նորարարական մեթոդների բազմազանությունն ու կիրառումը
2017 | Հոդված/Article
Համահայկական V կրթական գիտաժողով «Բնագիտությունը 21-րդ դարում. Ուսուցման հիմնախնդիրներ և լուծումներ»: 2017, էջ 156-159
Մանրէների կենսատեխնոլոգիաների մագիստրոսական նոր ծրագրերի դասավանդման մեթոդաբանական մոտեցումները Երևանի պետական համալսարանում
2017 | Հոդված/Article
Համահայկական բնագիտական կրթական 5-րդ գիտաժողով. «Բնագիտությունը 21-րդ դարում. ուսուցման հիմնախնդիրներ և լուծումներ»: 2017, էջ 143-145
|
New heavy metal tolerant alkalophilic bacteria isolated from Artsvanik tailing
2017 | Թեզիս/Thesis
IV International Scientific Conference of Young Researchers, Biotechnology: Science and Practice. 2017, p. 11
|
Կենսաքիմիայի դասավանդման գործընթացում լաբորատոր աշխատանքների արդյունավետության բարձրացման ժամանակակից մոտեցումները
2017 | Հոդված/Article
Համահայկական V կրթական գիտաժողով «Բնագիտությունը 21-րդ դարում», Համահայկական Գիտաժողովի Նյութերի Ժողովածու: 2017, էջ 137-139
Lichens distributed on the territory of Armenia as potential producers of antimicrobial and antioxidant compounds
2017 | Թեզիս/Thesis
IV International Scientific Conference of Young Researchers: Biotechnolgy: Science and Practice. 2017, 33-34 pp.
|
Աճի պայմանների ազդեցությունը Քարվաճառի երկրաջերմային աղբյուրից մեկուսացված Thermus scotoductus K1 շտամի ընդհանուր կարոտինոիդների արտադրության եվ կազմի վրա
2017 | Հոդված/Article
Կենսաքիմիայի անցյալը, ներկան և ապագան: 2017, էջ 34-42
|
Աճեցման պայմանների ազդեցությունը Ավանի (Հայաստան) աղի հանքից մեկուսացված Haloarcula japonica A2 շտամի ընդհանուր կարոտինոիդների արտադրության վրա
2017 | Հոդված/Article
Կենսաքիմիայի անցյալը, ներկան ու ապագան: 2017, էջ 25-33
|
Denaturing gradient gel electrophoresis (DGGE) profiles of the partial 16s RRNA genes defined bacterial population inhabiting in armenian geothermal springs
2017 | Հոդված/Article
Biological Journal of Armenia. 2017, 69, 3, 102-109 pp.
|
Hydrogen production by Escherichia coli growing in different nutrient media with glycerol: Effects of formate, pH, production kinetics and hydrogenases involved
2017 | Հոդված/Article
International Journal of Hydrogen Energy. 2017, 42, 24026-24034 pp.
|
Sharoon Griffin, Reem Alkhayer, Seda Mirzoyan, Astghik Turabyan, Paolo Zucca, Muhammad Sarfraz, Muhammad Jawad Nasim, Armen Trchounian , Antonio Rescigno, Cornelia M. Keck, Claus Jacob
Nanosizing Cynomorium: Thumbs up for potential antifungal applications
2017 | Հոդված/Article
Inventions. 2017, 2, 24, 1-10
|
Characterization of light-dependent hydrogen production by new green microalga Parachlorella kessleri in various conditions
2017 | Հոդված/Article
Journal of photochemistry and photobiology b-biology. 2017, 175, 207-210 pp.
|
Crupina vulgaris Cass. in vitro culture obtaining
2017 | Հոդված/Article
Biological Journal of Armenia. 2017, 1(69), 163-166 pp.
|
The radical scavenging activity of some species of Artemisia genus, represented in Armenian flora
2017 | Հոդված/Article
Biological Journal of Armenia. 2017, 1(69), 96-99 pp.
|
M. Ginovyan, V. Hovsepyan, M. Sargsyan, K. Grogoryan , A. Trchounian
Antibiotic resistance of Pseudomonas species isolated from Armenian fish farms
2017 | Հոդված/Article
Труды ВНИРО. 2017, 167, стр. 163-173
|
Bio-hydrogen production by Rhodobacter sphaeroides during mixed carbon fermentation
2017 | Հոդված/Article
Biological Journal of Armenia. 2017, 69 (1), 110-113 pp.
The content of sulfur dioxide in dried vine fruit realized in Armenia
2017 | Հոդված/Article
Biological Journal of Armenia. 2017, 69, 1, 113-117 pp.
|
Antioxidant properties of stevia (stevia redaudiana bertoni) during immobilization stress
2017 | Հոդված/Article
Biological Journal of Armenia. 2017, 69, 1, 133-137 pp.
|
Survival and changes in morphology, mitotic and metabolic activity of yeast Candida guilliermondii exposed to X-irradiation
2017 | Հոդված/Article
Indian Journal of Biochemistry and Biophysics. 2017, 54, 273-280 pp.
|
Влияние иммобилизационного стресса на некоторые биохимические показатели углеводного обмена в сыворотке крови кроликов
2017 | Հոդված/Article
Биологический журнал Армении. 2017, 69, 1, стр. 13-18
|
H. Javrushyan, N. Avtandilyan , A. Mamikonyan, A. Trchounian
The change of polyamines and nitric oxide quantities in human blood serum of prostate and bladder cancer
2017 | Հոդված/Article
Biological Journal of Armenia. 2017, 69, 1, 125-132 pp.
|
Հայաստանի թթու դրած բանջարեղենից մեկուսացված կաթնաթթվային բակտերիաների հակաբակտերիական ակտիվությամբ օժտված բաղադրիչների որոշ հատկությունները
2017 | Հոդված/Article
ԵՊՀ ՈՒԳԸ գիտական հոդվածների ժողովածու: 2017, 1.5(22), էջ 147-156
|
Բույսերի կենսաքիմիա
2017 | Գիրք/Book
Ուս. ձեռնարկ: ԵՊՀ հրատ.: 2017թ․, 152 էջ
K. Trchounian , S. Mirzoyan , P. Romero-Pareja, M. Coello, A. Trchounian
Growth and Hydrogen Production Properties of Escherichia Coli During Fermentation of the Mixture of Glucose, Glycerol and Formate at Di
2017 | Թեզիս/Thesis
ASM MICROBE 2017 General Meeting. p. 612
|
The Effects of Gamma-Radiation on Membrane Activity of Pseudomonas aeruginosa GRP3
2017 | Թեզիս/Thesis
ASM MICROBE 2017 General Meeting. p. 720
|
Optimization Strategy for Hydrogen Production by Escherichia coli Using Brewery Waste
2017 | Թեզիս/Thesis
ASM MICROBE 2017 General Meeting. p. 622
|
The Combined Effects of Electromagnetic Radiation and Low Concentration of Sulfur Dioxide on Growth and Survival of Wine Lactic Acid Bacteria
2017 | Թեզիս/Thesis
ASM MICROBE 2017 General Meeting. 2017, p. 728
|
Antibacterial, Antifungal and Anti-Phage Activity of Di
2017 | Թեզիս/Thesis
ASM MICROBE 2017 General Meeting. 2017, p. 318
|
The Modelling of Lipase Protein Structures Based on Newly Isolated Thermophilic Bacilli Gene Sequences
2017 | Թեզիս/Thesis
ASM MICROBE 2017 General Meeting, p. 739
|
N. Sahakyan , M. Petrosyan , A. Avetisyan, A. Markosyan, S. Aloyan, A. Babayan , A. Trchounian
Essential Oil from Thymus vulgaris L. as Antimicobial Agent
2017 | Թեզիս/Thesis
ASM MICROBE 2017 General Meeting. 2017, p. 19
|
Lusine Hakobyan, Karine Grigoryan, Armen Trchounian
The dynamics of ochratoxigenic fungi contents through different stages of dried grape production
2017 | Թեզիս/Thesis
40th World Congress of Vine and Wine. 2017, p. 45-47
|
Input of hydrogenasesi n Hz cycling and proton Escherichiac oli during fermentation
2017 | Թեզիս/Thesis
1st International GIBB Meeting. 2017, p. 21
|
Effects of light/dark duration on hydrogen production by green microalgae Chlorella pyrenoidosa
2017 | Թեզիս/Thesis
American Society for Microbiology General Meeting ASM MICROBE 2017. p. 624
The impact of potassium metabisulfite and electromagnetic irradiation on lactobacillus paracasei SPP. Paracasei at different PHS of growth media
2017 | Թեզիս/Thesis
FEMS 2017 - 7th Congress of European Microbiologists. p. 191
S. Blbulyan, A. Trchounian
Escherichia coli fofi-atpase activity and its cooperation with hydrogenase4 (hyf) depend on glucose concentration
2017 | Թեզիս/Thesis
FEMS 2017 - 7th Congress of European Microbiologists. p. 054
Escherichia coli growth and hydrogen production using brewery waste: optimal pretreatment and role of hydrogenases
2017 | Թեզիս/Thesis
FEMS 2017 - 7th Congress of European Microbiologists. p. 248
Bioenergetics of photofermentation: effect of protonophores on membrane-associated atpase activity in rhodobacter sphaeroides
2017 | Թեզիս/Thesis
FEMS 2017 - 7th Congress of European Microbiologists. p. 275
H2 produciion by escherichia coli batch cultures during fermentation of glycerol, lactose at different phs
2017 | Թեզիս/Thesis
FEMS 2017 - 7th Congress of European Microbiologists. p. 107
P. Hovhannisyan, H. Panosyan , A. Trchounian , N. K. Birkeland
Amplification and cloning of an alpha-amylase gene from anoxybacillusf lavithermt Kl03 isolated from an armenian geothermal spring
2017 | Թեզիս/Thesis
FEMS 2017 - 7th Congress of European Microbiologists. p. 094
Compensatory H2 producing activity of escherichia coli hydrogenases during mixed carbon sources fermentation
2017 | Թեզիս/Thesis
FEMS 2017 - 7th Congress of European Microbiologists. p. 095
A. Netrusov, A. Trchounian
Developing common curriculum and improving teaching approaches of microbiolog education
2017 | Թեզիս/Thesis
FEMS 2017 - 7th Congress of European Microbiologists. 2017, p. 753
Hydrogen cycle in purple non-sulfur bacteria: relationship between nitrogenase and hydrogenase
2017 | Թեզիս/Thesis
19th IUPAB and 11th EBSA Congress. 2017, p. S259
|
Membrane conductance of Rhodobacter sphaeroides and the input of F0F1- ATPase in its formation
2017 | Թեզիս/Thesis
19th IUPAB and 11th EBSA Congress. 2017, p. S265
|
Role of Escherichia coli formate channels in H2 production during mixed carbon sources fermentation
2017 | Թեզիս/Thesis
19th IUPAB and 11th EBSA Congress. 2017, p. S270
|
Glucose concentrations influence on activities of FoF1 ATPase and hydrogenase 4 in Escherichia coli
2017 | Թեզիս/Thesis
19th IUPAB and 11th EBSA Congress. 2017, p. S289
|
Antimicrobial activity of some plant materials used in Armenian traditional medicine
2017 | Հոդված/Article
BMC Complementary and Alternative Medicine. 2017, 17, 50, pp. 1-9
|
Ani Avetisyan, Anahit Markosian, Margarit Petrosyan , Naira Sahakyan , Anush Babayan, Samvel Aloyan, Armen Trchounian
Chemical composition and some biological activities of the essential oils from basil Ocimum different cultivars
2017 | Հոդված/Article
BMC Complementary and Alternative Medicine. 2017, 17, 60, pp. 1-8
|
Anna Toplaghaltsyan, Inga Bazukyan , Armen Trchounian
The effects of different carbon sources on the antifungal activity by lactic acid bacteria
2017 | Հոդված/Article
Current Microbiology. 2017, 74, pp. 168-174
Enhancement of Escherichia coli bacterial biomass and hydrogen production by some heavy metal ions and their mixtures during glycerol vs glucose fermentation at a relatively wide range of pH
2017 | Հոդված/Article
International Journal of Hydrogen Energy. 2017, 42, 10, pp. 6590-6597
|
The Effects of Different Physicochemical Factors on Survival of Human Gut Lactic Acid Bacteria
2017 | Հոդված/Article
International Society of Microbiota. 2017, 3 (3), pp. 1-4
Выдающийся ученый-биолог и крупный организатор науки
2017 | Հոդված/Article
Биологический журнал Армении. 2017, 69 (1), стр. 113-115
|
Identification and sequence analyses of novel lipase encoding novel thermophillic bacilli isolated from Armenian geothermal springs
2017 | Հոդված/Article
BMC Microbiology. 2017, 17, 103, pp. 1-11
|
Karen Trchounian , Nicolai Muller, Bernhard Schink, Armen Trchounian
Glycerol and mixture of carbon sources conversion to hydrogen by Clostridium beijerinckii DSM791 and effects of various heavy metals on hydrogenase activity
2017 | Հոդված/Article
International Journal of Hydrogen Energy. 2017, 42, pp. 7875-7882
Karlen Hovnanyan, Margarita Hovnanyan, Armen Trchounian
Electronmicroscopic Study of Nanolike Bacteria
2017 | Հոդված/Article
Open Access Library Journal. 2017, 4, e3435, pp. 1-6
|
Aggregation and Adhesion Activity of Lactobacilli Isolated from Fermented Products In Vitro and In Vivo: a Potential Probiotic Strain
2017 | Հոդված/Article
Probiotics and Antimicrobial Proteins. 2017, Online 29 Apr, pp. 1-8
Improving biohydrogen productivity by microbial dark- and photo-fermentations: Novel data and future approaches
2017 | Հոդված/Article
Renewable and Sustainable Energy Reviews. 2017, 80, pp. 1201-1216
|
Н. С. Мнацаканян, А. А. Трчунян
Консервация сментаны коллоидным серебром
2017 | Հոդված/Article
Пищевая промышленность. 2017, 2, стр. 20-23
|
Antihyperglycemic and Antihyperlipidemic Activity of Hydroponic Stevia rebaudiana Aqueous Extract in Hyperglycemia Induced by Immobilization Stress in Rabbits
2017 | Հոդված/Article
BioMed Research International. 2017, 9251358, pp. 1-6
|
Lusine Hakobyan, Karine Grigoryan, Armen Trchounian
The dynamics of ochratoxigenic fungi contents through different stages of dried grape production
2017 | Հոդված/Article
BIO Web of Conferences. 2017, 9, 6 pp.
|
The distinguishing effects of low-intensity electromagnetic radiation of different extremely high frequencies on Enterococcus hirae: growth rate inhibition and scanning electron microscopy analysis
2017 | Հոդված/Article
Letters in Applied Microbiology. 2017, 65, 3, pp. 220-225
Satenik Mirzoyan , Pablo Maria Romero-Pareja, Maria Dolores Coello, Armen Trchounian , Karen Trchounian
Evidence for hydrogenase-4 catalyzed biohydrogen production in Escherichia coli
2017 | Հոդված/Article
International Journal of Hydrogen Energy. 2017, 42, pp. 21697-21703
|
Մ. Մ. Գինովյան, Ա. Հ. Թռչունյան
Screening of some plant materials used in Armenian traditional medicine for their antimicrobial activity (Հայկական ավանդական բժշկության մեջ օգտագործվող որոշ դեղաբույսերի հակամանրէային ազդեցության գնահատականը)
2017 | Հոդված/Article
ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր: Քիմիա և կենսաբանություն, 2017, հ. 51, #1, էջ 44-53
|
Микобиота культуры красного перца на разных стадия вегетации и обработки
2017 | Հոդված/Article
Հայաստանի կենսաբանական հանդես, 1 (69), 2017. Հատոր LXIX, Հատուկ համար, Կենսաքիմիկոսների հայկական ասոցիացիա, Գիտավողով II, Հայ կանանց նոաճումները կենսաբանական գիտությունների ոլորտում, Հոկտեմբեռի 11 – 13, Երևան, Հայաստան, ՀՀ ԳԱԱ «Գիտություն» հրատարակչություն. էջ 113-117
Comparable effects of nitrate ions on growth and survival of Lactobacillus paracasei subsp. paracasei and Esherichia coli BW 25113
2017 | Հոդված/Article
The FEBS Journal 284,Suppl. 1, 2017, pp. 337-338
Free radical scavenging activity of Amberboa sosnovskyi ILJIN, Hypericum elongatum LEDEB and Stizolophus balsamita Lam plant isolated cultures
2016 | Թեզիս/Thesis
NutriOx 2016, p. 33
|
Soghomonyan D., Trchounian A.
The effects of different physicochemical factors on growth and survival of human gut lactic acid bacteria
2016 | Թեզիս/Thesis
4th World Congress on Targeting Microbiota. 2016, p. 25
Improving hydrogen gas productivity by microbial dark- and photo-fermentation: novel data and future approches
2016 | Թեզիս/Thesis
IV International Conference "Microbial diversity: resource potential". 2016, p. 162-163
Trchounian A. , Netrusov A.
Improving teaching approaches and algorithm of academic microbiology
2016 | Թեզիս/Thesis
IV International Conference "Microbial diversity: resource potential". 2016, p. 163-164
Antimicrobial activity of some plant materials used in Armenian folk medicine
2016 | Թեզիս/Thesis
41st FEBS Congress. 2016, p. 324
|
Անտոնյան Ա. Պ. , Արծրունի Գ. Գ., Գյուլազյան Վ. Գ., Գրիգորյան Կ. Վ., Գրիգորյան Ռ. Հ., Գևորգյան Է. Ս. , Դանիելյան Ֆ. Դ. , Եսայան Ա. Հ. , Թանգամյան Տ. Վ., Թռչունյան Ա. Հ. , Միրզոյան Գ. Ի., Ներկարարյան Ա. Վ. , Սևոյան Գ. Գ., Վարդևանյան Պ. Հ. , Փարսադանյան Գ. Ա.
Կենսաբանություն 2015թ Պետական և ավարտական քննությունների առաջադրանքների շտեմարան Մաս 1
2016 | Գիրք/Book
Աստղիկ գրատուն: 2016թ․, 296 էջ
Grigoryan S., Bazukyan I. , Grigoryan R., Sarkisyan N., Trchounian A.
Study of host-microbial interaction of lactic acid bacteria
2016 | Թեզիս/Thesis
FEBS Advance Course “Current Advances in Pathogen Research”. 2016, p. 15-16
|
Effect of Different Substrates on Growth and Redox Potential Kinetics of Escherichia coli Wild Type and Hydrogenases Lacking Mutant
2016 | Թեզիս/Thesis
US Biophysical Society 60th Annual Meeting. 2016, p. 315
|
K. Trchounian , S. Spaans, A. Trchounian , A. Stams, S. Kengen
Investigation of the Formate and Hydrogen Metabolism of Different Thermococcus Species
2016 | Թեզիս/Thesis
American Society for Microbiology General Meeting ASM MICROBE 2016. p. 218
New Approach to Monitor Gamma-rays Effects on Different Bacteria in the Environment
2016 | Թեզիս/Thesis
American Society for Microbiology General Meeting ASM MICROBE 2016. p. 791-791
M. Petrosyan , A. Avetisyan, A. Markosian, N. Sahakyan , A. Babayan, S. Aloyan, A. Trchounian
Essential Oils of Basil Plants as Antimicrobial Agents
2016 | Թեզիս/Thesis
American Sociaty for Microbiology General Meeting ASM MICROBE 2016, p. 189
Microbial Diversity in Armenian Mining Areas Revealed by Molecular Approach
2016 | Թեզիս/Thesis
American Society for Microbiology General Meeting ASM MICROBE, 2016, p. 158
Comparative Effects of Cu(Ii) and Ni(Ii) Ions Low Concentrations on Rhodobacter sphaeroides Growth Characteristics and Hydrogen Production
2016 | Թեզիս/Thesis
American Society for Microbiology General Meeting ASM MICROBE. 2016, p. 71
Glycerol Fermentation and Hydrogen Metabolism by Escherichia coli: New Approaches to Enhance Hydrogen Production
2016 | Թեզիս/Thesis
American Society for Microbiology General Meeting ASM MICROBE. 2016, p. 070
N. Sahakyan , M. Petrosyan , A. Avetisyan, A. Markosian, S. Aloyan, A. Trchounian
Antimicrobial Activity of the Essential Oils of Ziziphora Clinopodioides Lam. from Armenia
2016 | Թեզիս/Thesis
American Society for Microbiology General Meeting ASM MICROBE 2016, p. 188
Hydrogen production by Escherichia coli wild type and hydrogenase mutants upon formate and glycerol fermentation under different growth conditions
2016 | Թեզիս/Thesis
VAAM Annual Conference 2016 of the Association for General and Applied Microbiology. 2016, p. 156
|
Comparative analysis of chemical composition and biological activities of Ajuga genevensis L. in in vitro culture and intact plants
2016 | Թեզիս/Thesis
ICAB 2016: 18th International Conference on Advances in Biology. 2016-, p. 105
Advantages of mixed carbon fermentation in biological hydrogen production by Rhodobacter sphaeroides
2016 | Թեզիս/Thesis
International Conference "Photosynthesis Research for Sustainability - 2016". p. 196
|
New role of Escherichia coli hydrogenase 4 during glucose fermentation
2016 | Թեզիս/Thesis
11th International Hydrogenase Conference. 2016, p. 53
|
Developing hydrogen production biotechnology: cheap substrates, effective strains and optimized fermentative conditions
2016 | Թեզիս/Thesis
21st World Hydrogen Energy Conference WHEC. 2016, p. 179-180
H2 production by Escherichia coli during utilization of acetate and mixture of glycerol with acetate
2016 | Թեզիս/Thesis
21st World Hydrogen Energy Conference WHEC. 2016, p. 277-278
Y. Simonyan, A. Keryan, I. Bazukyan , A. Trchounian
New lactic acid bacteria strains isolated from Armenian traditional dairy products with great potential for dairy production
2016 | Թեզիս/Thesis
Food Micro. 2016, p. 169
|
Controlled and uncontrolled pH as a tool to control the biological activity of two new lactobacilli strains isolated from Armenian dairy product matsoun
2016 | Թեզիս/Thesis
Food Micro. 2016, p. 157
|
Անտոնյան Ա. Պ. , Արծրունի Գ. Գ., Գյուլազյան Վ. Գ., Գրիգորյան Կ. Վ., Գրիգորյան Ռ. Հ., Գևորգյան Է. Ս. , Դանիելյան Ֆ. Դ. , Եսայան Ա.Հ. , Թանգամյան Տ. Վ., Թռչունյան Ա. Հ. , Միրզոյան Գ. Ի., Ներկարարյան Ա. Վ. , Սևոյան Գ. Գ., Վարդևանյան Պ. Հ. , Փարսադանյան Գ. Ա.
Կենսաբանություն 2015թ Պետական և ավարտական քննությունների առաջադրանքների շտեմարան Մաս 3
2016 | Գիրք/Book
Աստղիկ գրատուն: 2016թ․, 384 էջ
Անտոնյան Ա. Պ. , Արծրունի Գ. Գ., Գյուլազյան Վ. Գ., Գրիգորյան Կ. Վ., Գրիգորյան Ռ. Հ., Գևորգյան Է. Ս. , Դանիելյան Ֆ. Դ. , Եսայան Ա. Հ. , Թանգամյան Տ. Վ., Թռչունյան Ա. Հ. , Միրզոյան Գ. Ի., Ներկարարյան Ա. Վ. , Սևոյան Գ. Գ., Վարդևանյան Պ. Հ. , Փարսադանյան Գ. Ա.
Կենսաբանություն: 2017թ. միասնական քննության առաջադրանքների շտեմարան, մաս 1
2016 | Գիրք/Book
Աստղիկ գրատուն: 2016թ․, 320 էջ, Հայաստան
Անտոնյան Ա. Պ. , Արծրունի Գ. Գ., Գյուլազյան Վ. Գ., Գրիգորյան Կ. Վ., Գրիգորյան Ռ. Հ., Գևորգյան Է. Ս. , Դանիելյան Ֆ. Դ. , Եսայան Ա. Հ. , Թանգամյան Տ. Վ., Թռչունյան Ա. Հ. , Միրզոյան Գ. Ի., Ներկարարյան Ա. Վ. , Սևոյան Գ. Գ., Վարդևանյան Պ. Հ. , Փարսադանյան Գ. Ա.
Կենսաբանություն: 2017թ. միասնական քննության առաջադրանքների շտեմարան, մաս 2
2016 | Գիրք/Book
Աստղիկ գրատուն: 2016թ․, 296 էջ, Հայաստան
Անտոնյան Ա. Պ. , Արծրունի Գ. Գ., Գյուլազյան Վ. Գ., Գրիգորյան Կ. Վ., Գրիգորյան Ռ. Հ., Գևորգյան Է. Ս. , Դանիելյան Ֆ. Դ. , Եսայան Ա. Հ. , Թանգամյան Տ. Վ., Թռչունյան Ա. Հ. , Միրզոյան Գ. Ի., Ներկարարյան Ա. Վ. , Սևոյան Գ. Գ., Վարդևանյան Պ. Հ. , Փարսադանյան Գ. Ա.
Կենսաբանություն: 2017թ. միասնական քննության առաջադրանքների շտեմարան, մաս 3
2016 | Հոդված/Article
Աստղիկ գրատուն: 2016թ․, 384 էջ, Հայաստան
Redox State as a Central Regulator of Plant-Cell Stress Responses. Chapter 2. Plant Cell Redox Homeostasis and Reactive Oxygen Species (Ed. D.K. Gupta et al.)
2016 | Գիրք/Book
Springer International. 2016, 25 p.
A. Avetisyan, A. Markosyan, S. Aloyan, M. Petrosyan , N. Sahakyan , A. Trchounian
Dermal benefits of essential oil distilled from a high altitude damask rose cultivated in Armenia
2016 | Հոդված/Article
Clinical and experimental dermatology, 2016, 7(4), 43-43 pp.
|
Comparative analysis of chemical composition and biological activities of Ajuga genevensis L. in in vitro culture and intact plant
2016 | Հոդված/Article
International Journal of Biological, Biomolecular, Agricultural, Food and Biotechnological Engineering, 2016, 10 (7), 322-326 pp.
|
Novel approach of ethanol waste utilization: Biohydrogen production by mixed cultures of darkand photo-fermentative bacteria using distillers grains
2016 | Հոդված/Article
International Journal of Hydrogen Energy, 2016, 41, 2377-2382 pp.
|
The distillers grains with solubles as a perspective substrate for obtaining biomass and producing bio-hydrogen by Rhodobacter sphaeroides
2016 | Հոդված/Article
BIOMASS & BIOENERGY, 2016, 90, 90-94 pp.
|
Optimizing strategy for Escherichia coli growth and hydrogen production during glycerol fermentation in batch culture: Effects of some heavy metal ions and their mixtures
2016 | Հոդված/Article
Applied Energy, 2016, 177, 335-340 pp.
|
Millimeter waves or extremely high frequency electromagnetic fields in the environment: what are their effects on bacteria?
2016 | Հոդված/Article
Applied Microbiology and Biotechnology, 2016, 100, 4761-4771 pp.
Испытание микоризных препаратов мицефита и миконета при выращивании огурц
2016 | Հոդված/Article
Овощи России, 2016, 2, стр. 74-77
|
Լ. Հ. Հակոբյան, Ն. Մ. Հարությունյան, Կ. Վ. Հարությունյան, Ա. Հ. Թռչունյան
Ավանդական հայկական կաթնամթերքներ` մածունի, յուղորդի մանրէաբանական և ադհեզիվ հատկությունները
2016 | Հոդված/Article
ՀՀ ԳԱԱ զեկույցներ, 2016թ․, 116, 154-167 էջ, Հայաստան
|
Կրթական ծրագրերում մանրէների բազմազանության և էկոլոգիայի հիմնահարցերի ընդգրկման անհրաժե'տության մասին
2016 | Հոդված/Article
Բնագետ, 2016թ․, 1, 36-40 էջ, Հայաստան
|
Н. С. Мнацаканян, А. А. Трчунян
Обеззараживающие свойства нанокомпозитного фильтра на основе пористого минерала туфа и наночастиц серебра и его применение для фильтрации больших объкмов воды
2016 | Հոդված/Article
Биологический журнал Армении, 2016, 68 (2), стр. 75-81
|
Lactobacilli isolated from the Armenian fermented milk product matsoun: growth properties, antibacterial and proteolytic activity and their dependence on pH
2016 | Հոդված/Article
International journal of dairy technology. 2016, 69, 1-10 pp.
Comparative Analysis of UV Irradiation Effects on Escherichia coli and Pseudomonas aeruginosa Bacterial Cells Utilizing Biological and Computational Approaches
2016 | Հոդված/Article
Cell Biochemistry and Biophysics, 2016, 74, 381–389 pp.
Biohydrogen production by purple non-sulfur bacteria Rhodobacter sphaeroides: Effect of low-intensity electromagnetic irradiation
2016 | Հոդված/Article
Journal of photochemistry and photobiology b-biology. 2016, 162, 592-596 pp.
|
The effect of Cu (I) and Cu (II) ions' low concentrations on growth, biohydrogen production and the FoF1-ATPase activity of Rhodobacter sphaeroides
2016 | Հոդված/Article
International Journal of Hydrogen Energy, 2016, 41, 16807-16812 pp.
|
Л. Г. Аколян, П. А. Казарян, М. А. Александрян, К. В. Арутюнян, А. А. Трчунян
Пробиотический штамм Lactobacillus acidophilus EP 317/402 "Нарине" с высокими адгезивными и антибиотическими свойствами и его применение при остром лейкозе у детей
2016 | Հոդված/Article
Технологии живых систем, 2016, 13, 3, стр. 30-37
L. Hakobyan, K. Harutyunyan, N. Harutyunyan, G. Melik-Andreasyan, A. Trchounian
Adhesive Properties and Acid-Forming Activity of Lactobacilli and Streptococci Under Inhibitory Substances, Such as Nitrates
2016 | Հոդված/Article
Current Microbiology, 2016, 72, 776-782 pp.
|
P. Hovhannisyan, H. Panosyan , A. Turabyan, A. Trchounian
Termostable amylase producing bacilli isolated from Armenian geothermal springs
2016 | Հոդված/Article
Biological Journal of Armenia, 2016, 68, Special Issu, 68-73 pp.
|
The combined effects of electromagnetic waves and sulfur dioxide on wine lactic acid bacteria
2016 | Հոդված/Article
Biological Journal of Armenia, 2016, 68, Special Issu, 110-113 pp.
|
Comparative effects of Ni(II) and Cu(II) ions and their combinations on redox potential and hydrogen photoproduction by Rhodobacter sphaeroides
2016 | Հոդված/Article
Journal of photochemistry and photobiology B-Biology, 2016, 164, 271-275 pp.
|
Н. С. Мнацаканян, А. А. Трчунян
Антибактериальная активность против грамположительных и грамотрицательных бактерий нанокомпозитного фильтра на основе пористого минерала туфа и наночастиц серебра: различные эффекты и зависимость от концентрации серебра
2016 | Հոդված/Article
ՀՀ ԳԱԱ զեկույցներ, 2016թ․, 116, 4, 327-334 էջ, Հայաստան
|
New sources and optimized conditions for hydrogen production by Rhodobacter sphaeroides
2015 | Թեզիս/Thesis
Autotrophic microorganisms: 5th All-Russian Symposium with international participation. 2015, p. 20
|
Amberboa sosnovskyi Iljin in vitro culture obtaining
2015 | Հոդված/Article
Electronic journal of natural sciences. 2015, 1 (24), p. 7-10
|
Hydrogen production from glycerol by Escherichia coli and other bacteria: An overview and perspectives
2015 | Հոդված/Article
Applied Energy 156, pp. 174-184
|
Mechanisms for hydrogen production by different bacteria during mixed-acid and photo-fermentation and perspectives of hydrogen production biotechnology
2015 | Հոդված/Article
IF 7.84, Crit. Rev. Biotechnol. 35, pp. 103-113
|
Inhibitor studies on hydrogen photoproduction by Rhodobacter sphaeroides
2015 | Հոդված/Article
Proceedings of 6th International conference on Hydrogen Production, UOIT–Oshava, Ontarion, Canada, May 3–6, pp. 452–458 (ISBN: 978—9781236-3-5)
Metabolic cross-talk between nitrogenase and hydrogenase in Rhodobacter sphaeroides during photofermentation and hydrogen production
2015 | Հոդված/Article
BIT’s 5th Annual World Congress of Molecular & Cell Biology, Nanjing, China, April 24–28, p. 330
Photofermentative hydrogen production by Rhodobacter sphaeroides using ethanol fermentation waste
2015 | Հոդված/Article
ASM (American Society for Microbiology) 115th General Meeting, New Orleans, Louisiana, USA, May 30 – June 2, P0809
Effect of iron and magnesium ions combination on hydrogen photoproduction by Rhodobacter sphaeroides
2015 | Հոդված/Article
FEMS, 6th Congress of European Microbiologist, Maastricht, the Netherlands, June 7–11, p. FEMS-0756
Combination of dark- and photo-fermentative bacteria to enhance hydrogen production from ethanol (distillers grains) waste
2015 | Հոդված/Article
3rd International Scientific Conference on “Dialogues on Sciences”, Yerevan, Armenia, June 23–26, p. 8, ISBN 978-9939-1-0196-5
Oxidizer and reducer different effects on proton-translocating FoF1-ATPase activity of Rhodobacter sphaeroides membrane vesicles
2015 | Հոդված/Article
The FEBS Journal, V. 282, suppl. 1, p. 115
Study of membrane properties of Rhodobacter sphaeroides under various growth conditions
2015 | Հոդված/Article
Eur. Biophys. J., V. 44, suppl. 1, p. S88, ISSN: 0175-7571 (Print) 1432-1017 (Online)
Light/dark duration as a tool to enhance bio-hydrogen production by Rhodobacter sphaeroides
2015 | Հոդված/Article
15th International Symposium on Phototrophic Prokaryotes, Tübingen, Germany, August 2-6, p. 163
Light-dark duration alternation effects on Rhodobacter sphaeroides growth, membrane properties and bio-hydrogen production in batch culture.
2015 | Հոդված/Article
Int. J. Hydrogen Energy, V. 40 (11), pp. 4084 - 4091
|
Gabrielyan L. S. , Sargsyan H. H., Ohanyan V.A., Trchounian A.
Effects of millimeter wave of low intensity on growth and H2 photoproduction by purple bacteria Rhodobacter sphaeroides
2015 | Հոդված/Article
VII International Congress “Low and superlow fields and radiations in biology and medicine”, Saint-Petersburg, Russia, September 7-11, p. 27–28
Novel properties of photofermentative biohydrogen production by purple bacteria Rhodobacter sphaeroides: effects of protonophores and inhibitors of responsible enzymes
2015 | Հոդված/Article
Microbial Cell Factory, V. 14, pp. 131–141
Saghatelyan A., Panosyan H. , Trchounian A. , Birkeland N. -K.
Bacterial diversity of geothermal springs in Nagorno-Karabakh
2015 | Թեզիս/Thesis
The FEMS 2015, 6th Congress of European Microbiologists, Maastricht, The Netherlands, p.n. 296
Microbial diversity in Armenian saline-alkaline soils and subterranean salt deposits analyzed by molecular and culture-based methods
2015 | Թեզիս/Thesis
The FEMS 2015, 6th Congress of European Microbiologists, Maastricht, The Netherlands, p.n. 279
Could Bacillus subtilis AG4 strain isolated from Armenian Gold Mine be a tool for bioremediation of heavy metal contaminated environment?
2015 | Թեզիս/Thesis
Book of Abstracts 3rd International Scientific conference ‘’Dialogues on science’’, Yerevan, Armenia, p. 28
Anoxybacillusflavithermus K103 strain as an active producer of amylolytic enzymes
2015 | Թեզիս/Thesis
Book of Abstracts 3rd International Scientific conference ‘’Dialogues on science’’, Yerevan, Armenia, p. 21
Isolation of halophilicarchaea from Avan salt mine in Armenia and their identification using polyphasic approaches
2015 | Թեզիս/Thesis
Book of Abstracts 3rd International Scientific conference ‘’Dialogues on science’’, Yerevan, Armenia, p. 27
Panosyan H. , Saghatelyan A., Margaryan A. , Birkeland N. -K., Trchounian A.
Diversity of thermophiles in Armenian geothermal springs
2015 | Թեզիս/Thesis
13th International Meeting Thermophiles 2015, Santiago, Chile, p. 149
Characterization of lipase producing thermophilic bacilli isolated from Armenian geothermal springs
2015 | Հոդված/Article
Reports of NAS of Armenia, 115 (1), pp. 59-68 elib.sci.am/2015_1/09_1_2015.pdf
|
Акопян А. Э., Маргарян А. А. , Аттарян О. С., Асатрян Г. В., Базукян И. Л. , Паносян О. А. , Трчунян А. А.
Антимикробная активность хитозановых пленок, модифицированных пиразолкарбоновыми кислотами
2015 | Հոդված/Article
Биолог. журн. Армении, 67 (1), с. 45-49 biology.asj-oa.am/11178/1/2015-1(45).pdfam
|
Isolation and characterization of lipase-producing thermophilic bacilli from geothermal springs in Armenia and Nagorno-Karabakh
2015 | Հոդված/Article
Biolog. J. Armenia 67 (2), 6-15 biology.asj-oa.am/11191/1/6.pdf
|
Heavy metal resistance of Bacillus subtilis AG4 isolated from the Sotk Gold Mine in Armenia
2015 | Հոդված/Article
FEBS Journal 282 (Suppl 1), pp. 221-222
|
Էթիլենը բույսերի և մարդու կյանքում (շարունակություն)
2015 | Հոդված/Article
Գիտության աշխարհում Գիտահանրամատչելի հանդես, N 2, 2015 թ. էջ 40-46
|
Էթիլենը բույսերի և մարդու կյանքում
2015 | Հոդված/Article
Գիտության աշխարհում Գիտահանրամատչելի հանդես, N 2, 2015թ. էջ 46-52
|
Application of computational and biological approaches to detect UV radiation effects on bacterial cells
2015 | Թեզիս/Thesis
International workshop on ionizing and non-ionizing radiation influence on structure and biophysical properties of living cells, 2015-09-25, p. 47
|
Воздействие миллиметровых волн низкой интенсивности на рости фотовыделение Н2 пурпурной бактерией Rhodobacter sphaeroides
2015 | Թեզիս/Thesis
VII Межд. конгресс «Слабые и сверхслабые поля и излучения в биологии и медицине», 2015, стр. 27-28
V. Ohanyan, H. Torgomyan , D. Soghomonyan, K. Hovnanyan, A. Trchounian
Novel data on bactertal effects of low intbnsity electromagnetic field in extremely high frequences: effectso f irradiated antibiotics on enterococct]sh irae and escherichia coli growth and morphology. Ion flux alternations due to combtned treatment of lactobacillus acidophilus with irradiation and antibiotics
2015 | Թեզիս/Thesis
VII Internatկonal Congress "Low and Superlow Fields and Radiations in Biology and Medicine", 2015-09-09, p. 213
|
Cu(II), Fe(III) and Mn(II) combinations as environmental stress factors have distinguishing effects on Enterococcus hirae
2015 | Հոդված/Article
Journal of Environmental Sciences, China, 2015, 28, 95-100 pp.
|
Effects of various heavy metal nanoparticles on Enterococcus hirae and Escherichia coli growth and proton‑coupled membrane transport
2015 | Հոդված/Article
Journal of Nanobiotechnology, 2015, 13, 69 p.
|
The Enhanced Effects of Antibiotics Irradiated of Extremely High Frequency Electromagnetic Field on Escherichia coli Growth Properties
2015 | Հոդված/Article
Cell Biochemistry and Biophysics, 2015, 71, 419-424 pp.
A. H. Trchounian , S. Sh. Alghabpoor, M. Hosseinpour
Production of New Thermostable and Acidstable Alpha-Amylase from Bacillus sp.B1 and B2 under Solid State Fermentation
2015 | Հոդված/Article
European Journal of Biotechnology and Bioscience, 2015, 3 (7), 8-11 pp.
|
Escherichia coli hydrogen gas production from glycerol: Effects of external formate
2015 | Հոդված/Article
Renewable Energy, 2015, 83, 345-351 pp.
|
Ա. Հ. Թռչունյան , Ա. Ա. Լալայան, Յու. Թ. Ալեքսանյան, Գ. Գ. Մելիք-Անդրեասյան, Կ. Վ. Հարությունյան
Պայմանական ախտածին էնտերոբակտերիաների և պրոբիոտիկ կաթնաթթվային բակտերիաների ադհեզիվության համեմատական գնահատականը
2015 | Հոդված/Article
Հայաստանի բժշկագիտություն, 2015թ․, 60, 48-52 էջ
|
H2 production by Escherichia coli batch cultures during utilization of acetate and mixture of glycerol and acetate
2015 | Հոդված/Article
International Journal of Hydrogen Energy, Great Britain, 2015, 40, 12187-12192 pp.
|
Transmission and Scanning Electron Microscopy of Contacts between Bacterial and Yeast Cells in Biofilms on Different Surfaces
2015 | Հոդված/Article
Open Access Library Journal, 2015, 2, p. e1492.
|
Syuzanna Blbulyan, Armen Trchounian
Impact of membrane-associated hydrogenases on the FOF1-ATPase in Escherichia coli during glycerol and mixed carbon fermentation: ATPase activity and its inhibition by N,N0-dicyclohexylcarbodiimide in the mutants lacking hydrogenases
2015 | Հոդված/Article
Archives of Biochemistry and Biophysics, 2015, 579, 67-72 pp.
|
A. Trchounian , S. V. Avakyan, V. V. Kovalenok, V. P. Savinykh, A. S. Ivanchenkov, N. A. Voronin, L. A. Baranova
The role of a space patrol of solar X-ray radiation in the provisioning of the safetyof orbital and interplanetary manned space flights
2015 | Հոդված/Article
Acta Astronautica, 2015, 109, 194-202 pp.
|
Syuzanna Blbulyan, Anna Poladyan , Armen Trchounian , Astghik Ghazaryan
Redox stress in geobacilli from geothermal springs: Phenomenon and membrane-associated response mechanisms
2015 | Հոդված/Article
Bioelectrochemistry, 2015, 105, 1-6 pp.
|
Hydrogen production by Escherichia coli during glucose fermentation: Effects of oxidative and reductive routes used by the strain lacking hydrogen oxidizing hydrogenases 1 (hya) and 2 (hyb)
2015 | Հոդված/Article
International Journal of Hydrogen Energy, 2015, 40, 7459-7464 pp.
|
Escherichia coli growth and hydrogen production in batch culture upon formate alone and with glycerol co-fermentation at different pHs
2015 | Հոդված/Article
International Journal of Hydrogen Energy, 2015, 40, 9935-9941 pp.
|
Alkanna orientalis (L.) Boiss. plant callus cultures as novel source with antibacterial activity
2015 | Հոդված/Article
Journal of Microbial and Biochemical Technology, 2015, 7(4), 46-46 pp.
|
Alkanna orientalis (L.) Boiss. plant isolated cultures and antimicrobial activity of their extracts: phenomenon, dependence on different factors and effects on some membrane-associated properties of bacteria.
2015 | Հոդված/Article
Plant cell tissue and organ culture. 2015, 122(2), 727-738 pp.
M. Petrosyan , N. Sahakyan , A. Trchounian , A. Avetisyan, A. Markosyan, S. Aloyan
Chemical composition and biological activities of the essential oils of Ocimum basilicum purpureum, Ocimum basilicum thyrsiflora and Ocimum citrodorum
2015 | Հոդված/Article
Clinical and experimental dermatology, USA, 2015, 6(3), 43-43 pp.
|
Applicatopn of Computational and Biological Approaches to Detect UV Radiation Effects on Bacterial Cells
2015 | Թեզիս/Thesis
International Workshop on Ionizing and Non-ionazing Radiation Influence on Structure and BiopHsical Properties of Living Cells, Tsaghkadzor Armenia, 2015, p. 53
Adhesive Properties and the F0F1-ATPase Activity of Probiotic Strain Lactobacillus acidophilus 317.402
2015 | Թեզիս/Thesis
III International Scientific Conference of Young Researchers Diologs on Sciece Dedicated to the 5th Anniversary of the SPC << Armbiotechnology>> NAS, Republic of Armenia, 2015, p. 72
Novel Data on Bacterial Effects of Low Intensity Electromagnetic Field in Extremely High Frequences: Effects of Irradiated Antibiotics on Enterococcus Hirae and Escherichia coli Growth and Morphology
2015 | Թեզիս/Thesis
Ion Flux Alternations Due to Combined Treatment of Lactobacillus acidophilus with Irradiation and Antibiotics VII International Congress "Low and Superlow Fields and Radiations in Biology and Medicine", Saint-Petersburg, Russia, 2015, p. 213
The effects of antibiotics and different hostile conditions on survival and adhesion of probiotic lactic acid bacteria in vitro in model of human gastrointestinal tract
2015 | Հոդված/Article
FEMS 6th Congress of European Microbiologists, Maastricht, The Netherlands, 2015, FEMS-1066
Hakobyan A. E., Margaryan A. A. , Attaryan H. S., Hasratyan G. V., Bazukyan I. L. , Panosyan H. H. , Trchounian A. H.
Antimicrobial activity of chitosan’s films modified by pyrazole carbonic acids
2015 | Հոդված/Article
Biological Journal of Armenia, 67 (1). pp. 45-49 biology.asj-oa.am
Trchounian A. , Sawers. R. G.
Novel insights into the bioenergetics of mixed-acid fermentation: can hydrogen and proton cycles combine to help maintain a proton motive force?
2014 | Հոդված/Article
49th in 50 top for 2010-2015; 36th in 50 top for 2009-2014, IUBMB Life 66, pp. 1-7, www.recentmedicalfindings.com
The advantages of application and experience of computers technology in the teaching of biology at the universities
2014 | Հոդված/Article
Naturalist (4rd Pan-Armenian Conference on Natural Science Education “Natural Science in the 21st Century” (in Armenian)), Yerevan, Armenia, May 3–4, p. 139–141
Redox sensing by Rhodobacter sphaeroides: effects of oxidizer ferricyanide on bacterial growth and H2 photoproduction
2014 | Հոդված/Article
ASM 114th General Meeting, Boston, Massachusetts, USA, May 17–20, K-74
Protonophores affecting Rhodobacter sphaeroides growth and hydrogen photo-production
2014 | Հոդված/Article
The FEBS Journal, V. 281, suppl. 1, p. 668–669
Redox regulation of photo-fermentative hydrogen production by Rhodobacter sphaeroides
2014 | Հոդված/Article
The FEBS Journal, V. 281, suppl. 1, p. 207
Effect of light and dark shifts on bio-hydrogen production by Rhodobacter sphaeroides
2014 | Հոդված/Article
International Scientific Workshop “Trends in Microbiology and Microbial Biotechnology”, Yerevan, Armenia, October 5–8, p. 26
Concentration-dependent effects of metronidazole, inhibiting nitrogenase, on hydrogen photoproduction and proton-translocating ATPase activity of Rhodobacter sphaeroides
2014 | Հոդված/Article
Int. J. Hydrogen Energy, V. 39, pp. 100–106
Dithiothreitol, redox reagent, is affecting proton-translocating ATPase activity of Rhodobacter sphaeroides
2014 | Հոդված/Article
Biochim. Biophys. Acta – Bioenergetics, V. 1837, suppl, p. 90
Regulation of hydrogen photoproduction in Rhodobacter sphaeroides batch culture by external oxidizers and reducers
2014 | Հոդված/Article
Applied Energy, V. 131, pp. 20–25
Оганнесян П. А., Варданян Г. Г., Маргарян А. А. , Паносян О. А. , Трчунян А. А.
Термофильные бациллы, выделенные изгеотермальных источников Армении, как продуценты гидролитических ферментов
2014 | Թեզիս/Thesis
Сборниктезисов “Биологиянаука XXI века” XVIII международнаяПущинскаяшкола-конференциямолодыхученых. Пущино, p. 221
Thermusscotoductus, изолированный изгорячего источника Карвача
2014 | Թեզիս/Thesis
Сборниктезисов “Биологиянаука XXI века” XVIII международнаяПущинскаяшкола-конференциямолодыхученых. Пущино, p. 223
Optimization of thermostabile lipase production from thermophilic bacilli isolated from a geothermal spring of Armenia
2014 | Թեզիս/Thesis
FEBS Young Scientist ForumYSF2014, Paris, France, p. 55
Distribution of heavy metal resistant bacteria in Armenian copper and gold mines and their response to heavy metal stress
2014 | Թեզիս/Thesis
Book of Abstracts 10th International Congress on Extremophiles, Extremophiles 2014, Saint Petersburg, Russia, p. 145
Hakobyan A., Panosyan H. , Trchounian A. , Birkeland N. -K.
Microbial diversity analysis of an Armenian subterranean salt depositusing molecular and culture-based methods
2014 | Թեզիս/Thesis
Book of Abstracts 10th International Congress on Extremophiles, Extremophiles 2014, Saint Petersburg, Russia, p. 144
Saghatelyan A., Panosyan H. , Trchounian A. , Birkeland N. -K.
Investigation of microbial diversity of geothermal springs in Nagorno-Karabakh based on metagenomic and culture-based approaches
2014 | Թեզիս/Thesis
Abstracts Book of International Scientific Workshop on “Trends in Microbiology and Microbial Biotechnology”, Yerevan, Armenia, YSU press, p. 38
Margaryan A. , Birkeland N.-K., Popov Yu., Panosyan H. , Trchounian A.
Armenian mines as a source of heavy metal accumulating metalophilic bacilli
2014 | Թեզիս/Thesis
Abstracts Book of International Scientific Workshop on “Trends in Microbiology and Microbial Biotechnology”, Yerevan, Armenia, YSU press, p. 27
Hovhannisyan P., Vardanyan G., Margaryan A. , Panosyan H. , Trchounian A.
Thermostable hydrolytic enzyme producing bacilli isolated from geothermal springs of Armenia and Nagorno-Karabakh
2014 | Թեզիս/Thesis
Abstracts Book of International Scientific Workshop on “Trends in Microbiology and Microbial Biotechnology”, Yerevan, Armenia, YSU press, p. 60
Hakobyan A., Panosyan H. , Trchounian A. , Birkeland N.-K.
Identification of halophilicarchaea from the Avan salt mine in Armenia, using a polyphasic approach including 16S rRNA gene sequence polymorphism
2014 | Թեզիս/Thesis
Abstracts Book of International Scientific Workshop on “Trends in Microbiology and Microbial Biotechnology”, Yerevan, Armenia, YSU press, p. 37
Searching for thermostable lipase producing bacilli and the optimization of their lipase production
2014 | Թեզիս/Thesis
Abstracts Book of International Scientific Workshop on “Trends in Microbiology and Microbial Biotechnology”, Yerevan, Armenia, YSU press, p. 88
Выделение и Изучение Thermus scotoductus Karvachar-1 из горячего источника Карвачар
2014 | Հոդված/Article
Актуальные проблемы гуманитарных и естественных наук, 6 (1), 89-92
|
Варданян Г. Г., Оганесян П. А., Маргарян А. А. , Паносян О. А. , Трчунян А. А.
Термофильные бациллы, быделенные из источников Армении и Нагорного Карабаха, как продуценты гидролитических ферментов
2014 | Հոդված/Article
Актуальные проблемы гуманитарных и естественных наук, 6 (1), с.47-50
|
Production of thermostable lipases by thermophilic bacilli
2014 | Հոդված/Article
FEBS Journal 281 (Suppl 1), 668
|
Մանրէաբանության լաբորատոր աշխատանքներ
2014 | Գիրք/Book
Ուսումնամեթոդական ձեռնարկ, Երևան, ԵՊՀ հրատարակչություն, 316 էջ
Ինքնուրույն ուսուցման և հետազոտական աշխատանքի հմտությունների զարգացումը կենսաբանության մասնագիտական առարկաների դասավանդման գործընթացում
2014 | Հոդված/Article
Բնագետ Գիտահանրամատչելի և գիտամեթոդական հանդես: Համահայկական 4-րդ կրթական գիտաժողով, Երևան 3-4 մայիսի, էջ-147-148, 2014
Բույսերի մեկուսացված կուլտուրան ոորպես դեղաբանական նշանակությամբ նյութերի ստացման այլընրանքային աղբյուր
2014 | Հոդված/Article
Գիտության աշխարհում Գիտահանրամատչելի հանդես, N 2, էջ 48-53. 2014
Searching for thermostabile lipase producing bacilli and the optimization of lipase their production
2014 | Թեզիս/Thesis
Book of abstracts, International Scientific Workshop on “Trends in Microbiology and Microbial Biotechnology”.Yerevan, Armenia, 2014, p. 88
Proton-Translocating F0F1 ATPase as a Target for Combined Effects of Low-Intensity Electromagnetic Irradiation and Antibiotics on Lactobacillus acidophilus
2014 | Թեզիս/Thesis
In ASM-2014 114th International Conference, Boston, USA, abstract number K-754
Changes in the F0F1-ATPase Activity of Irradiated Lactobacillus acidophilus in the Presence of Ceftazidime at Low pH
2014 | Թեզիս/Thesis
In Trends in Microbiology and Microbial Biotechnology, International Scientific Workshop Yerevan, Armenia, 2014, p. 91
Changes in the F0F1-ATPase activity of irradiated Lactobacillus acidophilus in the presence of ceftazidime at low pH
2014 | Հոդված/Article
Biological Journal of Armenia 2014, v. 66, pp. 39-43
Hovhannisyan P. A., Vardanyan G. G., Margaryan A. A. , Panosyan H. H. , Trchounian A. H.
Thermophilic bacteria isolated from geothermal springs of Armenia, as a sours of hydrolyzing enzymes
2014 | Հոդված/Article
Abstrats’ book of XVIII Pushchinian International School-Conference of Youth Scientists “Biolog-Science of XXI century”. Pushchino, Russia. 2014, p. 214
Thermus scotoductus изолированных из горячего источника Карвачар
2014 | Հոդված/Article
Сборник тезисов “Биология наука XXI века” XVIII международная Пущинская школа-конференция молодых ученых. Пущино, 2014, с. 223-224
The modern approaches to teaching the lab courses in high education system
2014 | Հոդված/Article
Bnaget, Special Ed., 2014, pp. 145-146
Isolation and study of Thermus scotoductus Karvachar-1 from geothermal spring Karvachar
2014 | Հոդված/Article
Actual problems of humanitarian and natural science, N 6-1, 2014, pp. 89-92 elibrary.ru
Vardanyan G. G., Hovhannisyan P. A., Margaryan A. A. , Panosyan H. H. , Trchounian A. A.
Thermophilic bacilli isolated from geothermal springs of Armenia and Nagorno Karabakh as the producers of hydrolytic enzymes
2014 | Հոդված/Article
Actual problems of humanitarian and natural science, 2014, N 6-1, pp. 47-50 elibrary.ru
Torgomyan H., Trchounian A.
Bactericidal effects of low-intensity extremely high frequency electromagnetic field: an overview with phenomenon, mechanisms, targets and consequences
2013 | Հոդված/Article
IF 6.09, Crit. Rev. Microbiol. 39, pp. 102-111
The effect of various metal ions on bio-hydrogen production and the FoF1-ATPase activity of Rhodobacter sphaeroides
2013 | Հոդված/Article
In Black Sea Energy Resource Development and Hydrogen Energy Problems, NATO Science for Peace and Security Series C: Environmental Security, A. Veziroglu, M. Tsitskishvili (Eds.), Springer (Netherlands), pp. 165–177, Print ISBN: 978-94-007-6151-3; Online ISBN: 978-94-007-6152-0, doi: 10.1007/978-94-007-6152-0_15
Manganese, an important microelement for H2 photoproduction by Rhodobacter sphaeroides
2013 | Հոդված/Article
ASM 113th General Meeting. Abstracts, Denver (USA), May 18 – 21, O–2001
Diphenylene iodonium, as hydrogenase inhibitor, enhanced H2 photoproduction by Rhodobacter sphaeroides
2013 | Հոդված/Article
The FEBS Journal, V. 280, suppl. 1, p. 600
Effect of dimethylsulfoxide on redox potential and hydrogen photoproduction by Rhodobacter sphaeroides
2013 | Հոդված/Article
The FEBS Journal, V. 280, suppl. 1, p. 503–504
Investigation of proton motive force and proton ATPase activity role in Rhodobacter sphaeroides hydrogenase activity
2013 | Գիրք/Book
Eur. Biophys. J., V. 42, suppl. 1, p. S39, ISSN: 0175-7571 (Print) 1432-1017 (Online)
Concentration-dependent effects of dimethylsulfoxide on hydrogen production during Rhodobacter sphaeroides phototrophic growth
2013 | Հոդված/Article
FEMS, 5th Congress of European Microbiologist, Leipzig, Germany, July 21–25, p. 1724
Concentration-dependent effects metronidazole, inhibitor of nitrogenase, on hydrogen photoproduction by Rhodobacter sphaeroides
2013 | Հոդված/Article
5th World Hydrogen Technologies Convention (WHTC2013), & 14th China Hydrogen Energy Conference (CHEC2013), Shanghai, China, September 25–28, p. 46–47
Sharif Alghabpoor S. F., Panosyan H. , Popov Yu., Trchounian A.
Production of thermostable alfa-amylase by Bacillus sp. Iranian S2 using solid state fermentation
2013 | Թեզիս/Thesis
Abstract book of Young scientists’ conference ’’New aspects in molecular biotechnology and biochemistry’’, p. 31
Production of cellulose by the haloalkaliphilic strains of Streptomyces isolated from saline-alkaline soils of Ararat Plain, Armenia
2013 | Թեզիս/Thesis
Abstract book of Young scientists’ conference ’’New aspects in molecular biotechnology and biochemistry’’, p. 23
Margaryan A. , Birkeland N. -K., Panosyan H. , Popov Y., Trchounian A.
Bacterial diversity in the Alaverdi Copper Smelter (Armenia)
2013 | Թեզիս/Thesis
The FEMS 2013, 5th Congress of European Microbiologists, Leipzig, Germany. PO0, p.n. 3342
Margaryan A. , Birkeland N.-K., Panosyan H. , Popov Y., Trchounian A.
The effect of combined heavy metal ions on copA, nikA and czcD genes expression of metal-resistant bacilli
2013 | Թեզիս/Thesis
The FEBS Journal, v. 280, supplement 1, p. 231
|
Ghazaryan A., Poladyan A., Panosyan H. , Trchounian A.
Oxidative and reductive routes investigation in thermophilic bacilli strain GeobacillustoebiiArzA-8 under influence of oxidizing and reducing reagents
2013 | Հոդված/Article
The FEBS Journal, v. 280, supplement 1, 243p.
Sharifi Alghabpoor S.F., Panosyan H. H. , Popov Yu. G., Trchounian A. H.
Purification and characterization of a novel thermostable and acid stable α-amylase from Bacillussp.Iranian S1
2013 | Հոդված/Article
International Journal of Engineering-Transactions B: Applications, 26 (8), pp. 815-820
|
Production of cellulose by the haloalkaliphilic strains of Streptomyces isolated from saline-alkaline soils of Ararat Plain, Armenia
2013 | Հոդված/Article
Electronic Journal of NAS RA, Natural Science, Biotechnology, 21 (2), pp.44-46
Sharifi Alghabpoor S.F., Panosyan H. , Trchounian A.
Production of thermostablealfa-amylase by Bacillus sp. Iranian S2 using solid state fermentation
2013 | Հոդված/Article
Electronic Journal of NAS RA, Natural Science, Biotechnology, 21 (2), p. 47-50
|
Heavy metal accumulation and the expression of the copA and nikA genes in Bacillus subtilis AG4 isolated from the Sotk gold mine in Armenia
2013 | Հոդված/Article
Biolog. J. Armenia, 65 (3), pp.51-57 biology.asj-oa.am/11032/1/51.pdf
|
Comparable Effects of Low-intensity Electromagnetic Irradiation at the Frequency of 51.8 and 53 GHz and Antibiotic Ceftazidime on Lactobacillus acidophilus Growth and Survival
2013 | Հոդված/Article
Journal Cell Biochemistry and Biophysics. 2013, v. 67, pp. 829–835
Bacterial diversity in the Alaverdi copper smelter
2013 | Թեզիս/Thesis
4th Congress of European Microbiologists (FEMS 2013), Leipzing, p. 217
Heavy metal accumulation and the expression of the copA and nikA genes in Bacillus subtilis AG4 isolated from the Sotk Gold Mine in Armenia
2013 | Հոդված/Article
Biological Journal of Armenia, 3 (65), 2013, pp. 51-57 biology.asj-oa.am
Trchounian K., Poladyan A., Vassilian A., Trchounian A.
Multiple and reversible hydrogenases for hydrogen production by Escherichia coli: Dependence on fermentation substrate, pH and the F0F1-ATPase
2012 | Հոդված/Article
Crit. Rev. Biochem. Mol. Biol. 47, pp. 236-249
Թռչունյան Ա. , Բաղրամյան Կ., Փոլադյան Ա., Գաբրիելյան Լ.
Կենսաբանական թաղանթների կենսաֆիզիկա, կենսաէներգետիկա և կենսաքիմիա
2012 | Գիրք/Book
Ուսումնամեթոդական ձեռնարկ:
Երևան, ԵՊՀ հրատարակչություն, 130 էջ
Concentration dependent glycine effect on the photosynthetic growth and bio-hydrogen production by Rhodobacter sphaeroides from mineral springs
2012 | Հոդված/Article
Biomass & Bioenergy, V. 36, pp. 333-338
Yeast extract as an effective nitrogen source stimulating cell growth and enhancing hydrogen photoproduction by Rhodobacter sphaeroides strains from mineral springs
2012 | Հոդված/Article
Int. J. Hydrogen Energy, V. 37 (8), pp. 6519–6526
Ni (II) and Mg (II) ions as factors enhancing biohydrogen production by Rhodobacter sphaeroides from mineral springs
2012 | Հոդված/Article
Int. J. Hydrogen Energy, V. 37 (9), pp. 7486–7491
Discrimination between Fe (II) and Fe (III) effects on redox potential and biohydrogen photoproduction by Rhodobacter sphaeroides
2012 | Հոդված/Article
ASM 112th General Meeting. Abstracts, San Francisco (USA), Q–2557
Effect of diphenylene iodonium on hydrogen production and membrane ATPase activity in Rhodobacter sphaeroide
2012 | Հոդված/Article
The FEBS Journal, V. 279, suppl. 1, p. 119
Relationship of proton motive force and the F0F1-ATPase with bio-hydrogen production activity of Rhodobacter sphaeroides: effects of diphenylene iodonium, hydrogenase inhibitor, and its solvent dimethylsulphoxide
2012 | Հոդված/Article
J. Bioenerg. Biomembranes, V. 44 (4), pp. 495–502
The Rhodobacter sphaeroides F0F1-ATPase activity: Effects of heavy metal ions and relationship with hydrogen photoproduction. Biochim
2012 | Հոդված/Article
Biophys. Acta – Bioenergetics, V. 1817, p. S133
Bio-hydrogen production and the FoF1-ATPase activity of Rhodobacter sphaeroides: effects of various heavy metal ions
2012 | Հոդված/Article
Int. J. Hydrogen Energy, V. 37 (23), pp. 17794–17800
Thermophiles from Armenian hot springs and their potential in biotechnology
2012 | Թեզիս/Thesis
Modern State of Biotechnological Developments and Ways of Commercialization. Yerevan, Armenia, p. 37-38
Sharifi Alghabpoor S. F., Panosyan H. H. , Popov Yu. G., Trchounian A. H.
Isolation and identification of two aerobic thermophilic bacilli from Jowshan (Iran) hot spring
2012 | Հոդված/Article
Reports of NAS of Armenia, 112 (3), pp. 303-311 rnas.asj-oa.am/3990/1/303.pdf
|
Creation of new ferments with lactic acid bacteria from dairy products of different regions of Armenia
2012 | Թեզիս/Thesis
ISTC Conference «Modern State of Biotechnological Developments and Ways of Their Commercialization», Yerevan, Armenia, 2012, p. 59-60
Some properties of lactic acidnbacteria isolated in Armenia
2012 | Թեզիս/Thesis
ISTC International conference: «Bacteriophages and Probiotics–Alternatives to Antibiotics», Tbilisi, Georgia, 2012, p. 106
Extremely high frequency electromagnetic Irradiation with low-Intensity enhanses antibiotics antibacterial effects on different bacteria
2012 | Թեզիս/Thesis
In “Low and superlow fields and radiations in biology and medicine” Scientific Proceedings of the Congress, Saint-Petersburg, Russia, 2012, p. 192
The Iow Intensity Extremely High Frequency Electromagnetic Irradiation Universal Effects on Anaerobic Bacteria
2012 | Հոդված/Article
In International conference '' Radiation Safety Challenges in the 21st Century'' Yerevan, Armenia, 2012, pp. 119-120
Soboh B., Pinske C., Kuhns M., Waclawek M., Ihling C., Trchounian K., Trchounian A. , Sinz A., Sawers G.
The respiratory molybdo-selenoprotein formate dehydrogenases of Escherichia coli have hydrogen: benzyl viologen oxidoreductase activity
2011 | Հոդված/Article
1st in 50 top for 2010-2015, 1st in 50 top for 2009-2014, BMC Microbiology 11:173, www.recentmedicalfindings.com
Effect of glycine on growth and hydrogen photoproduction by Rhodobacter sphaeroides
2011 | Հոդված/Article
FEMS, 4th Congress of European Microbiologist, Geneva, Switzerland, June 26–30, p. 2149
The effect of various metal ions on redox potential and biohydrogen production by Rhodobacter sphaeroides from mineral springs
2011 | Հոդված/Article
17th Int. Biophysics Congress, Beijing, China, Oct. 30–Nov. 3, p. 276–277
Proton motive force in Rhodobacter sphaeroides under anaerobic conditions in the dark
2011 | Հոդված/Article
Current Microbiology, V. 62 (2), pp. 415-419
Trchounian K., Sanchez-Torres V., Trchounian A.
Escherichia coli hydrogenase activity and H2 production under glycerol fermentation at a low pH
2011 | Հոդված/Article
Int. J. Hydrogen Energy 36, 4323-4331
Torgomyan H., Tadevosyan H., Trchounian A.
Low intensity electromagnetic irradiation with 70.6 and 73 GHz frequencies affects Escherichia coli growth and changes water properties
2011 | Հոդված/Article
Cell Biochem. Biophys. 58
Torgomyan H., Tadevosyan H., Trchounian A.
Extremely high frequency electromagnetic irradiation in combination with antibiotics enhances antibacterial effects on Escherichia coli
2011 | Հոդված/Article
Curr. Microbiol. 62, 962-967
Blbulyan S., Avagyan A., Poladyan A., Trchounian A.
Role of Escherichia coli different hydrogenases in H+ efflux and the FOF1-ATPase activity during glycerol fermentation at different pH
2011 | Հոդված/Article
Biosci. Rep. 31, 179-184
pH and oxidation-reduction potential change of environment during a growth of lactic acid bacteria: effects of oxidizers and reducers
2011 | Հոդված/Article
Appl. Biochem. Microbiol. 47, 27-31
Дрожжевый экстракт как источник азота при росте и выделении молекулярного водорода пурпурной бактерией Rhodobacter sphaeroides
2010 | Թեզիս/Thesis
Труды IV Сисакяновских чтений “Проблемы биохимии, радиационной и космической биологии”, Алушта, 5-9 сентября, с. 61-64
Molecular hydrogen production during various nitrogen source photo-fermentations by Rhodobacter sphaeroides
2010 | Թեզիս/Thesis
Biochim. Biophys. Acta, 1797(1), p. 113-114
Growth characteristics and hydrogen production by Rhodobacter sphaeroides using various amino acids as nitrogen sources and their combinations with carbon sources
2010 | Հոդված/Article
Int. J. Hydrogen Energy, V. 35 (22), pp. 12201-12207
Balayan M., Mirzabekyan M., Pepoyan A., Trchounian A.
Some peculiarities of growth and func tional activity of Escherichia coli strain from probiotic formula “ASAP”
2010 | Հոդված/Article
Proc.World Acad. Sci., Eng. Technol., 68, 670-674
Vardanyan Z., Trchounian A.
The effects of copper (II) ions on Enterococcus hirae cell growth and the proton-translocating FoF1 ATPase activity
2010 | Հոդված/Article
Cell Biochem. Biophys. 57, 19-26
The role of redox potential of growth medium during growth of lactic acid bacteria: effects of oxidisers and reducers
2010 | Հոդված/Article
In14th International Conference of Young Scientists, Pushchino, Russia, 2010, Abstract book, V. 2, pp. 262-263
Purple bacteria and cyanobacteria as potential producers of molecular hydrogen: An electrochemical and bioenergetic approach. In Bacterial Membranes
2009 | Հոդված/Article
Research Signpost: Kerala (India), pp. 233–273, ISBN: 978-81-308-0374-6
Կենսաբանություն: 2222 թեստային առաջադրանքների շտեմարան
2009 | Գիրք/Book
Երևան, Աստղիկ գրատուն, 2009թ, 428 էջ
Purple bacteria and cyanobacteria as potential producers of molecular hydrogen: An electrochemical and bioenergetic approach
2009 | Հոդված/Article
In Bacterial Membranes (Trchounian A., ed.). Research Signpost, Kerala (India), p. 233–273
Relationship between molecular hydrogen production, proton transport and the F0F1-ATPase activity in Rhodobacter sphaeroides strains from mineral springs
2009 | Հոդված/Article
Int. J. Hydrogen Energy, 34 (6), p. 2567-2572
Effects of some carbon and nitrogen sources on growth and hydrogen production by Rhodobacter sphaeroides
2009 | Թեզիս/Thesis
FEMS, 3th Congress of European Microbiologist, Gothenburg, Sweden, June 28–Jule 2, p. 828
H2 production mediation by proton-motive force or proton-ATPase in Rhodobacter sphaeroides
2009 | Հոդված/Article
Eur. Biophys. J., 38(1), S97
Potassium transport by bacteria: electrochemical approach, energetics and mechanisms, 2009, Chapter of book
2009 | Գիրք/Book
In Bacterial Membranes. A. Trchounian (ed.). Res. Signpost: Kerala (India), pp. 65-111
Poladyan A., Trchounian A.
Production of molecular hydrogen by mixed-acid fermentation in bacteria and its energetics, 2009, Chapter of book
2009 | Գիրք/Book
In Bacterial Membranes. A. Trchounian (ed.). Res. Signpost: Kerala (India), pp. 197-231
Purple bacteria and cyanobacteria as potential producers of molecular hydrogen: an electrochemical and bioenergetics approach, 2009, Chapter of book
2009 | Գիրք/Book
In Bacterial Membranes. A. Trchounian (ed.). Res. Signpost: Kerala (India), pp. 233-273
Pepoyan A., Trchounian A.
Biophysics, molecular and cellular biology of probiotic activity of bacteria. 2009, Chapter of book
2009 | Հոդված/Article
In Bacterial Membranes. A. Trchounian (ed.). Res. Signpost: Kerala (India), pp. 275-287
Akopyan K. , Trchounian A.
Proton conductance of bacterial membrane and its role in cell functional activity, 2009, Chapter of book
2009 | Գիրք/Book
In Bacterial Membranes. A. Trchounian (ed.). Res. Signpost: Kerala (India), pp. 37-63
Surface charge and other physical properties of bacterial membranes, 2009, Chapter of book
2009 | Գիրք/Book
In Bacterial Membranes. A. Trchounian (ed.). Res. Signpost: Kerala (India), pp. 23-35
Hovnanyan K., Trchounian A.
Cell wall and and cytoplasmic membrane structures of some bacteria: novel data and role in pathology, 2009, Chapter of book
2009 | Գիրք/Book
In Bacterial Membranes. A. Trchounian (ed.). Res. Signpost: Kerala (India), pp. 1-21
Trchounian K., Trchounian A.
Hydrogenase 2 is most and hydrogenase 1 is less responsible for hydrogen production by Escherichia coli under glycerol fermentation at neutral and slightly alkaline pH
2009 | Հոդված/Article
Int. J. Hydrogen Energy 34, 8839-8845
Trchounian K., Poladyan A., Trchounian A.
Relation of potassium uptake to proton transport and activity of hydrogenases in Escherichia coli, grown at a low pH
2009 | Հոդված/Article
Biochemistry (Moscow): A. Membr. Cell Biology 3, 144-151
Environment oxidation-reduction potential and redox sensing by bacteria, 2009, Chapter of book
2009 | Գիրք/Book
In Bacterial Membranes. A. Trchounian (ed.). Res. Signpost: Kerala (India), pp. 163-195
Tadevosyan H., Trchounian A.
Effect of coherent extremely high frequency and low intensity electromagnetic radiation on the activity of membrane systems of Escherichia coli bacteria
2009 | Հոդված/Article
Biophysics (Moscow) 54, 1055-1059
Особенности роста и производство водорода Rhodobacter sphaeroides из минеральных источников Армении
2008 | Հոդված/Article
Вестник Росс. Военно-мед. академии, 3(23), прил. 2, с. 425
The F0F1-ATPase activity and molecular hydrogen production by Rhodobacter sphaeroides
2008 | Հոդված/Article
Biochim. Biophys. Acta, 15, S16
Extremely high frequency electromagnetic radiation enforces bacterial effects of inhibitors and antibiotics
2008 | Գիրք/Book
Cell Biochem. Biophys. 51, 97-103
Kirakosyan G., Trchounian K., Vardanyan Z., Trchounian A.
Copper (II) ions affect Escherichia coli membrane vesicles’ SH-groups and a disulfide-dithiol interchange between membrane proteins
2008 | Հոդված/Article
Cell Biochem. Biophys. 51, 45-50
Ohanyan V., Sargsyan H., Tadevosyan H., Trchounian A.
The action of low-intensity extremely high frequency electromagnetic radiation on growth parameters for bacteria Enterococcus hirae
2008 | Հոդված/Article
Biophysics (Moscow) 53, 406-408
Environmental oxidation-reduction potential in the growth and metabolism of anaerobic bacteria
2008 | Հոդված/Article
Biophysics (Moscow), 53, 281-293 (in Russian)
Poladyan A., Trchounain K., Tadevosyan L., Trchounian A.
Effects of Ellman’s reagent and other thiol compounds on ion transport and ATPase activity in anaerobically grown Escherichia coli cells
2008 | Հոդված/Article
Biochemistry (Moscow): A. Membr. Cell Biology 2, 1-7
The effects of electromagnetic radiation of extremely high frequency and low intensity on the growth rate of bacteria Escherichia coli and the role of medium pH
2007 | Հոդված/Article
Biophysics (Moscow) 52, 893-898 (in Russian).
Stepanyan L., Balayan M., Vassilian A. , Pepoyan A., Trchounian A.
Growth peculiarities and some characteristics of membrane for pro-biotic strain of Escherichia coli
2007 | Հոդված/Article
Biochemistry (Moscow): A. Membr. Cell Biology 1, 331-335
Kirakosyan G., Trchounian A.
Redox sensing by Escherichia coli: effects of copper ions as oxidizers on proton-coupled membrane transport
2007 | Հոդված/Article
Bioelectrochemistry 70, 58-63
Molecular hydrogen production by Rhodobacter sphаeroides: phenomenon, redox potential and proton-coupled processes
2006 | Հոդված/Article
Biochim. Biophys. Acta, 14, p. 269–270
Закарян А.Е. , Элбакян В.Л. , Айвазян Н.М., Погосян Г.А. , Закарян Н.А., Сеферян Т.Е., Трчунян А.А.
Основы метода хемилюминесценного анализа и программное обеспечение LabVIEW для автоматической регистрации и математической обработки данных
2006 | Հոդված/Article
Мат. Международной науч.-практ. конференции “Образовательные научные и инженерные приложения в среде LabVIEW и технологии National Instruments”, 2006, M., с. 429-432
Закарян А.Е. , Элбакян В.Л. , Айвазян Н.М., Погосян Г.А. , Закарян Н.А., Сеферян Т.Е., Трчунян А.А.
Основы метода хемолюминесцентного анализа и программное обеспечение labview для автоматической регистрации и математической обработки данных
2006 | Հոդված/Article
Mеждународная научно-практическая конференция «Образовательные, научные и инженерные приложения в среде LabVIEW и технологии National Instruments», 17 - 18 ноября 2006г. Москва, с.429-432
Akopyan K., Trchounian A.
Escherichia coli membrane proton conductance and proton fluxes depends on growth pH and are sensitive on osmotic shock
2006 | Հոդված/Article
Cell Biochem. Biophys. 46, 201-208
Poladyan A., Trchounian A.
The increase in the number of accessible SH-groups in the Enterococcal membrane vesicles by ATP and nicotinamide adenine dinucleotides
2006 | Հոդված/Article
Curr. Microbiol. 52, 300-304
Mirzoyan N., Pepoyan A., Trchounian A.
Modification of the biophysical characteristics of membranes incommensal Escherichia coli strains from breast cancer patients
2006 | Հոդված/Article
FEMS Microbiol. Lett. 254, 81-86
Poladyan A., Kirakosyan G., Trchounian A.
Enterococcus hirae growth and proton-potassium exchange: protonophore effect and role of oxidation-reduction potential
2006 | Հոդված/Article
Biophysics (Moscow) 51, 499-503
Kirakosyan G., Bagramyan K., Trchounian A.
Effects of thiol reagent - dithiothreitol on oxidation-reduction potential and growth of Escherichia coli in anaerobic conditions at different pH
2005 | Հոդված/Article
Biophysics (Moscow) 50, 1095-1099
Isakhanyan V., Trchounian A.
Indirect and repeated irradiation of Escherichia coli with electromagnetic waves of extremely high frequency
2005 | Հոդված/Article
Biophysics (Moscow) 50, 689-692
Hakopyan K., Trchounian A.
Membrane proton conductivity and energy-dependent proton fluxes in Enterococus hirae in media with different pH
2005 | Հոդված/Article
Biophysics (Moscow) 50, 680-683
Current State and Development Trends in the Highest Scientific Certification
2004 | Գիրք/Book
Monography ,Yerevan, 60 p. (in Armenian and Russian, English Summary).
Escherichia coli proton-translocating F0F1-ATP synthase and its association with solute secondary transpopters and/or enzymes of anaerobic oxidation-reduction under fermentation
2004 | Հոդված/Article
Biochem. Biophys. Res. Commun. 315. 1051-1057
Kirakosyan G., Bagramyan K., Trchounian A.
Redox sensing by Escherichia coli: effects of dithiothreitol, a redox reagent reducing disulphides, on bacterial growth
2004 | Հոդված/Article
Biochem. Biophys. Res. Commun. 325, 803-806
Mnatsakanyan N., Bagramyan K., Trchounian A.
Hydrogenase 3 but not hydrogenase 4 is major in hydrogen gas production by Escherichia coli formate hydrogenlyase ar acidic pH and in the presence of external formate
2004 | Հոդված/Article
Cell Biochem. Biophys. 41, 357-366
Bagramyan K., Trchounian A.
Structure and function of formate hydrogen lyase, enzyme of mixed-acid fermentation in Escherichia coli
2003 | Հոդված/Article
Biochemistry (Moscow) 68, 1459-1470
Mnatsakanyan N., Poladyan A., Bagramyan K., Trchounian A.
The number of accessible SH-groups in Escherichia coli membrane vesicles is increased by ATP and by formate
2003 | Հոդված/Article
Biochem. Biophys. Res. Commun. 308, 655-659
Bagramyan K., Mnatsakanyan N., Trchounian A.
Formate increases the F0F1-ATPase activity in Escherichia coli growing on glucose under anaerobic conditions at slightly alkaline pH
2003 | Հոդված/Article
Biochem. Biophys. Res. Commun. 306, 361-365
N.Mnatsakanyan, A. Vassilian, L.Navasardyan , K.Bagramyan, A.Trchounian
Regulation of Escherichia coli Formate Hydrogen-liase Activity by Formiate of Alkaline pH
2002 | Հոդված/Article
Current Microbiology, 2002, vol.45, p.281-286
Կենսաբանական թաղանթների կենսաֆիզիկա և կենսաէներգետիկա
2002 | Հոդված/Article
Դասագիրք, 2002 Կրթական բարեփոխումների կենտրոն̦ Երևան̦ 87 էջ
Mnatsakanyan N., Vassilian A. , Bagramyan K., Trchounian A.
Dithiol-disulfide interchange in operation of membrane transport systems in bacteria
2002 | Հոդված/Article
Biolog. Membranes 19, 181-190 (in Russian)
Mnatsakanyan N., Bagramyan K., Vassilian A. , Nakamoto R.K., Trchounian A.
FO cysteine, bCys21, in the Escherichia coli ATP synthase is involved in regulation of potassium uptake and molecular hydrogen production in anaerobic conditions
2002 | Հոդված/Article
Biosci. Rep. 22, 421-430
Markaryan S.A., Poladyan A.A., Kirakosyan G.R., Trchounian A.
Effect of diethylsulphoxide on growth, survival and ion exchange of Escherichia coli
2002 | Հոդված/Article
Lett. in Appl. Microbiol. 34, 417-421
Bagramyan K., Mnatsakanyan N., Vassilian A. , Trchounian A.
The role of hydrogenases 3 and 4, and the F0F1-ATP synthase in H2 production by Escherichia coli at alkaline pH
2002 | Հոդված/Article
FEBS Lett. 516, 172-178
Hakopian K., Zakharyan E., Kirakossian G., Mnatsakanyan N., Bagramyan K., Trchounian A.
Interplay of proton conductivity, membrane and redox potentials in Escherichia coli
2002 | Հոդված/Article
Biophysics (Moscow) 47, 1064-1067
Կենսաբանական թաղանթներ
2001 | Գիրք/Book
Դասագիրք, 2001, Զանգակ-97̦ Երևան̦ 192 էջ
Zakharyan E., Trchounian A.
K+ uptake by Escherichia coli Kup is accompanied by decrease in H+ efflux
2001 | Հոդված/Article
FEMS Micriobiol. Lett. 204, 61-64
Bagramyan K., Vassilian A. , Mnatsakanian N., Trchounian A.
Participation of hydrogenase 4 in proton-potassium exchange and molecular hydrogen production by Escherichia coli
2001 | Հոդված/Article
Membr. Cell. Biol. 14, 749-763
Kirakosian G., Bagramyan K., Trchounian A.
Intensity of oxidation-reduction processes and molecular hydrogen production by Escherichia coli in hyper-osmotic media
2001 | Հոդված/Article
Biophysics (Moscow) 46, 245-250
Membranotropic effects of electromagnetic waves of extremely high frequency on Escherichia coli
2001 | Հոդված/Article
Biophysics (Moscow) 46, 69-76
Kobayashi H., Trchounian A.
K+ uptake by fermenting Escherichia coli cells: pH dependent mode of the TrkA system operating
2000 | Հոդված/Article
Biosci. Rep. 20, 277-288
Bagramyan K., Galstyan A., Trchounian A.
Potential is a determinant in the Escherichia coli anaerobic growth and survival: effect of impermeable oxidant
2000 | Հոդված/Article
Potential is a determinant in the Escherichia coli anaerobic growth and survival: effect of impermeable oxidant
nterplay between formate hydrogen lyase and proton-potassium pump under fermentation in Escherichia coli: functional multienzyme associations in membrane
2000 | Հոդված/Article
Membr. Cell Biol. 13, 511-526
Poladian A., Trchounian A.
Stoichiometry of N,N’-dicyclohexylcarbodiimide-sensitive proton-potassium exchange by Enterococcus hirae grown at high alkaline pH
1999 | Հոդված/Article
Biophysics (Moscow) 44, 479-482
Kobayashi H., Trchounian A.
Fermenting Escherichia coli is able to grow at high osmolarity, but is sensitive to the presence of sodium ion
1999 | Հոդված/Article
Curr. Microbiol. 39, 109-114
Kobayashi H., Trchounian A.
Kup is the major K+ uptake system in Escherichia coli upon hyper-osmotic stress at a low pH
1999 | Հոդված/Article
FEBS Lett. 447, 144-148
Kobayashi H., Trchounian A.
Relationship of K+-uptaking system with H+-translocating ATPase in Enterococcus hirae, grown at high or low alkaline pH
1998 | Հոդված/Article
Curr. Microbiol. 36, 114-118
Relationship of the Escherichia coli TrkA system of potassium ion uptake with the F0F1 ATPase under growth conditions without anaerobic or aerobic respiration
1998 | Հոդված/Article
Biosci. Rep. 18, 143-154
Regulation of intracellular pH and proton-potassium exchange in fermenting Escherichia coli, grown anaerobically at alkaline pH
1998 | Հոդված/Article
Membr. Cell Biol. 12, 67-78
Stimulatory effect of triphenylmethanic dry-stuffs on Escherichia coli growth and metabolic activity
1998 | Հոդված/Article
Appl. Biochem. Microbiol. 34, 305-308
Vardanyan V., Trchounian A.
Effect of growth temperature on ion exchange by Escherichia coli: Arrhenius plots and stoichiometry of proton-potassium exchange
1998 | Հոդված/Article
Biophysics (Moscow) 43, 1026-1029
Role of the Arc system for the control of synthesis of respiratory enzymes in regulation of K+ uptaking system in fermenting Escherichia coli
1998 | Հոդված/Article
Biophysics (Moscow) 43, 470-474
Ogandjanian E., Trchounian A.
H+-K+-exchange in anaerobically grown E. coli upon utilization of different sugars as exogenic sources of energy
1998 | Հոդված/Article
Biophysics (Moscow) 43, 82-86
Ion exchange in facultative anaerobes: does proton-potassium pump exist in anaerobic Escherichia coli?
1997 | Հոդված/Article
Anaerobe 3, 355-371
Potassium transport in bacteria: is there proton-potassium pump, formed by H+ and K+ transport systems, or dual mode of the K+ uptake system operation?
1997 | Հոդված/Article
Uspekhi Sovremennoy Biologii (Advances of Modern Biology) 117, 668-689 (in Russian)
Formate hydrogen lyase are needed for proton-potassium exchange though the F0F1-ATPase and the TrkA system in anaerobically grown and glycolysing Escherichia coli
1997 | Հոդված/Article
Curr. Microbiol. 35, 201-206
Bagramyan K., Trchounian A.
Decrease of redox potential in the anaerobically growing Escherichia coli suspension and proton-potassium exchange
1997 | Հոդված/Article
Bioelectrochem. Bioenerg. 43, 129-134
The nature of K+-uptake systems participating in H+-K+-exchange and molecular hydrogen production in anaerobically grown Escherichia coli
1996 | Հոդված/Article
Membr. Cell Biol. 9, 515-528
Ogandjanian E.S., Trchounian A.
An electrochemical study of energy-dependent potassium accumulation in E. coli. Part 15. K+-uptaking activity in trk mutants
1996 | Հոդված/Article
Bioelectrochem. Bioenerg. 39, 161-166
An electrochemical study of energy-dependent potassium accumulation in E. coli. Part 14. Comparison of potassium uptake characteristics in anaerobically grown cells, performing glycolysis or nitrate/nitrite respiration: role of the respiratory chain
1996 | Հոդված/Article
Bioelectrochem. Bioenerg. 39, 13-19
The character of K+ uptake and its interaction with proton pumps of membrane in Escherichia coli, grown in anaerobic conditions in the presence of nitrate
1996 | Հոդված/Article
Biophysics (Moscow) 41, 365-371
Bagramyan K.A., Trchounian A. A.
Role of the formate hydrogen lyase components in evaluation of molecular hydrogen and their relation with proton-potassium exchange in anaerobically grown bacteria Escherichia coli
1996 | Հոդված/Article
Biophysics (Moscow) 41, 357-364
A direct interaction between the H+-F1F0-ATPase and the K+-transport within the membrane of anaerobically grown bacteria
1994 | Հոդված/Article
Bioelectrochem. Bioenerg. 33, 1-10
Relationship between the F0F1-ATPase and the K+-transport system within the membrane of anaerobically grown Escherichia coli. N,N'-dicyclohexylcarbodiimide-sensitive ATPase activity in mutants with defects in K+-transport
1994 | Հոդված/Article
Bioenerg. Biomembr. 26, 563-571
Osmosensitivity of the 2H+-K+-exchange and the H+-ATPase complex F0F1 in anaerobically grown Escherichia coli
1994 | Հոդված/Article
Curr. Microbiol. 29, 187-191
Bagramyan K.A., Trchounian A. A.
H+-K+-exchange and the formation of H2 in E. coli mutants with defects in the H+-ATPase complex and in potassium ion uptake
1993 | Հոդված/Article
Biophysics (Moscow) 38, 678-683
ATPase activity and potassium ion transport in anaerobically grown Escherichia coli trk mutants
1993 | Հոդված/Article
Biochemistry (Moscow) 58, 744-752
An electrochemical study of energy-dependent potassium accumulation in E. coli. Part 12. On the interaction of H+-ATPase complex F0F1 with Trk proteins in anaerobically grown cells
1992 | Հոդված/Article
Bioelectrochem. Bioenerg. 27, 367-372
Ogandjanian E.S., Trchounian A. A.
Is the high potassium ion concentration requested for the E. coli growth and metabolic activity?
1992 | Թեզիս/Thesis
Sov. Biotechnology 1, 55
Ter-Nikogossian V.A., Vartanian M.K., Trchounian A. A.
Bacteriophages induced changes of membrane potential and ion transport through the membrane of S. typhimurium LT2
1991 | Հոդված/Article
Biophysics (Moscow) 36, 281-285
K+ dependent enzymatic activity of E. coli membrane H+-ATPase
1991 | Հոդված/Article
Biophysics (Moscow) 36, 102-104
H+-K+-pump of E.coli
1990 | Հոդված/Article
Biophysics (Moscow) 35, 882-883
Vardanian A.G., Trchounian A. A.
Correlation of membrane potential value with cell metabolism in bacteria
1989 | Հոդված/Article
Stud. Biophys. 132, 235-238
Ogandjanian E.S., Trchounian A. A.
On the ground of the principle of intramembrane interaction of transport systems in bacteria
1989 | Հոդված/Article
Stud. Biophys. 132, 231-234
Ogandjanian E.S., Trchounian A. A.
N,N'-dicyclohexylcarbodiimide-sensitive K+ dependent H+ extrusion from anaerobically grown E. coli
1989 | Հոդված/Article
Biophysics (Moscow) 34, 322-323.
Study of N,N'-dicyclohexylcarbodiimide-sensitive K+ dependent ATPase activity in Escherichia coli
1989 | Հոդված/Article
Nauch. Dokl. Vish. Sh. Biolog. Nauki 5, 90-96 (in Russian)
Martirosov S.M., Ogandjanian E.S., Trchounian A. A.
An electrochemical study of energy-dependent potassium accumulation in E. coli. Part 12. K+-dependent ATPase activity (Arguments for the structural association of H+-ATPase with K+-ionophore)
1988 | Հոդված/Article
Bioelectrochem. Bioenerg. 19, 353-357
Ter-Nikogossian V.A., Trchounian A. A.
Features of K+ uptake in S. enteritidis
1988 | Հոդված/Article
Biophysics (Moscow) 33, 309-313
Bagramyan K.A., Trchounian A. A.
Redox potential and redox-state of bacterial membrane
1988 | Հոդված/Article
Biolog. J. Armenia 41, 394-398. (in Russian)
H in Lactobacillus salivarius H+-K+-exchange
1987 | Հոդված/Article
Bioelectrochem. Bioenerg. 17, 503-508
Energy-dependent K+ uptake and H+-K+-exchange in Salmonella typhimurium.
1987 | Հոդված/Article
Bioelectrochem. Bioenerg. 17, 183-192
On the nature of H+-K+-exchange in anaerobically and aerobically grown S. typhimurium
1987 | Հոդված/Article
Biophysics (Moscow) 32, 609-613
Ogandjanian E.S., Trchounian A.
Active transport of potassium ion through lactoacid bacteria membrane
1987 | Հոդված/Article
Biophysics (Moscow) 32, 292-294
Interaction of H+ and K+ transport systems in anaerobically and aerobically grown E. coli
1986
Article
Biophysics (Moscow) 31, 464-468.
Martirosov S.M.
Study of ability of anaerobically grown bacteria to exchange 2H+ of the cell for K+ of the medium and to create a high K+ gradient between the cell and the medium
1986
Article
Nauch. Dokl. Vish. Sh. Biolog.Nauki 12, 82-88. (in Russian)
Martirosov S.M., Trchounian A.A.
An electrochemical study of energy-dependent potassium accumulation in E. coli. Part 11. The Trk system in anaerobically and aerobically grown cells
1986 | Հոդված/Article
Bioelectrochem. Bioenerg. 15, 417-426
Ter-Nikogossian V.A., Trchounian A. A.
Characteristics of K+ uptake in anaerobicaly grown S. typhimurium
1986 | Հոդված/Article
Biophysics (Moscow) 31, 825-828
Martirosov S.M., Trchounian A. A.
K+ accumulation in E. coli grown in aerobic conditions
1986 | Հոդված/Article
Biophysics (Moscow) 31, 626-630
Ter-Nikogossian V.A., Trchounian A. A.
Effect of valinomycin on K+ uptake in M. lysodeikticus
1986 | Հոդված/Article
Biophysics (Moscow) 31, 527-528
Proton-potassium antiport in bacteria. Properties and proposed construction
1984 | Հոդված/Article
Bioelectrochem.Bioenerg. 13, 231-232
Karagulian E.A., Gonian S.A., Trchounian A.
H+-K+-exchange and change of surface electrostatic charge of E.coli
1984 | Հոդված/Article
Biophysics (Moscow) 29, 319-320
Martirosov S.M., Trchounian A.
Role of separate subunits of E. coli ATPase in proton-potassium exchange
1984 | Հոդված/Article
Biophysics (Moscow) 29, 255-258
Osmotic control of H+-ATPase F1F0 function in E. coli
1984 | Հոդված/Article
Biolog. J. Armenia 37, 836-844. (in Russian)
Martirosov S.M., Trchounian A.
An electrochemical study of energy-dependent potassium accumulation in E. coli Part. 10. Operation of transport systems exchanging H+ for K+ in unc mutants
1983 | Հոդված/Article
Bioelectrochem. Bioenerg. 11, 29-36
Martirosov S.M., Trchounian A.
Reversibility of proton-potassium pump and synthesis of ATP in E.coli
1983 | Հոդված/Article
Biophysics (Moscow) 28, 83-86
Martirosov S.M., Trchounian A.
An electrochemical study of energy-dependent potassium accumulation in E. coli. Part 9. Reversal of the mechanism exchanging 2H+ for K+ with the coupled synthesis of ATP
1982 | Հոդված/Article
Bioelectrochem. Bioenerg. 9, 459-467
The models of proton-potassium exchanging systems
1982 | Հոդված/Article
Biophysics (Moscow) 27, 249-252
Martirosov S.M., Trchounian A.A.
Systems for exchange of H+ for K+ in E. coli
1982 | Հոդված/Article
Biophysics (Moscow) 27, 48-51
Martirosov S.M., Petrosian L.S., Trchounian A.A.
An electrochemical study of energy-dependent potassium accumulation in E. coli. Part 8. The membrane potential (in comp. with S. faecalis)
1981 | Հոդված/Article
Bioelectrochem. Bioenerg. 8, 613-620
Martirosov S.M., Trchounian A.A.
An electrochemical study of energy-dependent potassium accumulation in E. coli. Part 7. On the structure of H+-K+-exchanging systems
1981 | Հոդված/Article
Bioelectrochem. Bioenerg. 8, 605-611
Martirosov S.M., Trchounian A.A.
An electrochemical study of energy-dependent potassium accumulation in E. coli. Part 6. Identification of H+-K+-exchanging systems
1981 | Հոդված/Article
Bioelectrochem. Bioenerg. 8, 597-603
Martirosov S.M., Trchounian A.A.
An electrochemical study of energy-dependent potassium accumulation in E. coli. 5. The proton pump and lactate secretion
1981 | Հոդված/Article
Bioelectrochem. Bioenerg. 8, 25-32
Martirosov S.M., Trchounian A.A.
Systems for exchange of H+ for K+ in E. coli. Interplay with proton ATPase complex
1981 | Հոդված/Article
Biophysics (Moscow) 26, 1033-1036
Martirosov S.M., Trchounian A.A.
Independent function of the systems for H+-K+-exchange in E.coli
1981 | Հոդված/Article
Biophysics (Moscow) 26, 817-821
Martirosov S.M., Trchounian A. A.
The mode of lactate secretion by E .coli
1980 | Հոդված/Article
Biophysics (Moscow) 25, 920-921