Ռուբեն Գաբրիելյան
Կրթություն
1962 - 1968 թթ. Երևանի պետական համալսարանի ֆիզիկայի ֆակուլտետ
1973 - 1976 թթ. ասպիրանտուրա, Երևանի ֆիզիկայի ինստիտուտ

Գիտական աստիճան
1981 թ. Թեկնածուական ատենախոսություն – «Ռենտգենյան ճառագայթների բազմալիքային ցրումը բյուրեղական համակարգերում», ՀԽՍՀ ԳԱ Ռադիոֆիզիկայի և էլեկտրոնիկայի ինստիտուտի K 005.13.01 մասնագիտական խորհուրդ:

Աշխատանքային գործունեություն, կոեչում
1962 - 1968 թթ. ուսանող, ԵՊՀ, ֆիզիկայի ֆակուլտետ
1967 - 1969 թթ. լաբորանտ, ԵՊՀ, նյութի կառուցվածքի ամբիոն
1969 - 1969 թթ. ավագ լաբորանտ, ԵՊՀ, մետաղների և բյուրեղների ամբիոն
1969 - 1970 թթ. ասիստենտ, ԵՊՀ, մետաղների և բյուրեղների ամբիոն
1970 - 1974 թթ. ասիստենտ, ԵՊՀ, պինդ մարմնի ֆիզիկայի ամբիոն
1973 - 1976 թթ. ասպիրանտ, Երևանի ֆիզիկայի ինստիտուտ
1977 - 1977 թթ. ինժեներ, ԵՊՀ, պինդ մարմնի ֆիզիկայի պրոբլեմների լաբորատորիա
1977 - 1987 թթ. ավագ գիտաշխատող, ԵՊՀ, պինդ մարմնի ֆիզիկայի պրոբլեմների լաբորատորիա
1987 - 1989 թթ. ավագ գիտաշխատող, ԵՊՀ, ռենտգենյան ճառագայթման կոհերենտ փոխազդեցության ֆիզիկայի պրոբլեմների լաբորատորիա
1989 - 1992 թթ. ասիստենտ, ԵՊՀ, ընդհանուր ֆիզիկայի ամբիոն
1992 թ-ից ԵՊՀ ֆիզիկայի ֆակուլտետի ընդհանուր ֆիզիկայի ամբիոնի դոցենտ

Կարդացված և կարդացվող դասընթացները
Ընդհանուր ֆիզիկայի դասընթացներ

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Ռենտգենյան ճառագայթների բազմալիքային ցրում, ռենտգենյան ինտերֆերոմետրիա, սպեկտրոսկոպիա

Լեզուներ
Հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն

rugab@ysu.am
Ռուբեն Գաբրիելյան