Մանկավարժության և կրթության զարգացման կենտրոն
Pedagogy and Education Development Center
:
>
Հասմիկ Աշոտի Շահինյան

Ասիստենտ | Կիրառական էլեկտրադինամիկայի և մոդելավորման ամբիոն
Կրթություն
2009 - 2015 թթ. Երևանի պետական համալսարան, Ռադիոֆիզիկայի ֆակուլտետ, ասպիրանտուրա
2007 - 2009 թթ. Երևանի պետական համալսարան, Ռադիոֆիզիկայի ֆակուլտետ, մագիստրատուրա
2003 - 2007 թթ․ Երևանի պետական համալսարան, Ռադիոֆիզիկայի ֆակուլտետ, բակալավրիատ

Գիտական աստիճան, կոչում
2016 թ. Երևանի պետական համալսարան, ֆ.մ.գ. թեկնածու, «Տարօրինակ քվարկային նյութի առկայությունը գերխիտ երկնային մարմիններում»

Աշխատանքային փորձ
2018 թ-ից մինչև այժմ, Երևանի պետական համալսարան, Ալիքային պրոցեսների տեսության և ֆիզիկայի ամբիոնի ասիստենտ
2018 թ-ից մինչև այժմ Երևանի պետական համալսարան, ռադիոֆիզիկայի ֆակուլտետ գիտական քարտուղար
2016 - մինչև այժմ Գերխիտ աստղերի ԳՀ լաբորատորիա, գիտաշխատող
2013 - 2018 թթ. Երևանի պետական համալսարան, Ալիքային պրոցեսների տեսության և ֆիզիկայի ամբիոնի ավագ լաբորանտ
2009 - 2013 թթ. Երևանի պետական համալսարան Ալիքային պրոցեսների տեսության և ֆիզիկայի ամբիոնի լաբորանտ

Կարդացվող դասընթացներ
2018 թ-ից մինչ այժմ, Երևանի պետական համալսարան՝ Ատոմի և միջուկի ֆիզիկա (Բ.), Միկրոաշխարհի ֆիզիկա (Բ.),
2016 - 2018 թթ. Երևանի պետական համալսարան՝ Համակարգչային պրակտիկում (Բ),
2009 - 2017 թթ. Երևանի պետական համալսարան՝ Մեխանիկա (Բ.)

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Գերխիտ աստղերի ֆիզիկա, տարրական մասնիկների ֆիզիկա, միջուկային ֆիզիկա

Լեզուներ
Հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն

Համակարգչի իմացություն
MS Office, Mat Cad , Mat lab, Origin

hasmik.shahinyan@ysu.am

Նամակ խմբագրություն
2018 | _____________
ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Ֆիզիկա և մաթեմատիկա, 2018, հ. 52, #1, էջ 68
|
Strange stars at vacuum pressure dependent on quark density (Տարօրինակ աստղերը քվարկների խտությունից կախված վակուումի ճնշման դեպքում)
2017 | Հոդված/Article
ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Ֆիզիկա և մաթեմատիկա, 2017, հ. 51, #1, էջ 71–76
|
Mass-radius relation of white and strange stars
2015 | Թեզիս/Thesis
The Modern Physics of Compact Stars and Relativistic Gravity 2015, 2015-09-30, 6 p.
Pulsars with more exactly measured masses as possible candidates of strange stars
2015 | Թեզիս/Thesis
The Modern Physics of Compact Stars and Relativistic Gravity 2015, 2015-09-30, p. 14
Strange quark matter in compact stars
2015 | Հոդված/Article
The Modern Physics of Compact Stars and Relativistic Gravity, 2015-09-30, 1-15 pp.
Электроны в кварковой плазме
2012 | Հոդված/Article
Астрофизика , том 55, N3 , 413-416 , 2012
Փոքր զանգվածով տարօրինակ աստղերի մասին
2010 | Հոդված/Article
Հոբելյանական գիտական նստաշրջան, Հոդվածների ժողովածու, ֆիզմաթ գիտություններ, 2010թ., 173-180