Լուսինե Մանգասարյան
Կրթություն
1998 - 2004 թթ. ԵՊՀ-ի Քիմիայի ֆակուլտետի ուսանողուհի

Գիտական աստիճան
Քիմիական գիտությունների թեկնածու «Պոլիմերապատ կլանիչներ որոշ դեղանյութերի անալիզում նմուշապատրաստման համար», նոյեմբեր 2015թ.,
ՀՀ Գիտությունների ազգային ակադեմիայի քիմիական ֆիզիկայի ինստիտուտ

Աշխատանքային փորձ
2005 - 2017 թթ. Անօրգանական և անալիտիկ քիմիայի ամբիոնի գիտաշխատող
2008 - 2017 թթ. Անօրգանական և անալիտիկ քիմիայի ամբիոնի ավագ լաբորանտ
2017 թ-ից մինչ այժմ Անօրգանական և անալիտիկ քիմիայի ամբիոնի ասիստենտ

Հմտություններ
HPLC, SPE- ի նմուշի պատրաստում, Surface Area եւ Porosity Gemini VII,
Ծավալաչափական անալիզ, սպեկտրոֆոտոմետրիա, պոտենցիոմետրիա, ամպերոմետրիա

Կարդացվող դասընթացներ
Անալիտիկ քիմիա

Մասնակցություն թրենինգների
«Քրոմատոգրաֆիայի հիմունքներ» տեսական-գործնական դասընթացին «Տոնուս-Լես» ընկերության «Էֆ Դի Էյ Լաբ» փորձարկման լաբորատորիայում (2017թ.)

Լեզուներ
Ռուսերեն , անգլերեն
Լուսինե Մանգասարյան