Մանկավարժության և կրթության զարգացման կենտրոն
Pedagogy and Education Development Center
:
>
Սիլվա Սարգսի Պետրոսյան

Դոցենտ | Փիլիսոփայության պատմության, տեսության և տրամաբանության ամբիոն
Կրթություն
1988 - 1993 թթ. ԵՊՀ Փիլիսոփայության, սոցիոլոգիայի և հոգեբ. ֆակուլտետ

Գիտական աստիճան
Թեկնածուական - «Մարդու հիմնախնդիրը Դավիթ Անհաղթի փիլիսոփայության
մեջ», Թ.00.02; 2003, ԵՊՀ և ՀՀ ԳԱԱ փիլիսոփայության և իրավունքի ինստիտուտի
013 մասնագիտական խորհուրդ

Աշխատանքային փորձ
2006 թ-ից մինչ այժմ ԵՊՀ փիլիսոփայության պատմության ամբիոնի դոցենտ
1997 - 2006 թթ. ԵՊՀ փիլիսոփայության պատմության ամբիոնի ասիստենտ

Կարդացվող դասընթացներ
Մշակույթի փիլիսոփայություն
Մշակույթի պատմություն և տեսություն
Գեղագիտություն
Հասարակագիտության դասավանդման մեթոդիկա
Մշակույթ և բարոյականություն
Գլոբալացում և մշակույթ
Գլոբալացումը և անձի հոգեբանական փոխակերպումները
Ճգնաժամի փիլիսոփայություն

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Փիլիսոփայության պատմություն
Հայ փիլիսոփայության պատմություն
Մարդու փիլիսոփայություն
Մշակույթի փիլիսոփայություն

Մասնակցությունը դրամաշնորհների
UNDP, Հանդուրժողականության և մարդու իրավունքների ձեռնարկի փորձագետ

Լեզուներ
Հայերեն, անգլերեն, ռուսերեն

Մասնագիտական անդամակցություն
Փիլիսոփայության և հոգեբանության Ֆակուլտետի գիտական խորհրդի անդամ
«Կրթություն առանց սահմանների» ՀԿ անդամ
«Մարդ և հասարակություն» հանդեսի խմբագրական խորհրդի անդամ

Դիտարկումներ հոգեվերլուծության մշակույթի փիլիսոփայության մասին
2020 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Փիլիսոփայություն, Հոգեբանություն», Երևան, 2020 № 2 (32), էջ 17-30
|
Մշակույթի փիլիսոփայական ընկալումը Հին Հունաստանում և Հռոմում
2020 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Փիլիսոփայություն, Հոգեբանություն», Երևան, 2020 № 1 (31), էջ 44-54
|
Հայ մեծ հռետորն ու փիլիսոփան. Պարույր Հայկազն
2019 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Հայագիտություն», 2019 № 2 (29), էջ 3-16
|
Ս. Ա. Զաքարյան, Արիստոտելը և XIV դարի հայ փիլիսոփայությունը
2018 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Հայագիտություն», 2018 № 2 (26), էջ 76-79
|
Մեկնարվեստի վերածնունդը կամ հայերենի երեք կերպերի մեկտեղումը (դիտարկումներ Մարկ Նշանյանի «Ֆրիդրիխ Նիցչէ՝ վասն ինքնիշխանութեան» մեկնության և Նիցշեի «Der Antichrist» երկի թարգմանության կապակցությամբ)
2018 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Փիլիսոփայություն, Հոգեբանություն», 2018 № 2 (26), էջ 36-47
|
David the Invincible as a Follower of Plato's Philosophy of the Care of the Soul
2018 | Հոդված/Article
Plato's Philosophy in Interdisciplinary Context, 2018, 61-62 pp.
|
Eduard Atayan: A Quest for Soul and Freedom
2018 | Հոդված/Article
Concordia.International Journal of Philosophy, 2018, 73, 19-28 pp.
|
Դավիթ Անհաղթի հոգու խնամքի իմաստասիրությունը և արդիականությունը
2017 | Գիրք/Book
Մենագրություն: Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածնի հրատարակչություն: 2017թ․, 384 էջ, Հայաստան, Երևան
Философское осмысление «другого» в структуре идентичности (на примере армянских реалий)
2017 | Հոդված/Article
Другой. Ближний и Дальний, 2017, стр. 140-144
|
Հայ փիլիսոփայությունը ազգային ինքնության հարացույցների կառուցարկան ու արդիականացման գործոն
2017 | Գիրք/Book
Մենագրություն: ԵՊՀ հրատ., 2017թ․, 190 էջ
David the invincible: philosophy as a lifestyle
2016 | Հոդված/Article
Wisdom, 2016, 2 (7), pp. 148-154
|
Պետրոսյան Ս. Ս. , Խաչատրյան Հ. Ռ.
Թրաֆիքինգ և մարդու շահագործում
2013 | Գիրք/Book
Ուսումնաօժանդակ ձեռնարկ բուհերի դասախոսների և ուսանողների համար, <<Միգրացիայի միջազգային կազմակերպություն>> հրատ., Երևան, 2013, 152 էջ
Խաչատրյան Ս. Ս., Պետրոսյան Ս. Ս.
Ուսուցչի ձեռնարկ 8-9-րդ դասարանների համար
2013 | Գիրք/Book
8-րդ դասարանի բաժինը, «Տիգրան Մեծ» հրատ., Երևան, 2013, 80 էջ
Գարեգին Նժդեհը հայկականության պահպանման և հանդուրժողականության որոշ հարցերի մասին
2012 | Հոդված/Article
«Փիլիսոփայության պատմություն և արդիականություն», «Լիմուշ» հրատ., Երևան, 2012, էջ 20-28
Որոշ արժանահիշատակ փաստեր գնահատման պատմությունից
2012 | Հոդված/Article
«Մարդ և հասարակություն», N 5, 2012, էջ 3-14
Ինքնության հիմնահարցի փիլիսոփայական վերլուծության որոշ խնդիրներ
2012 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», «Փիլիսոփայություն, Հոգեբանություն» 136.4, Երևան 2012թ., էջ 3-15
|
Հասարակագիտության դասեր ավագ դպրոցի ավարտական դասարանի համար
2011 | Հոդված/Article
«Մարդ և հասարակություն», 2011, թիվ 2
Դավիթ Անհաղթը փիլիսոփայության և արվեստի փոխհարաբերության մասին
2011 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», «Փիլիսոփայություն, Հոգեբանություն» 134.4, Երևան 2011թ., էջ 3-13
|
Չափորոշչահեն կրթության որոշ հարցերի շուրջ
2010 | Հոդված/Article
«Մարդ և հասարակություն», թիվ 6, 2010, էջ 11-18
Մտորումներ «Եվրոպական ակումբների հայաստանյան ցանց» ծրագրի կրթական նշանակության մասին
2010 | Հոդված/Article
«Մարդ և հասարակություն», թիվ 5, 2010, էջ 15-22
Ինչ է մարդկանց շահագործումը (թրաֆիքինգը)
2010 | Հոդված/Article
«Մարդ և հասարակություն», թիվ 1, 2010, էջ 57-63
Ս. Պետրոսյան , Ռ. Մուրադյան, Ս. Խաչատրյան , Հ. Խաչատրյան, Կ. Նահապետյան
Թրաֆիքինգ: Մարդկանց շահագործում. թրաֆիքինգ
2010 | Գիրք/Book
Ուսումնամեթոդական ձեռնարկ, Ձեռնարկ ուսուցիչների համար, Երևան, 2010
Քաղաքացիական որակների դասավանդումը գրական բարձրարժեք ստեղծագործությունների հիման վրա
2010 | Գիրք/Book
«Մարդ և հասարակություն», 2010, թիվ 1
Փորձնական դաս «Հասարակագիտություն» առարկայի «Գեղագիտություն» բաղադրիչից
2009 | Հոդված/Article
«Մարդ և հասարակություն», թիվ 2-3, էջ 91-96, 2009
Ս. Պետրոսյան , Ս. Խաչատրյան , Հ. Խաչատրյան , Հ. Աղաջանյան, Կ. Վարդանյան
Հասարակագիտություն
2009 | Գիրք/Book
Դասագիրք հանրակրթական դպրոցի 10-րդ դասարանի համար, «Տիգրան Մեծ» հրատ., Երևան, 2009
«Մոդա և ազգային հագուստ» թեմայի դասավանդումը
2009 | Հոդված/Article
«Մարդ և հասարակություն», 2009, թիվ 2
Գ. Ղազինյան , Հ. Աղաջանյան, Ս. Պետրոսյան , Ս. Խաչատրյան , Հ. Խաչատրյան, Ա. Գյուլբուդաղյան, , Ա. Վաղարշյան , Կ. Վարդանյան
Հասարակագիտություն 10-12
2009 | Գիրք/Book
(Ուսուցչի ձեռնարկ 10-12-րդ դասարանների Հանրակրթական ավագ դպրոցի բոլոր հոսքերի համար), «Տիգրան Մեծ», Երևան, 2009, 120 էջ
Ս. Պետրոսյան , Ս. Խաչատրյան , Տ. Թովմասյան , Ա. Մանուկյան, Կ. Հարությունյան
Հասարակագիտություն-8, ուսումնական նյութեր
2008 | Գիրք/Book
Ուսումնամեթոդական ձեռնարկ, Երևան, 2008
Սիլվա Պետրոսյան , Կարինե Վարդանյան
Հասարակագիտության դասերի օրինակելի պլաններ
2008 | Հոդված/Article
«Մարդ և հասարակություն», թիվ 5-6, 2008, էջ 81-92
Ուսուցչի դերը
2008 | Հոդված/Article
«Մարդ և հասարակություն», 2008, թիվ 3-4, էջ 16-36
Հմտությունների, վերաբերմունք/դիրքորոշումների և արժեքների գնահատում
2007 | Գիրք/Book
«Մարդ և հասարակություն», 2007, թիվ 5-6, էջ 79-96
Գնահատումը հասարակագիտական առարկաների դասավանդման գործընթացում
2007 | Հոդված/Article
«Մարդ և հասարակություն», 2007, թիվ 5-6, էջ 9-27
«Ազատություն և պատասխանատվություն» թեման հասարակագիտության դասընթացում
2007 | Հոդված/Article
«Մարդ և հասարակություն», 2007, թիվ 4
«Բնություն, մարդ և հասարակություն» թեմայի ուսուցումը
2007 | Հոդված/Article
«Մարդ և հասարակություն», 2007, թիվ 1, էջ 9-31
Հասարակագիտություն
2007 | Գիրք/Book
Դասագիրք հանրակրթական դպրոցի 8-րդ դասարանի համար, «Տիգրան Մեծ» հրատ., Երևան, 2007
Հասարակագիտություն. ուսուցչի ձեռնարկ 8-9-րդ դասարանների
2007 | Գիրք/Book
Ուսումնական ձեռնարկ հանրակրթական դպրոցի ուսուցիչների համար, «Տիգրան Մեծ», Երևան, 2007, 128 էջ
Փիլիսոփայությունը և մշակույթի ճգնաժամի հաղթահարումը ըստ Ալբերտ Շվեյցեր
2006 | Հոդված/Article
«Իմաստասիրական անդրադարձներ» փիլիսոփայության պատմության ամբիոնի գիտական հոդվածների ժողովածու, 2006
Գնահատում և ժողովրդավարություն
2006 | Հոդված/Article
«Մարդ և հասարակություն», 2006, թիվ 1-2, էջ 10-20
Հասարակագիտության ինտեգրված ուսուցում. ուսումնական ծրագրի մշակում և թեմատիկ միավորների օրինակներ
2006 | Գիրք/Book
Ուսումնամեթոդական ձեռնարկ մանկավարժների համար, Երևան, ԱՅՌԵՔՍ, 2006
Կրթության համակարգում փիլիսոփայության դերի անհաղթյան ըմբռնումը
2005 | Դասագիրք
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», 2 (116), Երևան 2005թ., էջ 120-132
|
Կրթության համակարգում փիլիսոփայության դերի անհաղթյան ըմբռնումը
2005 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», 2005, թիվ 2, էջ 120-132
Դերային խաղի նշանակությունը քաղաքացիական կրթության դասերի ժամանակ
2005 | Հոդված/Article
«Մարդ և հասարակություն», 2005, թիվ 1
Ա. Մանուկյան, Ս. Ավագյան, Ք. Աբելյան, Ս. Պետրոսյան
Քաղաքացիական կրթության ուսուցչի ձեռնարկ
2005 | Գիրք/Book
Ուսումնամեթոդական ձեռնարկ, Երևան, 2005
Ս. Խաչատրյան , Ս. Պետրոսյան , Թ. Տեր-Մկրտչյան , Մ. Խախամյան, Տ. Թովմասյան, Վ. Ավանեսյան
Քաղաքացիական կրթություն. ժողովրդավարության հիմնարար արժեքներ
2005 | Գիրք/Book
Ուսումնամեթոդական ձեռնարկ, Ուսումնական ձեռնարկ հանրակրթական դպրոցի 8-9-րդ դասարանների համար, Երևան, 2005
Ա. Մանուկյան, Գ. Վարդանյան, Ֆ. Խաչատրյան, Ս. Պետրոսյան
Տնտեսագիտության խնդրագիրք
2005 | Գիրք/Book
Ուսումնամեթոդական ձեռնարկ, Երևան, 2005
Ս. Խաչատրյան , Ս. Պետրոսյան , Ա. Զոհրաբյան, Մ. Առաքելյան, Հ. Խաչատրյան, Ա. Արնաուդյան
Հասարակագիտության ուսուցման արդի հիմնահարցեր
2005 | Գիրք/Book
Ուսումնամեթոդական ձեռնարկ մանկավարժների համար, Երևան, 2005
Հոգևոր արժեքների (կրոն, արվեստ) մնայուն դերը մարդու զարգացման գործընթացում
2004 | Գիրք/Book
Ուսումնամեթոդական ձեռնարկ մագիստրանտների համար
Ն.Ս. Սահակյան, Ն.Բ. Եղիազարյան, Կ.Ս. Դանիելյան, Կ.Ս. Դանիելյան , Ա.Գ. Գասպարյան, Ա.Վ. Խոյեցյան , Կ.Վ. Գրիգորյան , Ս.Ա. Բալոյան, Հ.Ա. Մարզպանյան, Ա.Հ. Համբարձումյան , Գ.Ա. Ղարիբյան , Գ.Շ. Հովհաննիսյան, Լ.Մ. Դավթյան, Հ.Լ. Սարգսյան , Ա.Խ. Մարկոսյան, Ա.Գ. Վաղարշյան , Կ.Ս. Գաբուզյան , Վ.Վ. Քոչարյան , Գ.Ս. Ղազինյան , Ա.Շ. Հարությունյան, Լ.Պ. Ալեքսանյան, Ն.Կ. Հարությունյան , Ս.Հ. Խաչատրյան , Ս.Ս. Պետրոսյան , Գ.Ա. Մելքումյան
Մարդկային զարգացման հիմունքներ
2004 | Գիրք/Book
Ուսումնական ձեռնարկ մագիստրանտների համար, Նոյան Տապան հրատ., Երևան, 2004, 318 էջ
Դավիթ Անհաղթի փիլիսոփայական մարդաբանական ուղղվածությունը
2001 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», 3 (105), Երևան 2001թ., էջ 25-36
|
Դավիթ Անհաղթի փիլիսոփայության մարդաբանական ուղղվածությունը
2001 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», 2001, թիվ 3, էջ 25-36
Մահվան և կյանքի իմաստի հիմնախնդիրը Դավիթ Անհաղթի փիլիսոփայության մեջ
2000 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», 3 (102), Երևան 2000թ., էջ 34-44
|
Մահվան և կյանքի իմաստի խնդիրը Դավիթ Անհաղթի փիլիսոփայության մեջ
2000 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», 2000, թիվ 3, էջ 34-44
Դավիթ Անհաղթ. փիլիսոփայությունը որպես հոգու խնամք
2000 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», 2000, թիվ 1, էջ 104-109
Դավիթ Անհաղթ. փիլիսոփայությունը որպես հոգու խնամք
2000 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», 3 (102), Երևան 2000թ., էջ 104-109
|