Անի Ալավերդյան
Կրթական կենսագրություն
1999 - 2003 թթ. Երևանի պետական համալսարան, ռադիոֆիզիկայի ֆակուլտետ, բակալավրիատ
2003 - 2005 թթ. Երևանի պետական համալսարան, ռադիոֆիզիկայի ֆակուլտետ, մագիստրատուրա
2006 - 2010 թթ. Երևանի պետական համալսարան, ասպիրանտուրա, տեսական ֆիզիկա մասնագիտացմամբ

Այլ կրթություն /մասնագիտական պատրաստվածություն
Դասախոսների մանկավարժական-հոգեբանական վերապատրաստման դասընթաց 2007, ԵՊՀ

Աշխատանքային և հետազոտական կենսագրություն
2005 - մինչ այժմ ԵՊՀ ռադիոֆիզիկայի ֆակուլտետ, դասախոս

Ակադեմիական դասընթացներ/Դասավանդական և նախապատրաստական փորձառույթներ
գործնական և լաբորատոր պարապմունքներ մեխանիկա, ծրագրավորում, հաշվողական պրակտիկում

Հիմնական հետազոտական նախընտրություններ/փորձագիտական ոլորտներ
Գերխիտ աստղերի ֆիզիկա

Ընթացիկ հետազոտական նախընտրություններ
Տարօրինակ քվարկային նյութի դիտողական դրսևորումները տիեզերքում:

Լեզվական հմտություններ
Հայերեն` լեզվակիր, ռուսերեն ազատ, անգլերեն լավ

Այլ հմտություններ
Նվագում եմ դաշնամուր

Այլ հետաքրքրության ոլորտներ
Հոգեբանություն, երաժշություն:
Անի Ալավերդյան