Մանկավարժության և կրթության զարգացման կենտրոն
Pedagogy and Education Development Center
:
>
ՅՈՒՐԻ ԼԱԶԱՐԻ ՎԱՐԴԱՆՅԱՆ
Յուրի Լազարի Վարդանյանը ծնվել է 20.08.1936 թ․ ՀՀ-ի ք. Գավառում (Նոր-Բայազետ) բժշկի ընտանիքում: 1944-1954 թթ․ գերազանց առաջադիմությամբ սովորել և ոսկե մեդալով ավարտել է թիվ 30 Երևանի միջնակարգ դպրոցը, որն ավարտելուց հետո 1954 - 1959 թթ․ սովորել է ԵՊՀ ֆիզմաթ ֆակուլտետի ֆիզիկայի բաժանմունքում: Համալսարանն ավարտելուց հետո 1959-1965 թթ․ աշխատել է ՀԽՍՀ ԳԱ-ի համակարգում որպես լաբորանտ, կրտսեր գիտ աշխատող, ավագ գիտ աշխատող և միաժամանակ համատեղության կարգով դասավանդել ԵՊՀ-ի տեսական ֆիզիկայի ամբիոնում: 1960-1963 թթ․ առանց արտադրությունից կտրվելու սովորել է ասպիրանտուրայում, 1964 թ․ պաշտպանել է թեկնածուական ատենախոսություն:

1965 թ-ից անցել է հիմնական աշխատանքի ԵՊՀ-ում որպես տեսական ֆիզիկայի ամբիոնի ավագ դասախոս, դոցենտ: 1971 թ․ պաշտպանել է դոկտորական ատենախոսություն, 1974 թ․ շնորհվել է պրոֆեսորի կոչում: 1974-1984 թթ․ եղել է ԵՊՀ միջուկային ֆիզիկայի ամբիոնի վարիչ, 1984-2000 թթ․՝ ԵՊՀ ալիքային պրոցեսների տեսության և ֆիզիկայի ամբիոնի վարիչ: 1975 թ․ ընտրվել է ԵՊՀ-ում նոր կազմակերպված ռադիոֆիզիկայի ֆակուլտետի դեկան, որի պաշտոնում աշխատել է մինչև 2017 թ․:

1971-1990 թթ․ եղել է կոմկուսի անդամ: 1990-1995 թթ․՝ ՀՀ գերագույն Խորհրդի պատգամավոր, 1995-1999 թթ․ եղել է ՀՀ առաջին գումարման Ազգային ժողովի պատգամավոր: 2014 թ․ շնորհվել է ՀՀ Գիտության վաստակավոր գործչի կոչում: Կյանքից հեռացել է 2019 թ. հոկտեմբերի 22-ին:

Անցյալ դարի վաթսունական թվականներին աշխատանքային գործունեություն ծավալած մտավորականությունը առանձնահատուկ էր իր աշխարհընկալմամբ: Ուսումնառության տարիներին հետպատերազմյան ժամանակաշրջանի զրկանքներն առատորեն ճաշակած այդ երիտասարդները ոչ միայն անկեղծորեն հավատում էին գործող հասարակարգի պայմաններում իրենց երկրի բարգավաճմանը, այլեւ պարզորոշ պատկերացնում էին այդ նպատակին հասնելու ճանապարհին իրենց սերնդին հատկացված վճռորոշ դերը: Նրանցից լավագույնները ուժ գտան ողջ կյանքի ընթացքում հավատարիմ մնալ իրենց սկզբունքներին: Եվ այժմ, անդրադառնալով «վաթսունականների սերունդ» կոչվող երեւույթի թողած հոգեւոր եւ նյութական ժառանգությանը, կարելի է տարակուսել միայն, որ այդ ամենը մի սերնդի գործ է: Պրոֆեսոր Յուրի Վարդանյանը այդ սերնդին բնորոշ ներկայացուցիչներից է:
Ֆիզիկայի բնագավառում մի ողջ դար շարունակվող խոշորագույն հայտնագործությունների շարքը վաթսունական թվականներին էապես փոխել էր քաղաքակրթության պատկերը: Այդ ժամանակաշրջանում ասպարեզ մտած երիտասարդ գիտնականներից ոմանք, ոչ առանց հիմքի, գտնում էին, որ հասել է ժամանակը անդրադառնալու տիեզերքի ձեւավորման առեղծվածին: Երկրային պայմաններում բացահայտված բնության օրինաչափությունների ընդհանրացումը բացառապես ոչ երկրային պայմանների տիրույթ, ուր ջերմաստիճանը միլիոնավոր, իսկ նյութի խտությունը միլիարդավոր անգամներ գերազանցում է երկնայինը, գայթակղիչ էր և շատ հեռանկարային: Եվ իրոք, համաձայն ընդունված կարծիքի, հենց աստղաֆիզիկայի ոլորտում կատարվեց անկենդան բնությանը նվիրված վերջին շրջանի առավել նշանակալից հայտնագործությունների զգալի մասը: Առանց չափազանցության կարելի է պնդել, որ այդ հետազոտողների շարքում իրենց արժանի տեղն ունեն նաեւ հայ աստղաֆիզիկոսները եւ նրանց թվում անշուշտ պրոֆեսոր Յու. Վարդանյանը:

Յու. Լ. Վարդանյանի 1960-1963 թթ․ ասպիրանտուրայում պրոֆ. Գ. Ս. Սահակյանի ղեկավարությամբ կատարված աշխատանքները նվիրված էին գերխիտ նյութի և բարիոնային աստղերի ֆիզիկայի հարցերին: Այդ աշխատանքներում նրանք առաջին անգամ կարողացան կառուցել բարիոնային նյութի վիճակի հավասարումը մասնիկների միջև ուժեղ փոխազդեցությունների հաշվառմամբ: Այդ վիճակի հավասարման հիման վրա որոշվեցին գերխիտ երկնային մարմինների՝ բարիոնային աստղերի ներքին կառուցվածքը, աստղի զանգված-կենտրոնական խտություն ու շառավիղ-զանգված կախվածությունները: Բարիոնային աստղերի, ինչպես շատ հաճախ ասվում է նեյտրոնային աստղերի կայունության որոշման համար առանձնահատուկ նշանակություն ունեցավ այդ աստղերի գրավիտացիոն և բարիոնային զանգվածների փոխկապակցվածության ուսումնասիրությունը: Առաջին անգամ ցույց տրվեց, որ գերխիտ նյութում ուժեղ փոխազդեցության շնորհիվ բաբախիչներում բացի նեյտրոններից և պրոտոններից գոյություն ունեն նաև ծանր բարիոններ՝ հիպերոններ, իսկ աստղի զանգվածի արժեքը կարող է հասնել մինչև 1.5 արեգակնային զանգվածի:

Գերխիտ երկնային մարմինների տեսության վերաբերյալ պիոներական այս աշխատանքները լայն ճանաչում են գտել այդ բնագավառի գիտական շրջանակներում:

Իր աշակերտների հետ համատեղ նա հարաբերականության ընդհանուր տեսության շրջանակներում հանգամանորեն հետազոտել է պտտվող սպիտակ թզուկների եւ նեյտրոնային աստղերի հավասարակշռության և կայունության հարցերը: Հարաբերականության ընդհանուր տեսության շրջանակներում ուսումնասիրել է ջերմ բարիոնային և պիոնային աստղերի ու սպիտակ թզուկների ներքին կառուցվածքը: Որոշվել է այդ աստղերի սառչելու ժամանակը: Այնուհետեւ հետազոտվել են պտտվող և տատանվող նեյտրոնային աստղերի ու սպիտակ թզուկների գրավիտացիոն ճառագայթման առանձնահատկությունները: Մեծ հետաքրքրություն է ներկայացնում նեյտրոնային աստղերի թաղանթում ընթացող բավականին մեծ էներգանջատմամբ ընթացող անհավասարակշիռ բետա- պրոցեսների հետազոտումը:

Պրոֆեսոր Յու. Լ. Վարդանյանը համալսարանում գործող «Տարօրինակ քվարկները սպիտակ թզուկներում և նեյտրոնային աստղերում» բազային ֆինանսավորմամբ գիտական լաբորատորիայի գիտական ղեկավարն էր: Այդ լաբորատորիայում շարունակվել են գերխիտ աստղերի ֆիզիկայի վերաբերյալ հետազոտությունները, որոնք համահունչ են աշխարհում այդ բնագավառի դիտողական և տեսական արդի ձեռքբերումներին և միաժամանակ շատ հոգեհարազատ անցած դարի 60-ականներին Հայաստանում ձևավորված գերխիտ աստղաֆիզիկայի գիտական խմբի լավագույն ավանդույթներին: Որոշվել են նյութի քվարկային և հադրոնային վիճակների միջև փուլային հավասարակշռության ջերմադինամիկական պարամետրերը: Այդ արդյունքների հիման վրա հաշվարկվել են քվարկային կորիզով նեյտրոնային աստղերի ինտեգրալ պարամետրերը: Ցույց է տրվել, որ նեյտրոնային աստղերում քվարկային կորիզի առաջացումը կարող է ուղեկցվել տեսանելի ահռելի մեծ էնեգանջատմամբ: Ուսումնասիրվել են տարօրինակ քվարկային աստղերի ֆիզիկական առանձնահատկությունները: Ընդհանրացնելով աստղերի կայունության որոշման ստատիկ հայտանիշը՝ շրջանցելով բարդ հաշվողական եղանակները, որոշվել է ինքնակապված քվարկային կորիզով սպիտակ թզուկների կայունությունը:

Պրոֆեսոր Յու. Լ. Վարդանյանը շուրջ 150 գիտական աշխատությունների հեղինակ է: Այդ հետազոտությունների արդյունքները զեկուցվել են բազմաթիվ միջազգային գիտաժողովներում և մտել գերխիտ երկնային մարմինների ֆիզիկային նվիրված սովետական և արտասահմանյան հեղինակների հայտնի մենագրությունների մեջ: Նրա ղեկավարությամբ պաշտպանվել են հինգ թեկնածուական ատենախոսություններ:

Յու. Լ. Վարդանյանի ամբողջ աշխատանքային գործունեությունը կապված էր Երեւանի պետական համալսարանի հետ: Նա հեղինակ էր հայերեն հրատարակված «Էլեկտրադինամիկա» բուհական դասագրքի:

Պրոֆեսոր Յու. Լ. Վարդանյանը միշտ արձագանքել է հանրապետության տնտեսության զարգացման խնդիրներին: 1973-1979 թթ. նրա ղեկավարությամբ եւ անմիջական մասնակցությամբ Երեւանի պետական համալսարանում պատրաստվել են երիտասարդ մասնագետներ կառուցվող ատոմային էլեկտրակայանի ֆիզիկական լաբորատորիայում աշխատելու համար: 1974-1983 թթ. եղել է «Միջուկային ֆիզիկայի», իսկ 1983-2000 թթ. «Ալիքային պրոցեսների տեսության եւ ֆիզիկայի» ամբիոնների վարիչը: Կազմակերպման օրերից (1975 թ.) մինչև կյանքի վերջին տարիները պրոֆ. Յու. Լ. Վարդանյանը, որպես դեկան, ղեկավարել է համալսարանի առաջատար ստորաբաժանումներից մեկը` ռադիոֆիզիկայի ֆակուլտետը, որն այդ տարիներին տվել է շուրջ երեք հազար բարձրորակ երիտասարդ մասնագետներ գիտության եւ արդյունաբերության այդ կարեւոր կիրառական ճյուղի համար:

Բեղմնավոր գիտամանկավարժական եւ կազմակերպչական աշխատանքները Յու. Լ. Վարդանյանը համալսարանում միշտ զուգորդել է ակտիվ հասարակական գործունեության հետ: 1990-1995 թթ. նա եղել է Հայաստանի Հանրապետության Գերագույն խորհրդի, իսկ 1995-1999 թթ. Ազգային ժողովի պատգամավոր: Իր պատգամավորական գործունեության տարիներին նա միշտ ուշադրության կենտրոնում է պահել գիտությանը եւ կրթությանը վերաբերող հարցերը, օգնել համալսարանին մի շարք խնդիրների լուծման գործում:

Պրոֆեսոր Յու. Լ. Վարդանյանը հայտնի էր իր սկզբունքայնությամբ եւ անաչառությամբ, վայելում էր Երեւանի պետական համալսարանի պրոֆեսորա-դասախոսական կազմի եւ ուսանողության հարգանքը: Նա երկար տարիներ եղել է Երևանի պետական համալսարանի գիտական խորհրդի անդամ, ֆիզիկայի և աստղաֆիզիկայի ուղղությամբ գիտական աստիճանաշնորհման մասնագիտական խորհուրդների անդամ, ԵՊՀ կառավարման խորհրդի անդամ:

Պրոֆեսոր Յու. Լ. Վարդանյանի գիտամանկավարժական եւ կազմակերպչական գործունեությունը բազմիցս բարձր գնահատականի էր արժանացել համալսարանի ղեկավարության ու կրթության եւ գիտության նախարարության կողմից: Պարգեւատրվել է ԽՍՀՄ «Աշխատանքի արիության համար» մեդալով (1970) եւ ՀՍՍՀ Գերագույն խորհրդի պատվոգրով (1980), ՀՀ «Անանիա Շիրակացի» մեդալով (1999), ՀՀ վարչապետի հուշամեդալով (2009) եւ ՀՀ պաշտպանության նախարարության «Դրաստամատ Կանայան» մեդալով (2009), ԵՊՀ երկու Ոսկե մեդալներով (2007 եւ 2010): Գիտության և կրթության բնագավառների զարգացման գործում ունեցած մեծ վաստակի համար պրոֆեսոր Յու. Լ. Վարդանյանը 2014 թ. արժանացել է ՀՀ գիտության վաստակավոր գործչի պատվավոր կոչման:

Մեծ է պրոֆեսոր Յու. Լ. Վարդանյանի դերը ռադիոֆիզիկայի ֆակուլտետում Սինոփսիս ընկերության հետ համատեղ իրականացվող «Գերմեծ ինտեգրալ սխեմաներ» մասնագիտացման կազմակերպման գործում: Ֆակուլտետի այս մասնագիտացումն ավարտած բազմաթիվ շրջանավարտներ այժմ հաջողությամբ աշխատում են այդ նշանավոր ընկերությունում:

Յու.Լ.Վարդանյանը կյանքից հեռացել է 2019 թ․ հոկտեմբերի 22-ին Երևանում:

Նամակ խմբագրություն
2018 | _____________
ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Ֆիզիկա և մաթեմատիկա, 2018, հ. 52, #1, էջ 68
|
Impact of the MIT bag model parameters values on the maximum mass of neutron star with a quark core
2017 | Թեզիս/Thesis
The Modern Physics of Neutron Stars and Relativistic Gravity - 2017. p. 1
|
Максимальная масса гибридных звезд в модели кваркового мешка
2017 | Հոդված/Article
Астрофизика (Astrophysics), 2017, Vol. 60, Issue 4, 617-626 pp.
|
EG 50 белый или странный карлик?
2017 | Հոդված/Article
Астрофизика (Astrophysics), 2017, 60, 4, стр. 605-615
Strange stars at vacuum pressure dependent on quark density (Տարօրինակ աստղերը քվարկների խտությունից կախված վակուումի ճնշման դեպքում)
2017 | Հոդված/Article
ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Ֆիզիկա և մաթեմատիկա, 2017, հ. 51, #1, էջ 71–76
|
Compact stars with quark core
2015 | Հոդված/Article
In Book of Abstracts of the International Conference “The Modern Physics of Compact Stars and Relativistic Gravity”, Yerevan, Armenia, 30 Sept.-03 Oct., 2015, p.7.
Mass-radius relation of white and strange stars
2015 | Թեզիս/Thesis
The Modern Physics of Compact Stars and Relativistic Gravity 2015, 2015-09-30, 6 p.
Pulsars with more exactly measured masses as possible candidates of strange stars
2015 | Թեզիս/Thesis
The Modern Physics of Compact Stars and Relativistic Gravity 2015, 2015-09-30, p. 14
Strange quark matter in compact stars
2015 | Հոդված/Article
The Modern Physics of Compact Stars and Relativistic Gravity, 2015-09-30, 1-15 pp.
Долина устойчивости странных карликов
2012 | Հոդված/Article
Астрофизика , т. 55, 113-126 , 2012
Электроны в кварковой плазме
2012 | Հոդված/Article
Астрофизика , том 55, N3 , 413-416 , 2012
Stability Valley of Strange Dwarfs: When Can They Explode?
2011 | Թեզիս/Thesis
In book of abstracts of Int. Conf. on the Physics of Neutron Stars, eds: D. A. Baiko, Yu. A. Uvarov and D. G. Yakovlev, Saint-Peterburg,July 11-15, 2011, p.56
Superdense Stars Containing Strange Baryons
2011 | Հոդված/Article
In book “Ambartsumian’s Legacy and Active Univers,New York, p.179-192 , 2011
Superdense stars containing satange qark matter
2010 | Թեզիս/Thesis
In Proceedings of the Russian Conference on Physics of Neutron Stars, Saint-Petersburg, June 24-27, 2008, p.39.
Сверхплотные звезды содержащие странные барионы
2010 | Հոդված/Article
Астрофизика, т.53, с. 25, 2010
Юбилей радиофизического факультета
2010 | Հոդված/Article
Ռադիոֆիզիկայի ֆակուլտետի 35-ամյակին նվիրված գիտաժողովի նյութերի ժողովածու, ԵՊՀ հրատ. Երևան, էջ 3-6, 2010
О странных карликах
2010 | Հոդված/Article
Ռադիոֆիզիկայի ֆակուլտետի 35-ամյակին նվիրված գիտաժողովի նյութերի ժողովածու, ԵՊՀ 2010-2011 ուստարվա գործունեություն Ռադիոֆիզիկայի ֆակուլտետ, ԵՊՀ հրատ. Երևան, 2010 , էջ 32-34
Устойчивость странных карликов I
2009 | Հոդված/Article
Статический критерий устойчивости. Постановка задачи, Астрофизика, т.52, с. 325, 2009
Stability and observational properties of strange dwarfs
2009 | Հոդված/Article
Gravitation and Cosmology,v.15, p.188, 2009.
Устойчивость странных карликов
2009 | Հոդված/Article
Астрофизика, т.52, с. 325, 2009. Астрофизика, т.52, с. 481, 2009
The stability valley of strange dwarfs
2009 | Թեզիս/Thesis
Abstract booklet of the International Conference “Compact stars in the QCD phase diagram II (CSQCDII)”, Beijing, China, May 20-24, 2009, p.42
Устойчивость странных карликов I. Статический критерий устойчивости. Постановка задачи
2009 | Հոդված/Article
Астрофизика, т.52, с. 481-491, 2009
Сверхплотные звезды содержащие странные барионы
2009 | Հոդված/Article
Астрофизика, т.52, с. 325-332, 2009
Վ. Համբարձումյանը և գերխիտ կոսմոգոնիան
2008 | Հոդված/Article
ՀՀ ԳԱԱ «Գիտություն» հրատ., Երևան, 2008, էջ 205
On superdense stars containing guark matter
2008 | Թեզիս/Thesis
Russian Conference on Physics of Neutron Stars, Saint-Peterburg, June 24-27, 2008, p.39
Сверхплотные звезды, содержащие кварковую материю
2008 | Թեզիս/Thesis
13-ая Российская гравитационная конференция (международная коференция по гравитации, космологии и астрофизике RUSGRAV-13) РУДН, Москва, 23-28 июня 2008, с.143
Устойчивость и наблюдательные проявления странных карликов
2008 | Թեզիս/Thesis
13-ая Российская гравитационная конференция (международная коференция по гравитации, космологии и астрофизике RUSGRAV-13) РУДН, Москва, 23-28 июня 2008, с.136
Էլեկտրադինամիկայի խնդիրների ժողովածու
2006 | Գիրք/Book
մաս l., 135 էջ, Երևան, Դար հրատ., 2006
Էլեկտրադինամիկայի խնդիրների ժողովածու. մաս 1
2006 | Գիրք/Book
Երևան, «ԴԱՐ» հրատ., 2006
Superdense stars with a quark core, in “ Superdense QCD Matter and Compact Stars” (Eds. D.Blaschke and D.Sedrakian)
2006 | Հոդված/Article
NATO Science Series II/197, 331-340, 2006
Superdense stars with a quark core
2006 | Հոդված/Article
In "Superdence QCD Matter and Compact Stars" (Eds. D.Blaschke & D.Sedrakian), NATO Science Series, vol.197, Springer 2006, p.331-340
|
Հարաբերականության հատուկ սկզբունքը
2005 | Հոդված/Article
ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 2005, #3, էջ 3-30
|
О некоторых особенностях нейтронных звезд с кварковым ядром
2005 | Թեզիս/Thesis
Тезисы Всероссийской астрофизической коференции “Астрофизика высоких энергий сегодня и завтра”, Москва, 26-28 декабря 2005, с.3
Models of strange stars with a crust and strange dwarfs
2004 | Հոդված/Article
Astrofizika, v.47, 223-236, 2004
Нейтронные звезды с кварковым ядром. II
2004 | Գիրք/Book
Основные интегральные и структурные параметры, Астрофизика, т.47, 65-78, 2004 (Astrophysics, v. 47, 52, 2004)
Neutron stars with a quark core.II.Basic integral and structural parameters
2004 | Հոդված/Article
Astrophysics, 47, p.52-64, 2004
|
Модели странных звезд с корой и странных карликов
2004 | Հոդված/Article
Астрофизика, т.47, 223-236,2004
On same features of neutron stars with a strange quark core
2004 | Հոդված/Article
In “Gravitation, Cosmology and Relativistic Astrophysics”, Kharkov National University, 2004, p.34-41
On strange quark dwarfs
2004 | Հոդված/Article
In “Gravitation, Cosmology and Relativistic Astrophysics”, Kharkov National University, 2004, p.118-121
Neutron stars with a quark core. I. Equations of state
2003 | Հոդված/Article
Astrophysics, 46, 361-367, 2003
|
A model of small mass neutron stars with a quark core
2002 | Հոդված/Article
Pis’ma v Astron.zh., v.28, 29-35, 2002 ( Astronomy Letters, v.28, 24, 2002 )
Об одной модели нейтронных звезд малых масс с кварковым ядром
2002 | Հոդված/Article
Письма в Астрон.ж., т.28, 29-35, 2002 (Astronomy Letters, v.28, 24, 2002)
A model of low mass neutron stars with a quark core
2002 | Հոդված/Article
Astronomy letters, v.28, p.24-29, 2002.
|
Layer neutron stars with a strange quark core
2002 | Թեզիս/Thesis
In Proceedings of International Symposium “Nuclei in the Cosmos VII”, Fuji-Yoshida, Japan 8-12 July 2002
On small mass strange quark stars with a crust
2001 | Հոդված/Article
Astrofizika, v.44, 469-474, 2001 (Astrophysics, v.44, 382, 2001)
On small mass hybrid stars with quark core
2001 | Հոդված/Article
Spacetime and Substance, v.2, No. 3(8), p.129-131, 2001
|
Low-mass quark stars or strange quark white dwarfs
2001 | Հոդված/Article
Astrophysics, v.44, p.265-275, 2001
|
О странных кварковых звездах малых масс с корой
2001 | Հոդված/Article
Астрофизика, т.44, 469-474, 2001 (Astrophysics, v.44, 382, 2001)
Радиофизическому факультету ЕГУ 25 лет
2001 | Հոդված/Article
Сборник научных статей, посвященный 25-летию основания Радиофизического факультета ЕГУ, Ереван, 2001, с.7-14
Странная кварковая материя в сверхплотных звездах
2001 | Հոդված/Article
Сборник научных статей, посвященный 25-летию основания Радиофизического факультета ЕГУ, Ереван, 2001, с.39-44
Кварковые звезды малых масс или кварковые белые карлики
2001 | Հոդված/Article
Астрофизика, т.44, с.323-335, 2001
Էլեկտրադինամիկա l
2000 | Հոդված/Article
325 էջ, ԵՊՀ հրատ., Երևան, 2000
On small mass neutron stars with quark core
2000 | Թեզիս/Thesis
In Prosecdings of international Conference “Nuclei in the Cosmos 2000”,
Aarhus, Denmark, 2000
Dwarf-like stars with quark core
2000 | Թեզիս/Thesis
In Prosecdings of international School-Seminar “The Problems of Theoretical Cosmology-II”, Ulyanovsk, Russia, September 11-21, 2000
The structure of the surface of strange quark nuclei
2000 | Թեզիս/Thesis
In Prosecdings of international School-Seminar “The Problems of Theoretical Cosmology-II”, Ulyanovsk, Russia, September 11-21, 2000
About the influence of crust boundary density on strange stars minimal mass
2000 | Թեզիս/Thesis
In Prosecdings of international School-Seminar “The Problems of Theoretical Cosmology-II”, Ulyanovsk, Russia, September 11-21, 2000
On small mass hybrid stars with quark core
2000 | Թեզիս/Thesis
In the Abstracts book of the Proceedings of Ukrainian-Russian Gravitational Conference “Gravitation, cosmology and relativistic astrophysics”, Kharkov, Ukraine, November 8-10, 2000
On strange quark stars
2000 | Թեզիս/Thesis
In Proceedings of the 20th Texas Simposium on Relativistic Asrophysics, Austin, Texas, Dectember 10-15, 2000, p.71
On possible observations of small mass neutron stars
2000 | Հոդված/Article
In Proceedings of the 20th Texas Symposium on Relativistic Astrophysics, Austin, Texas, December 10-15, 2000, p.54-56
Strange stars and their cooling with positron electrical neutralization of quark matter
1999 | Հոդված/Article
Astrofizika, v.42, 617-630, 1999 (Astrophysics, v.42, 467, 1999)
Models of strange stars with a crust
1999 | Հոդված/Article
Astrofizika, v.42, 439-448, 1999 (Astrophysics, v.42, 330, 1999)
Странные звезды и их остывание при позитронной электронейтрализации кварковой материи
1999 | Հոդված/Article
Астрофизика, т.42, 617-630, 1999 (Astrophysics, v.42, 467, 1999)
Модели странных звезд с корой
1999 | Հոդված/Article
Астрофизика, т.42, 439-448, 1999 (Astrophysics, v.42, 330, 1999)
Нейтронные звезды с ядром из странного кваркового вещества
1999 | Թեզիս/Thesis
Тезисы 10-ой Российской Гравитационной конференции, Владимир, 1999
Странные звезды при наличии позитронов
1999 | Թեզիս/Thesis
Тезисы 10-ой Российской Гравитационной конференции, Владимир, 1999
A red giant with a strange star as its core. Principal similarities to and differences from Thorne-Zytkow objects
1998 | Հոդված/Article
Astrofizika, v.41, 533-544, 1998 (Astrophysics, v.41, 349, 1998)
Красный гигант со странной звездой в качестве ядра
1998 | Հոդված/Article
Основные сходства и отличия от объектов Торна-Житков, Астрофизика, т.41, с.533-544, 1998
On two-phase stellar models with quark core
1998 | Թեզիս/Thesis
Abstract in Proceedings of the 19th Texas Simposium on Relativistic Astrophysics and Cosmology, Paris, France, 1998
Neutron stars with quark cores
1997 | Թեզիս/Thesis
Abstract in Plenary Lectures and Contributed Papers, 15th International Conference on General Relativity and Gravitation, Pune, India, 1997, p.159
On Strange Stars
1995 | Հոդված/Article
Astron. Lett., 21, 122-125, 1995.
О странных звездах
1995 | Հոդված/Article
Письма в Астрон.ж., т.21, 136-139, 1995
About observable manifestation of strange stars
1995 | Թեզիս/Thesis
Abstract in Proc. Of the 14th Int. Conf. on General Relativity and Gravitation, Florence, Italy,1995
Strange quark matter and superdense stars models
1995 | Թեզիս/Thesis
Abstract in Proceedings of the 14th International Conference on General Relativity and Gravitation, Florence, Italy, 1995
Neutron stars containing pion condensate
1995 | Հոդված/Article
In ''Physics of Neutron Stsrs''.Edited by A.M.Kaminker, N. Y.,Nova Science Publishers, p.195-206, 1995
О дефекте массы странных звезд
1995 | Հոդված/Article
Астрофизика, т.38, с.269-278, 1995
Странная кварковая материя и модели странных звезд
1994 | Հոդված/Article
Астрофизика, т.37, 499-514, 1994
Strange Quark Matter and Strange Stars Models
1994 | Հոդված/Article
Astrofizika, 37, 499-514, 1994 (in Russian)
К теории сверхплотных ядер и пионных звезд
1994 | Թեզիս/Thesis
Тезисы докл.VI –ой советской гравитац. Конференции, Москва, с.124-126, 1984
Нейтронные звезды
1989 | Հոդված/Article
Астрофизика, т.31, 111-123, 1989
|
О коллапсе нейтпонной звезды к слоистой конфигурации с пиконденсатным ядром
1989 | Հոդված/Article
ДАН Арм. ССР, Физика, т.88, вып.1, с.18-21, 1989
Нейтронные звезды, содержащие пионный конденсат
1988 | Հոդված/Article
Физика нейтронных звезд. Образование,строение и эволюция (тем.сб.),изд-во ФТИ АН СССР, Ленинград, с.45-60, 1988
Нейтронные звезды и пионная конденсация
1988 | Հոդված/Article
Точные решения уравнений гравитационного поля и их физическая интерпретация, изд-во ,Тартусского ун-та, Тарту, с.125-127, 1988
О возможностях наблюдения нейтронных звезд
1988 | Հոդված/Article
Материалы VII-ой Всесоюзной конференции ‘’Современные теоретические и экспериментальные проблемы теории относительности и гравитации’’, изд-во ЕГУ, с.352-354, 1988
Об энерговыделении при коллапсе нейтронной звезды к слоистой конфигурации с пиконденсатным ядром
1988 | Հոդված/Article
Материалы VII-ой Всесоюзной конференции ‘’Современные теоретические и экспериментальные проблемы теории относительности и гравитации’’, изд-во ЕГУ с.354-356, 1988
О наблюдательных проявлениях пионных звезд
1986 | Հոդված/Article
Астрофизика, т.24, 301, 1986
Когерентная длина в теории изучения электромагнитных волн. Межвуз
1986 | Հոդված/Article
Сбор. научн. труд., Физика, вып.6, Ереван, 1986
Когерентная длина в теории излучения электромагнитных волн
1986 | Հոդված/Article
Минвуз. Сб. НТ, Физика, изд-во ЕГУ вып.6, с.26-27, 1986
Максимальная масса пионных звезд
1986 | Հոդված/Article
Астрофизика,т.24, с.420-423, 1986
О двух моделях пионного конденсата
1985 | Հոդված/Article
ЕГУ Уч. записки 1985, т.3 ст. 60-63.
О двух моделях пионного конденсата (Պիոնային կոնդենսատի երկու մոդելների մասին)
1985 | Հոդված/Article
ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1985, #3, էջ 60-63 (ռուսերեն)
|
Пионные звезды
1984 | Հոդված/Article
Sov. Astron. v.28, Issue 4, p. 396-401, 1984
|
Об одной возможности проверки существования сверхплотных ядер
1984 | Հոդված/Article
Уч. записки ЕГУ , т.3 (156), с.51-58, 1984
Сферически-симметрические барионные звезды и белые карлики
1984 | Հոդված/Article
Минвуз. сб. НТ ‘’Вопросы теории сверхплотных небесных тел’’, изд-во ЕГУ, вып.I , с.100-110,1984
Об одной возможности проверки существования сверхплотных ядер (Գերխիտ միջուկների գոյության ստուգման մի հնարավորության մասին)
1984 | Հոդված/Article
ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1984, #2, էջ 51-59 (ռուսերեն)
|
Подготовка специалистов нового типа в Ереванском государственном университете
1983 | Հոդված/Article
Ленинян угиов , 3, с.71-75, 1983
Гигантские сверхплотные ядра или новый тип сверхплотных небесных тел
1983 | Հոդված/Article
Материалы Gr-10, Падуя, Италия, с.746-748, 1983
О возможности существования сверхплотных сверхтяжелых ядер (Գերխիտ գերծանր միջուկների գոյության հնարավորության մասին)
1982 | Հոդված/Article
ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1982, #3, էջ 78-81 (ռուսերեն)
|
К теории пионного конденсата и некоторых его астрофизических применениях
1981 | Թեզիս/Thesis
Тезисы докл. V-ой советской гравитац. конференции , Москва, с.255, 1981
К теории ядерной материи и некоторых ее астрофизических применениях
1981 | Հոդված/Article
Сборник материалов юбилейных научных сессий, изд-во ЕГУ, с.120-129, 1981
Распределение электронов в атоме с нейтронобогатым сверхзаряженным ядром
1980 | Հոդված/Article
Изв. АН Арм ССР, Физика, 15, 193-197, 1980
Нейтронобогатые ядра и компактные небесные тела
1980 | Թեզիս/Thesis
Материалы Gr-9,ГДР, Йена, т.2, с.300, 1980
Вартанян Ю.Л. , Н.К.Овакимова
Сверхплотные звезды с пионным конденсатом
1980 | Թեզիս/Thesis
Материалы Gr-9,ГДР, Йена, т.2, с.287, 1980
Вартанян Ю.Л. , Н.К.Овакимова
Пионные звезды
1980 | Թեզիս/Thesis
Тезисы докладов I-го Всесоюзного симпозиума по теории сверхплотных небесных тел, Ереван, с.33, 1980
Вартанян Ю.Л. , Н.К.Овакимова
Сверхплотные ядра в вырожденной ядерной плазме
1980 | Հոդված/Article
Астрон.ж.,т.57, с.540-548, 1980
Դաշտի տեսութուն (էլեկտրադինամիկա), III հատոր,դասախոսություններ
1980 | Գիրք/Book
ԵՊՀ հրատարակչություն, Երևան, 1980
Вартанян Ю.Л. , Н.К.Овакимова
Белые карлики и нейтронные звезды при удержании нейтрино
1978 | Հոդված/Article
Астрон.ж., т.55, с.1040-1044, 1978
О гравитационном излучении нейтронных звезд и белых карликов
1977 | Հոդված/Article
Астрон.ж., т.54, 1047-1050, 1977
О гравитационном излучении нейтронных звезд и белых карликов
1977 | Հոդված/Article
Астроном. ж., т.54, 1074, 1977
Вартанян Ю.Л. , Н.К.Овакимова
Ядерное вещество и сверхплотные конфигурации при удержании нейтрино
1977 | Թեզիս/Thesis
Материалы Gr-8,Канада, с.341,1977
Неоднородно вращающиеся нейтронные звезды
1977 | Հոդված/Article
Астрофизика, т.13, с.313-322, 1977
Вартанян Ю.Л. , Овакимова Н.К.
Ядерное вещество при удержании нейтрино
1977 | Հոդված/Article
Астрон.ж.,т.54, с.1281-1284,1977
О предельном значении массы неоднородно вращающихся нейтронных звезд
1976 | Հոդված/Article
Письма в Астроном. ж., т.2, 195, 1976
Вартанян Ю. Л. , Овакимова Н. К.
Об одном механизме выделения энергии в вырожденной ядерной плазме
1976 | Հոդված/Article
Астрон.ж., т.53, 1136-1137, 1976
Вартанян Ю.Л. , Овакимова Н.К.
Холодное испарение нейтронов из ядер в сверхплотном веществе
1976 | Հոդված/Article
Сообщения Бюраканской обсерватории, т.48, с.87-95, 1976
О дифференциально вращающихся нейтронных звездах и белых карликах
1976 | Գիրք/Book
Релятижистская астрофизика (сборник научных трудов), Минск, 1976
Модели квазивырожденных белых карликов
1976 | Գիրք/Book
Сборник ''Проблемы гравитации'',Тбилиси, 1976
Новый факультет университета
1976 | Հոդված/Article
Ереванский Университет, 1(24), с.3-8, 1976
Быстро вращающиеся массивные белые карлики
1975 | Հոդված/Article
Астрофизика, т.11, с.517, 1975
Время охлаждения и внутренние характеристики горячих белых карликов
1973 | Հոդված/Article
Астрон.ж., т.50, с.305, 1973
Об устойчивости и радиальных пульсациях вращающихся нейтронных звезд
1973 | Հոդված/Article
Астрон.ж., т.50, 48-59, 1973
Время охлаждения и внутренние характеристики горячих белых карликов
1973 | Հոդված/Article
Астрон.ж.,т.50, с.305-311, 1973
Гравитационный дефект массы вращающихся белых карликов и нейтронных звезд
1973 | Հոդված/Article
Астрон.ж.,т.50, с.989-995, 1973
Влияние сплюснутости на устойчивость и пульсации вращающихся нейтронных звезд
1973 | Հոդված/Article
ДАН Арм. ССР, т.56, с. 290-294 , 1973
Вартанян Ю. Л. , Н. К. Овакимова
Нейтронобогатые ядра в ферми-газе
1972 | Հոդված/Article
Астрон.ж., т.49, 306-315, 1972
Энергетические состояния вращающихся белых карликов и нейтронных звезд
1972 | Թեզիս/Thesis
Тезисы докладов советской гравитационной конференции, Ереван,1972
О пороге развала ядер в вырожденном электронно-нейтронном газе
1972 | Հոդված/Article
Астрофизика, т.8, с.117-121, 1972
Пульсации и устойчивость сплюснутых вращающихся белых карликов
1972 | Հոդված/Article
Астрофизика, т.8, с.413-418, 1972
Охлаждение и внутренние характеристики горячих барионных конфигураций
1971 | Հոդված/Article
Астрофизика, т.7, 237-258, 1971
Эволюция и радиальные пульсации изотермических белых карликов с учетом вращения, эффектов нейтронизации и ОТО
1971 | Հոդված/Article
Астрофизика, т.7, с.107-119, 1971
Устойчивость и радиальные пульсации нейтронных звезд
1971 | Գիրք/Book
Астрофизика, т.7, с.625-641, 1971
Некоторые вопросы физики сверхплотных небесных тел
1971 | Գիրք/Book
Автореферат докторской диссертации, ЕГУ , 1971
Радиальные пульсации вращающихся белых карликов с учетом эффектов ОТО и нейтронизации
1970 | Հոդված/Article
Астрофизика, т.6, 601-613, 1970
О нейтронных звездах малой массы
1970 | Հոդված/Article
Астрофизика, т.6, с.167-170, 1970
Դաշտի տեսություն (էլեկտադինամիկա), I հատոր, դասախոսություններ
1970 | Գիրք/Book
ԵՊՀ հրատարակչություն, Երևան, 1970
Горячие изоэнтропичные белые карлики
1968 | Հոդված/Article
Астрофизика, т.4, с.373-383, 1968
Изоэнтропичные белые карлики
1968 | Հոդված/Article
Материалы Gr-5, Тбилиси, с.188-190, 1968
Влияние нейтронизации на критические параметры изотермических белых карликов
1968 | Հոդված/Article
Астрофизика, т.4, с.643-646, 1968
Саакян Г.С., Вартанян Ю.Л.
Модель дозвездных тел
1967 | Հոդված/Article
Астрофизика, т.3, с.503-509, 1967
О радиусе нейтронных звезд
1967 | Հոդված/Article
Астрофизика, т.3, с.497-502, 1967
Модель расширяющегося сверхплотного небесного тела
1966 | Հոդված/Article
Астрофизика, т.2, с.45-52, 1966
Поглощение нейтрино при сверхвысоких температурах
1965 | Հոդված/Article
Астрофизика, т.1, с.183-192,1965
Вартанян Ю.Л. , Саакян Г.С., Чубарян Э.В.
К теории сверхплотных небесных тел
1965 | Հոդված/Article
''Проблемы гравитации'', Тбилиси, с.205-214, 1965
Саакян Г. С., Вартанян Ю. Л.
Основные параметры барионных конфигураций
1964 | Հոդված/Article
Астрон.ж., т. 41, 193-200, 1964
О некоторых астрофизических применениях релятивистской термодинамики и уравнений Эйнштейна
1964 | Հոդված/Article
Автореферат кандидатской диссертации, ЕГУ, 1964
G.S.Sahakian, Yu.L.Vartanyan
On the Possible Phase States of Matter at Extremely High Densities
1963 | Գիրք/Book
Nuovo Cimento, 1963, Serie X, v.30, 82-104
Саакян Г.С., Вартанян Ю.Л.
О решениях Вейля для аксиальносимметрических гравитационных полей
1963 | Հոդված/Article
Nuovo Cimento, v.27, p.1497-1498, 1962
Саакян Г.С., Вартанян Ю.Л.
О возможных фазовых состояниях вещесыва при чрезвычайно больших плотностях
1963 | Հոդված/Article
Сообщения Бюраканской обсерватории, т.33, с.55-87, 1963
Массы и радиусы барионных конфигураций
1963 | Ուսումնական ձեռնարկ
Изв.АН Арм.ССР (физ.-мат.науки),т.16, с.137-146,1963
Потери энергии при прохождении сильно взаимодействующих частиц через водород
1962 | Հոդված/Article
ЖЭТФ, т.43, с.2143-2145, 1962
Саакян Г.С., Вартанян Ю.Л.
О коллапсе гравитирующих масс
1962 | Հոդված/Article
Изв. АН Арм. ССР (физ.-мат.науки),т.15, с.89-91, 1962
Саакян Г.С., Вартанян Ю.Л.
О решениях уравнений Эйнштейна для аксиально- симметрических полей
1962 | Հոդված/Article
Изв. АН Арм.ССР (физ.-мат.науки),т.15, с.83-88, 1962
Поляризационные эффекты при тормозном излучении
1960 | Հոդված/Article
ДАН Арм.ССР, т.30, с.265-269, 1960