Մանկավարժության և կրթության զարգացման կենտրոն
Pedagogy and Education Development Center
:
>
Վարդուհի Գևորգի Պետրոսյան

Դոցենտ | Նոր մեդիայի և հաղորդակցության ամբիոն
Կրթություն
1997 - 2002 թթ. Գյումրու Մ. Նալբանդյանի անվան պետական մանկավարժական ինստիտուտ, Պատմանբանասիրական ֆակուլտետի ժուռնալիստիկայի բաժին (գերազանցության դիպլոմ)

Գիտական աստիճան
2010 թ. բանասիրական գիտությունների թեկնածու
2015 թ. ԵՊՀ գիտական խորհրդի որոշմամբ շնորհվել է դոցենտի գիտական կոչում

Աշխատանքային փորձ
2011 թ – ից մինչ այժմ ԵՊՀ - ի Ժուռնալիստիկայի ֆակուլտետի նոր մեդիայի և հաղորդակցության ամբիոնի դասախոս
2012 - 2013 թթ. դասախոս ՀՀ փաստաբանական դպրոցում
2002 - 2012 թթ. դասախոս Գյումրու Մ. Նալբանդյանի անվան պետական մանկավարժական ինստիտուտի լրագրության բաժնում

Կարդացվող դասընթացներ
Լրագրողական էթիկա և ԶԼՄ օրենսդրություն:

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Տեղեկատվության ազատության, ժուռնալիստական էթիկա, կիբեռմշակույթի էթիկական, ինքնակարգավորման մեխանիզմների ձևավորման հիմնահարցեր, հանրային կապեր:

Մասնագիտական պատրաստվածություն
2014 թ. V - ая международная научно - практическояая конференция, С.- Петербург
2013 թ. «Մտավոր սեփականության իրավունքի բնագավառը» թեմայով եռօրյա գիտաժողով, կազմակերպիչ Մտավոր սեփականության իրավունքի կենտրոն
2013 թ. «Միգրացիայի լուսաբանումը լրատվամիջոցներով» թեմայով սեմինար
2012 թ. «Նոր և այլընտրանքային մեդիա. էթիկական և իրավական խնդիրներ» թեմայով միջազգային միջբուհական գիտաժողով
2007 թ. CFPJ ժուռնալիստական դպրոց, Ֆրանսիա, Փարիզ
2007 թ. «Ժուռնալիստական կրթության նոր մոդել» ամառային դպրոց,կազմակերպիչներ` ԵՊՀ Ժուռնալիստիկայի հայկական դպրոց և Ժուռնալիստների միջազգային կենտրոն
2004 թ. FAMU համալսարան, ԱՄՆ, Ֆլորիդա

Լեզուներ
Հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն:

Պարգևներ և մրցանակներ
2019 թ. – ԵՊՀ պատվոգիր

Էլ. հասցե՝ varduhipetrosyan@ysu.am

Մեդիայի նշանագիտության ներածություն
2018 | Գիրք/Book
Ուս. ձեռնարկ: ԵՊՀ հրատ., 2018թ․, 168 էջ
Էթիկական մարտահրավերները ապրիլյան քառօրյա պատերազմի օրերին
2017 | Հոդված/Article
Ակունք: 2017, թիվ 2(16), էջ 182-186
|
Հայոց ցեղասպանության ժխտողականության հարցն ամերիկյան մամուլում (2014-15թթ․-ապրիլ)
2015 | Հոդված/Article
Ակունք, 2015թ․, Թիվ 2(12), 137-143 էջ
|
Петросян Вардуи , Мартиросян Нагаш
Этические проблемы в онлайн медиа /на примере СМИ республики Армении
2015 | Հոդված/Article
Фундаментальные и прикладные исследования в современном мире; Материалы IX междунарвдной научно - практической конференции (11-ое марта, 2015), Том 4, Санкт - Петербург, 2015, стр. 52 - 55
|
Блoги - СМИ или платформа свободного выражения?
2014 | Հոդված/Article
Фундаментальные и прикладные исследования в современном мире; Материалы V междунарвдной научно - практической конференции (12-13 марта, 2014), Том 1, Санкт - Петербург, 2014, стр. 134 - 137
|
ԶԼՄ ինքնակարգավորում և կարգավորում
2014 | Գիրք/Book
ԵՊՀ հրատարակչություն, 2014 թ., էջ 44
|
Հեղինակային և հարակից իրավունքների օրենսդրական կարգավորումը Հայաստանում
2012 | Հոդված/Article
«Ժուռնալիստիկա. Տեսության և պատմության հարցեր», Պրակ ԺԲ, ԵՊՀ հրատարակչություն, Երևան, 2012, էջ 149 - 152
|
Համացանցի իրավական կարգավորման հայկական և միջազգային փորձը
2012 | Հոդված/Article
«Նոր և այլընտրանքային մեդիա. էթիկական և իրավական խնդիրներ», ուսումնական ուղեցույց, Երևան, 2012, էջ 44 - 49
|
Ժուռնալիստական էթիկա. հիմնախնդիրները և զարգացման միտումները արդի հայ մամուլում
2012 | Գիրք/Book
Մենագրություն, ԵՊՀ հրատարակչություն, Երևան, 2012 թ., 107 էջ
|
Դավիթ Ալավերդյան , Նաղաշ Մարտիրոսյան , Մուշեղ Հովսեփյան , Լիլիթ Հակոբյան , Սուրեն Դեհերյան, Արփինե Գրիգորյան, Մարգարիտ Եսայան, Տատյանա Հովհաննիսյան, Սամվել Մարտիրոսյան , Լիանա Սայադյան , Վարդուհի Պետրոսյան , Արփինե Հովհաննիսյան , Նիլս Լեոպոլդ, Սեբաստիան Մյուլեր, Պիեռ-Ֆրանսուա Դոկուր, Քվենտին վան Էնիս
Նոր և այլընտրանքային մեդիա. էթիկական և իրավական խնդիրներ
2012 | Գիրք/Book
«Հայկարլի» ՍՊԸ տպարան, Երևան 2012, 128 էջ
|
Օրենսդրության և ժուռնալիստական էթիկայի փոխհարաբերության հարցի շուրջ
2008 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», 3 (126), Երևան 2008թ., էջ 178-182
|
Էթիկական կանոնագրերի ստեղծումը և կիրառումը Հայաստանում
2008 | Հոդված/Article
Կանթեղ, Երևան, 2008 թ., էջ 180 - 184
|
Օրենսդրության և ժուռնալիստական էթիկայի փոխհարաբերության հարցի շուրջ
2008 | Հոդված/Article
Բանբեր, ԵՊՀ հրատարակչություն, Երևան, 2008թ., էջ 178-183
ԶԼՄ - ին ուղղորդող էթիկական նորմերը
2007 | Հոդված/Article
Հանրապետական գիտական նստաշրջան (նյութերի ժողովածու), Գյումրի, 2007 թ., էջ 30 - 32
|
Ժուռնալիստական ինքնակարգավորման գործընթացը Հայաստանում. մեխանիզմներն ու գործառույթները
2007 | Հոդված/Article
Հանրապետական գիտական նստաշրջան (նյութերի ժողովածու), Գյումրի, 2007թ., էջ 107-112
|
Լրագրողական էթիկայի դաշտը կարգավորող ՀՀ օրենքները
2004 | Հոդված/Article
Շիրակի հայագիտական հետազոտությունների կենտրոն (գիտական աշխատություններ), Գյումրի, 2004 թ., էջ 180 - 184
|