Աննա Այվազյան
Կրթություն
2015 թ. LSAT դասընթաց /իրավաբանական անգլերեն ծրագիր/, դասընթացավար՝ ԱՄՆ-ից հրավիրված իրավաբան Բրայան Բեջլի
2015 թ. British Council Armenia’s 20-hour Face to Face IELTS Teacher Training Course
2011 թ-ից առ այսօր ԵՊՀ Անգլերենի թիվ 1 ամբիոնի հայցորդ
2009 - 2011 թթ․ ԵՊՀ Ռոմանագերմանական բան. Ֆակուլտետ, մագիստրատուրա /գերազանցության դիպլոմ/
2005 - 2009 թթ. ԵՊՀ Ռոմանագերմանական բան. Ֆակուլտետ, բակալավրիատ /գերազանցության դիպլոմ/
1995 - 2005 թթ Մ․ Աբեղյանի անվ․թիվ 3 դպրոց

Աշխատանքային փորձ
2013 թ., 2014 թ., 2016 թ. Բուհական ընդունելության քննությունների «Անգլերեն լեզու» առարկայական հանձնաժողովի անդամ
2013 - 2016 թթ. ԵՊՀ հեռակա ընդունելության քննությունների «Անգլերեն լեզու» առարկայական հանձնաժողովի անդամ
2016 թ. ԿԳՆ արտերկիր մեկնող դիմորդների «Անգլերեն լեզու» առարկայական հանձնաժողովի անդամ /ուսանողների փոխանակման ծրագիր/
2013 թ., 2015 թ. ԵՊՀ ԱՊՀ քաղաքացիների ընդունելության քննությունների «Անգլերեն լեզու» առարկայական հանձնաժողովի անդամ
2011 թ-ից առ այսօր ԵՊՀ Անգլերենի թիվ 1 ամբիոնի դասախոս
2010 - 2011 թթ. ԵՊՀ Անգլերենի թիվ 1 ամբիոնի լաբորանտ

Միջազգային կոնֆերանսների և սեմինարների մասնակցություն
British Council Armenia’s Annual Professional Development Workshop Series delivered by Scott Thornbury, Yerevan, Armenia,2016
“Internationalization Network” project titled “Tools & Methodologies to Boast Internationalization at HEIs”, YSU, 2016
Teacher Training Sessions organized by Manmar CJSC and Pearson Education, Yerevan, Armenia, 2016
Международная научно-практическая конференция ,Украина, 2016
The International English Language Teaching and Cross-Cultural Communication Conference “New Eyes” at Yerevan State University, 2015
“Լեզուների և գրականության աշխարհում” խորագիրը կրող գիտաժողով, ԵՊՀ, 2010թ.

Որակավորումներ
iTEP /International Test of English Proficiency/, Mastery Level on the iTEP Paper CD2A Exam, Boston Educational Services, LLC, 2015
IELTS Imposter Training & Training Quiz /successfully/ by British Council Armenia, Yerevan, Armenia, 2015

Լեզուներ
Հայերեն, Անգլերեն, Ռուսերեն, ֆրանսերեն

Անդամակցություն
ԵՊՀ Գրանտային հանձնաժողովի անդամ

a.ayvazyan@ysu.am
Աննա Այվազյան