Մանկավարժության և կրթության զարգացման կենտրոն
Pedagogy and Education Development Center
.
>


Pedagogy and Education Development Center

Արսեն Տերտերյան
1985 | Գիրք
Մենագրություն, Կենսամատենագիտություն, Երևանի համալսարանի հրատարակչ., 1985թ, 36 էջ
Մուրացանի գրական ժառանգությունը Ա. Տերտերյանի գնահատությամբ
1980 | Հոդված
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», 2 (41), Երևան 1980թ., էջ 148-156
|
Ա. Տերտերյանը և հայ ռեալիստները (1910-ական թվականներ)
1978 | Հոդված
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», 1 (34), Երևան 1978թ., էջ 179-186
|