Մանկավարժության և կրթության զարգացման կենտրոն
Pedagogy and Education Development Center
.
>


Факультет романо-германской филологии

Անգլերեն Իրավաբանական Ենթալեզվի Ուսուցման Միջմշակութային Հայեցակերպը
2019 | Գիրք
Հեղինակային հրատ., 2019, 234 էջ
, , , , , , , , ,
Անգլերեն 2018թ. պետական ավարտական և միասնական քննությունների առաջադրանքների շտեմարան. մաս 3
2018 | Գիրք
Ուս. ձեռնարկ, «Րաբունի» ՍՊԸ, 2018թ․, 304 էջ
, , , , , , , , ,
Անգլերեն 2018թ. պետական ավարտական և միասնական քննությունների առաջադրանքների շտեմարան. մաս 1
2017 | Հոդված
Ուս. ձեռնարկ: «Րաբունի» ՍՊԸ, 2017թ․, 304 էջ
, , , , , , , , ,
Անգլերեն 2018թ. պետական ավարտական և միասնական քննությունների առաջադրանքների շտեմարան. մաս 2
2017 | Գիրք
Ուս. ձեռնարկ, «Րաբունի» ՍՊԸ, 2017թ․, 336 էջ
Միջմշակութային հաղորդակցման կարողությունների ձևավորման հիմնախնդիրը ESP-ում
2017 | Հոդված
Մանկավարժական միտք, 2017, 1-2(64-65), էջ 143-149
|
Միջմշակությային Հաղորդակցության Ուսուցման Հիմնական Առանձնահատկությունները ESP Դասընթացում
2017 | Հոդված
Կրթությունը և գիտությունը Արցախում, 2017, 1-2, էջ 76-80
|
, , , , , , , , ,
Անգլերեն 2016թ.պետական ավարտական և միասնական քննությունների առաջադրանքների շտեմարան. մաս 2
2015 | Գիրք
Ուս. ձեռնարկ: «Րաբունի» ՍՊԸ: 2015թ․, 336 էջ
|
, , , , , , , , ,
Անգլերեն 2016թ. պետական ավարտական և միասնական քննությունների առաջադրանքների շտեմարան. մաս 1
2015 | Գիրք
Ուս. ձեռնարկ: «Րաբունի» ՍՊԸ, 2015թ․, 304 էջ
|
, , , , , , , , ,
Անգլերեն 2016թ. պետական ավարտական և միասնական քննությունների առաջադրանքների շտեմարան. մաս 3
2015 | Գիրք
Ուս. ձեռնարկ: «Րաբունի» ՍՊԸ: 2015թ․, 288 էջ
|
, , , , , , , , ,
Անգլերենի 2016թ-ի պետական ավարտական միասնական քննությունների շտեմարան. Ա.2
2015 | Գիրք
Եր., ԲԱԲՈՒՆԻ ՍՊԸ, 2015, 336 էջ
, , , , , , , , ,
Անգլերենի 2016թ-ի պետական ավարտական միասնական քննությունների շտեմարան. Ա.1
2015 | Գիրք
Եր. ԲԱԲՈՒՆԻ ՍՊԸ, 2015, 304 էջ
, , , , , , , , ,
Անգլերենի 2014թ-ի պետական ավարտական միասնական քննությունների շտեմարան. Ա3
2014 | Գիրք
Եր., Հաշ Ընդ Հաշ Փրինթ, 2014, 304 էջ
, , , , , , , , ,
Անգլերենի 2014թ-ի պետական ավարտական միասնական քննությունների շտեմարան. Ա1
2014 | Գիրք
Եր., Բաբունի, 2014, 320 էջ
, , , , , , , , ,
2013 թ. պետական ավարտական և միասնական քննությունների առաջադրանքների անգլերենի շտեմարան, մաս 2
2013 | Գիրք
Երևան, ՀԱՇ ԸՆԴ ՀԱՇ ՓՐԻՆԹ, 2013 թ., 250 էջ
, , , , , , , , ,
2013թ. պետական ավարտական և միասնական քննությունների առաջադրանքների անգլերենի շտեմարան, մաս 3
2013 | Գիրք
Երևան, ՀԱՇ ԸՆԴ ՀԱՇ ՓՐԻՆԹ, 2013 թ. 331 էջ
, , , , , , , , ,
2014 թ. պետական ավարտական և միասնական քննությունների առաջադրանքների անգլերենի շտեմարան, մաս 1
2013 | Գիրք
Երևան, ՀԱՇ ԸՆԴ ՀԱՇ ՓՐԻՆԹ, 2013 թ.
, , , , , , , , ,
2014 թ. պետական ավարտական և միասնական քննությունների առաջադրանքների անգլերենի շտեմարան, մաս 2
2013 | Գիրք
Երևան, ՀԱՇ ԸՆԴ ՀԱՇ ՓՐԻՆԹ, 2013 թ., 368 էջ
, , , , , , , , ,
Անգլերենի 2013թ-ի պետական ավարտական միասնական քննությունների շտեմարան. Ա. 2
2013 | Գիրք
Եր., Հաշ Ընդ Հաշ Փրինթ, 2013, 368 էջ
, , , , , , , , ,
Անգլերենի 2013թ-ի պետական ավարտական միասնական քննությունների շտեմարան. մաս 2
2013 | Գիրք
Եր., Զանգակ, 2013, 256 էջ
, , , , , , , , ,
2013 թ. պետական ավարտական և միասնական քննությունների առաջադրանքների անգլերենի շտեմարան, մաս 1
2012 | Գիրք
Երևան, ՀԱՇ ԸՆԴ ՀԱՇ ՓՐԻՆԹ, 2012 թ.
, , , , , , , , ,
Անգլերենի 2013թ-ի պետական ավարտական միասնական քննությունների շտեմարան. Ա3
2012 | Գիրք
Եր., Հաշ Ընդ Հաշ Փրինթ, 2012, 334 էջ
, , , , , , , , ,
Անգլերենի 2013թ-ի պետական ավարտական միասնական քննությունների շտեմարան. Ա. 1
2012 | Գիրք
Եր.: Հաշ Ընդ Հաշ Փրինթ, 2012, 282 էջ
Վիճահարույց գիտական ակնարկ
2010 | Հոդված
FLSP, Երևան
Վերլուծական ակնարկ գրելու առանձնահատկություններն ու գնահատման չափանիշները/On analytical essay writing and grading
2008 | Հոդված
FLSP N7,Երևան, ԵՊՀ հրատարակչություն, 2008թ., 203-208 էջ
, ,
Անգլերեն - հայերեն կոմպյուտերագիտության բառարան
2005 | Գիրք
Բառարան, ԵՊՀ-ի հրատարակչություն, 2004թ., 246 էջ
, , ,
Հայերեն - անգլերեն կոմպյուտերգիտության բառարան
2005 | Գիրք
Բառարան, Երևան, 2005
ESP դասընթացում ծրագիր կազմելու հարցերի շուրջ
2004 | Հոդված
FLSP N4,Երևան, ԵՊՀ հրատարակչություն, 2004թ., 136-144 էջ
Ակադեմիական ընթերցողության տարատեսակների կիրառումը ESP-ի դասընթացում
2001 | Հոդված
FLSP N1,Երևան, ԵՊՀ հրատարակչություն, 2001թ., 97-106 էջ
Գիտահետազոտական աշխատանքը ESP-ում
2001 | Հոդված
«Աստղիկ», Երևան