Մանկավարժության և կրթության զարգացման կենտրոն
Pedagogy and Education Development Center
.
>


Факультет философии и психологии

Դիտարկումներ հոգեվերլուծության մշակույթի փիլիսոփայության մասին
2020 | Հոդված
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Փիլիսոփայություն, Հոգեբանություն», Երևան, 2020 № 2 (32), էջ 17-30
|
Մշակույթի փիլիսոփայական ընկալումը Հին Հունաստանում և Հռոմում
2020 | Հոդված
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Փիլիսոփայություն, Հոգեբանություն», Երևան, 2020 № 1 (31), էջ 44-54
|
Հայ մեծ հռետորն ու փիլիսոփան. Պարույր Հայկազն
2019 | Հոդված
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Հայագիտություն», 2019 № 2 (29), էջ 3-16
|
Ս. Ա. Զաքարյան, Արիստոտելը և XIV դարի հայ փիլիսոփայությունը
2018 | Հոդված
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Հայագիտություն», 2018 № 2 (26), էջ 76-79
|
Մեկնարվեստի վերածնունդը կամ հայերենի երեք կերպերի մեկտեղումը (դիտարկումներ Մարկ Նշանյանի «Ֆրիդրիխ Նիցչէ՝ վասն ինքնիշխանութեան» մեկնության և Նիցշեի «Der Antichrist» երկի թարգմանության կապակցությամբ)
2018 | Հոդված
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Փիլիսոփայություն, Հոգեբանություն», 2018 № 2 (26), էջ 36-47
|
David the Invincible as a Follower of Plato's Philosophy of the Care of the Soul
2018 | Հոդված
Plato's Philosophy in Interdisciplinary Context, 2018, 61-62 pp.
|
Eduard Atayan: A Quest for Soul and Freedom
2018 | Հոդված
Concordia.International Journal of Philosophy, 2018, 73, 19-28 pp.
|
Դավիթ Անհաղթի հոգու խնամքի իմաստասիրությունը և արդիականությունը
2017 | Գիրք
Մենագրություն: Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածնի հրատարակչություն: 2017թ․, 384 էջ, Հայաստան, Երևան
Философское осмысление «другого» в структуре идентичности (на примере армянских реалий)
2017 | Հոդված
Другой. Ближний и Дальний, 2017, стр. 140-144
|
, , , ,
Հայ փիլիսոփայությունը ազգային ինքնության հարացույցների կառուցարկան ու արդիականացման գործոն
2017 | Գիրք
Մենագրություն: ԵՊՀ հրատ., 2017թ․, 190 էջ
David the invincible: philosophy as a lifestyle
2016 | Հոդված
Wisdom, 2016, 2 (7), pp. 148-154
|
,
Թրաֆիքինգ և մարդու շահագործում
2013 | Գիրք
Ուսումնաօժանդակ ձեռնարկ բուհերի դասախոսների և ուսանողների համար, <<Միգրացիայի միջազգային կազմակերպություն>> հրատ., Երևան, 2013, 152 էջ
,
Ուսուցչի ձեռնարկ 8-9-րդ դասարանների համար
2013 | Գիրք
8-րդ դասարանի բաժինը, «Տիգրան Մեծ» հրատ., Երևան, 2013, 80 էջ
Գարեգին Նժդեհը հայկականության պահպանման և հանդուրժողականության որոշ հարցերի մասին
2012 | Հոդված
«Փիլիսոփայության պատմություն և արդիականություն», «Լիմուշ» հրատ., Երևան, 2012, էջ 20-28
Որոշ արժանահիշատակ փաստեր գնահատման պատմությունից
2012 | Հոդված
«Մարդ և հասարակություն», N 5, 2012, էջ 3-14
Ինքնության հիմնահարցի փիլիսոփայական վերլուծության որոշ խնդիրներ
2012 | Հոդված
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», «Փիլիսոփայություն, Հոգեբանություն» 136.4, Երևան 2012թ., էջ 3-15
|
Հասարակագիտության դասեր ավագ դպրոցի ավարտական դասարանի համար
2011 | Հոդված
«Մարդ և հասարակություն», 2011, թիվ 2
Դավիթ Անհաղթը փիլիսոփայության և արվեստի փոխհարաբերության մասին
2011 | Հոդված
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», «Փիլիսոփայություն, Հոգեբանություն» 134.4, Երևան 2011թ., էջ 3-13
|
Չափորոշչահեն կրթության որոշ հարցերի շուրջ
2010 | Հոդված
«Մարդ և հասարակություն», թիվ 6, 2010, էջ 11-18
Մտորումներ «Եվրոպական ակումբների հայաստանյան ցանց» ծրագրի կրթական նշանակության մասին
2010 | Հոդված
«Մարդ և հասարակություն», թիվ 5, 2010, էջ 15-22
Ինչ է մարդկանց շահագործումը (թրաֆիքինգը)
2010 | Հոդված
«Մարդ և հասարակություն», թիվ 1, 2010, էջ 57-63
, , , ,
Թրաֆիքինգ: Մարդկանց շահագործում. թրաֆիքինգ
2010 | Գիրք
Ուսումնամեթոդական ձեռնարկ, Ձեռնարկ ուսուցիչների համար, Երևան, 2010
Քաղաքացիական որակների դասավանդումը գրական բարձրարժեք ստեղծագործությունների հիման վրա
2010 | Գիրք
«Մարդ և հասարակություն», 2010, թիվ 1
Փորձնական դաս «Հասարակագիտություն» առարկայի «Գեղագիտություն» բաղադրիչից
2009 | Հոդված
«Մարդ և հասարակություն», թիվ 2-3, էջ 91-96, 2009
, , , ,
Հասարակագիտություն
2009 | Գիրք
Դասագիրք հանրակրթական դպրոցի 10-րդ դասարանի համար, «Տիգրան Մեծ» հրատ., Երևան, 2009
«Մոդա և ազգային հագուստ» թեմայի դասավանդումը
2009 | Հոդված
«Մարդ և հասարակություն», 2009, թիվ 2
, , , , , , ,
Հասարակագիտություն 10-12
2009 | Գիրք
(Ուսուցչի ձեռնարկ 10-12-րդ դասարանների Հանրակրթական ավագ դպրոցի բոլոր հոսքերի համար), «Տիգրան Մեծ», Երևան, 2009, 120 էջ
, , , ,
Հասարակագիտություն-8, ուսումնական նյութեր
2008 | Գիրք
Ուսումնամեթոդական ձեռնարկ, Երևան, 2008
,
Հասարակագիտության դասերի օրինակելի պլաններ
2008 | Հոդված
«Մարդ և հասարակություն», թիվ 5-6, 2008, էջ 81-92
Ուսուցչի դերը
2008 | Հոդված
«Մարդ և հասարակություն», 2008, թիվ 3-4, էջ 16-36
Հմտությունների, վերաբերմունք/դիրքորոշումների և արժեքների գնահատում
2007 | Գիրք
«Մարդ և հասարակություն», 2007, թիվ 5-6, էջ 79-96
Գնահատումը հասարակագիտական առարկաների դասավանդման գործընթացում
2007 | Հոդված
«Մարդ և հասարակություն», 2007, թիվ 5-6, էջ 9-27
, ,
«Ազատություն և պատասխանատվություն» թեման հասարակագիտության դասընթացում
2007 | Հոդված
«Մարդ և հասարակություն», 2007, թիվ 4
«Բնություն, մարդ և հասարակություն» թեմայի ուսուցումը
2007 | Հոդված
«Մարդ և հասարակություն», 2007, թիվ 1, էջ 9-31
, ,
Հասարակագիտություն
2007 | Գիրք
Դասագիրք հանրակրթական դպրոցի 8-րդ դասարանի համար, «Տիգրան Մեծ» հրատ., Երևան, 2007
, , , , ,
Հասարակագիտություն. ուսուցչի ձեռնարկ 8-9-րդ դասարանների
2007 | Գիրք
Ուսումնական ձեռնարկ հանրակրթական դպրոցի ուսուցիչների համար, «Տիգրան Մեծ», Երևան, 2007, 128 էջ
Փիլիսոփայությունը և մշակույթի ճգնաժամի հաղթահարումը ըստ Ալբերտ Շվեյցեր
2006 | Հոդված
«Իմաստասիրական անդրադարձներ» փիլիսոփայության պատմության ամբիոնի գիտական հոդվածների ժողովածու, 2006
Գնահատում և ժողովրդավարություն
2006 | Հոդված
«Մարդ և հասարակություն», 2006, թիվ 1-2, էջ 10-20
, ,
Հասարակագիտության ինտեգրված ուսուցում. ուսումնական ծրագրի մշակում և թեմատիկ միավորների օրինակներ
2006 | Գիրք
Ուսումնամեթոդական ձեռնարկ մանկավարժների համար, Երևան, ԱՅՌԵՔՍ, 2006
Կրթության համակարգում փիլիսոփայության դերի անհաղթյան ըմբռնումը
2005 | Դասագիրք
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», 2 (116), Երևան 2005թ., էջ 120-132
|
Կրթության համակարգում փիլիսոփայության դերի անհաղթյան ըմբռնումը
2005 | Հոդված
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», 2005, թիվ 2, էջ 120-132
Դերային խաղի նշանակությունը քաղաքացիական կրթության դասերի ժամանակ
2005 | Հոդված
«Մարդ և հասարակություն», 2005, թիվ 1
, , ,
Քաղաքացիական կրթության ուսուցչի ձեռնարկ
2005 | Գիրք
Ուսումնամեթոդական ձեռնարկ, Երևան, 2005
, , , , ,
Քաղաքացիական կրթություն. ժողովրդավարության հիմնարար արժեքներ
2005 | Գիրք
Ուսումնամեթոդական ձեռնարկ, Ուսումնական ձեռնարկ հանրակրթական դպրոցի 8-9-րդ դասարանների համար, Երևան, 2005
, , ,
Տնտեսագիտության խնդրագիրք
2005 | Գիրք
Ուսումնամեթոդական ձեռնարկ, Երևան, 2005
, , , , ,
Հասարակագիտության ուսուցման արդի հիմնահարցեր
2005 | Գիրք
Ուսումնամեթոդական ձեռնարկ մանկավարժների համար, Երևան, 2005
Հոգևոր արժեքների (կրոն, արվեստ) մնայուն դերը մարդու զարգացման գործընթացում
2004 | Գիրք
Ուսումնամեթոդական ձեռնարկ մագիստրանտների համար
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
Մարդկային զարգացման հիմունքներ
2004 | Գիրք
Ուսումնական ձեռնարկ մագիստրանտների համար, Նոյան Տապան հրատ., Երևան, 2004, 318 էջ
Դավիթ Անհաղթի փիլիսոփայական մարդաբանական ուղղվածությունը
2001 | Հոդված
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», 3 (105), Երևան 2001թ., էջ 25-36
|
Դավիթ Անհաղթի փիլիսոփայության մարդաբանական ուղղվածությունը
2001 | Հոդված
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», 2001, թիվ 3, էջ 25-36
Մահվան և կյանքի իմաստի հիմնախնդիրը Դավիթ Անհաղթի փիլիսոփայության մեջ
2000 | Հոդված
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», 3 (102), Երևան 2000թ., էջ 34-44
|
Մահվան և կյանքի իմաստի խնդիրը Դավիթ Անհաղթի փիլիսոփայության մեջ
2000 | Հոդված
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», 2000, թիվ 3, էջ 34-44
Դավիթ Անհաղթ. փիլիսոփայությունը որպես հոգու խնամք
2000 | Հոդված
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», 2000, թիվ 1, էջ 104-109
Դավիթ Անհաղթ. փիլիսոփայությունը որպես հոգու խնամք
2000 | Հոդված
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», 3 (102), Երևան 2000թ., էջ 104-109
|