Մանկավարժության և կրթության զարգացման կենտրոն
Pedagogy and Education Development Center
.
>


Pedagogy and Education Development Center

Հիմնարար ֆիզիկական փոխազդեցությունների ուսումնասիրումը
2021 | Հոդված
ֆիզիկայի դպրոցական դասընթացում, Բնագետ , N 1, էջ.3-10, 2021
Սովորողների ճանաչողական հետաքրքրությունների զարգացումը ֆիզիկայի ուսուցման համակարգում
2020 | Հոդված
«Բնագետ», 2020, թիվ 4, էջ 25-39
‹‹Շրջակա միջավայրի ֆիզիկա›› բուհական նոր հատուկ դասընթացի եվ բովանդակային որոշ հարցերի մասին
2019 | Հոդված
Կրթությունը և գիտությունը Արցախում, 2018, 1-2, 99-109 էջ
Բնագիտական առարկաների եվ մաթեմատիկայի ուսումնական ինտեգրացման որոշ հարցեր
2019 | Հոդված
Բնագետ, 2019, 2, 44-51 էջ
Բնագիտական կրթության արդիականացման հիմնախնդիրը
2019 | Հոդված
Բնագետ, 2019, 1, 3-12 էջ
,
Ընդհանուր ֆիզիկայի բուհական դասընթացի ուսուցման որոշ մեթոդական հարցերի մասին
2018 | Հոդված
Բնագիտությունը 21-րդ դարում. Ուսուցման հիմնախնդիրներ և լուծումներ.Համահայկական գիտաժողովի նյութերի ժողովածու: 2018, 5, էջ 30-33
,
Ուսուցչի գիտամեթոդական և ուսուցողական թվային պորտֆել-շտեմարան
2017 | Հոդված
Կրթությունը և գիտությունը Արցախում, 2017, 1-2, էջ 36-40
,
Ֆիզիկայի ուսուցչի էլէկտրոնային պահոց-շտեմարան
2017 | Հոդված
Բնագետ, 2017, 2, էջ 12-19
О проблемах школьного естественно-научного образования
2017 | Հոդված
Կրթության հիմնահարցերը 21-րդ դարում: Միջազգային գիտաժողովի նյութերի ժողովածու: 2017, էջ 53-60