Մանկավարժության և կրթության զարգացման կենտրոն
Pedagogy and Education Development Center
:
>
Պողոս Հովհաննեսի Վարդևանյան

Ամբիոնի վարիչ | Կենսաֆիզիկայի ամբիոն
Կրթություն
1975 թ. Երևանի պետական համալսարան, կենսաբանության ֆակուլտետ, կենսաֆիզիկայի բաժին

Գիտական աստիճան
Թեկնածուական ատենախոսություն` «Հալման մեթոդը ԴՆԹ-ի և քրոմատինի կառուցվածքային փոփոխությունների ուսումնասիրություններում», 1983 թ., Երևանի պետական համալսարան
Դոկտորական ատենախոսություն` «ԴՆԹ-ի և ԴՆԹ-սպիտակուց կոմպլեքսների կառուցվածքային անցումները գենոմի տարբեր ֆունկցիոնալ վիճակներում», 1991 թ., Թբիլիսիի պետական համալսարան

Աշխատանքային փորձ
1977 թ. առ այսօր Երևանի պետական համալսարան
1996 թ. առ այսօր ԵՊՀ կենսաֆիզիկայի ամբիոնի պրոֆեսոր
2002 թ. Պրոֆեսորի գիտական կոչում
2005 թ-ից առ այսօր «Ենթաբջջային կառուցվածքների կենսաֆիզիկայի» գիտահետազոտական լաբորատորիայի գիտական ղեկավար
2001 թ-ից առ այսօր կենսաֆիզիկայի ամբիոնի վարիչ
1983 թ. Մոլեկուլային գենետիկայի ինստիտուտ, Մոսկվա, Ռուսաստանի գիտությունների ակադեմիա
1988 թ. Մոլեկուլային կենսաբանության ինստիտուտ, Մոսկվա, Ռուսաստանի գիտությունների ակադեմիա
1990 թ. Մոլեկուլային կենսաբանության ինստիտուտ, Մոսկվա, Ռուսաստանի գիտությունների ակադեմիա

Կարդացվող դասընթացներ
Մոլեկուլային կենսաֆիզիկա, Կենսաթերմոդինամիկա, Կենսամետրիա, Լիգանդների հավասարակշռական միացումը մակրոմոլեկուլների հետ, Նուկլեինաթթուների կենսաֆիզիկա, Կենսաֆիզիկայի հիմունքները, Նուկլեինաթթուների կառուցվածքը և ֆունկցիաները, Կենսամակրոմոլեկուլների ստերեոդինամիկան

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Մոլեկուլային կենսաֆիզիկա, Մակրոմոլեկուլների սպեկտրոսկոպիա, Էուկարիոտ բջջի գենոմի ուսումնասիրություններ, ԴՆԹ-լիգանդ փոխազդեցությունների ուսումնասիրություններ, կենսաբանական համակարգերի վրա տարբեր արտաքին ֆիզիկական և քիմիական գործոնների ազդեցության ուսումնասիրություններ

Մասնակցությունը դրամաշնորհների
2002 - 2006 թթ. A-773, ISTC
2003 -2005 թթ. NFSAT MB 078_02/CRDF 12027
1994 թ. RYX000 Միջազգային գիտական հիմնադրամ
1993 թ. Դրամաշնորհ, Միջազգային գիտական հիմնադրամ
2015 թ. ՀՀ ԿԳՆ ԳՊԿ 2015-17: 15T-IF 105

Լեզուներ
Ռուսերեն, Անգլերեն

Մասնագիտական անդամակցություն
«Կենսաֆիզիկա» մասնագիտությամբ գիտական աստիճան շնորհող Մասնագիտական խորհրդի փոխնախագահ
Հայաստանի Կենսաֆիզիկոսների ասոցիացիայի փոխնախագահ
Երևանի պետական համալսարանի «Գիտական տեղեկագիր» հանդեսի խմբագրական խորհրդի անդամ

Պարգևներ
2009 թ. ԵՊՀ ոսկե հուշամեդալ
2015 թ. ՀՀ նախագահի մրցանակ

biophys_dep@ysu.am
(+374 10) 57-10-61

Պ. Հ. Վարդևանյան , Ն. Ռ. Պետրոսյան
ԴՆԹ-ի և ՑՇԱ-ի հետ տարբեր լիգանդների կոմպլեքսների կառուցվածքային անցումների ուսումնասիրությունը
2022 | Հոդված/Article
ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր: Քիմիա և կենսաբանություն, 2022, հ. 56, #1, էջ 49-55
|
Պ. Հ. Վարդևանյան , Մ. Ա. Շահինյան , Ա. Վ. Վարդանյան, Ս. Վ. Գրիգորյան
Hoechst 33258-ի փոխազդեցության հետազոտությունը ԴՆԹ-ի և մարդու շիճուկային ալբումինի հետ միլիմետրային տիրույթի էլեկտրամագնիսական ալիքների ազդեցության ներքո
2021 | Հոդված/Article
ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր: Քիմիա և կենսաբանություն, 2021, հ. 55, #2, էջ 136-143
|
Poly(rA)-poly(rU)-ի հետ մեթիլենային կապույտի և ակրիդինային նարնջագույնի կլանման և ֆլուորեսցենցիայի սպեկտրները
2021 | Հոդված/Article
ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր: Քիմիա և կենսաբանություն, 2021, հ. 55, #2, էջ 151-157
|
PlantGen2021-134 Epigenetic mechanism of wheat adaptation on a response to the abiotic stress
2021 | Թեզիս/Thesis
6th International Scientific Conference “Plant Genetics, Genomics, Bioinformatics And Biotechnology” (Plantgen2021), 14-18.06.2021, p. 150, Russia
M. Shahinyan , Z. Movsisyan, G. Hovhannisyan, P. Vardevanyan
Absorption And Fluorescence Spectra of the Complexes of Methylene Blue And Acridine Orange with Poly(rA)-Poly(rU),
2021 | Հոդված/Article
Proceedings of the YSU. Chemistry and Biology, 2021, N 55 (2), p. 151-157
Comparison of interaction of methyl violet and methylene blue with human serum albumin
2021 | Հոդված/Article
Biological Journal of Armenia, 2020, N 72 (4), p. 61-66
P. Vardevanyan , M. Shahinyan , A. Vardanyan, S. Grigoryan
Study of Interaction of Hoechst 33258 with DNA And Human Serum Albumin Under the Influence Ofmillimeter Range Electromagnetic Waves
2021 | Հոդված/Article
Proceedings of the YSU. Chemistry and Biology, 2021, N 55 (2), p. 136-143
P. Vardevanyan , M. Shahinyan , N. Petrosyan, Y. Mamasakhlisov
Spectroscopic Study of Protein Complexes with Low-Molecular Compounds
2021 | Հոդված/Article
Journal of Contemporary Physics (Armenian Academy of Sciences), 2021, N 56 (1), p. 60-64
Ցուլի շիճուկային ալբումինի դենատուրացիան Hoechst 33258-ի եվ մեթիլենային կապույտի առկայությամբ
2020 | Հոդված/Article
ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր: Քիմիա և կենսաբանություն, 2020, հ. 54, #3, էջ 204-208
|
Study of human serum albumin interaction with some ligands
2020 | Թեզիս/Thesis
V International Conference of Biotechnology and Health, 29-31.10.2020, p. 134-135, Armenia
Interaction of Double Stranded Nucleic Acids with Different Ligands
2020 | Թեզիս/Thesis
V International Conference of Biotechnology and Health, 29-31.10.2020, p. 134-135, Armenia
Comparison of the interaction of methylene blue and Hoechst 33258 with HSA
2020 | Թեզիս/Thesis
V International Conference of Biotechnology and Health, 29-31.10.2020, p. 13-14, Armenia
Study of the influence of the ionic strength on complex-formation of ethidium bromide with DNA and RNA
2020 | Թեզիս/Thesis
V International Conference of Biotechnology and Health, 29-31.10.2020, p. 19-20, Armenia
Thermodynamic Analysis of Hoechst 33258 Interaction with Poly(rA)-Poly(rU)
2020 | Թեզիս/Thesis
V International Conference of Biotechnology and Health, 29-31.10.2020, p. 108-109, Armenia
Bovine Serum Albumin Denaturation In The Presence Ofhoechst 33258 And Methylene Blue
2020 | Հոդված/Article
Proceedings of the YSU. Chemistry and Biology, 2020, N 54 (3), p. 204-208
Կենսաֆիզիկայի լաբորատոր աշխատանքների ձեռնարկ: Մաս 2
2019 | Հոդված/Article
Ուսումնամեթոդական ձեռնարկ, 2019թ․, 146 էջ
Study of the influence of the ionic strength on complex-formation of ethidium bromide with poly(rA)-poly(rU)
2019 | Հոդված/Article
Journal of biomolecular structure & dynamics, 2019, 38, pp. 1-7
Study of Methylene Blue Interaction with Human Serum Albumin
2019 | Հոդված/Article
Biophysical Reviews and Letters, 2019, 14, 1, pp. 17-25
ԴՆԹ-զգայակներ և ԴՆԹ-կենսաչիպեր:
2019 | Հոդված/Article
Բնագետ, 2019, 1, էջ 29-38
Аракелян В.Б., Карапетян А.Т., Вардеванян П.О.
Памяти профессора Юрия Павловича Благого – воспоминания коллег из Ереванского университета
2019 | Հոդված/Article
Биофизический Вестник, 2019, 42, стр. 78-79
В. Б. Аракелян, А. Т. Карапетян, П. О. Вардеванян
Влияние адсорбции лигандов на выходной сигнал ДНК-биосенсора
2019 | Հոդված/Article
Биофизический Вестник, 2019, 42, стр. 61-67
Transient decondensation of chromatin in liver nuclei of rats treated with tannic acid
2019 | Հոդված/Article
Journal of biomolecular structure & dynamics. 2019, 37, pp. 1-7
|
Study of the influence of millimeter range electromagnetic waves on methylene blue complexes with human serum albumin
2019 | Հոդված/Article
J. of Electromagnetic Waves and Applications, v. 33, N17, 2019, p. 2317-2327
Effect of concentration of ligands on DNA-biosensor average output signal and dispersion.
2019 | Հոդված/Article
Albany 2019: 20th Conversations; Journal of Biomolecular Structure and Dynamcs, 79 էջ
Կենսաֆիզիկայի լաբորատոր աշխատանքների ձեռնարկ: Մաս 2 (Ուսումնամեթոդական ձեռնարկ)
2019 | Գիրք/Book
ԵՊՀ հրատ., 2019թ․, 146 էջ
Comparative study of binding of some intercalating compounds with DNA
2019 | Թեզիս/Thesis
Albany 2019: 20th Conversations; Journal of Biomolecular Structure and Dynamics. 2019, p. 77
Evaluation of Oxidative Effects in Male Wistar Rats Following Extremely High Frequency Electromagnetic Irradiation Exposure
2019 | Թեզիս/Thesis
3rd International Conference "Smart Bio". 2019, p. 130
Cadmium Induced Changes in Membrane-Associated Processes of Mitochondrial Isolated from Triticum Aestivum Seedlings
2019 | Թեզիս/Thesis
3rd International Conference "Smart Bio". 2019, p. 96
Study of three-component system, consisted of DNA complexes with ligands of different type.
2019 | Թեզիս/Thesis
Albany 2019: 20th Conversations; Journal of Biomolecular Structure and Dynamics. 2019, p. 84
Effect of concentration of ligands on DNA-biosensor average output signal and dispersion
2019 | Թեզիս/Thesis
Albany 2019: 20th Conversations; Journal of Biomolecular Structure and Dynamcs. p. 79
Influence of nonionizing millimeter electromagnetic radiation on tumor and healthy DNA
2018 | Թեզիս/Thesis
The 2nd European Congress of Medical Physics. 2018, 96-96 pp.
Aggregative properties of erythrocyte under the influence of millimeter range electromagnetic waves (Էրիթրոցիտների ագրեգացիոն հատկությունները միլիմետրային տիրույթի էլեկտրամագնիսական ալիքների ազդեցության ներքո)
2018 | Գիրք/Book
ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր: Քիմիա և կենսաբանություն, 2018, հ. 52, #3, էջ 187-192
|
Անտոնյան Ա. Պ. , Արծրունի Գ. Գ., Գյուլազյան Վ. Գ., Գրիգորյան Կ. Վ., Գրիգորյան Ռ. Հ., Գևորգյան Է. Ս. , Դանիելյան Ֆ. Դ. , Եսայան Ա. Հ. , Թանգամյան Տ. Վ., Թռչունյան Ա. Հ. , Կարապետյան Ա. Ֆ. , Միրզոյան Գ. Ի., Ներկարարյան Ա. Վ. , Սևոյան Գ. Գ., Վարդևանյան Պ. Հ. , Փարսադանյան Գ. Ա.
Կենսաբանության թեստային առաջադրանքների շտեմարան, մաս 3
2018 | Գիրք/Book
Աստղիկ գրատուն, 2018թ․, 384 էջ
Կենսաբանության թեստային առաջադրանքների շտեմարան, մաս 4
2018 | Գիրք/Book
Աստղիկ գրատուն, 2018թ․, 392 էջ
Effect of whole body extremely high frequency electromagnetic irradiation exposure on antioxidant enzymes activity in rats
2018 | Թեզիս/Thesis
2nd International Conference "Smart Bio". 2018, p. 155
Combined effect of cadmium ions and millimeter range electromagnetic waves on growth and antioxidant enzymes activity of wheat seedlings
2018 | Թեզիս/Thesis
2nd International Conference "Smart Bio". 2018, p. 129
Раздельное и совместное действие кадмия и ЭМИ КВЧ-диапазона на рост и перекисное окисление липидов проростков пшеницы
2018 | Թեզիս/Thesis
Международная научная конференция «Молекулярные, мембранные и клеточные основы функционирования биосистем». 2018, стр. 61-61
Погосян Г. А., Неркарарян А. В. , Микаелян М. С., Вардеванян П. О.
Влияние ЭМИ КВЧ на активность процессов перекисного окисления и антиоксидантной активности крови крыс in vivo
2018 | Թեզիս/Thesis
Международная научная конференция «Молекулярные, мембранные и клеточные основы функционирования биосистем». 2018, стр. 62-62
Armen T. Karapetyan, Poghos O. Vardevanyan
“Tie Calorimetry” as a Tool for Determination of Thermodynamic Parameters of Macromolecules
2018 | Հոդված/Article
IntechOpen. 2018, 55-76 pp.
Interaction of Methylene blue with sinhetic polynucleotide poly(dA)-poly(dT)
2018 | Հոդված/Article
Biophysical Reviews and Letters. 2018, 13, 1, 29-36 pp.
Спектроскопическое исследование связывания нетропсина и Hoechst 33258 с нуклеиновыми кислотами
2018 | Հոդված/Article
Журнал прикладной спектроскопии (Journal of Applied Spectroscopy). 2018, 85, 2, стр. 321-326
Effect of weak electromagnetic waves on thermal properties of biomacromolecule water solutions
2018 | Հոդված/Article
Journal of Contemporary Physics (Armenian Academy of Sciences). 2018, Vol. 53, Issue 2, 175-178 pp.
Effect of millimeter range electromagnetic waves on some properties of erythrocytes
2018 | Թեզիս/Thesis
International Workshop on Influence of electromagnetic radiation on human beings, and problem of understanding. 2018, p. 31-32
Effect of millimeter range electromagnetic waves on some biophysical characteristics of human serum albumin
2018 | Թեզիս/Thesis
International Workshop on Influence of electromagnetic radiation on human beings, and problem of understanding. 2018, p. 29-30
Effect of millimeter range electromagnetic waves on water-saline solutions of DNA and its complexes with different ligands
2018 | Թեզիս/Thesis
International Workshop on Influence of electromagnetic radiation on human beings, and problem of understanding. 2018, p. 33
Оценка эффектов воздействия миллиметровых волн низкой интенсивности и ионов кадмия на проростки пшеницы
2018 | Թեզիս/Thesis
VIII Международный конгресс "Слабые и сверхслабые поля и излучения в биологии и медицине". 2018, стр. 143
Изучение перекисного окисления липидов в эритроцитах крови крыс облученной ЭМИ КВЧ in vitro
2018 | Թեզիս/Thesis
VIII Международный конгресс "Слабые и сверхслабые поля и излучения в биологии и медицине". 2018, стр. 142-143
Влияние миллиметровых электромагнитных волн на буферную емкость плазмы крови крыс
2018 | Թեզիս/Thesis
VIII Международных конгресс "Слабые и сверхслабые поля и излучения в биологии и медицине". 2018, стр. 15-16
The double-stranded DNA stability in presence of a flexible polymer
2018 | Հոդված/Article
JOURNAL OF BIOMOLECULAR STRUCTURE & DYNAMICS, 2018, 36, 1-12 pp.
Անտոնյան Ա. Պ. , Արծրունի Գ. Գ., Գյուլազյան Վ. Գ., Գրիգորյան Կ. Վ., Գրիգորյան Ռ. Հ., Գևորգյան Է. Ս. , Դանիելյան Ֆ. Դ. , Եսայան Ա. Հ. , Թանգամյան Տ. Հ., Թռչունյան Ա. Հ. , Միրզոյան Գ. Ի., Ներկարարյան Ա. Վ., Սևոյան Գ. Գ., Վարդևանյան Պ. Հ. , Փարսադանյան Գ. Ա. , Կարապետյան Ա. Ֆ.
Կենսաբանության թեստային առաջադրանքների շտեմարան, մաս 1
2017 | Գիրք/Book
Աստղիկ գրատուն, 2017թ․, 320 էջ
Անտոնյան Ա. Պ. , Արծրունի Գ. Գ., Գյուլազյան Վ. Գ., Գրիգորյան Կ. Վ., Գրիգորյան Ռ. Հ., Գևորգյան Է. Ս. , Դանիելյան Ֆ. Դ. , Եսայան Ա. Հ. , Թանգամյան Տ. Վ., Թռչունյան Ա. Հ. , Միրզոյան Գ. Ի., Ներկարարյան Ա. Վ. , Սևոյան Գ. Գ., Վարդևանյան Պ. Հ. , Փարսադանյան Գ. Ա. , Կարապետյան Ա. Ֆ.
Կենսաբանության թեստային առաջադրանքների շտեմարան, մաս 2
2017 | Գիրք/Book
Աստղիկ գրատուն, 2017թ․, 296 էջ
Peculiarities of interaction of synthetic polyribonucleotide poly(rA)-poly(rU) with some intercalators
2017 | Հոդված/Article
Journal of biomolecular structure & dynamics. 2017, 36, 1-7 pp.
Tavadyan L.A., Minasyan S.H., Kocharyan G.H., Antonyan A.P., Sahakyan V.G., Parsadanyan M.A., Vardevanyan P.O., Minasyan S. H., Kocharyan G. H., Antonyan A. P. , Sahakyan V. G., Parsadanyan M. A. , Vardevanyan P. O.
Exploring the interaction of ethidium bromide and Hoechst 33258 with DNA by means of electrochemical approach.
2017 | Հոդված/Article
Biophysical Reviews and Letters. 2017, 12, 3, 151-161 pp.
Effect of whole body extremely high frequency electromagnetic irradiation exposure on lipid peroxidation in rats
2017 | Հոդված/Article
Biologija. 2017, 63, 3, 238-245 pp.
Ա. Թ. Կարապետյան, Ս. Ա. Բաջինյան, Մ. Հ. Մալաքյան, Մ. Ա. Շահինյան , Պ. Հ. Վարդևանյան
Ոչ իոնիզացնող էլեկտրամագնիսական ալիքների ազդեցությունը կենսահամակարգերի վրա
2017 | Գիրք/Book
Ուս. ձեռնարկ: ՌՀՀ հրատ.: 2017թ․, 172 էջ
Density of erythrocytes in suspension under the effect of millimeter electromagnetic waves
2017 | Թեզիս/Thesis
International Conference „Smart Bio“. 2017, p. 55
Time-Dependent Changes of Albumin Water Solutions After Irradiation by Electromagnetic Waves with Extremely High Radio Frequencies
2017 | Հոդված/Article
Biophysical Reviews and Letters. 2017, 12, 1, pp. 11-17
Fluctuations in order–disorder transitions in the DNA–ligand complexes with various binding mechanisms
2017 | Հոդված/Article
Journal of Contemporary Physics (Armenian Academy of Sciences). 2017, 52, 2, pp. 173-179
|
Исследование совместного связывания акридинового оранжевого и бромистого этидия с ДНК
2017 | Հոդված/Article
ՀՀ ԳԱԱ զեկույցներ: 2017թ․, 117, 1, 74-81 էջ, Հայաստան
|
Анализ термодинамических параметров связывания бромистого этидия и митоксантрона с ДНК по изотермам адсорбции
2017 | Հոդված/Article
Журнал физической химии. 2017, 91,6, стр. 1071-1073
|
Melting parameters of DNA complexes with several intercalators (Տարբեր ինտերկալյատորների հետ ԴՆԹ-ի կոմպլեքսների հալման պարամետրերը)
2017 | Հոդված/Article
ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր: Քիմիա և կենսաբանություն, 2017, հ. 51, #1, էջ 27-30
|
Անտոնյան Ա. Պ. , Արծրունի Գ. Գ., Գյուլազյան Վ. Գ., Գրիգորյան Կ. Վ., Գրիգորյան Ռ. Հ., Գևորգյան Է. Ս. , Դանիելյան Ֆ. Դ. , Եսայան Ա. Հ. , Թանգամյան Տ. Վ., Թռչունյան Ա. Հ. , Միրզոյան Գ. Ի., Ներկարարյան Ա. Վ. , Սևոյան Գ. Գ., Վարդևանյան Պ. Հ. , Փարսադանյան Գ. Ա.
Կենսաբանություն 2015թ Պետական և ավարտական քննությունների առաջադրանքների շտեմարան Մաս 1
2016 | Գիրք/Book
Աստղիկ գրատուն: 2016թ․, 296 էջ
Peculiarities of acridine orange binding with DNA
2016 | Հոդված/Article
Հայաստանի կենսաբանական հանդես, 2016, 68,4, pp. 40-44
|
The effect of electromagnetic waves with extremely high frequencies and low intensity on human albumin solution
2016 | Թեզիս/Thesis
The Joint Annual Meeting of The Bioelectromagnetics Society and the European BioElectromagnetics Association co-organized with the European COST EMF-MED Action BM1309, 2016, p. 465-466
Влияние электромагнитного излучения миллиметрового диапазона на хемилюминесценцию и активность антиоксидантной системы проростков Triticum Aestivum L.
2016 | Հոդված/Article
Молекулярные, мембранные и клеточные основы функционирования биосистем. Международная научная конференция. 2016, p. 95-98
Влияние электромагнитного излучения миллиметрового диапазона на конформационные свойства сывороточного альбумина человека
2016 | Թեզիս/Thesis
Молекулярные, мембранные и клеточные основы функционирования биосистем. Международная научная конференция, 2016, стр. 55-57
Wheat seedlings growth and antioxidant system activity changes as responses to millimeter waves irradiation
2016 | Թեզիս/Thesis
The 20th international pushchino school conference of young scientists “biology – the science of the XXI century”. 2016, p. 63-64
Cadmium-induced oxidativ stress and growth parameters of wheat plants
2016 | Թեզիս/Thesis
The 20th international pushchino school conference of young scientists “BIOLOGY – the science of the XXI century”. 2016, p. 65
Անտոնյան Ա. Պ. , Արծրունի Գ. Գ., Գյուլազյան Վ. Գ., Գրիգորյան Կ. Վ., Գրիգորյան Ռ. Հ., Գևորգյան Է. Ս. , Դանիելյան Ֆ. Դ. , Եսայան Ա.Հ. , Թանգամյան Տ. Վ., Թռչունյան Ա. Հ. , Միրզոյան Գ. Ի., Ներկարարյան Ա. Վ. , Սևոյան Գ. Գ., Վարդևանյան Պ. Հ. , Փարսադանյան Գ. Ա.
Կենսաբանություն 2015թ Պետական և ավարտական քննությունների առաջադրանքների շտեմարան Մաս 3
2016 | Գիրք/Book
Աստղիկ գրատուն: 2016թ․, 384 էջ
Կենսաբանություն: 2017թ. Միասնական քննության առաջադրանքների շտեմարան, մաս 4
2016 | Գիրք/Book
Աստղիկ գրատուն: 2016թ․, 392 էջ
Անտոնյան Ա. Պ. , Արծրունի Գ. Գ., Գյուլազյան Վ. Գ., Գրիգորյան Կ. Վ., Գրիգորյան Ռ. Հ., Գևորգյան Է. Ս. , Դանիելյան Ֆ. Դ. , Եսայան Ա. Հ. , Թանգամյան Տ. Վ., Թռչունյան Ա. Հ. , Միրզոյան Գ. Ի., Ներկարարյան Ա. Վ. , Սևոյան Գ. Գ., Վարդևանյան Պ. Հ. , Փարսադանյան Գ. Ա.
Կենսաբանություն: 2017թ. միասնական քննության առաջադրանքների շտեմարան, մաս 1
2016 | Գիրք/Book
Աստղիկ գրատուն: 2016թ․, 320 էջ, Հայաստան
Անտոնյան Ա. Պ. , Արծրունի Գ. Գ., Գյուլազյան Վ. Գ., Գրիգորյան Կ. Վ., Գրիգորյան Ռ. Հ., Գևորգյան Է. Ս. , Դանիելյան Ֆ. Դ. , Եսայան Ա. Հ. , Թանգամյան Տ. Վ., Թռչունյան Ա. Հ. , Միրզոյան Գ. Ի., Ներկարարյան Ա. Վ. , Սևոյան Գ. Գ., Վարդևանյան Պ. Հ. , Փարսադանյան Գ. Ա.
Կենսաբանություն: 2017թ. միասնական քննության առաջադրանքների շտեմարան, մաս 2
2016 | Գիրք/Book
Աստղիկ գրատուն: 2016թ․, 296 էջ, Հայաստան
Անտոնյան Ա. Պ. , Արծրունի Գ. Գ., Գյուլազյան Վ. Գ., Գրիգորյան Կ. Վ., Գրիգորյան Ռ. Հ., Գևորգյան Է. Ս. , Դանիելյան Ֆ. Դ. , Եսայան Ա. Հ. , Թանգամյան Տ. Վ., Թռչունյան Ա. Հ. , Միրզոյան Գ. Ի., Ներկարարյան Ա. Վ. , Սևոյան Գ. Գ., Վարդևանյան Պ. Հ. , Փարսադանյան Գ. Ա.
Կենսաբանություն: 2017թ. միասնական քննության առաջադրանքների շտեմարան, մաս 3
2016 | Հոդված/Article
Աստղիկ գրատուն: 2016թ․, 384 էջ, Հայաստան
Влияние электромагнитных волн миллиметрового диапазона на флуоресценцию водно-солевых растворов сывороточного альбумина человека
2016 | Հոդված/Article
Журнал прикладной спектроскопии, 2016, 83, 3, стр. 496-499
Wheat Seedlings Growth and Antioxidant System Activity Changes as Responses to Extremely High Frequency Electromagnetic Irradiation
2016 | Հոդված/Article
American Journal of Plant Biology, 2016, 2, 1, 1-10 pp.
Influence of Electromagnetic Waves with Extremely High Frequencies on Some Criteria of Blood Plasma
2016 | Հոդված/Article
Armenian Journal of Physics, 2016, 9, 1, 106-109 pp.
Effect of extremely high frequency EMI on lipid peroxidation and antioxidant enzymes of wheat shoots
2016 | Հոդված/Article
Biological Journal of Armenia, 2016, 68, 1, 21-29 pp.
Armen T. Karapetian, Zareh A. Grigoryan, Yevgeni Sh. Mamasakhlisov , Mikael V. Minasyants, Poghos O. Vardevanyan
Theoretical treatment of helix-coil transition of complexes DNA with two dofferent ligands having different binding parameters
2016 | Հոդված/Article
Journal of biomolecular structure & dynamic. 2016, 34,1, 198-202 pp.
|
Poghos O. Vardevanyan , Ara P. Antonyan , Marine A. Parsadanyan , Margarita A. Torosyan, Armen T. Karapetian
Joint interaction of ethidium bromide and methylene blue with DNA. The effect of ionic strength on binding thermodynamic parameters
2016 | Հոդված/Article
Journal of biomolecular structure & dynamics. 2016, 34,7, 1377-1382 pp.
|
Influence of millimeter electromagnetic waves on fluorescence of water-saline solutions of human serum albumin
2016 | Հոդված/Article
Journal of Applied Spectroscopy, 2016, 83, 3, 486-489 pp.
Ethidium bromide binding to poly(G): dependence on Na+-concentration (Էթիդիումի բրոմիդի կապումը poly(G)-ի հետ. Na+-ի կոնցենտրացիայից կախվածությունը)
2015 | Հոդված/Article
ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր: Քիմիա և կենսաբանություն, 2015 #2, էջ 34-39
|
Influence of electromagnetic waves with extremely high frequencies on rat blood plasma surface tension
2015 | Թեզիս/Thesis
International Workshop on Ionizing and non-ionizing radiation influence on structure and biophysical properties of living cells, 2015, 37-38 pp.
Effect of millimeter diapason electromagnetic irradiation on albumin denaturation
2015 | Թեզիս/Thesis
International Workshop on Ionizing and non-ionizing radiation influence on structure and biophysical properties of living cells, 2015, 41-42 pp.
Effect of extremely high frequency emi on lipid peroxidation and activities of antioxidant enzymes of wheat shoots
2015 | Թեզիս/Thesis
International Workshop on Ionizing and non-ionizing radiation influence on structure and biophysical properties of living cells, 2015, 85-86 pp.
Effect of Cadmium ions on Lipid peroxidation and Activities of antioxidant enzymes of growing wheat (Triticum aestivum L.) shoots
2015 | Հոդված/Article
Biological Journal of Armenia, 2015, 67, 4, 51-57 pp
Спектры поглощения и флуоресценции комплексов полинуклеотидов с бромистым этидием
2015 | Հոդված/Article
Известия НАН РА. Физика, 2015, 50, 4, 511-519 стр.
Surface charge density of rat blood erythrocytes under the influence of millimeter diapason electromagnetic radiation
2015 | Հոդված/Article
Biological Journal of Armenia, 2015, 67, 3, 16-20 pp.
Study of influence of millimeter range electromagnetic waves on water-saline solutions of albumin
2015 | Հոդված/Article
Biophysical Reviews and Letters, 2015, 10, 4, 201-207 pp.
Effect of low intensity EMW EHF on suspension density of rat blood erythrocytes
2015 | Հոդված/Article
Brazilian journal of biological sciences, 2015, 2, 4, 193-197 pp.
Behavior of ethidium bromide-Hoechst 33258-DNA and ethidium bromide-methylene blue-DNA triple systems by means of UV melting
2015 | Հոդված/Article
International Journal of Spectroscopy, 2015, 2015, 1-5 pp.
Determination of the isosbestic point in the absorption spectra of DNA-ethidium bromide complexes
2015 | Հոդված/Article
J. of Applied Spectroscopy, v. 81, N6, 2015, p. 1060-1063
|
Молекулярные взаимодействия бензимид-трихлорида (Hoechst 33258) с ДНК в водных растворах диметилсульфоксида по данным спектроскопии
2013 | Հոդված/Article
Журн. Физ. Химии, Москва, 2013, т. 87, № 12, с. 2062–2064.
The investigation of Hoechst 33258 interaction with DNA in aqueous solutions of dimethylsulfoxide
2013 | Հոդված/Article
Journal of Biomolecular Structure and Dynamics, 2013, 31:sup1, No: 94, 59-60
Молекулярные взаимодействия бензимид-трихлорида (Hoechst 33258) с ДНК в водных растворах диметилсульфоксида по данным спектроскопии
2013 | Հոդված/Article
Журнал физической химии, 2013, том 87, № 12, с. 2062–2064
Исследование комплексообразования ДНК-HOECHST 33258 методом флуоресцентной спектроскопии
2012 | Թեզիս/Thesis
Международная конференция “Современные проблемы химической физики ”, посвященная 50-летию Института химической физики им. А.Б. Налбандяна НАН Республики Армения, Ереван, 9-12 октября 2012, Сборник тезисов, с.198-199.
А. В. Неркарарян , М. А. Шагинян, А. В. Хачатрян, П.О. Вардеванян
Влияние низкоинтенсивного нетеплового когерентного ЭМИ КВЧ на общую активность и изоферментный состав пероксидазы
2011 | Հոդված/Article
Биолог. журнал Армении, 4 (63) 2011, Стр. 96-103
V.P. Kalantaryan , P.O. Vardevanyan , Y.S. Babayan, E.S. Gevorgyan , S.N. Hakobyan, A.P. Antonyan
Influence of low intensity coherent electromagnetic millimeter radiation (emr) on aqua solution of DNA
2010 | Հոդված/Article
Progress in electromagnetics research letters, 2010, vol. 13, p.1-9
Նուկլեինաթթուների կենսաֆիզիկա
2010 | Գիրք/Book
Երևան, Հայրապետ հրատ., 2010, 212 էջ
Pequliarities of interaction of ethidium bromide with different GC-content DNAs
2010 | Հոդված/Article
Biol. Journ of Armenia, 2010, 4, p. 6-11
Изучение комплексов ДНК с лигандами различной природы
2010 | Հոդված/Article
Журнал Армении, 2010, N 3 (62), с. 50-58
Կենսաբանություն: 10 Թեստ: Թեստային առաջադրանքների ժողովածու
2010 | Գիրք/Book
Հայրապետ հրատարակչություն, Երևան, 2010
Կենսաբանություն: 2222 թեստային առաջադրանքների շտեմարան
2009 | Գիրք/Book
Երևան, Աստղիկ գրատուն, 2009թ, 428 էջ
Особенности связывания EtBr и Hoechst 33258 с ДНК различного GC-содержания
2009 | Հոդված/Article
Биолог. Журнал Армении, 2009, 2(61), с. 21-26
Карапетян А.Т., Григорян А.В., Симонян Г.С., Антонян А.П. , Шагинян М.А., Вардеванян О.П.
Влияние когерентных электромагнитных волн крайне высоких частот и низкой интенсивности на структуру воды и водно-солевых растворов
2009 | Հոդված/Article
Вестник МАНЭБ, 2009, т. 14, N 4 (вып. 1), с. 56-59
Вардеванян П.О. , Неркарарян А.В. , Минасбекян Л.А., Карапетян А.А., Сулханян М.Р.
О возможных механизмах действия ЭМИ КВЧ низкой интенсивности на активность пероксидазы проростков пшеницы
2009 | Հոդված/Article
Материалы 1 межд. научной конференции студентов, аспирантов и молодых ученых, Донецк, февраль 2009, С.103-104
Կենսաբանություն: Թեստային առաջադրանքների ժողովածու
2009 | Գիրք/Book
Ուսումնամեթոդական ձեռնարկ
Գնահատման և թեստավորման կենտրոն, Երևան, 2009
Ցիս-ԴԴՊ հակաուռուցքային դեղանյութի ազդեցությունը ԴՆԹ-ի ֆիզիկաքիմիական հատկությունների վրա
2008 | Հոդված/Article
ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 2008, #3, էջ 118-124
|
Vardevanyan P.O. , Antonyan A.P. , Parsadanyan M.A. , Pirumyan K.V., Muradyan A.M., Karapetian A.T.
Influence of ionic strength on Hoechst 33258 binding with DNA
2008 | Հոդված/Article
J. Biomol. Struct. Dyn., 2008, v. 25, N 6, p. 641-646
Минасбекян Л.А., Явроян Ж.В. , Дарбинян М.Р., Вардеванян П.О.
Изменение в составе фосфолипидов ядерных субфракций проростков пшеницы под действием гиббереллина
2008 | Հոդված/Article
Физиол. растений, 2008 т.55, N3, с.412-418
Vardevanyan P.O. , Karapetian R.A., Antonyan A.P. , Parsadanyan M.A. , Manukyan G.A., Muradyan A.M.
Joint complex-formation of ethidium bromide and Hoechst with different GC-content DNAs
2008 | Հոդված/Article
International Alumni Seminar on «Biotechnology and Health»-2 & DAAD, Yerevan (Armenia), April 21-25, 2008, pp. 98-102
Вардеванян П.О. , Антонян А.П. , Пирумян К.В., Тавадян Л.А.
Исследование взаимодействия бромистого этидия с ДНК спектральным и электрохимическим методами
2008 | Հոդված/Article
Доклады, НАН РА, 2008, т. 108, N 1, с. 75-83
Կենսամետրիայի հիմունքներ. Դիսպերսիոն վերլուծություն
2008 | Հոդված/Article
«Աստղիկ» հրատարակչություն, Երևան 2008
Вардеванян П.О. , Неркарарян А.В. , Минасбекян Л.А., Калтахчян Ц.К.
Сравнительный анализ чувствительности амаранта и пшеницы к воздействию ЭМИ мм-диапазона
2008 | Հոդված/Article
Международная конф. ”Интродукция нетрадиционных и редких растений”, Мичуринск, 2008, т. II, с.107-110
Vardevanyan P.O. , Nerkararyan A.V. , Minasbekyan L.A., Galtakchyan Ts.K., Mikaelyan M.S.
Wheat and amaranth seedlings peroxidase activity and growth exponents changes under treatment by electromagnetic mm-waves
2008 | Հոդված/Article
Int.Conf “Biotechnology and health “ -2 & Alumni seminar, April, 2008, Yerevan, Armenia, P.142-143
Վարդևանյան Պ. , Գրիգորյան Ռ., Ներկարարյան Ա. , Սահակյան Ի., Հարությունյան Լ., Գյուլազյան Վ., Մելքոնյան Է.
Կենսաբանություն: Պետական ավարտական և միասնական քննության ուղեցույց
2008 | Գիրք/Book
Գնահատման և թեստավորման կենտրոն, Երևան, 2008
Կենսամետրիայի հիմունքները
2007 | Գիրք/Book
Երևան, Ասողիկ հրատ., 2007, 80 էջ
Вардеванян П.О. , Карапетян Р.А., Шагинян М. А., Антонян А.П.
Конкурентность связывания бромистого этидия и Hoechst 33258 с ДНК
2007 | Հոդված/Article
Доклады, НАН РА, 2007, т. 107, N 2, с. 192-198
Неркарарян А.В. , Вардеванян П.О. , Минасбекян Л.А., Дарбинян М.Р., Карапетян А.А., Сулханян М.Р.
Воздействие низкоинтенсивных ЭМИ мм-диапазона на активность пероксидазы проростков пшеницы
2007 | Հոդված/Article
YII Международный симпозиум «Новые и нетрадиционные растения и перспективы их использования» 9-14 июня 2007, Пущино, т. II (матер. симп.), c. 63-66
Воздействие низкоэнергетического миллиметрового электромагнитного излучения на стабильность молекул ДНК в растворе
2007 | Հոդված/Article
Биофизика, 2007, т.52, N2, с.382-384
Պ. Հ. Վարդևանյան , Մ. Ռ. Դարբինյան, Ժ. Վ. Յավրոյան , Լ. Ա. Մինասբեկյան
Изменение фосфолипидного состава ядерной мембраны и хроматина прорастающих семян пшеницы под действием факторов различной природы (Ցորենի ծլող սերմերի կորիզաթաղանթի և քրոմատինի ֆոսֆոլիպիդային կազմի փոփոխությունը տարբեր բնույթի գործոնների ազդեցության ներքո)
2007 | Հոդված/Article
ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 2006, #1, էջ 96-102 (ռուսերեն)
|
Ա. Պ. Անտոնյան , Ք. Վ. Փիրումյան, Մ. Ս. Միքաելյան, Պ. Հ. Վարդևանյան
Исследование связывания Hoechst 33258 с ДНК (ԴՆԹ-ի հետ Hoechst 33258-ի կապման հետազոտությունը)
2007 | Հոդված/Article
ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 2007, #3, էջ 112-117 (ռուսերեն)
|
Minasyan S.G., Tavadyan L.A., Antonyan A.P. , Davtyan H.G., Parsadanyan M.A. , Vardevanyan P.O.
Differential pulse voltammetric studies of ethidium bromide binding with DNA
2006 | Հոդված/Article
Bioelectrochemistry, 2006, N.68, p.48-55
Լիգանդների հավասարակշռական միացումը մակրոմոլեկուլների հետ
2006 | Գիրք/Book
Երևան, Ասողիկ հրատ., 2006, 98 էջ
Изучение комплексов бромистого этидия с ДНК методом дифференциальной спектроскопии
2006 | Հոդված/Article
Вестник МАНЭБ, 2006, т. 11, N 8 (вып. 2), с. 62-66
Minasyan S.G., Tavadyan L.A., Antonyan A.P. , Davtyan H.G., Parsadanyan M.A. , Vardevanyan P.O.
Differential pulse voltammetric studies of ethidium bromide binding to DNA
2006 | Հոդված/Article
Bioelectrochemistry, 2006, 68, p. 48-55
Некоторые физико-химичес-кие свойства ДНК, облученной низкоэнергетическими миллиметровыми когерентными электромагнитными волнами
2006 | Հոդված/Article
Биомедицинские технологии и радиоэлектроника, 2006, 11, с. 64-68
Vardevanyan P.O. , Antonyan A.P. , Parsadanyan M.A. , Davtyan H.G., Boyajyan Z.R., Karapetyan A.T.
Complex-Formation of Ethidium Bromide with Poly[d(A-T)]-poly[d(A-T)]
2005 | Հոդված/Article
J. Biomol. Struct. & Dyn., 2005, v. 22, N 4, p. 465-470
Вардеванян П.О. , Антонян А.П. , Парсаданян М.А. , Пирумян К.В., Бояджян З.Р., Карапетян А.Т.
Влияние ионной силы на взаимодействие Hoechst 33258 с ДНК
2005 | Հոդված/Article
Вестник МАНЭБ, 2005, том 10, N 5, вып. 2, стр. 145-150
Вардеванян П.О. , Антонян А.П. , Давтян А.Г., Аракелян А.В., Минасян С.Г., Тавадян Л.А.
Применение метода дифференци¬альной импульсной вольтамперо-метрии в исследовании комплексов БЭ с ДНК
2005 | Հոդված/Article
Биофизика, 2005, т. 50, N 2, с. 371-373
Влияние низкоинтенсивного нетеплового когерентного ЭМИ мм-диапазона на рост проростков
2005 | Հոդված/Article
VI Междунар. симпоз. «Новые и нетрадиц. растения и перспективы их использ.» 13-17 июня 2005, Пущино, матер. симп., т. III, c.185-188
Nanagulyan S.G. , Nerkararyan A.V. , Minasbekyan L.A., Jaime A.L. A., Kalantaryan V.P. , Amiryan A.A., Avagyan I.A., Vardevanyan P.O.
Modification of Growth Parameters and Conditions of Pleurotus ostreatus (Jucq.:Fr.) Kumm.
2005 | Թեզիս/Thesis
Proceedings of International Conference EBA, April, 2005, Lapland, Saarisielka (Finland), oral present., p.60
Вардеванян П.О. , Антонян А.П. , Давтян А.Г., Мурадян А.М., Навасардян Л.А. , Карапетян А.Т.
Особенности комплексобразования бромистого этидия с ДНК
2004 | Թեզիս/Thesis
Материалы научной сессии Ереванского Государственного Медицинского Инстиута, 2004, выпуск 2, стр.21
Минасбекян Л.А., Явроян Ж.В. , Дарбинян М.Р., Вардеванян П.О.
Сравнительные характеристики фосфолипидного состава ядерных субфракций зародышей злаковых при проростании
2004 | Հոդված/Article
Физиол. растений, 2004 т.51, N5, с.784-789
Some enzymatic parametrs of wheat germinatind seedlings
2004 | Հոդված/Article
Proceedinds of the International Conference URM`2004 (Unification and Optimization of Radiation monitoring on NPP Location Regions, Armenia, Yerevan, September 22-26, 2004), p. 71-74
Образование полуитеркаляционных комплексов при связывании БЭ с ДНК (Կիսաինտերկալյացիոն կոմպլեքսների առաջացումը ԴՆԹ-ի հետ ԷԲ-ի կապման դեպքում )
2003 | Հոդված/Article
ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 2003, #3, էջ 97-102(ռուսերեն)
|
Связывание бромистого этидия с одноцепочечной ДНК
2003 | Հոդված/Article
Биофизика, 2003, Т. 48, N 4, стр.644-647
Влияние рентгеновского облучения на ДНК одноклеточных организмов (термодинамические исследования)
2003 | Հոդված/Article
Вестник МАНЭБ, 2003г., т.8, #7, стр.55-57
DNA Isolation From Intact Nuclei of Yeasts C.guilliermondii NP-4 and Investigation of its Structure
2003 | Հոդված/Article
Proceedinds of the 11th Conference of Armenian Electron Microscopy Society dedicated to the 60th anniersary of the National Academy of Sciences of RA, 20-21 November, Yerevan 2003, p.155-157
DNA Structure Study in the Verification of Taxonomic Identity of Different Strains of Edible and Medicinal Mushroom Pleurotus ostreatus (Jacq.:Fr.) Kumm. (Agaricomycetideae)
2003 | Հոդված/Article
Int. J. Med. Mushr., 2003, V5, N1, P.43-47
Vardevanyan P.O. , Antonyan A.P. , Parsadanyan M.A. , Davtyan H.G., Karapetyan A.T.
The binding of ethidium bromide with DNA: interaction with single- and double-stranded structures
2003 | Հոդված/Article
Experimental and Molecular Medicine, 2003 v. 35, N6, pp. 527-533
The binding of etydium bromide with DNA: interaction with single- and double-stranded structures
2003 | Հոդված/Article
Experimental and Molecular medicine, 2003, v.35, N6, p. 527-533
Modulation of DNA fragmentation induced by NAD+
2003 | Հոդված/Article
Electronic journal of national sciences, Nov2003, Vol2003, Issue 1, pp 4-7
Minasbekyan L.A., Parsadanyan M.A. , Gonyan S.A., Vardevanyan P.O.
RNA Export and Electrokinetic Potential of Nuclei in Germinating Embryos of Cereal Crops
2002 | Հոդված/Article
Russian Journal of Plant Physiology, V.49, N 2, 2002, P.250-254
Vardevanyan P.O. , Antonyan A.P. , Minasbekyan L.A., Karapetian A.T.
Some aspects of DNA-EtBr Interaction Peculiarities
2002 | Հոդված/Article
TheScientificWorld Journal, 2002, 2(S1), P.144-145
Электрокинетические свойства изолированных ядер некоторых злаковых при различных функциональных состояниях
2002 | Հոդված/Article
Биологический журн. Армении, 2002, т. 54, N 3-4, с. 227-231
Ա. Թ. Կարապետյան, Գ. Ա. Մանուկյան, Ա. Պ. Անտոնյան , Պ. Հ. Վարդևանյան
Исследование особенностей взаимодействия бромистого этидия с ДНК (ԴՆԹ-ի հետ Էթիդիւմ բրոմիդի փոխազդեցության առանձնահատկությունների ուսումնասիրությունը)
2001 | Հոդված/Article
ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 2001, #3, էջ 102-107 (ռուսերեն)
|
Vardevanyan P.O. , Antonyan A.P. , Manukyan G.A., Karapetian A.T.
Study of Ethidium Bromide Interaction Peculiarities with DNA
2001 | Հոդված/Article
Experimental and Molecular Medicine, 2001, v.33, N 4, p.205-208
Կենսամակրոմոլեկուլների կառուցվածքային ուսումնասիրությունները լուծույթներում
2001 | Գիրք/Book
Երևան, Ասողիկ հրատ., 2001, 72 էջ
Исследование степени гомологии ДНК некоторых злаков (Որոշ ցորենազգիների հոմոլոգիայի աստիճանի ուսումնասիրությունը)
2001 | Հոդված/Article
ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 2001, #2, էջ 83-89 (ռուսերեն)
|
Вардеванян П.О. , Антонян А.П. , Манукян Г.А., Карапетян А.Т. , Щелкина А.К. , Борисова О.Ф.
Связывание бромистого этидия с нативным и денатурированным poly(dA)-poly(dT)
2000 | Հոդված/Article
Молекулярная биология, 2000, т. 34, N 2, с.310-315
Изменения нуклеотидного состава и метилирования ДНК у злаковых при прорастании
2000 | Հոդված/Article
Физилогия растений 2000, 47, N2, с. 286-290
DNA Homology in Some Strains of Nitrogen-fixing Bacteria
2000 | Հոդված/Article
Molecular Genetics, Microbiology and Virusology, (in Russian), 2000, N 1, P.27-30
Պ. Հ. Վարդևանյան , Գ. Հ. Փանոսյան , Մ. Ա. Փարսադանյան , Բ. Գ. Բոյաջյան, Ա. Թ. Կարապետյան
Изучение структурных изменений хроматина при активации генома (Քրոմատինի կառուցվածքային փոփոխությունների ուսումնասիրությունը գենոմի ակտիվացման ժամանակ)
2000 | Հոդված/Article
ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 2000, #1, էջ 108-113 (ռուսերեն)
|
Влияние рентгеновских лучей на выживаемость дрожжей и на структуру ДНК
1998 | Հոդված/Article
Актуальные проблемы экспериментальной и клинической медицины, посв. 50-летнему юбилею республиканского гематологического центра. Сборник статей и тезисы докладов, Ереван, 1998, с.555
Karapetian A.T., Mehrabian N.M., Terzikian G.A., Antonyan A.P. , Vardevanyan P.O. , Frank-Kamenetskii M.D.
Theoretical and experimental study of conformational transitions of complexes of DNA with ligands having several types of binding sites on different forms of DNA. structure
1998 | Հոդված/Article
Motion, Interaction and Expression of Biological Macromolecules, Proceedings of the Tenth Conversation, 1998, Albany, New York, p.259-266
Karapetian A.T., Mehrabian N.M., Terzikian G.A., Antonyan A.P. , Vardevanyan P.O. , Frank-Kamenetskii M.D.
Theoretical and experimental investigations of the conformational transitions of complexes of DNA with ligands having several types of binding sites of different forms of DNA
1998 | Հոդված/Article
In Struture, Moution, Interaction and Expression of Biological Macro-molecules Proc. of the 10-th Coversation. Adenine Press., N.Y, 1998, p. 259-266
Фосфолипидные фракции хроматина зародышей пшеницы при прорастании
1998 | Հոդված/Article
Физиология растений, Москва, 1998, т. 45, N 6, с. 919-921
Арутюнян С.Г., Мамасахлисов Е.Ш. , Морозов В.Ф. , Далян Е.Б. , Хачикян Р.Э., Вардеванян П.О. , Карапетян А.Т., Ориоли П., Бруни Б.
Модификация пространственной структуры ДНК в комплексе с цис-платиной
1997 | Հոդված/Article
Биофизика, 1997, 42(2), с.372-377
Karapetian A.T., Mehrabian N.M., Terzikian G.A., Vardevanyan P.O. , Antonyan A.P. , Borisova O.F., Frank-Kamenetskii M.D.
Theoretical treatment of melting of complexes of DNA with ligands having several types of binding sites on helical and single-stranded DNA
1996 | Հոդված/Article
J. Biomol. Structure & Dyn., 1996, 14(2), p.275-283
Vardapetyan H.R., Tiratsuyan S.G. , Vardevanyan P.O. , Bojagyan B.G., Panosyan G.A.
Phospholipid content of germinating wheat embryo
1996 | Հոդված/Article
Plant Physiology, 1996, v. 4, N 4, p. 616-619
Карапетян А.Т., Терзикян Г.А., Меграбян Н.М., Арутюнян С.Г., Вардеванян П.О.
Теория кооперативных переходов комплексов ДНК с мультимодальными лигандами
1995 | Հոդված/Article
Мол.биол., 1995, т. 29, 4, с. 841-847
Vardapetyan H.R., Tiratsuyan S.G. , Vardevanyan P.O. , Bojagyan B.G., Panosyan G.A.
Study of grow wheat embryo oligonucleosomes fortified with transcriptionally active genes
1995 | Հոդված/Article
Plant Physiology, 1995, v. 42, N 2, p. 290-294
Поверхностный заряд изолированных ядер гепатоцитов при измерении их функциональной активности
1993 | Հոդված/Article
Биофизика, т.58, 1993, N5, с. 887-888
Karapetian A.T., Vardevanyan P.O. , Frank-Kamenetskii M.D.
Enthalpy of Helix-Coil Transition of DNA: Dependence on Na+ concentration and GC-content
1990 | Հոդված/Article
J. Biomol. Structure & Dyn., 1990, 8(1), p.131-138
Karapetian A.T., Minyat E.E., Vardevanyan P.O. , Ivanov V.I.
Thermodynamics of B-Z transition of polyd(G-C) in water-ethanol solution. The “Tie” Calorimetry
1989 | Հոդված/Article
J. Biomol. Struct. & Dyn., 1989, 6, p.1233-1238
Минят Э.Е., Карапетян А.Т., Вардеванян П.О. , Иванов В.И.
Фазовая поверхность B-Z равновесия polyd(G-C) в координатах: доля неоэлектролита, ионная сила, температура
1988 | Հոդված/Article
Биопол. и клетка, 1988, т.4, N4, с.177-182
Изменения в хроматине печени крыс при введении смеси аминокислот
1987 | Հոդված/Article
Биохимия, 1987, т.52, N5, с.737-742
Вардеванян П.О. , Вардапетян Г.Р., Вардеванян А.О., Тирацуян С.Г. , Паносян Г.А.
Изменения во фракционном составе гистонов изолированных зародышей пшеницы при прорастании
1986 | Հոդված/Article
Физиология растений, 1986, т.33, N1, с.121-126
Вардеванян П.О. , Вардапетян Г.Р., Паносян Г.А. , Карапетян А.Т.
Изменения спектров кругового дихроизма и параметров плавления комплексов гистонов с ДНК различного ГЦ-содержания
1985 | Հոդված/Article
Биофизика, 1985, т.30, N2, с.347-348
Определение нуклеотидного содержания блоков ДНК по измерению площадей под кривой плавления
1984 | Հոդված/Article
Биофизика, 1984, т.29, N3, с.489-492
К.С. Матинян , А.О. Вардеванян , Э.С. Геворкян, Р.Р. Вардапетян, Г.А. Паносян
Исследование изменений в хроматине печени крыс при воздействии гидрокортизона
1984 | Հոդված/Article
Вопросы мед.химии 1984, т.30, ¹3, с. 116-120
Vardevanyan P.O. , Panosyan G. , Vardapetyan H., Tiratsuyan S.G. , Babayan Yu.
Structural changes in wheat DNA during germination
1983 | Գիրք/Book
Studia biophysica 1983, 97, N3, s. 209-212
Պ. Հ. Վարդևանյան , Ս. Հ. Թերզիկյան, Հ. Ռ. Վարդապետյան, Գ. Հ. Փանոսյան
Чувствительный полупроводниковый датчик температуры (Զգայուն կիսահաղորդչային ջերմատարր)
1982 | Հոդված/Article
ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1982, #2, էջ 151-153 (ռուսերեն)
|
Study of peculiarity of interaction between histones and different origin DNA
1982 | Հոդված/Article
Studia biophysica, 1982, 91, N3, p. 237-238