Մանկավարժության և կրթության զարգացման կենտրոն
Pedagogy and Education Development Center
:
>
Արա Պետիկի Անտոնյան

Դոցենտ | Կենսաֆիզիկայի ամբիոն
Կրթություն
1989 - 1994 թթ.‎ ԵՊՀ կենսաբանության ֆակուլտետ
‎1994 - 1997 թթ. ‎ԵՊՀ կենսաֆիզիկայի ամբիոնին կից ասպիրանտուրա

Գիտական աստիճան
1998: «ԴՆԹ-ի հետ լիգանդների մուլտիմոդալ փոխազդեցությունը»
Կենս գիտ. թեկնածու ՀՀ ԲՈՀ-ի հաստատմամբ
2017 թ. դոկտորական ատենախոսություն, ԵՊՀ, Հայաստան

Աշխատանքային փորձ
1994 - 1998 Կրտսեր գիտ աշխատող, ԵՊՀ կենսաֆիզիկայի ամբիոն
1998 - 2005 գիտ. աշխատող‎
2013 թ-ից մինչև այսօր, ավագ գիտաշխատող
‎2007 թ-ից մինչև այսօր դոցենտ, ԵՊՀ կենսաֆիզիկայի ամբիոն:

Կարդացվող դասընթացներ
1. Մոլեկուլային կենսաֆիզիկա
2. Կենսաթերմոդինամիկա
3. Լիգանդների հավասարակշռական միացումը մակրոմոլեկուլների հետ
4. Մակրոմոլեկուլների փոխազդեցությունը լիգանդների հետ
5. Ժամանակակից հետազոտական մեթոդները կենսաբանության մեջ
6. Կենսաֆիզիկայի պրակտիկում
7. Կենսաբանական ռեակցիաների թերմոդինամիկա
8. Կենսաֆիզիկայի ժամանակակից հիմնահարցերը
9. Կենսամետրիա
10. Բնագիտության ժամանակակից հիմնահարցերը

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
ԴՆԹ-ի և ԴՆԹ-լիգանդ կոմպլեքսների կառուցվածքային-ֆունկցիոնալ ‎‎առանձնահատկությունների հետազոտությունը ֆիզիկական տարբեր ‎‎գործոնների (իոնական ուժի, ջերմաստիճանի և այլն) ազդեցության ներքո: ‎‎ԴՆԹ-ի և ԴՆԹ-լիգանդ կոմպլեքսների գործառնության թերմոդինամիկ ‎պարամետրերի որոշումը տարբեր մեթոդներով:

Մասնակցությունը դրամաշնորհների
Միջազգային իտական Հիմնադրամ (RYX 000 հիմնադրամ): 2010- ՄԳՏԿ, A-1764
2015 թ. ՀՀ ԿԳՆ ԳՊԿ 2015-17: 15T-IF 105

Լեզուներ
Ռուսերեն, անգլերեն

apant@ysu.am
(+37410) 571 061

Մեթիլային մանուշակագույնի փոխազդեցության համեմատությունը ցուլի շիճուկային ալբումինի և մարդու շիճուկային ալբումինի հետ ՈւՄ-դենատուրացիայի մեթոդով
2022 | Հոդված/Article
ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր: Քիմիա և կենսաբանություն, 2022, հ. 56, #2, էջ 136-140
|
Poly(rA)-poly(rU)-ի հետ փոքր ակոսային լիգանդ Hoechst 33258-ի կապման առանձնահատկությունները
2021 | Հոդված/Article
ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր: Քիմիա և կենսաբանություն, 2021, հ. 55, #2, էջ 144-150
|
Binding Peculiarities Of Poly(Ra)-Poly(Ru) With Minor Groove Ligand Hoechst 33258
2021 | Հոդված/Article
Proceedings of the YSU. Chemistry and Biology, 2021, N 55 (2), p. 144-150
Comparison of interaction of methyl violet and methylene blue with human serum albumin
2021 | Հոդված/Article
Biological Journal of Armenia, 2020, N 72 (4), p. 61-66
Մարդու շիճուկային ալբումինի ֆլուորեսցենցիայի փոփոխությունը՝ հրահրված մեթիլ մանուշակագույնով
2020 | Հոդված/Article
ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր: Քիմիա և կենսաբանություն, 2020, հ. 54, #3, էջ 261-264
|
Interaction of Double Stranded Nucleic Acids with Different Ligands
2020 | Թեզիս/Thesis
V International Conference of Biotechnology and Health, 29-31.10.2020, p. 134-135, Armenia
Comparison of the interaction of methylene blue and Hoechst 33258 with HSA
2020 | Թեզիս/Thesis
V International Conference of Biotechnology and Health, 29-31.10.2020, p. 13-14, Armenia
Study of the influence of the ionic strength on complex-formation of ethidium bromide with DNA and RNA
2020 | Թեզիս/Thesis
V International Conference of Biotechnology and Health, 29-31.10.2020, p. 19-20, Armenia
Thermodynamic Analysis of Hoechst 33258 Interaction with Poly(rA)-Poly(rU)
2020 | Թեզիս/Thesis
V International Conference of Biotechnology and Health, 29-31.10.2020, p. 108-109, Armenia
Study of methylene blue interaction with synthetic polynucleotide poly(rA)-poly(rU) (Սինթետիկ պոլինուկլեոտիդ poly(rA)-poly(rU)-ի հետ մեթիլենային կապույտի փոխազդեցության ուսումնասիրությունը)
2020 | Հոդված/Article
ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր: Քիմիա և կենսաբանություն, 2020, հ. 54, #2, էջ 112-117
|
Fluorescence change of human serum albumin induced by methyl violet
2020 | Հոդված/Article
Proceedings of the YSU. Chemistry and Biology, 2020, N 54 (3), p. 261-264
Study of the influence of the ionic strength on complex-formation of ethidium bromide with poly(rA)-poly(rU)
2019 | Հոդված/Article
Journal of biomolecular structure & dynamics, 2019, 38, pp. 1-7
Study of Methylene Blue Interaction with Human Serum Albumin
2019 | Հոդված/Article
Biophysical Reviews and Letters, 2019, 14, 1, pp. 17-25
ԴՆԹ-զգայակներ և ԴՆԹ-կենսաչիպեր:
2019 | Հոդված/Article
Բնագետ, 2019, 1, էջ 29-38
Transient decondensation of chromatin in liver nuclei of rats treated with tannic acid
2019 | Հոդված/Article
Journal of biomolecular structure & dynamics. 2019, 37, pp. 1-7
|
Ա. Պ. Անտոնյան , Մ. Ա. Փարսադանյան , Մ. Ա. Թորոսյան, Ա. Թ. Կարապետյան
Hoechst 33258 compound interaction with different GC-content DNA (Hoechst 33258 միացության փոխազդեցությունը տարբեր GC-պարունակությամբ ԴՆԹ-ի հետ)
2019 | Հոդված/Article
ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր: Քիմիա և կենսաբանություն, 2019, հ. 53, #2, էջ 107-112
|
Study of the influence of millimeter range electromagnetic waves on methylene blue complexes with human serum albumin
2019 | Հոդված/Article
J. of Electromagnetic Waves and Applications, v. 33, N17, 2019, p. 2317-2327
Comparative study of binding of some intercalating compounds with DNA
2019 | Թեզիս/Thesis
Albany 2019: 20th Conversations; Journal of Biomolecular Structure and Dynamics. 2019, p. 77
Study of three-component system, consisted of DNA complexes with ligands of different type.
2019 | Թեզիս/Thesis
Albany 2019: 20th Conversations; Journal of Biomolecular Structure and Dynamics. 2019, p. 84
Անտոնյան Ա. Պ. , Արծրունի Գ. Գ., Գյուլազյան Վ. Գ., Գրիգորյան Կ. Վ., Գրիգորյան Ռ. Հ., Գևորգյան Է. Ս. , Դանիելյան Ֆ. Դ. , Եսայան Ա. Հ. , Թանգամյան Տ. Վ., Թռչունյան Ա. Հ. , Կարապետյան Ա. Ֆ. , Միրզոյան Գ. Ի., Ներկարարյան Ա. Վ. , Սևոյան Գ. Գ., Վարդևանյան Պ. Հ. , Փարսադանյան Գ. Ա.
Կենսաբանության թեստային առաջադրանքների շտեմարան, մաս 3
2018 | Գիրք/Book
Աստղիկ գրատուն, 2018թ․, 384 էջ
Կենսաբանության թեստային առաջադրանքների շտեմարան, մաս 4
2018 | Գիրք/Book
Աստղիկ գրատուն, 2018թ․, 392 էջ
Copper phytoremediation potential of native plant species growing in the mine polluted areas of south Armenia
2018 | Թեզիս/Thesis
International Conference “Smart Bio”. 2018, p. 104
|
Interaction of Methylene blue with sinhetic polynucleotide poly(dA)-poly(dT)
2018 | Հոդված/Article
Biophysical Reviews and Letters. 2018, 13, 1, 29-36 pp.
Antonyan A. P. , Torosyan M. A., Karapetyan A. T.
Interaction of different intercalators with DNA in tree-component systems
2018 | Հոդված/Article
Biological Journal of Armenia. 2018, 70, 1, 6-11 pp.
Спектроскопическое исследование связывания нетропсина и Hoechst 33258 с нуклеиновыми кислотами
2018 | Հոդված/Article
Журнал прикладной спектроскопии (Journal of Applied Spectroscopy). 2018, 85, 2, стр. 321-326
Study of comparative interaction of ethidium bromide and mitoxantrone with nucleic acids (Նուկլեինաթթուների հետ էթիդիումի բրոմիդի և միտոքսանտրոնի փոխազդեցության համեմատական հետազոտությունը)
2018 | Հոդված/Article
ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր: Քիմիա և կենսաբանություն, 2018, հ. 52, #1, էջ 52-57
|
Effect of millimeter range electromagnetic waves on some biophysical characteristics of human serum albumin
2018 | Թեզիս/Thesis
International Workshop on Influence of electromagnetic radiation on human beings, and problem of understanding. 2018, p. 29-30
Effect of millimeter range electromagnetic waves on water-saline solutions of DNA and its complexes with different ligands
2018 | Թեզիս/Thesis
International Workshop on Influence of electromagnetic radiation on human beings, and problem of understanding. 2018, p. 33
Անտոնյան Ա. Պ. , Արծրունի Գ. Գ., Գյուլազյան Վ. Գ., Գրիգորյան Կ. Վ., Գրիգորյան Ռ. Հ., Գևորգյան Է. Ս. , Դանիելյան Ֆ. Դ. , Եսայան Ա. Հ. , Թանգամյան Տ. Հ., Թռչունյան Ա. Հ. , Միրզոյան Գ. Ի., Ներկարարյան Ա. Վ., Սևոյան Գ. Գ., Վարդևանյան Պ. Հ. , Փարսադանյան Գ. Ա. , Կարապետյան Ա. Ֆ.
Կենսաբանության թեստային առաջադրանքների շտեմարան, մաս 1
2017 | Գիրք/Book
Աստղիկ գրատուն, 2017թ․, 320 էջ
Անտոնյան Ա. Պ. , Արծրունի Գ. Գ., Գյուլազյան Վ. Գ., Գրիգորյան Կ. Վ., Գրիգորյան Ռ. Հ., Գևորգյան Է. Ս. , Դանիելյան Ֆ. Դ. , Եսայան Ա. Հ. , Թանգամյան Տ. Վ., Թռչունյան Ա. Հ. , Միրզոյան Գ. Ի., Ներկարարյան Ա. Վ. , Սևոյան Գ. Գ., Վարդևանյան Պ. Հ. , Փարսադանյան Գ. Ա. , Կարապետյան Ա. Ֆ.
Կենսաբանության թեստային առաջադրանքների շտեմարան, մաս 2
2017 | Գիրք/Book
Աստղիկ գրատուն, 2017թ․, 296 էջ
Peculiarities of interaction of synthetic polyribonucleotide poly(rA)-poly(rU) with some intercalators
2017 | Հոդված/Article
Journal of biomolecular structure & dynamics. 2017, 36, 1-7 pp.
Tavadyan L.A., Minasyan S.H., Kocharyan G.H., Antonyan A.P., Sahakyan V.G., Parsadanyan M.A., Vardevanyan P.O., Minasyan S. H., Kocharyan G. H., Antonyan A. P. , Sahakyan V. G., Parsadanyan M. A. , Vardevanyan P. O.
Exploring the interaction of ethidium bromide and Hoechst 33258 with DNA by means of electrochemical approach.
2017 | Հոդված/Article
Biophysical Reviews and Letters. 2017, 12, 3, 151-161 pp.
Fluctuations in order–disorder transitions in the DNA–ligand complexes with various binding mechanisms
2017 | Հոդված/Article
Journal of Contemporary Physics (Armenian Academy of Sciences). 2017, 52, 2, pp. 173-179
|
Исследование совместного связывания акридинового оранжевого и бромистого этидия с ДНК
2017 | Հոդված/Article
ՀՀ ԳԱԱ զեկույցներ: 2017թ․, 117, 1, 74-81 էջ, Հայաստան
|
Анализ термодинамических параметров связывания бромистого этидия и митоксантрона с ДНК по изотермам адсорбции
2017 | Հոդված/Article
Журнал физической химии. 2017, 91,6, стр. 1071-1073
|
Study of peculiarities of differential absorption spectra of complexes of acridine orange, ethidium bromide and methylene blue with DNA (ԴՆԹ-ի հետ ակրիդինային նարնջագույնի, էթիդիումի բրոմիդի և մեթիլեն կապույտի դիֆերենցիալ կլանման սպեկտրների առանձնահատկությունների ուսումնասիրությունը)
2017 | Հոդված/Article
ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր: Քիմիա և կենսաբանություն, 2017, հ. 51, #2, էջ 100-105
|
Effect of ligand binding on functionality of DNA field-effect transistor (Լիգանդի կապման ազդեցությունը ԴՆԹ-ի դաշտ-էֆեկտ փոխանցիչի գործառնության վրա)
2017 | Հոդված/Article
ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Ֆիզիկա և մաթեմատիկա, 2017, հ. 51, #1, էջ 66–70
|
Melting parameters of DNA complexes with several intercalators (Տարբեր ինտերկալյատորների հետ ԴՆԹ-ի կոմպլեքսների հալման պարամետրերը)
2017 | Հոդված/Article
ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր: Քիմիա և կենսաբանություն, 2017, հ. 51, #1, էջ 27-30
|
Անտոնյան Ա. Պ. , Արծրունի Գ. Գ., Գյուլազյան Վ. Գ., Գրիգորյան Կ. Վ., Գրիգորյան Ռ. Հ., Գևորգյան Է. Ս. , Դանիելյան Ֆ. Դ. , Եսայան Ա. Հ. , Թանգամյան Տ. Վ., Թռչունյան Ա. Հ. , Միրզոյան Գ. Ի., Ներկարարյան Ա. Վ. , Սևոյան Գ. Գ., Վարդևանյան Պ. Հ. , Փարսադանյան Գ. Ա.
Կենսաբանություն 2015թ Պետական և ավարտական քննությունների առաջադրանքների շտեմարան Մաս 1
2016 | Գիրք/Book
Աստղիկ գրատուն: 2016թ․, 296 էջ
Peculiarities of acridine orange binding with DNA
2016 | Հոդված/Article
Հայաստանի կենսաբանական հանդես, 2016, 68,4, pp. 40-44
|
Անտոնյան Ա. Պ. , Արծրունի Գ. Գ., Գյուլազյան Վ. Գ., Գրիգորյան Կ. Վ., Գրիգորյան Ռ. Հ., Գևորգյան Է. Ս. , Դանիելյան Ֆ. Դ. , Եսայան Ա.Հ. , Թանգամյան Տ. Վ., Թռչունյան Ա. Հ. , Միրզոյան Գ. Ի., Ներկարարյան Ա. Վ. , Սևոյան Գ. Գ., Վարդևանյան Պ. Հ. , Փարսադանյան Գ. Ա.
Կենսաբանություն 2015թ Պետական և ավարտական քննությունների առաջադրանքների շտեմարան Մաս 3
2016 | Գիրք/Book
Աստղիկ գրատուն: 2016թ․, 384 էջ
Կենսաբանություն: 2017թ. Միասնական քննության առաջադրանքների շտեմարան, մաս 4
2016 | Գիրք/Book
Աստղիկ գրատուն: 2016թ․, 392 էջ
Անտոնյան Ա. Պ. , Արծրունի Գ. Գ., Գյուլազյան Վ. Գ., Գրիգորյան Կ. Վ., Գրիգորյան Ռ. Հ., Գևորգյան Է. Ս. , Դանիելյան Ֆ. Դ. , Եսայան Ա. Հ. , Թանգամյան Տ. Վ., Թռչունյան Ա. Հ. , Միրզոյան Գ. Ի., Ներկարարյան Ա. Վ. , Սևոյան Գ. Գ., Վարդևանյան Պ. Հ. , Փարսադանյան Գ. Ա.
Կենսաբանություն: 2017թ. միասնական քննության առաջադրանքների շտեմարան, մաս 1
2016 | Գիրք/Book
Աստղիկ գրատուն: 2016թ․, 320 էջ, Հայաստան
Անտոնյան Ա. Պ. , Արծրունի Գ. Գ., Գյուլազյան Վ. Գ., Գրիգորյան Կ. Վ., Գրիգորյան Ռ. Հ., Գևորգյան Է. Ս. , Դանիելյան Ֆ. Դ. , Եսայան Ա. Հ. , Թանգամյան Տ. Վ., Թռչունյան Ա. Հ. , Միրզոյան Գ. Ի., Ներկարարյան Ա. Վ. , Սևոյան Գ. Գ., Վարդևանյան Պ. Հ. , Փարսադանյան Գ. Ա.
Կենսաբանություն: 2017թ. միասնական քննության առաջադրանքների շտեմարան, մաս 2
2016 | Գիրք/Book
Աստղիկ գրատուն: 2016թ․, 296 էջ, Հայաստան
Անտոնյան Ա. Պ. , Արծրունի Գ. Գ., Գյուլազյան Վ. Գ., Գրիգորյան Կ. Վ., Գրիգորյան Ռ. Հ., Գևորգյան Է. Ս. , Դանիելյան Ֆ. Դ. , Եսայան Ա. Հ. , Թանգամյան Տ. Վ., Թռչունյան Ա. Հ. , Միրզոյան Գ. Ի., Ներկարարյան Ա. Վ. , Սևոյան Գ. Գ., Վարդևանյան Պ. Հ. , Փարսադանյան Գ. Ա.
Կենսաբանություն: 2017թ. միասնական քննության առաջադրանքների շտեմարան, մաս 3
2016 | Հոդված/Article
Աստղիկ գրատուն: 2016թ․, 384 էջ, Հայաստան
Влияние электромагнитных волн миллиметрового диапазона на флуоресценцию водно-солевых растворов сывороточного альбумина человека
2016 | Հոդված/Article
Журнал прикладной спектроскопии, 2016, 83, 3, стр. 496-499
Influence of Electromagnetic Waves with Extremely High Frequencies on Some Criteria of Blood Plasma
2016 | Հոդված/Article
Armenian Journal of Physics, 2016, 9, 1, 106-109 pp.
Poghos O. Vardevanyan , Ara P. Antonyan , Marine A. Parsadanyan , Margarita A. Torosyan, Armen T. Karapetian
Joint interaction of ethidium bromide and methylene blue with DNA. The effect of ionic strength on binding thermodynamic parameters
2016 | Հոդված/Article
Journal of biomolecular structure & dynamics. 2016, 34,7, 1377-1382 pp.
|
Influence of millimeter electromagnetic waves on fluorescence of water-saline solutions of human serum albumin
2016 | Հոդված/Article
Journal of Applied Spectroscopy, 2016, 83, 3, 486-489 pp.
Binding mechanisms of methylene blue and Hoechst 33258 with DNA (ԴՆԹ-ի հետ մեթիլեն կապույտի և Hoechst 33258-ի կապման մեխանիզմները)
2015 | Հոդված/Article
ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր: Քիմիա և կենսաբանություն, 2015 #3, էջ 29-34
|
Ethidium bromide binding to poly(G): dependence on Na+-concentration (Էթիդիումի բրոմիդի կապումը poly(G)-ի հետ. Na+-ի կոնցենտրացիայից կախվածությունը)
2015 | Հոդված/Article
ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր: Քիմիա և կենսաբանություն, 2015 #2, էջ 34-39
|
Effect of millimeter diapason electromagnetic irradiation on albumin denaturation
2015 | Թեզիս/Thesis
International Workshop on Ionizing and non-ionizing radiation influence on structure and biophysical properties of living cells, 2015, 41-42 pp.
Different modes of binding of Hoechst 33258 with DNA
2015 | Հոդված/Article
Biological Journal of Armenia, 2015, 67, 3, 6-10 pp.
Спектры поглощения и флуоресценции комплексов полинуклеотидов с бромистым этидием
2015 | Հոդված/Article
Известия НАН РА. Физика, 2015, 50, 4, 511-519 стр.
Study of influence of millimeter range electromagnetic waves on water-saline solutions of albumin
2015 | Հոդված/Article
Biophysical Reviews and Letters, 2015, 10, 4, 201-207 pp.
Behavior of ethidium bromide-Hoechst 33258-DNA and ethidium bromide-methylene blue-DNA triple systems by means of UV melting
2015 | Հոդված/Article
International Journal of Spectroscopy, 2015, 2015, 1-5 pp.
Ժ. Հ. Մուխաելյան, Ա. Պ. Անտոնյան , Մ. Վ. Մինասյանց
Investigation of acidic denaturation of ethidium bromide complexes with DNA (ԴՆԹ-ի հետ էթիդիումի բրոմիդի կոմպլեքսների թթվային բնափոխման հետազոտությունը)
2014 | Հոդված/Article
ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր: Քիմիա և կենսաբանություն, 2014 #2, էջ 48-53
|
Կենսաբանություն. 2013թ. Կենսաբանության թեստային առաջադրանքների շտեմարան
2014 | Գիրք/Book
Մաս 4, Աստղիկ գրատուն, Երևան, 2014, 346 էջ
Կենսաբանություն. 2013թ. Կենսաբանության թեստային առաջադրանքների շտեմարան
2014 | Գիրք/Book
Մաս 3, Աստղիկ գրատուն, Երևան, 2014, 323 էջ
Молекулярные взаимодействия бензимид-трихлорида (Hoechst 33258) с ДНК в водных растворах диметилсульфоксида по данным спектроскопии
2013 | Հոդված/Article
Журн. Физ. Химии, Москва, 2013, т. 87, № 12, с. 2062–2064.
The investigation of Hoechst 33258 interaction with DNA in aqueous solutions of dimethylsulfoxide
2013 | Հոդված/Article
Journal of Biomolecular Structure and Dynamics, 2013, 31:sup1, No: 94, 59-60
Молекулярные взаимодействия бензимид-трихлорида (Hoechst 33258) с ДНК в водных растворах диметилсульфоксида по данным спектроскопии
2013 | Հոդված/Article
Журнал физической химии, 2013, том 87, № 12, с. 2062–2064
Կենսաբանություն. Պետական ավարտական և միասնական քննությունների առաջադրանքների շտեմարան
2013 | Գիրք/Book
Մաս 2, Երևան: Աստղիկ գրատուն, 2012, 276 էջ
Կենսաբանություն. Պետական ավարտական և միասնական քննությունների առաջադրանքների շտեմարան
2013 | Գիրք/Book
Մաս 1, Երևան: Աստղիկ գրատուն, 2012, 280 էջ
Կենսաբանություն. 2013թ. Կենսաբանության թեստային առաջադրանքների շտեմարան
2013 | Գիրք/Book
Մաս 2, Աստղիկ գրատուն, Երևան, 2013, 261 էջ
Կենսաբանություն. 2013թ. Կենսաբանության թեստային առաջադրանքների շտեմարան
2013 | Գիրք/Book
Մաս1, Աստղիկ գրատուն, Երևան, 2013, 302 էջ
Կենսաբանություն. 2013թ. Պետական ավարտական և միասնական քննությունների առաջադրանքների շտեմարան
2013 | Գիրք/Book
Մաս 3, Աստղիկ գրատուն, Երևան, 2013, 280 էջ
Կենսաբանություն. 2013թ. Պետական ավարտական և միասնական քննությունների առաջադրանքների շտեմարան
2013 | Գիրք/Book
Մաս 2, Աստղիկ գրատուն, Երևան, 2013, 276 էջ
Исследование комплексообразования ДНК-HOECHST 33258 методом флуоресцентной спектроскопии
2012 | Թեզիս/Thesis
Международная конференция “Современные проблемы химической физики ”, посвященная 50-летию Института химической физики им. А.Б. Налбандяна НАН Республики Армения, Ереван, 9-12 октября 2012, Сборник тезисов, с.198-199.
Կենսաբանություն. 2013թ. Պետական ավարտական և միասնական քննությունների առաջադրանքների շտեմարան
2012 | Գիրք/Book
Մաս 1, Աստղիկ գրատուն, Երևան, 2012, 280 էջ
Հ. Ռ. Վարդապետյան, Ա. Ս. Ռյազանովա, Ա. Պ. Անտոնյան
Некоторые особенности связывания подофиллотоксина и этопозида с ДНК различного ГЦ-содержания (Տարբեր GC-պարունակութամբ ԴՆԹ-ների հետ պոդոֆիլոտոքսինի և էտոպոզիդի կապման որոշ առանձնահատկություններ)
2011 | Հոդված/Article
ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր: Քիմիա և կենսաբանություն, 2011 #2, էջ 29-33(ռուսերեն)
|
Изучение комплексов ДНК с лигандами различной природы
2010 | Հոդված/Article
Журнал Армении, 2010, N 3 (62), с. 50-58
Особенности связывания EtBr и Hoechst 33258 с ДНК различного GC-содержания
2009 | Հոդված/Article
Биолог. Журнал Армении, 2009, 2(61), с. 21-26
Карапетян А.Т., Григорян А.В., Симонян Г.С., Антонян А.П. , Шагинян М.А., Вардеванян О.П.
Влияние когерентных электромагнитных волн крайне высоких частот и низкой интенсивности на структуру воды и водно-солевых растворов
2009 | Հոդված/Article
Вестник МАНЭБ, 2009, т. 14, N 4 (вып. 1), с. 56-59
Ցիս-ԴԴՊ հակաուռուցքային դեղանյութի ազդեցությունը ԴՆԹ-ի ֆիզիկաքիմիական հատկությունների վրա
2008 | Հոդված/Article
ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 2008, #3, էջ 118-124
|
Vardevanyan P.O. , Antonyan A.P. , Parsadanyan M.A. , Pirumyan K.V., Muradyan A.M., Karapetian A.T.
Influence of ionic strength on Hoechst 33258 binding with DNA
2008 | Հոդված/Article
J. Biomol. Struct. Dyn., 2008, v. 25, N 6, p. 641-646
Vardevanyan P.O. , Karapetian R.A., Antonyan A.P. , Parsadanyan M.A. , Manukyan G.A., Muradyan A.M.
Joint complex-formation of ethidium bromide and Hoechst with different GC-content DNAs
2008 | Հոդված/Article
International Alumni Seminar on «Biotechnology and Health»-2 & DAAD, Yerevan (Armenia), April 21-25, 2008, pp. 98-102
Arakelyan V.B., Sarkisyan G.S., Antonyan A.P. , Harutyunyan S.G.
The analysis of experimental data of DNA-EtBr complexes within the ranges of low filling
2008 | Հոդված/Article
International Alumni Seminar on «Biotechnology and Health»-2 & DAAD, Erevan (Armenia), April 21-25, 2008, pp. 8-13
Вардеванян П.О. , Антонян А.П. , Пирумян К.В., Тавадян Л.А.
Исследование взаимодействия бромистого этидия с ДНК спектральным и электрохимическим методами
2008 | Հոդված/Article
Доклады, НАН РА, 2008, т. 108, N 1, с. 75-83
Антонян А.П. , Аракелян В.Б., Саркисян Г.С., Арутюнян С.Г.
Определение характеристик связывания бромистого этидия с ДНК в присутствии cis-платины
2008 | Հոդված/Article
Вестник МАНЭБ, 2008, т. 13, N 4 (вып. 1), с. 113-116
Կենսամետրիայի հիմունքներ. Դիսպերսիոն վերլուծություն
2008 | Հոդված/Article
«Աստղիկ» հրատարակչություն, Երևան 2008
Կենսամետրիայի հիմունքները
2007 | Գիրք/Book
Երևան, Ասողիկ հրատ., 2007, 80 էջ
Вардеванян П.О. , Карапетян Р.А., Шагинян М. А., Антонян А.П.
Конкурентность связывания бромистого этидия и Hoechst 33258 с ДНК
2007 | Հոդված/Article
Доклады, НАН РА, 2007, т. 107, N 2, с. 192-198
Ա. Պ. Անտոնյան , Ք. Վ. Փիրումյան, Մ. Ս. Միքաելյան, Պ. Հ. Վարդևանյան
Исследование связывания Hoechst 33258 с ДНК (ԴՆԹ-ի հետ Hoechst 33258-ի կապման հետազոտությունը)
2007 | Հոդված/Article
ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 2007, #3, էջ 112-117 (ռուսերեն)
|
Minasyan S.G., Tavadyan L.A., Antonyan A.P. , Davtyan H.G., Parsadanyan M.A. , Vardevanyan P.O.
Differential pulse voltammetric studies of ethidium bromide binding with DNA
2006 | Հոդված/Article
Bioelectrochemistry, 2006, N.68, p.48-55
Լիգանդների հավասարակշռական միացումը մակրոմոլեկուլների հետ
2006 | Գիրք/Book
Երևան, Ասողիկ հրատ., 2006, 98 էջ
Изучение комплексов бромистого этидия с ДНК методом дифференциальной спектроскопии
2006 | Հոդված/Article
Вестник МАНЭБ, 2006, т. 11, N 8 (вып. 2), с. 62-66
Minasyan S.G., Tavadyan L.A., Antonyan A.P. , Davtyan H.G., Parsadanyan M.A. , Vardevanyan P.O.
Differential pulse voltammetric studies of ethidium bromide binding to DNA
2006 | Հոդված/Article
Bioelectrochemistry, 2006, 68, p. 48-55
Некоторые физико-химичес-кие свойства ДНК, облученной низкоэнергетическими миллиметровыми когерентными электромагнитными волнами
2006 | Հոդված/Article
Биомедицинские технологии и радиоэлектроника, 2006, 11, с. 64-68
Vardevanyan P.O. , Antonyan A.P. , Parsadanyan M.A. , Davtyan H.G., Boyajyan Z.R., Karapetyan A.T.
Complex-Formation of Ethidium Bromide with Poly[d(A-T)]-poly[d(A-T)]
2005 | Հոդված/Article
J. Biomol. Struct. & Dyn., 2005, v. 22, N 4, p. 465-470
Вардеванян П.О. , Антонян А.П. , Парсаданян М.А. , Пирумян К.В., Бояджян З.Р., Карапетян А.Т.
Влияние ионной силы на взаимодействие Hoechst 33258 с ДНК
2005 | Հոդված/Article
Вестник МАНЭБ, 2005, том 10, N 5, вып. 2, стр. 145-150
Вардеванян П.О. , Антонян А.П. , Давтян А.Г., Аракелян А.В., Минасян С.Г., Тавадян Л.А.
Применение метода дифференци¬альной импульсной вольтамперо-метрии в исследовании комплексов БЭ с ДНК
2005 | Հոդված/Article
Биофизика, 2005, т. 50, N 2, с. 371-373
Babayan Yu. S., Hakobyan S. N., Markaryan A. Sh., Antonyan A. P. , Ghazaryan R. S.
Comparative Spectroscopic and Microcalorimetric Analyses of the Interaction of Anticancer Drugs with DNAs
2005 | Թեզիս/Thesis
An International symposium on hydration and thermodynamics of molecular recognition, Tsakhadzor, Armenia, 2005, p. 45
Լ. Է. Ներսիսյան, Ջ. Վ. Ղարիբյան, Գ. Մ. Ստեփանյան, Ա. Գ. Մարկարյան, Ա. Ա. Հովհաննիսյան, Ա. Պ. Անտոնյան , Մ. Ա. Փարսադանյան , Յու. Ս. Բաբայան
Действие противоопухлевого антибиотика доксорубицина с антистрессовыми препаратами на структуру ДНК саркомы 45 (Սարկոմա 45-ի ԴՆԹ-ի կառուցվածքի վրա հակաուռուցքային հակաբիոտիկ դոքսոռուբիցինի ազդեցությունը հակասթրեսային միացությունների հետ համատեղ)
2004 | Հոդված/Article
ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 2004, #2, էջ 84-88 (ռուսերեն)
|
Вардеванян П.О. , Антонян А.П. , Давтян А.Г., Мурадян А.М., Навасардян Л.А. , Карапетян А.Т.
Особенности комплексобразования бромистого этидия с ДНК
2004 | Թեզիս/Thesis
Материалы научной сессии Ереванского Государственного Медицинского Инстиута, 2004, выпуск 2, стр.21
Ա. Ռ. Փենեսյան, Ա. Պ. Անտոնյան , Հ. Ռ. Վարդապետյան
Исследование взамодействия очищенных препаратов гиперицина с ДНК (Հիպերիցինի մաքրված նմուշների և ԴՆԹ-ի փոխազդեցության ուսումնասիրությունը)
2003 | Հոդված/Article
ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 2004, #1, էջ 80-85 (ռուսերեն)
|
Образование полуитеркаляционных комплексов при связывании БЭ с ДНК (Կիսաինտերկալյացիոն կոմպլեքսների առաջացումը ԴՆԹ-ի հետ ԷԲ-ի կապման դեպքում )
2003 | Հոդված/Article
ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 2003, #3, էջ 97-102(ռուսերեն)
|
Связывание бромистого этидия с одноцепочечной ДНК
2003 | Հոդված/Article
Биофизика, 2003, Т. 48, N 4, стр.644-647
Vardevanyan P.O. , Antonyan A.P. , Parsadanyan M.A. , Davtyan H.G., Karapetyan A.T.
The binding of ethidium bromide with DNA: interaction with single- and double-stranded structures
2003 | Հոդված/Article
Experimental and Molecular Medicine, 2003 v. 35, N6, pp. 527-533
The binding of etydium bromide with DNA: interaction with single- and double-stranded structures
2003 | Հոդված/Article
Experimental and Molecular medicine, 2003, v.35, N6, p. 527-533
Modulation of DNA fragmentation induced by NAD+
2003 | Հոդված/Article
Electronic journal of national sciences, Nov2003, Vol2003, Issue 1, pp 4-7
Vardevanyan P.O. , Antonyan A.P. , Minasbekyan L.A., Karapetian A.T.
Some aspects of DNA-EtBr Interaction Peculiarities
2002 | Հոդված/Article
TheScientificWorld Journal, 2002, 2(S1), P.144-145
Ա. Թ. Կարապետյան, Գ. Ա. Մանուկյան, Ա. Պ. Անտոնյան , Պ. Հ. Վարդևանյան
Исследование особенностей взаимодействия бромистого этидия с ДНК (ԴՆԹ-ի հետ Էթիդիւմ բրոմիդի փոխազդեցության առանձնահատկությունների ուսումնասիրությունը)
2001 | Հոդված/Article
ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 2001, #3, էջ 102-107 (ռուսերեն)
|
Vardevanyan P.O. , Antonyan A.P. , Manukyan G.A., Karapetian A.T.
Study of Ethidium Bromide Interaction Peculiarities with DNA
2001 | Հոդված/Article
Experimental and Molecular Medicine, 2001, v.33, N 4, p.205-208
Կենսամակրոմոլեկուլների կառուցվածքային ուսումնասիրությունները լուծույթներում
2001 | Գիրք/Book
Երևան, Ասողիկ հրատ., 2001, 72 էջ
Вардеванян П.О. , Антонян А.П. , Манукян Г.А., Карапетян А.Т. , Щелкина А.К. , Борисова О.Ф.
Связывание бромистого этидия с нативным и денатурированным poly(dA)-poly(dT)
2000 | Հոդված/Article
Молекулярная биология, 2000, т. 34, N 2, с.310-315
Karapetian A.T., Mehrabian N.M., Terzikian G.A., Antonyan A.P. , Vardevanyan P.O. , Frank-Kamenetskii M.D.
Theoretical and experimental study of conformational transitions of complexes of DNA with ligands having several types of binding sites on different forms of DNA. structure
1998 | Հոդված/Article
Motion, Interaction and Expression of Biological Macromolecules, Proceedings of the Tenth Conversation, 1998, Albany, New York, p.259-266
Karapetian A.T., Mehrabian N.M., Terzikian G.A., Antonyan A.P. , Vardevanyan P.O. , Frank-Kamenetskii M.D.
Theoretical and experimental investigations of the conformational transitions of complexes of DNA with ligands having several types of binding sites of different forms of DNA
1998 | Հոդված/Article
In Struture, Moution, Interaction and Expression of Biological Macro-molecules Proc. of the 10-th Coversation. Adenine Press., N.Y, 1998, p. 259-266
Karapetian A.T., Mehrabian N.M., Terzikian G.A., Vardevanyan P.O. , Antonyan A.P. , Borisova O.F., Frank-Kamenetskii M.D.
Theoretical treatment of melting of complexes of DNA with ligands having several types of binding sites on helical and single-stranded DNA
1996 | Հոդված/Article
J. Biomol. Structure & Dyn., 1996, 14(2), p.275-283