Ալբերտ Պետրոսյան
Կրթություն
1962 - 1966 թթ. ԵՊՀ Մեխ-մաթ ֆակուլտետ
1967 - 1970 թթ. ՍՍՀՄ ԳԱ Մաթեմատիկայի ինստիտուտի ասպիրանտուրա

Գիտական աստիճան
թեկնածուական` «Վեյլի պոլիէդրի վրա ֆունկցիաների հավասարաչափ մոտարկում բազմանդամներով», 1971, ՍՍՀՄ ԳԱ Մաթեմատիկայի ինստիտուտ
դոկտորական` «Ինտեգրալային ներկայացումներ բազմաչափ կոմպլեքս անալիզում և որոշ կիրառություններ», 2007 թ., ԵՊՀ

Աշխատանքային փորձ
2008 թ-ից մինչ այժմ ԵՊՀ Մաթեմատիկական անալիզի ամբիոնի վարիչ
1986 - 1992 թթ. ԵՊՀ Ֆունկցիաների տեսության ամբիոնի վարիչ
1974 - 2008 թթ. ԵՊՀ Ֆունկցիաների տեսության ամբիոնի դոցենտ
2007 թ-ից մինչ այժմ ՀՀ ԳԱԱ մաթեմատիկայի ինստիտուտի առաջատար գիտաշխատող
2002 - 2007 թթ. ՀՀ ԳԱԱ մաթեմատիկայի ինստիտուտի ավագ գիտաշխատող
1971 - 1974 թթ. ՀՀ ԳԱԱ մաթեմատիկայի ինստիտուտի կրտսեր գիտաշխատող

Կարդացվող դասընթացներ
Ընդհանուր կուրսեր՝ Մաթեմատիկական անալիզ, կոմպլեքս անալիզ
Մասնագիտական դասընթացներ՝ Բազմաչափ կոմպլեքս անալիզ, հարմոնիկ ֆունկցիաներ, անալիզ բազմաձևությունների վրա, անալիտիկ ֆունկցիաների բանախյան տարածություններ

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
մի քանի կոմպլեքս փոփոխականի ֆունկցիաներ, հավասարաչափ մոտարկումներ, c-խնդիրը, պիկի և ինտերպոլյացիայի բազմություններ, ինտեգրալային ներկայացումներ

Լեզուներ
Հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն

Մասնագիտական անդամակցություն
ԵՊՀ 050 մասնագիտացված խորհրդի անդամ
Ալբերտ Պետրոսյան