Գոհար Հովհաննիսյան
Կրթություն
1990 – 1995 թթ. Ֆիզիկայի ֆակուլտետ, ԵՊՀ

Գիտական աստիճան
2012, ֆիզմաթ. գիտ. թեկնածու (Ա.04.16– «Միջուկի, տարրական մասնիկների և տիեզերական ճառագայթների ֆիզիկա» մասնագիտությամբ) – «Անագի հարստացված թիրախներում բարձր էներգիայով C-12 իոնների առաջացրած միջուկ-միջուկային փոխազդեցություններ», ՀՀ ԳԱԱ ՖՀԻ (Ֆիզիկայի հետազոտությունների ինստիտուտ)

Աշխատանքային փորձ
2012 թ-ից մինչ այժմ Միջուկային ֆիզիկայի ամբիոնի ասիստենտ, ԵՊՀ
2011 թ-ից մինչ այժմ Հեռանկարային հետազոտությունների միջազգային կենտրոնի գիտաշխատող, ԵՊՀ
2006 – 2011 թթ. ԵՊՀ Տեսական ֆիզիկայի ամբիոնի գիտահետազոտական լաբորատորիայի կրտսեր գիտաշխատող
2005 – 2006 թթ. ԵՊՀ Տեսական ֆիզիկայի ամբիոնի գիտահետազոտական լաբորատորիայի ավագ լաբորանտ
2002 – 2005 թթ. ԵՊՀ Միջուկային ֆիզիկայի ամբիոնի գիտաշխատող

Կարդացվող դասընթացներ
Հետազոտությունների ռադիացիոն մեթոդներ և միջուկային բժշկություն
Միջուկային ֆիզիկայի փորձարարական մեթոդներ

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Միջուկային ռեակցիաների հետազոտում
Բժշկական ռադիոիզոտոպների ստացում

Մասնակցությունը դրամաշնորհների
2002 - 2005 թթ. ՀՀ Կրթության և գիտության նախարարության դրամաշնորհ 0995

Լեզուներ
Հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն
Գոհար Հովհաննիսյան