Մանկավարժության և կրթության զարգացման կենտրոն
Pedagogy and Education Development Center
.
>


Факультет философии и психологии

, , ,
Հասարակագիտություն 8-9-րդ դասարանների համար
2013 | Գիրք
Ուսուցչի ձեռնարկ 8-9-րդ դասարանների համար, «Տիգրան Մեծ», Երևան, 2013: Համահեղինակ: 96 էջ
, , , ,
Թրաֆիքինգ: Մարդկանց շահագործում. թրաֆիքինգ
2010 | Գիրք
Ուսումնամեթոդական ձեռնարկ, Ձեռնարկ ուսուցիչների համար, Երևան, 2010
, , , ,
Հասարակագիտություն
2009 | Գիրք
Դասագիրք հանրակրթական դպրոցի 10-րդ դասարանի համար, «Տիգրան Մեծ» հրատ., Երևան, 2009
, , , , , , ,
Հասարակագիտություն 10-12
2009 | Գիրք
(Ուսուցչի ձեռնարկ 10-12-րդ դասարանների Հանրակրթական ավագ դպրոցի բոլոր հոսքերի համար), «Տիգրան Մեծ», Երևան, 2009, 120 էջ
, , , ,
Հասարակագիտություն-8, ուսումնական նյութեր
2008 | Գիրք
Ուսումնամեթոդական ձեռնարկ, Երևան, 2008
, ,
«Ազատություն և պատասխանատվություն» թեման հասարակագիտության դասընթացում
2007 | Հոդված
«Մարդ և հասարակություն», 2007, թիվ 4
, ,
Հասարակագիտություն
2007 | Գիրք
Դասագիրք հանրակրթական դպրոցի 8-րդ դասարանի համար, «Տիգրան Մեծ» հրատ., Երևան, 2007
, , , , ,
Հասարակագիտություն. ուսուցչի ձեռնարկ 8-9-րդ դասարանների
2007 | Գիրք
Ուսումնական ձեռնարկ հանրակրթական դպրոցի ուսուցիչների համար, «Տիգրան Մեծ», Երևան, 2007, 128 էջ
, ,
Հասարակագիտության ինտեգրված ուսուցում. ուսումնական ծրագրի մշակում և թեմատիկ միավորների օրինակներ
2006 | Գիրք
Ուսումնամեթոդական ձեռնարկ մանկավարժների համար, Երևան, ԱՅՌԵՔՍ, 2006
, , , , ,
Քաղաքացիական կրթություն. ժողովրդավարության հիմնարար արժեքներ
2005 | Գիրք
Ուսումնամեթոդական ձեռնարկ, Ուսումնական ձեռնարկ հանրակրթական դպրոցի 8-9-րդ դասարանների համար, Երևան, 2005
, , , , ,
Հասարակագիտության ուսուցման արդի հիմնահարցեր
2005 | Գիրք
Ուսումնամեթոդական ձեռնարկ մանկավարժների համար, Երևան, 2005
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
Մարդկային զարգացման հիմունքներ
2004 | Գիրք
Ուսումնական ձեռնարկ մագիստրանտների համար, Նոյան Տապան հրատ., Երևան, 2004, 318 էջ
Վիլհելմ Դիլթայի պատմափիլիսոփայությունը որպես ճգնաժամային գիտակցությունը հաղթահարելու փորձ
1998 | Հոդված
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», 2 (95), Երևան 1998թ., էջ 33-42
|