Ալբերտ Կիրակոսյան
Կրթություն
Մոսկվայի Լոմոնոսովի անվան պետական համալսարան (1965 թ.),
Պրոֆեսոր (1992 թ.),
ՀՀ ԳԱԱ թղթակից անդամ (2006 թ.)

Գիտական աստիճան
Թեկնածուական - 1975 թ., ԵՊՀ
Դոկտորական - 1990 թ., ՀՀ ԳԱԱ Կիրառական պրոբլեմների ինստիտուտ

Կարդացվող դասընթացներ
 • Պինդ մարմնի ֆիզիկայի ներածություն,
 • Պինդ մարմնի քվանտային տեսություն,
 • Ցածր չափայնությամբ էլեկտրոնային համակարգերի ֆիզիկա
 • Տարրական գրգռումները կոնդենսացված միջավայրերում
 • Նանոհամակարգերի ֆիզիկա

  Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
 • Պինդ մարմնի ֆիզիկա,
 • Կիսահաղորդչային ֆիզիկա,
 • Ցածր չափային համակարգերի ֆիզիկական բնութագրերի տեսական ուսումնասիրություն,
 • Էքսիտոնային որոշ խնդիրներ եւ դիսլոկացիաների էլեկտրոնիկա

  Մասնակցությունը դրամաշնորհների
  INTAS (Project No. 99-00928)
  ISTC (Project A-323)
  ANSEF (Grant No. PS24-01)
  ANSEF (Grant No. 04-ps-condmatth 813-95)
  ANSEF (Grant No. 05-PS-nano-0811-228)

  Լեզուներ
  Հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն

  Մասնագիտական անդամակցություն
  Ա. 04.10 «Կիսահաղորդիչների ֆիզիկա» մասնագիտական խորհրդի անդամ

  Պարգևներ
  ՀՀ ԿԳՆ ոսկե մեդալ, ԵՊՀ ոսկե մեդալ

  kirakosyan@ysu.am
 • Ալբերտ Կիրակոսյան