Ալինա Գալստյան
Կրթություն
1981 - 1986 թթ. ԵրՊԻ Կիբեռնետիկայի ֆակուլտետ
1993 - 1995 թթ. ԵՊՀ-ին կից Գործնական հոգեբանների Կենտրոնի դասընթացներ, ազատ ունկնդիր
2009 թ. Դասախոսների որակավորման բարձրացման դասընթաց (հոգեբանություն)

Աշխատանքային փորձ
1996 թ-ից առ այսօր ԵՊՀ Անձի և մասնագիտական գործունեության հոգեբանության գ/հ լաբորատորիայի գիտաշխատող
2011 թ-ից առա այսօր ԵՊՀ ընդհանուր հոգեբանության ամբիոնի դասախոս
1993 - 1996 թթ. ԵՊՀ, ինժեներական հոգեբանության լաբորատորիա, ինժեներ-ծրագրավորող
2004 թ-ից առ այսօր Երևանի պետական համալսարան, Հետբուհական լրացուցիչ կրթության վարչության հոեբանության դասընթացներ, դասախոս
1998 - 2004 թթ. Երևանի պետական համալսարան, «Գործնական հոգեբանների պատրաստման Կենտրոն» (ներկայում` հետբուհական լրացուցիչ կրթության վարչության հոեբանության դասընթացներ), մեթոդիստ
1996 - 2004 թթ. Երևանի պետական համալսարան, Ինժեներական հոգեբանության լաբորատորիա, գիտաշխատող

Վերապատրաստումներ
1999 թ. Օգնություն երեխաներին սթրեսային իրավիճակներում(UNICEF, ՀՀ ԿԳՆ)
1999 թ. Հասարակության մեջ ներառված անկարողություններով երեխաների գնահատումը (UNICEF, ՀՀ ԿԳՆ)
2000 թ. ՀՀ -ում«Կյանքի հմտություններ» առարկայի դասավանդման վերապատրաստման դասընթացներ (UNICEF, ՀՀ ԿԳՆ)
2004 թ. Անհետաձգելի իրավիճակների հոգեբանություն (UNICEF, ՀՀ ԿԳՆ)

Կարդացվող դասընթացներ
Հոգեդիագնոստիկա, Մաթեմատիկական վիճակագրության մեթոդները հոգեբանության մեջ, Անձի հետազոտման հոգեախտորոշման մեթոդներ

Մասնակցությունը դրամաշնորհների
2008 - 2011 թթ. Մասնագիտական կողմնորոշման և ինքնիրացման գործընթացների հոգեբանական հետազոտում , ՀՀ ԿԴՆ ԳՊԿ
2013 - 2015 թթ. Մասնագիտական ինքնորոշման և կայացման հոգեբանական ուղղորդման տեխնոլոգիաները կրթական համակարգում, ՀՀ ԿԴՆ ԳՊԿ
2015 - 2017 թթ. Երիտասարդների մասնագիտական կոմպետենտության ապահովումը ինքնուրույնության խթանման ճանապարհով, ՀՀ ԿԴՆ ԳՊԿ
2018 - 2020 թթ. «Անձի հոգեբանական գնահատումը մասնագիտական պատրաստման գործընթացում» գիտական թեմա, ղեկավար / ՀՀ Գիտության պետական կոմիտե
2014 թ. «Ազգային կրթություն» շրագրի շրջանակներում «Ներառական կրթության գաղափարախոսության ընկալման ուսումնասիրում», Բաց հասարակության աջակցության հայաստանյան հիմնադրամ
2012 թ. Պետության հետ համագործակցությամբ երեխայի բարեկեցության բարեփոխում ծրագիր, World Vision Armenia
2011 թ. «Ընտանիքների ամրապնդման ծրագրի» արտաքին գնահատում, ՍՈՍ մանկական գյուղեր
2011 թ. ՀՀ Ոստիկանության համակարգ ընդունման և ոստիկանական հաստատություններում կրթական հաշվառման «Հոգեբանական թեստային համակարգի մշակման ծրագիր» ծրագիր
2005 - 2007 թթ. Առաքելություն Արևելք, Հույսի կամուրջ, Երեխայի զարգացման թեստային փաթեթի մշակման ծրագիր
2002 - 2003 թթ. «Հեքիաթաթերապիայի տեսություն և պրակտիկա» դասընթացի մշակման ծրագիր, Բաց հասարակության աջակցության հայաստանյան հիմնադրամ

Լեզուներ
Հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն

Մասնագիտական անդամակցություն
Հոգեբանների ասոցիացիա ՀԿ,
Երևանի Առողջության և կրթության հայկական կենտրոն,
Բժշկահոգեբանամանկավարժական գնահատման կենտրոն

alagalstyan@rambler.ru
Ալինա Գալստյան