Մանկավարժության և կրթության զարգացման կենտրոն
Pedagogy and Education Development Center
.
>


Pedagogy and Education Development Center

«Կառավարման էթիկա» առարկայի դասավանդման մի քանի հարցեր
2019 | Հոդված
Մխիթար Գոշ, 2019, 1(49), 43-50 էջ
Սովորողների գեղագիտական կրթության և դաստիարակության իրականացումը բնագիտական առարկաների ուսուցման գործնթացում
2018 | Հոդված
Բնագիտությունը 21-րդ դարում. Ուսուցման հիմնախնդիրներ և լուծումներ.Համահայկական գիտաժողովի նյութերի ժողովածու: 2018, էջ 13-16
|
Современная структура педагогической деятельности преподавателя вуза
2017 | Հոդված
Կրթության հիմնահարցերը 21-րդ դարում: Միջազգային գիտաժողովի նյութերի ժողովածու: 2017, էջ 47-53
|
Օժտված երեխաների հիմնախնդիրներն ընտանիքում և դպրոցում
2016 | Հոդված
Մխիթար Գոշ, 2016, 2, 33-36 էջ
|
,
Девиантное поведение подростков
2016 | Հոդված
Մխիթար Գոշ, 2016, 2/47/, 47-51 էջ
Տեղեկատվական և կրթական տեխնոլոգիաների դերը բարձրագույն կրթության համակարգում
2016 | Հոդված
Կրթությունը և գիտությունը Արցախում, 2016, 1-2, 11-15 էջ
Ուսուցչի ստեղծագործական գործունեության առանձնահատկությունները
2016 | Հոդված
Ակունք, 2016թ․, 1/1, 339-343 էջ, Հայաստան
|
Ժողովրդական ուսուցիչը
2001 | Գիրք
Մենագրություն, Երևան, 2001, 8 մամուլ, 128 Էջ