Ալեքսանդր Դավթյան
Կրթություն
1974 - 1979 թթ. ԵՊՀ մեխ-մաթ ֆակուլտետ
1981 - 1984 թթ. ՍՍՀՄ ԳԱ Մաթեմատիկայի ինստիտուտի ասպիրանտուրա

Գիտական աստիճան
թեկնածուական - «Եզրային խնդիրներ ելիպտական տիպի հավասարումների համար Սոբոլև-Լիուվիլի քվազիհամասեռ նորմով տարածություններում», 1985 թ., ՀՍՍՀ ԳԱ Մաթեմատիկայի ինստիտուտ

Աշխատանքային փորձ
2009 թ-ից մինչ այժմ ԵՊՀ մաթեմատիկական անալիզի ամբիոնի դոցենտ
2000 - 2009 թթ. ԵՊՀ տնտեսագիտւթյան ֆակուլտետի Մաթեմատիկակայի ամբիոնի դոցենտ
1991 - 2000 թթ. ԵՊՀ կիրառական անալիզի ամբիոնի դոցենտ
1986 - 1991 թթ. ԵՊՀ կիրառական անալիզի ամբիոնի ասիստենտ
1984 - 1986 թթ. ԵՊՀ ՀԿ մաթեմատիկ-ծրագրորդ
1979 - 1981 թթ. ԵՊՀ ՀԿ մաթեմատիկ-ծրագրորդ

Կարդացվող դասընթացներ
Ընդհանուր կուրսեր՝ Մաթեմատիկական անալիզ, Գծային հարահաշիվ

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
մի քանի իրական փոփոխականի ֆունկցիաներ, ելիպտիկ տիպի դիֆերենցիալ և ինտեգրալ հավասարումներ

Լեզուներ
Հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն
Ալեքսանդր Դավթյան