Մանկավարժության և կրթության զարգացման կենտրոն
Pedagogy and Education Development Center
.
>


Pedagogy and Education Development Center

Функции цифрового педагога-антрополога, особенности сотрудничества
2021 | Հոդված
Вестник Черкаского национального университета, Украина, N 1, ст. 107-112, 2021
Թվային մանկավարժ-անտրոպոլոգի պանհանջարկվածությունը աշխատաշուկայում
2021 | Հոդված
«Կրթությունը 21-րդ դարում» գիտամեթոդական միջազգային գրախոսվող հանդես, թիվ 1(5), Էջ 198-206, Երևան, 2021
Սովորողների Գենետիկական Նախադրյալները՝ Կրթական Միջավայրում Հարմարվելու Նախապայման
2019 | Հոդված
Կրթությունը 21-րդ դարում, 2019, 1-1, 36-45 էջ
Применение Диагностической Функции Преподавателем Как Важнейшее Условие Эффективности Педагогической Деятельности
2019 | Հոդված
Вісник Черкаського Університету. Серія Педагогічні Науки, 2019, 2, 178-181 էջ
Познание философской и педагогической антропологии в процессе саморазвития преподавателя
2018 | Հոդված
Науковий вiсник льотноï академiï, 2018, 3, стр. 97-101
|
Антропологический подход к деятельности преподавателя
2018 | Հոդված
Вісник Черкаського університету. Серія ПЕДАГОГІЧНІ НАУКИ. 2018, № 5, стр. 59-63
|
, ,
Սոցիալական մանկավարժություն
2017 | Գիրք
ԵՊՀ հրատ.: 2017թ․, 336 էջ
Մանկավարժական մարդաբանության գործառույթները
2017 | Հոդված
Կրթության հիմնահարցերը 21-րդ դարում: 2017, էջ 432-440
|
, , , , , ,
ԵՊՀ մանկավարժության ամբիոնի 95-ամյա անցած ուղին
2016 | Գիրք
Զանգակ, 2016թ․, 144 էջ
Մանկավարժական ախտորոշման նոր մոդելների կիրառման առանձնահատկությունները բարձրագույն դպրոցում
2015 | Հոդված
Կրթության որակի չափման, գնահատման հիմնախնդիրները, 2015, էջ 116-120 էջ
|
Մանկավարժական անտրոպոլոգիան մանկավարժական ախտորոշման մեթոդաբանական հիմք
2015 | Հոդված
Մանկավարժական միտք, 2015թ․, 3, 11-16 էջ
|