Մանկավարժության և կրթության զարգացման կենտրոն
Pedagogy and Education Development Center
:
>
Հասմիկ Սեդրակի Մովսեսյան

Դոցենտ | Էկոլոգիայի և բնության պահպանության ամբիոն
Կրթություն
1982 - 1985 թթ.` ասպիրանտ, կենսաքիմիայի ամբիոն, կենսաբանության ֆակուլտետ, ԵՊՀ
1977 - 1982 թթ.` ուսանող, կենսաքիմիայի ամբիոն, կենսաբանության ֆակուլտետ, ԵՊՀ

Գիտական աստիճան
Կենս. գիտ. թեկն., «Արգինազի իզոֆերմենտները և պրոլինի կենսասինթեզի պրոցեսը առնետների վերականգնվող լյարդում», 1990 թ., Մասնագիտացված Խորհուրդ К.005.01.08, ԵՊՀ

Գիտական կոչում
Դոցենտ` ՀՀ ԲՈՀ, 2008 թ.

Աշխատանքային փորձ
2008 թ. մինչ այժմ` դոցենտ, էկոլոգիայի և բնության պահպանության ամբիոն, կենսաբանության ֆակուլտետ, ԵՊՀ
2007 - 2008թթ.` բաժնի վարիչ, դասախոսների որակավորման բարձրացման բաժին, ԵՊՀ
2002 - 2008թթ.` ասիստենտ, էկոլոգիայի և բնության պահպանության ամբիոն, կենսաբանության ֆակուլտետ, ԵՊՀ
2000 - 2002 թթ.` ասիստենտ, կենսաքիմիայի ամբիոն, կենսաբանության ֆակուլտետ, ԵՊՀ
2004 - 2008 թթ.` գիտաշխատող, էկոլոգիայի և բնության պահպանության ամբիոն, կենսաբանության ֆակուլտետ, ԵՊՀ
1994 - 2004 թթ.` գիտաշխատող, կենսաքիմիայի ամբիոն, կենսաբանության ֆակուլտետ, ԵՊՀ
1985 - 2000 թթ.` ավագ լաբորանտ, կենսաքիմիայի ամբիոն, կենսաբանության ֆակուլտետ, ԵՊՀ

Կարդացվող դասընթացներ
Էկոլոգիայի և բնության պահպանության հիմունքներ
Էկոթունաբանություն
Կենսաանվտանգության հիմունքներ
Շրջակա միջավայրի հետ կապված առողջություն

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Էկոլոգիա, բնապահպանություն, շրջակա միջավայրի հետ կապված և մասնագիտական առողջություն, շրջակա միջավայրի քիմիա և թունաբանություն, կենսաքիմիա, սննդի անվտանգություն

Մասնակցությունը դրամաշնորհների
Կրթական դրամաշնորհներ
2010 - 2013 թթ.` 159340-TEMPUS-ES-TEMPUS-JPCR «Կիրառական կենսաբանություն» մագիստրոսական ծրագրի մշակում, ԵՊՀ
2001 թ. (1 հոկտեմբերի) - 2002 թ. (1 հունվարի)՝ Կլինիկական լաբորատոր ախտորոշման վերապատրաստման դասընթաց (Առողջապահության Ազգային ինստիտուտ, Հայաստանի Հանրապետություն)
2001 թ. (1 մարտի - 1 հունիսի)` ՀԿ Կառավարման ուսումնական ծրագիր (ԱՄՆ Միջազգային Զարգացման Գործակալության և Ամերիկայի Հայկական Ասամբլեայի ՀԿ Ուսումնական և Ռեսուրսային Կենտրոն)
Գիտահետազոտական դրամաշնորհներ
2021 թ. (1 հոկտեմբերի) - 2026 թ. (1 հոկտեմբերի)` ՀՀ ԿԳՄՍ Գիտության կոմիտեի Գիտական և գիտատեխնիկական գործունեության պայմանագրային (թեմատիկ) ֆինանսավորման շրջանակներում առաջատար հետազոտությունների աջակցության գիտական թեմա
2018 թ. մինչ այժմ` ՀՀ ԿԳՄՍ Գիտության կոմիտեի և Հիմնարար հետազոտությունների Ռուսաստանյան հիմնադրամի ֆինանսական աջակցությամբ իրականացվող համատեղ ծրագրեր
2011 - 2021 թթ.` ՀՀ ԿԳՄՍ Գիտության կոմիտեի ֆինանսական աջակցությամբ իրականացվող գիտական (պայմանագրային) թեմաներ
Ճանապարհորդական դրամաշնորհներ
2011, 2012 թթ.` Գալուստ Գյուլբենկյան հիմնադրամի (Պորտուգալիա) դրամաշնորհներ` Բադ Նաուհեյմում (Գերմանիա) և Վալենսիայում (Իսպանիա) միջազգային գիտաժողովների մասնակցելու համար

Լեզուներ
Հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն

Մասնագիտական անդամակցություն
Էկոլոգիայի միջազգային կազմակերպության (INTECOL) անդամ
Հայաստանի կենսաքիմիական ընկերության անդամ
«Մարդու առողջություն» բարեգործական ՀԿ հիմնադիր անդամ

hasmikmov@ysu.am

Հողի մանրէների կենսազանգվածի և ֆերմենտային ակտիվության պատասխանը պղնձով և մոլիբդենով աղտոտմանը Զանգեզուրի պղնձամոլիբդենային կոմբինատի շրջակայքում, Հայաստան
2020 | Հոդված/Article
ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր: Քիմիա և կենսաբանություն, 2020, հ. 54, #3, էջ 235-245
|
Կ. Ա. Ղազարյան , Գ. Ա. Գևորգյան, Հ. Ս. Մովսեսյան , Հ. Է. Խաչատրյան
Soil salinization in the agricultural areas of Armenian semi-arid regions: case study of Masis region (Հողերի աղակալումը Հայաստանի կիսաչորային շրջանների գյուղատնտեսական հանդակներում. հիմնախնդրի ուսումնասիրում Մասիսի տարածաշրջանում)
2020 | Հոդված/Article
ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր: Քիմիա և կենսաբանություն, 2020, հ. 54, #2, էջ 159–167
|
Hydrochemical analysis and evaluation of groundwater quality for irrigation in Masis Region, Armenia (Մասիսի շրջանի (Հայաստան) ստորերկրյա ջրերի հիդրոքիմիական վերլուծությունը և ոռոգման համար որակի գնահատումը)
2019 | Հոդված/Article
ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր: Քիմիա և կենսաբանություն, 2019, հ. 53, #3, էջ 193-199
|
Ghazaryan Karen , Movsesyan Hasmik , Ghazaryan Naira, Watts Beatriz Amanda
Copper phytoremediation potential of wild plant species growing in the mine polluted areas of Armenia
2019 | Հոդված/Article
Environmental Pollution, 2019, 249, pp. 491-501
Marina Burachevskaya, Tatiana Minkina, Victor Chaplygin, Tatiana Bauer, Victor Chaplygin, Inna Zamulina, Svetlana Sushkova, Alexey Fedorenko, Karen Ghazaryan , Hasmik Movsesyan , Denis Makhinya
Study of copper, lead, and zinc speciation in the Haplic Chernozem surrounding coal-fired power plant
2019 | Հոդված/Article
Applied Geochemistry, 2019, 104, pp. 102-108
Gorovtsov Andrey, Vishnu Rajput, Minkina Tatiana, Mandzhieva Saglara, Sushkova Svetlana, Kornienko Igor, Tatiana V. Grigoryeva, Chokheli Vasily, Aleshukina Iraida, Zinchenko Vladislav, Fedorenko Elena, Movsesyan Hasmik
The role of biochar-microbe interaction in alleviating heavy metal toxicity in Hordeum vulgare L. grown in highly polluted soils
2019 | Հոդված/Article
Applied Geochemistry, 2019, 104, pp. 93-101
Karen A. Ghazaryan , Hasmik S. Movsesyan , Hrant E. Khachatryan, Naira P. Ghazaryan, Tatiana M. Minkina, Svetlana N. Sushkova, Saglara S. Mandzhieva, Vishnu D. Rajput
Copper phytoextraction and phytostabilization potential of wild plant species growing in the mine polluted areas of Armenia
2019 | Հոդված/Article
Geochemistry: Exploration, Environment, Analysis, 2019, 19 (2), pp. 155-163
Hydrochemical analysis and evaluation of groundwater quality for irrigation in Masis Region, Armenia (Մասիսի շրջանի (Հայաստան) ստորերկրյա ջրերի հիդրոքիմիական վերլուծությունը և ոռոգման համար որակի գնահատումը)
2019 | Հոդված/Article
ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր: Քիմիա և կենսաբանություն, 2019, հ. 53, #3, էջ 193-199
|
The impact of Zangezur Copper and Molybdenum Combine activities on the pollution of agricultural lands and crops by toxic elements (Զանգեզուրի պղնձամոլիբդենային կոմբինատի ազդեցությունը թունավոր տարրերով գյուղատնտեսական հանդակների և մշակաբույսերի աղտոտվածության վրա )
2019 | Հոդված/Article
ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր: Քիմիա և կենսաբանություն, 2019, հ. 53, #2, էջ 119-125
|
Potentially toxic elements content in soils in the vicinity of shamlugh copper mining area (armenia): ecological, agricultural and health risk assessment
2018 | Հոդված/Article
Biological Journal of Armenia, 2018, 4 (70), pp. 6-11
|
Կ. Ա. Ղազարյան , Հ. Ս. Մովսեսյան , Գ. Ա. Գևորգյան, Հ. Է. Խաչատրյան, Ս. Վ. Անտոնյան, Ռ. Է Ավետիսյան
Environmental risk assessment of soil pollution by some trace elements around open mine and tailing dump of Akhtala Mining and Processing Enterprise (Որոշ միկրոտարրերով Ախթալայի լեռնահարստացման կոմբինատի բաց հանքի և պոչամբարի շրջակա տարածքի հողերի աղտոտվածության հետ կապված էկոլոգիական ռիսկերի գնահատումը)
2018 | Հոդված/Article
ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր: Քիմիա և կենսաբանություն, 2018, հ. 52, #3, էջ 198-203
|
Copper phytoremediation potential of native plant species growing in the mine polluted areas of south Armenia
2018 | Թեզիս/Thesis
International Conference “Smart Bio”. 2018, p. 104
|
Ghazaryan K. A. , Movsesyan H. S. , Rajput V. D., Minkina T. M., Behal A., Sushkova S. N., Mandzhieva S., Singh R., Gorovtsov A., Tsitsuashvili V. S., Purvis W. O.
Effects of zinc-oxide nanoparticles on soil, plants, animals and soil organisms: A review
2018 | Հոդված/Article
Environmental Nanotechnology, Monitoring and Management. 2018, 9, 76-84 pp.
Karen A. Ghazaryan , Hasmik S. Movsesyan , Hrant E. Khachatryan, Naira P. Ghazaryan
Geochemistry of Potentially Toxic Trace Elements in Soils of Mining Area: A Case Study from Zangezur Copper and Molybdenum Combine, Armenia
2018 | Հոդված/Article
Bulletin of Environmental Contamination and Toxicology. 2018, Published online, 1-6 pp.
Burachevskaya M., Ghazaryan K. , Minkina T., Movsesyan H. , Mandzhieva S., Bauer T., Sushkova S.
Strength of zinc fixation in soils in the conditions of aerosol contamination
2018 | Թեզիս/Thesis
2nd International Young Scientists Conference on Biodiversity and Wildlife Conservation Ecological Issues. 2018, pp. 64-65
Sushkova S., Minkina T., Deryabkina Turina I., Antonenko E., Movsesyan H.
Pahs bioaccumulation in soil-plant system in artificial contaminated model experience
2018 | Հոդված/Article
18th International Multidisciplinary Scientific Geoconference, SGEM 2018. pp. 613-620
|
Գ. Ա. Գևորգյան, Կ. Ա. Ղազարյան, Հ. Ս. Մովսեսյան
Assessment of ecological and agricultural risks of heavy metal pollution of soils in the vicinity of Kapan City, Armenia (Հայաստանի Կապան քաղաքի շրջակա հողատարածքների ծանր մետաղներով աղտոտվածության էկոլոգիական և գյուղատնտեսական ռիսկերի գնահատումը)
2017 | Հոդված/Article
ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր: Քիմիա և կենսաբանություն, 2017, հ. 51, #3, էջ 193-197
|
Heavy metals in the soils of the mining regions of Kajaran, Armenia: A preliminary definition of contaminated areas
2017 | Հոդված/Article
Academic Journal of Science. 2017, 07(03), 421–429 pp.
|
Ghazaryan K. A. , Movsesyan H. S. , Khachatryan H. E., Ghazaryan N. P.
Geochemistry of potentially toxic trace elements in soils of mining area: a case study from Zangezur Copper and Molybdenum Combine, Armenia
2017 | Թեզիս/Thesis
15th International Conference on Environmental Science and Technology. 2017. p. 179
|
Human health risk assessment of heavy metal pollution in soils around Kapan mining area, Armenia
2017 | Հոդված/Article
Electronic journal of natural sciences. 2017, 2(29), pp. 29-33
|
Կ. Ա. Ղազարյան , Հ. Ս. Մովսեսյան , Հ. Է. Խաչատրյան, Տ. Մ. Մինկինա, Ս. Ն. Սուշկովա
Copper absorption status of agricultural plant species and their phytoremediation potential (Պղնձի կլանումը գյուղատնտեսական մշակաբույսերի կողմից և դրանց ֆիտոռեմեդիացիայի պոտենցիալը)
2017 | Հոդված/Article
ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր: Քիմիա և կենսաբանություն, 2017, հ. 51, #2, էջ 106-112
|
Flavio Fornasier, Karen Ghazaryan , Hasmik Movsesyan , Naira Ghazaryan
Rapid evaluation of heavy metals impact on biochemical activity and microbial size in soils around Zangezur Combine, Armenia
2016 | Թեզիս/Thesis
5th International Conference “Enzymes in the Environment: Ecology, Activity and Applications”. 2016, p. 38
|
Application of various methods for evaluation of heavy metal pollution in soils around Agarak copper-molybdenum mine complex, Armenia
2016 | Հոդված/Article
World Academy of Science, Engineering and Technology. International Journal of Environmental, Chemical, Ecological, Geological and Geophysical Engineering, 2016, 10, 8, 809-814 pp.
|
Ագարակի պղնձամոլիբդենային կոմբինատի շրջակա հողերի միկրոտարրերով աղտոտվածության հետ կապված էկոլոգիական ռիսկերի գնահատումը
2016 | Հոդված/Article
Հայաստանի կենսաբանական հանդես, 2016թ․, 68, 4, 66-75 էջ, Հայաստան
|
Կ. Ա. Ղազարյան , Հ. Ս.Մովսեսյան , Ն. Փ. Ղազարյան, Շ. Վ. Շալունց
Assessment of heavy metal contamination of soils around Agarak (RA) copper-molybdenum mine complex (ՀՀ Ագարակի պղնձամոլիբդենային կոմբինատի շրջակա տարածքի հողերի ծանր մետաղներով աղտոտվածության գնահատումը)
2016 | Հոդված/Article
ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր: Քիմիա և կենսաբանություն, 2016 #1, էջ 34-42
|
K.A. Ghazaryan , G.A. Gevorgyan , H.S. Movsesyan , N.P. Ghazaryan , K.V. Grigoryan
The evoluation of heavy metal pollution degree in the soils around the Zangezur copper and molybdenum combine
2015 | Հոդված/Article
Rome, Italy, May 05-06, 2015, 17 (5) Part I, p. 161-166
|
Գ. Ա. Գևորգյան, Հ. Ս. Մովսեսյան , Կ. Վ. Գրիգորյան , Կ. Ա. Ղազարյան
Environmental risks of heavy metal pollution of the soils around Kajaran Town, Armenia (ՀՀ Քաջարան քաղաքի շրջակա տարածքի հողերի ծանր մետաղներով աղտոտման էկոլոգիական ռիսկերը)
2015 | Հոդված/Article
ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր: Քիմիա և կենսաբանություն, 2015 #2, էջ 50-55
|
Ghazaryan K.A. , Movsesyan H.S. , Ghazaryan N.P. , Gevorgyan G.A., Grigoryan K.V.
Soil pollution level of ecologically vulnerable areas around Kajaran town and ways of their improvement
2014 | Հոդված/Article
Chemistry Journal of Moldova. Ecological Chemistry, 2014, V. 9, № 2, p. 52-57
|
Gevorgyan G.A. , Ghazaryan K.A. , Movsesyan H.S. , Ghazaryan N.P., Grigoryan K.V
The assessment of the heavy metal enrichment of the soils around Kapan town, Armenia
2014 | Հոդված/Article
Proceedings of International Conference "Sustainable Development Conference 2014: Green technology, renewable energy, environmental protection", Bangkok, Thailand, July 5-7, 2014, p. 355-361
|
Ghazaryan K.A. , Movsesyan H.S , Ghazaryan N.P. , Gevorgyan G.A., Grigoryan K.V.
General characteristic and pollution level of soils in ecologically vulnerable mining areas around Kapan town in Armenia
2014 | Հոդված/Article
Academic Journal of Science, 2014, p. 187-196
|
General characteristic of soils of Kajaran Town surroundings (Քաջարան քաղաքի շրջակա տարածքի հողերի ընդհանուր բնութագիրը)
2013 | Հոդված/Article
ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր: Քիմիա և կենսաբանություն, 2013, #3, էջ 44-50
|
Մ. Ա. Սարգսյան , Հ. Ս. Մովսեսյան , Ն. Փ. Ղազարյան , Ա. Մ. Սարգսյան, Հ. Ռ. Մեսրոփյան , Ա. Մ. Ավագյան
Հողաբնակ ամոնիֆիկատորների թվաքանակը անտառային դարչնագույն հողերում բակտերիական միջատասպանների ներմուծումից հետո
2013 | Հոդված/Article
Հայաստանի կենսաբանական հանդես, 2013, հ. 65, #4, 2013, էջ 121-123
|
The ecological assessment of soils around Agarak town
2013 | Հոդված/Article
Հայաստանի կենսաբանական հանդես, 2013, հ. 62, #1, 2013, էջ 39-43
|
H. S. Movsesyan , R. M. Aroutounian , L. V. Shakyan, Sh. G. Asmaryan, H. M. Galstyan, G. M. Bazikyan, H. A. Martirosyan, A. K. Saghatelyan
Studying cancer incidence in kids and juveniles in Yerevan in relationship with air and soil pollution on their dwelling sites
2013 | Հոդված/Article
Biological journal of Armenia, 2013, v. 65, #3, 2013, p. 69-75
|
Մ. Ս. Սարգսյան, Հ. Ս. Մովսեսյան , Ն. Փ. Ղազարյան, Ա. Մ. Սարգսյան, Ա. Մ. Ավագյան
Ինվերտազի ակտիվությունը անտառային դարչնագույն հողեր բակտերիական միջատասպանների ներմուծումից հետո
2013 | Հոդված/Article
Հայաստանի կենսաբանական հանդես, 2013, հ. 65, #2, 2013, էջ 71-75
|
Մ. Ա. Սարգսյան , Հ. Ս. Մովսեսյան , Ն. Փ. Ղազարյան, Ա. Մ. Սարգսյան , Ա. Մ. Ավագյան
The quantities of ammonifiers in brown forest soils after introduction of crystallophores (Անտառային դարչնագույն հողերի ամոնիֆիկատորների քանակությունը բյուրեղ առաջացնող միջատասպան բակտերիաներ ներմուծելուց հետո)
2013 | Հոդված/Article
ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր: Քիմիա և կենսաբանություն, 2013, #1, էջ 40-43
|
Анкетирование родителей детей-олигофренов в Армении с учетом эффекта факторов окружающей среды (Հայաստանում օլիգոֆրենիայով տառապող երեխաների ծնողների անկետավորումը շրջակա միջավայրի գործոնների ազդեցության առումով)
2012 | Հոդված/Article
ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր: Քիմիա և կենսաբանություն, 2012, #3, էջ 50-56 (ռուսերեն)
|
H. S. Movsesyan , M. A. Sargsyan, N. P. Ghazaryan, A. M. Sargsyan, H. R. Mesropyan
Bacillus thuringiensis-based insecticides residues in brown forest soils and their influence on soil-inhabiting ammonifiers
2012 | Թեզիս/Thesis
International Conference of Agricultural Engineering, 2012, CIGR-Ageng, Spain, Valencia
|
Ա. Մ. Ավագյան, Մ. Ա. Սարգսյան, Հ. Ս. Մովսեսյան
Միջատասպան բյուրեղ առաջացնող բակտերիաների պահպանելիությունը կաղամբով տնկված տիպիկ սևահողերում
2012 | Հոդված/Article
ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Քիմիա և կենսաբանություն, 2012, #2, էջ 55-60
|
Մ. Ա. Սարգսյան, Հ. Ս. Մովսեսյան , Ն. Փ. Ղազարյան, Ա. Մ. Սարգսյան, Հ. Ռ. Մեսրոպյան
Նիտրիֆիկատորների քանակությունն անտառային դարչնագույն հողերում բակտերիական միջատասպաններով ցողումից հետո
2011 | Հոդված/Article
ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Քիմիա և կենսաբանություն, #3(226), էջ 62-64
|
Կ. Հ. Թառլամազյան, Հ. Ս. Մովսեսյան
Испытание инсектицидов против крестоцветныx блошек на посадкаx капусты в Армавирской области РА (Միջատասպանների փորձարկումը խաչածաղկավորների լվիկների դեմ ՀՀ Արմավիրի մարզի կաղամբի տնկարկներում)
2010 | Հոդված/Article
ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր: Քիմիա և կենսաբանություն, 2010, #3, էջ 62-64 (ռուսերեն)
|
Հ. Ա. Հովհաննիսյան, Ա. Կ. Սաղաթելյան, Հ. Ս. Մովսեսյան , Ռ. Մ. Հարությունյան
Изучение загрязнения тяжелыми металлами некоторых древесных пород Еревана с учетом размеров их геномов (Երևանում աճող որոշ ծառատեսակների ծանր մետաղներով աղտոտման ուսումնասիրությունը կապված դրանց գենոմի չափերի հետ)
2010 | Հոդված/Article
ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր: Քիմիա և կենսաբանություն, 2010, #3, էջ 41-45 (ռուսերեն)
|
Էկոլոգիայի և բնության պահպանության հիմունքներ
2010 | Գիրք/Book
Զանգակ-97, Երևան, 2010, 223 էջ
Determination of mercury concentration in Bandar Imam marine sediments (Persian Gulf)
2010 | Հոդված/Article
Biological journal of Armenia, LXII, 4, 2010, p. 66-72
Месропян А.Р., Мовсесян А.С. , Саркисян М.А.
Биологическая эффективность бактериальныx препаратов в сочетании с xимическими препаратами против гусениц златогузки и непарного шелкопряда
2010 | Հոդված/Article
Материалы международной конференции, посвященной 40-летию основания
АрГУ, г. Степанакерт. - 2010. - С. 140-142
Ա. Մ. Սարգսյան, Հ. Ս. Մովսեսյան , Հ.Ռ. Մեսրոպյան
Bacillus Thuringiensis տեսակի միջատասպանների պահպանելիությունը անտառային կենսացենոզներում ցողումից հետո
2010 | Հոդված/Article
Հայաստանի կենսաբանական հանդես, LXII, 2, Երևան, 2010, էջ 63-67
Казарян Н.П., Мовсесян А.С. , Жамгарян Г.Г., Григорян К.В.
Соxраняемость энтомопатогенных кристаллообразующих бактерий в светло-каштановых и бурых полупустынных почвах яблоневых садов
2009 | Հոդված/Article
Вестник Инженерной Академии Армении. - 2009. -Т. 6, N 1. - С. 130-135
|
Ա. Մ. Սարգսյան, Հ. Ս. Մովսեսյան , Ն. Փ. Ղազարյան, Մ. Ա.Սարգսյան
Բյուրեղ առաջացնող միջատասպան բակտերիաների փորձարկումը ոսկետուտի և տարազույգ մետաքսագործի դեմ լաբորատոր և դաշտային պայմաններում
2009 | Հոդված/Article
Հայաստանի կենսաբանական հանդես, LXI, 4, Երևան, 2009, էջ 73-76
Sargsyan A.M., Movsesyan H.S.
Biological effectiveness of bacterial insecticides against gypsy moth under laboratory conditions
2009 | Թեզիս/Thesis
4th International Confe-rence of Young Scientists “Biodiversity. Ecology. Adaptation. Evolution”, Odessa, Ukraine, 2009, p.109-110
|
Сохраняемость энтомопатогенных кристаллообразующих бактерий на листьях яблони ( Բյուրեղ առաջացնող միջատասպան բակտերիաների պահպանելիությունը խնձորենու տերևների վրա)
2008 | Հոդված/Article
ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 2008, #2, էջ 118-122 (ռուսերեն)
|
Карапетян А.М., Мовсесян А.С. , Саркисян М.А.
Количественный и качественный состав денитрифицирующих бактерий обнаженных почвогрунтов озера Севан после интродукции бактериальных инсектицидов
2008 | Հոդված/Article
СтатьяИзвестия Государственного аграрного университета Армении, 2008, N 3/4,С. 14-17
Карапетян А.М., Мовсесян А.С. , Казарян Н.П., Саркисян М.А.
Уреазная активность обнаженных почвогрунтов озера Севан после интродукции бактериальных инсектицидов
2008 | Հոդված/Article
СтатьяИзвестия аграрной науки (Тбилиси), Т. 6, N3, 2008, стр. 34-36
|
Ֆերմենտների ակտիվությունը որպես ծանր մետաղներով աղտոտված հողերի ախտորոշիչ ցուցանիշ
2008 | Գիրք/Book
Երևանի պետ. համալս. Հրատ., 2008, 28 էջ
General characteristic of the soils neighboring the Yerevan city “Zvartnots” airport
2007 | Թեզիս/Thesis
Biodiversity. Ecology. Adaptation. Evolution. Materials of III International Young Scientists conference. Odesa, 2007, P. 277
Greenhouse gases, exhausted into the atmosphere as a result of agricultural activities in the watershed basin of Lake Arpi and economic assessment of the harm caused by them
2006 | Թեզիս/Thesis
6th Annual International Conference of REC Cauca-sus “Climate Change”, Shindisi, Georgia, 2006, p.71-72
The introduction of new interdisciplinary course on Ecotoxicology in YSU
2005 | Հոդված/Article
5th Annual International Conference of REC Caucasus “Education for Sustainable Development”, Tbilisi, Georgia, 2005, p. 68-72
Principles of Ecotoxicology (Syllabus of the course)
2005 | Հոդված/Article
http://www.crc.ceu.hu/ocrc/syllabi/syll13596/Movsesyan.doc
Papoyan A.R., Hovhannisyan S.P., Gabrielyan G.A., Movsesyan H.S. , Torchyan R.H.
Influence of the sources of nitrogene and carbon of growth medium on the activity of L-amino acid oxidase of Aspergillus niger R-3
2004 | Թեզիս/Thesis
29-th FEBS Congress, Warsaw, Poland, 2004, p.72