Անահիտ Հովհաննիսյան
Կրթություն
1981-1986 թ. ԵՊՀ կենսաբանական ֆակուլտետի կենսաքիմիա բաժինը

Գիտական ստիճան, կոչում
Կենսաբ,գիտ.թեկնածու, դոցենտ

Գիտական ատենախոսության թեմա
թեկնածուական - Ոչ սպիտակուցային նոր ամինաթթուների եվ պեպտիդների մետաբոլիկ ակտիվության հետազոտումը:
Գ.00.14, կ.գ.թ., 2010 թ. ՀՀ էկոնոմիկայի նախարարություն
«Կենսատեխնոլոգիայի ԳՀԻ» ՓԲԸ

Աշխատանքային փորձ
1981 - 1986 թթ. Երևանի պետ. Համալսարան, ուսանող
1986 - 2000 թթ. Երևանի ամինաթթուների ինստիտուտ, ինժեներ-տեխնոլոգ
2000 - 2002 թթ. ԵՊՀ 2000-886 թեմայով գիտաշխատող
2002 - 2005 թթ. ԵՊՀ ազոտ թթվածին ծծումբ պարունակող լաբորատորիայում գիտաշխատող
2005 - 2009 թթ. ԵՊՀ ֆարմքիմիայի ամբիոն դասախոս
2010 - 2013 թթ. ԵՊՀ ֆարմքիմիայի ամբիոնի ասիստենտ
2013 - 2015 թթ. ԵպՀ Ֆարմքիմիայի ամբիոնի դոցենտ
2015 թ-ից մինչ օրս ԵՊՀ «Ֆարմացիայի» ինստիտուտի Ֆարմտեխնոլոգիայի և ֆարմացիայի էկոնոմիկայի ու կառավարման ամբիոնի վարիչ

Կարդացվող դասընթացներ
 • Կենսաքիմիա
 • Դեղատնային տեխնոլոգիա
 • Բուժ-կոսմետիկ պատրաստուկներ

  Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
  Դեղերի դեղատնային արտադրության հիմնախնդիրներրը, հակաբիոտիկայունության ծագման ուղիների հետազոտում:

  Մասնակցությունը դրամաշնորհների
  1997 - 1998 թթ. INCO-Copernicus Project # IC15-CT96-0722
  2000 - 2003 թթ. ISTC Project # A-356
  2004 - 2007 թթ. USA/ISTC # 2780
  2005 - 2008 թթ. USA/ISTC # 1247
  2009 - 2012 թթ. ISTC Project # A-1677
  2015 - 2017 թթ. թեմատիկ/15T-1F241
  2017 - 2020 թթ. ISTC Project A#2289

  Համակարգչային հմտություններ
  MS Word, Excell, ISIS, Chemdraw,Power Point

  Լեզուներ
  Հայերեն, ռուսերեն - ազատ, անգլերեն - խոսակցական

  Մասնագիտական անդամակցություն
  «Հայկական բիոտեխնոլոգիական ասոցացիա» հասարակական կազմակերպության անդամ
  Ֆարմացիայի ինստիտուտի մեթ.խորհրդի անդամ

  Որակավորման դասընթացներ
  Դասախոսների որակավորման դասընթացներ

  (+374 10) 52-59-86
  anhovhannisyan@ysu.am
 • Անահիտ Հովհաննիսյան